Anda di halaman 1dari 6

FRASA MENARIK

-mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang -mendukung kebenaran yang kita sepakati -mengamalkan sikap dan perwatakan yang murni -mengambil langkah sederap -menghirup udara hasil kemerdekaan -mengikut acuan sendiri -mengundang kontroversi -menjadi cerucuk utama pembangunan -menjulang negara ke puncak jagat -menuntut setiap anak watan mengotakan aspirasi -menyambut gamitan menara impian -menyebabkan imej negara tercalar -menyediakan kursus dan latihan yang relevan -menyembunyikan masalah utama masyarakat -mereka lebih cenderung kepada keseronokan dan berpeleseran -mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan -milineum baru ini pasti sahaja sarat dengan muatan cabaran reformasi -muafakat merupakan inti kepada perpaduan -negara kita akan bersih daripada unsur sosial yang tidak sihat -nilai keinsanan yang syumul -nilai-nilai material semakin memberkas dan meluas dalam masyarakat -pandangan pro dan kontra yang dipaparkan -pelbagai cabaran yang bakal menghambat -pelbagai masalah sosial sedang menghinggapi masyarakat -pembentukan masyarakat sakinah -pembudayaan ilmu perlu dipupuk dan dibajai oleh generasi muda masa kini -pendedahan oleh pihak media massa menghangatkan senario ini -perlu dibaja kembali -perubahan yang diharap masih belum menjelma -petanda kehancuran generasi -pewujudan masyarakat madani-propaganda negatif terhadap negara kita dapat ditepis -kita perlu mengorak langkah -kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini -komitmen menyeluruh agensi yang terlibat -kongkongan yang selama ini dianggap membelenggu -Masalahnya, kita mahu memberi pendapat tetapi tidak rela dikritik -makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kekeluargaan -mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu -manifestasi kesanggupan bangsa -manusia bukanlah `haiwan robotik yang tidak mempunyai rasa dan jiwa -masa depan menjanjikan cabaran di luar jangkaan -masalah putusnya komunikasi dan jurang generasi

-masalah sosial dan susila yang meruncing -masih terbelenggu dengan cara berfikir yang sempit -masyarakat yang naif dengan mata kebendaan yang melalaikan -melangkah dengan seribu kekuatan -melontarkan soalan yang cukup penting -melupakan cita-cita yang lebih luhur -membangunkan generasi yang berketerampilan, bersahsiah mulia dan berilmu -membebaskan mereka daripada belenggu kejahilan dan kegelapan -membenam budaya hedonistik yang tidak berfaedah -membetulkan ketidaktepatan fakta -membimbing mereka memenuhi impian -membina impian masa depan yang lebih gemilang -membongkar kepincangan -membuktikan sensitiviti, kepekaan dan keprihatinan mereka -mempengaruhi minda generasi muda -mempertahankan perasaan saling bersefahaman -mempertingkat dan memperteguh kefahaman -mempraktikkan elemen tolak ansur -memudaratkan kesejahteraan rakyat -menabur bakti kepada mereka yang kurang beruntung -menaburkan nilai kebendaan yang tidak bertahan lama -menagih komitmen dan pengertian serius semua pihak -menampilkan wajah baru yang disulami tekad -menangkis tuduhan yang tidak berasas -mencapai tahap yang mencemaskan -mencerminkan dengan jelas akan hakikat ini -mencerminkan generasi yang muflis dan tercabut daripada akar tradisinya -mendapat perhatian dan liputan media massa -mendepani masa depan yang tidak menentu -----------------------------------------------------------------------------------------------1.Memanifestasikan fikiran - Menggunakan idea dengan sebaik-baiknya 2.Menukilkan kata-kata - Menulis / bercakap sesuatu 3.Memberikan impak - Mengakibatkan / menyebabkan 4.Rentetan senario itu - Selepas fenomena itu 5.Jika ditelusuri - Jika dikaji secara mendalam 6.Penyalur ilmu - Pemberi banyak pengetahuan 7.Alaf baharu - Masa terkini 8.Mutakhir ini - Pada masa kini 9.Seantero dunia - Seluruh dunia 10.Menikam sanubari - Merosakkan perasaan 11.Meluaskan horizon pemikiran - Meluaskan pandangan / pemikiran 12.Menggabungjalinkan elemen - Menggunakan pelbagai aspek 13.Merangsang ekonomi - Mengaktifkan proses jual beli

