Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

MATA PELAJARAN TAHUN JUMLAH MURID BIDANG AKTIVITI : PENDIDIKAN SENI VISUAL : 4 Cemerlang : 20 : Mengenal Kraf Tradisional : Membuat Ukiran timbul bermotifkan pola bujang dengan menggunakan sabun. TAJUK TARIKH MASA : Flora : 8 september 2012 : 10.15 hingga 11.15 pagi

OBJEKTIF PENGAJARAN : Guru dapat mendedahkan tentang konsep penghasilan ukiran timbul dan mengenali jenis motif flora dalam ukiran.

HASIL PEMBELAJARAN

: pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengenal ukiran timbul dan mengenali jenis motif flora daripada objek sebenar. 2. Mengetahui cara pengalihan motif dari atas kertas ke atas bahan ukir. 3. menghasilkan Ukiran timbul bermotifkan pola bujang dengan menggunakan sabun.

PENERAPAN NILAI KEMAHIRAN BERFIKIR

: Menghargai dan mengenali jenis-jenis tumbuhan (flora) : Membanding beza antara antara pelbagai bentuk, berfikir kreatif dan kritis.

KEPERLUAN

: Alat Bahan

: pensil, pisau ukir/pisau lipat : sabun, kertas

Rujukan : Huraian sukatan pelajara, model yang dibuat oleh guru, gambar-gambar dan objek sebenar. PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid telah didedahkan dengan corak ukiran tradisional PROSEDUR : 1. Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. 2. Guru menentukan aras pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Guru memulakan aktiviti dengan set induksi. 4. Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap dan memperkenalkan bahan yang akan digunakan untuk membuat ukiran timbul 6. Guru memberi penerangan kepada pelajar cara-cara untuk menghasilkan ukiran timbul dengan teknik-teknik yang betul. 7. Memberi bimbingan kepada pelajar dalam menyiapkan hasilan. 8. Apresiasi dan refleksi. 9. Penutup. 9.1. Pendekatan komunikasi. 9.2. Pendekatan kognitif.

BUTIRAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI PENGAJARAN Interpersonal. Kesedaran terhadap ukiran tradisional KBKK

AKTIVITI 1 (set induksi) Mempamerkan gambar-gambar ukiran timbul.

ARAS 1 Murid melihat ciri-ciri dan bentuk ukiran timbul.

Guru memperkenalkan tentang konsep penghasilan ukiran timbul dan mengenali jenis motif flora dalam ukiran.

Murid mendengar penerangan guru.

Mencirikan ukiran mengikut tema.

Murid dapat mengetahui konsep penghasilan ukiran timbul.

AKTIVITI 2 (set peralihan) Memperkenalkan bahan-bahan untuk menghasilkan ukiran timbul. Menerangkan fungsi alat-alat dan bahan untuk kegunaan membuat ukiran timbul. Menunjukkan cara membuat ukiran timbul..

ARAS 2 Murid dapat mengenali bahan-bahan. Murid tahu fungsi bahan-bahan dan alatan. Murid dapat menceritakan langkahlangkah penghasilan ukiran timbul. secara mudah.

KBKK Menjana idea

AKTIVITI 3 Guru membimbing murid menghasilkan ukiran timbul..

ARAS 3 Murid menghasilkan ukiran timbul. dengan kreativiti sendiri. Murid dapat mengetahui kepentingan ukiran timbul.

Pembelajaran Akses Kendiri -Bertanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri untuk menghasilkan tugasan.

SESI APRESIASI DAN REFLEKSI Murid mempamerkan hasil kerja mereka Sesi apresiasi dan refleksi hasil kerja yang telah dihasilkan murid: o Baik o Sederhana o Kurang mencapai tahap

Murid berasa gembira dengan hasil kerja masing-masing

Interpersonal Intrapersonal

Murid dapat menilai tahap keupayaan diri dan rakan-rakan

Murid diberi peluang memberi pendapat tentang hasil kerja rakan yang lain

PENUTUP - SOSIAL Guru menjalankan sesi penutup dengan memberi perhargaan kepada murid

Murid menghargai hasil kerja masing-masing.

Pendekatan sosial