14.Lebih intelektual dan berketerampilan - Lebih bijak dan berkebolehan 15.Bitara - Tiada tandingan / eksklusif / hanya satu-satunya 16.Simbiosis - Dua benda yang saling berkaitan 17.Masih bermain dengan fantasi - Berkhayal / bermenung / tidak berfikiran matang 18.Mendabik dada - Kesombongan akibat kejayaan / keangkuhan 19.Mengkodifikasikan undang-undang - Menyelaras undang-undang / peraturan 20.Kestabilan spiritual dan fizikal - Keseimbangan rohani dan jasmani 21.Mekanisme kawalan - Alat / aspek yang mengawal sesuatu 22.Pandangan sarwa - Pemikiran biasa / umum 23.Anjakan paradigma - Perubahan demi kemajuan atau kebaikan 24.Relevan dengan kehendak zaman - Diterima dengan perubahan dari semasa ke semasa 25.Landasan berfikir - Cara berfikir 26.Masyarakat konvensional - Masyarakat umum / biasa 27.Mengaibkan diri - Memalukan diri 28.Alma mater - Sekolah / universiti / tempat pelajar 29.Kemapanan fikiran - Keteguhan cara berfikir 30.Alpukah - Daya usaha / inisiatif 31.Bacul - Tidak bersemangat 32.Badai kehidupan - Cabaran hidup 33.Inteligensia - Kumpulan manusia yang pandai 34.Berkongkalikung - Bersepakat 35.Bukti yang konklusif - Bukti yang kukuh 36.Praja - Kota / negeri 37.Prakarsa - Inisiatif / daya usaha 38.pramusaji - Pelayan tetamu di restoran 39.Rutin harian - Kerja yang biasa dilakukan dan sehari-hari 40.Nawaitu diri - Keinginan diri 41.Narsisistik - Terlalu memuji diri sendiri 42.privasi - Keadaan atau suasana bersendiri tanpa sebarang gangguan 43.Portfolio menteri - Tugas menteri 44.Pentas siasah - Dunia politik 45.Polemik - Bahas / debat / konflik 46.Melikwidasikan - Membubarkan / memansuhkan 47.Linglung - Hilang ingatan 48.Falah - Kejayaan / kemenangan 49.interpretasi - Tafsiran / penjelasan 50.bersilengah - Bersikap tidak tahu -----------------------------------------------------------------------------------------------1. bermaharajarela - berleluasa 2. konflik jiwa - pergolakan jiwa 3. menopang dagu- termenung 4. tonggak - asas/dasar 5. aset - sesuatu yang bernilai 6. menuding jari - menyalahkan orang lain 7. seantero - seluruh

8. malapetaka- bencana/ bala 9. keserakahan - kerakusan, ketamakan 10. konkrit- kuat, kukuh, mapan 11. merealisasikan - menjadikan kenyataan 12. vandalisme - merosakkan harta benda 13. lumrah - kebiasaan 14. duniawi - hal-hal dunia 15. ketandusan - tidak ada 16. disisihkan - dipinggirkan 17. kritikal - serius 18. sanubari - jiwa 19. akar umbi - punca 20. meranapkan - menghancurkan 21. kesedaran sivik - kesedaran tentang tanggungjawab 22. perdana - utama, primer 23. materialistik - kebendaan 24. membendung - mengawal 25. realiti - hakikat 26. berjat - kawan 27. pancaroba - keadaan yang kacau 28. mengheret - membawa kepada 29. sayugia - harus, patut 30. merunsingkan- merisaukan 31. kepupusan - kehilangan 32. khazanah - harta benda 33. global - dunia seluruhnya 34. pusaka - sesuatu yang diwarisi turun-temurun 35. warisan - harta pusaka 36. prihatin - peka, cakna 37. demonstrasi - menunjukkan 38. gemuruh- hebat 39. serampang dua mata - melakukan dua kerja serentak 40. terjebak - terlibat 41. arkib - tempat menyimpan benda khazanah 42. mencungkil- mencari 43. iltizam - harapan tinggi 44. silaturahim - persaudaraan 45. motivasi - semangat tinggi 46. menyarankan - mencadangkan 47. era - zaman 48. sistematik- teratur, mengikut peraturan 49. intensif- giat, bersungguh-sungguh 50. menberangsangkan- membanggakan 51. menimba- mendapat 52. rentetan - ekoran

53. tersadai - tidak bergerak 54. peras ugut- ancaman, paksaan 55. dif - tetamu 56. sahsiah- keperibadian 57. komitmen- kesungguhan 58. perspektif - tanggapan 59. julung-julung kali - pertama 60. nadi - penggerak 61. mengikis - membuang 62. kegawatan - kejatuhan 63. tampil - keluar 64. syabas - tahniah 65. kewibawaan- keupayaan 66. muafakat - kerjasama 67. terpikul- tertanggung 68. teladan - contoh 69. mengubah- menukar 70. dinafikan - disangka 71. menyeru- meminta 72. ditakrifkan- didefinisikan, dimaksudkan 73. mutakhir- terkini 74. fasilitator - pemudah cara 75. fleksibel - mudah diubah suai 76. kebejatan - kejatuhan 77. persada -gelanggang, arena 78. boikot- dipulaukan 79. manfaat - faedah 80. total- menyeluruh 81. senggang - santai, tidak sibuk 82. bergelandang- berperleseran 83. maslahat- faedah 84. norma - adat 85. tersohor- terkenal 86. kutsi - suci 87. diuar-uarkan- dicanangkan 88. dana - modal 89. menerajui - memimpin, mengetuai 90. imej - penampilan 91. emansipasi - hak kebebasan 92. merencatkan - menggagalkan 93. dimonopoli - dikuasai 94. kolot- kuno 95. profesion - kerjaya 96. informasi - penerangan 97. integrasi - perpaduan

98. aspirasi - cita-cita, keinginan 99. memudaratkan - memburukkan 100. dinamis - berdaya saing 101. progresif- sihat dan cemerlang 102. drastik - cepat 103. perisai - pertahanan 104. diagnosis - mengenal pasti 105. pemantauan - pengawasan, pemeriksaan 106. manifesto - pendirian 107. waswas - tidak yakin 108. natijahnya - kesannya 109. mencerminkan- melambangkan 110. jenama - jenis barang 111. pornografi - bahan-bahan lucah 112. diiktiraf -diakui 113. obligasi - semangat 114. impak - kesan 115. tuntasnya- keseluruhannya 116. akur - bersetuju 117. efektif - berkesan 118. konvensional- ceramah 119. panji - bendera 120. individualistik - mementingkan diri sendiri 121. manipulasi- tindakan 122. musibah - bencana 123. lewa - tidak sepenuh hati 124. prosedur - peraturan 125. inisiatif - daya usaha 126. anasir- gejala 127. penggemblengan - penyatuan 128. transisi - perantaraan 129. kaliber - berkeupayaan 130. darsawarsa - satu dekad 131. insentif - imbuhan, ganjaran