Lampiran 3A

FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN]
MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN ARAS GEOGRAFI SISTEM BUMI R / S / T JAWAPAN D TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4

Manakah lapisan dalam atmosfera yang paling tinggi? A Troposfera B Stratosfera C Mesosfera D Termosfera

KONSTRUK : Pengetahuan, Kefahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe, Ke = Aras Rendah; Ap, An= Aras Sederhana; Si, Pe =Aras Tinggi

Lampiran 3A

FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN]
MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK APLIKASI ARAS GEOGRAFI SISTEM BUMI R / S / T JAWAPAN C TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4

Apakah lapisan atmosfera yang mempunyai ciri berikut? •

Suhu -90ºC Pembakaran dan penghancuran meteorit

A B C D.

Troposfera Stratosfera Mesosfera Termosfera

KONSTRUK : Pengetahuan, Kefahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe, Ke = Aras Rendah; Ap, An= Aras Sederhana; Si, Pe =Aras Tinggi

Lampiran 3A

FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN]
MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI SISTEM BUMI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4

Penilaian

ARAS

R / S / T

JAWAPAN

D

Bagaimanakah lapisan termosfera boleh memainkan peranan penting dalam perkembangan telekomunikasi? A Kedudukannya di atas lapisan mesosfera. B Suhu semakin meningkat mengikut ketinggian. C Mempunyai zarah-zarah bercas dengan magnet bumi dan gas-gas atmosfera. D Mempunyai ion-ion yang dapat memantulkan gelombang radio ke bumi.

KONSTRUK : Pengetahuan, Kefahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe, Ke = Aras Rendah; Ap, An= Aras Sederhana; Si, Pe =Aras Tinggi

Aplikasi. Ke = Aras Rendah. An= Aras Sederhana. Pe =Aras Tinggi . Analisis.Lampiran 3A FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Proses Pembentukan Dan Taburan Bentuk Muka Bumi PENGETAHUAN ARAS R / S / T JAWAPAN B Antara berikut yang manakah merupakan cara plat bergerak? I II III IV Tegangan Pencapahan Pertembungan Mampatan A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. Ap. Kefahaman. Si. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.

Kefahaman. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Ke = Aras Rendah. Analisis. Si. yang manakah digunakan untuk pembinaan jalan raya dan bangunan? A Batu pasir B Granit C Tanah liat D Batu kapur KONSTRUK : Pengetahuan.Lampiran 3A FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK ANALISIS GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Proses Pembentukan Dan Taburan Bentuk Muka Bumi ARAS R / S / T JAWAPAN B Antara jenis batuan berikut. Aplikasi. Pe =Aras Tinggi . An= Aras Sederhana. Ap.

Berdasarkan rajah di atas. Ke = Aras Rendah. Aplikasi. D kuartzit.Lampiran 3A FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK SINTESIS GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Proses Pembentukan Dan Taburan Bentuk Muka Bumi ARAS R / S / T JAWAPAN C . An= Aras Sederhana. batuan X ialah A syil. Si. Ap. Kefahaman. B gneis. Analisis. KONSTRUK : Pengetahuan. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] . C marmar.

Aplikasi. yang manakah tidak berkaitan dengan kejadian luluhawa kimia? A Hidrolisis B Penghidratan C Larutan D Penghabluran garam KONSTRUK : Pengetahuan. Kefahaman. Si. An= Aras Sederhana. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Ke = Aras Rendah. Ap. Analisis.Lampiran 3A MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Perubahan Pandang Darat Fizikal ARAS R / S / T JAWAPAN D Antara berikut. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] .

Lampiran 3A MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Analisis GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Perubahan Pandang Darat Fizikal ARAS R / S / T JAWAPAN B Perbezaan yang nyata antara lava asid dengan lava bes ialah A lava asid mengalir laju manakala lava bes mengalir perlahan B lava asid lebih likat berbanding dengan lava bes C lava asid lebih sejuk berbanding dengan lava bes D lava asid tidak merbahaya berbanding dengan lava bes KONSTRUK : Pengetahuan. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] . Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Ke = Aras Rendah. Si. Ap. Kefahaman. An= Aras Sederhana. Analisis. Aplikasi.

Analisis. Ke = Aras Rendah. Si.Lampiran 3A MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK SINTESIS GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Perubahan Pandang Darat Fizikal ARAS R / S / T JAWAPAN A Bentuk muka bumi yang wujud kesan daripada proses pergerakan plat pencapahan ialah I arka pulau II lurah Gelinciran III Permatang tengah lautan IV banjaran gunung lipat A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] . Ap. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. An= Aras Sederhana. Kefahaman. Aplikasi.

An= Aras Sederhana. Analisis. Ap. Aplikasi. Ke = Aras Rendah. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] . Kefahaman. Si.Lampiran 3A MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN ARAS GEOGRAFI Laut dan Lautan R / S / T JAWAPAN A TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Apakah bentuk muka bumi yang bertanda X dalam rajah di atas? A B C D Jurang lautan Pentas benua Cerun benua Cangkat benua KONSTRUK : Pengetahuan.

An= Aras Sederhana. Analisis. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Aplikasi. Ap. air bersih dan jernih B kawasan sejuk. Ke = Aras Rendah. mempunyai arus sejuk KONSTRUK : Pengetahuan. mengalami pasang surut air C kawasan tropika.Lampiran 3A MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Aplikasi ARAS GEOGRAFI Laut dan Lautan R / S / T JAWAPAN A TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN4 Pinggir laut cetek yang mungkin sekali terdapat terumbu karang ialah A kawasan tropika. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 . Si. Kefahaman. air tawar berhampiran muara sungai D kawasan sederhana sejuk.

Si. An= Aras Sederhana. Ap. Aplikasi. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT GEOGRAFI Sistem Suria TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 . Ke = Aras Rendah. Analisis.Lampiran 3A TAJUK/UNIT KONSTRUK Sintesis ARAS Laut dan Lautan R / S / T JAWAPAN B Bagaimanakah kerajaan melaksanakan tanggungjawab menjaga sumber maritim dengan cara A menggalakkan aktiviti perikanan laut dalam B mewartakan lebih banyak taman laut C menggalakkan aktiviti mengumpul telur penyu D menambak kawasan laut KONSTRUK : Pengetahuan. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Kefahaman.

Aplikasi. Analisis. Apakah planet yang bertanda X? A B C D Utarid Marikh Bumi Zuhrah KONSTRUK : Pengetahuan. Kefahaman. Ap. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. An= Aras Sederhana.Lampiran 3A KONSTRUK PENGETAHUAN ARAS R / S / T JAWAPAN B 12. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Analisis ARAS Sistem Suria Sistem Suria R / S / T JAWAPAN A TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 . Si. Ke = Aras Rendah.

Lampiran 3A Kejadian seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas akan menyebabkan I perubahan siang dan malam II pasang surut air laut III wujudnya empat musim IV berlakunya gerhana A I dan II C III dan IV B II dan IIID I dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. Si. An= Aras Sederhana. Kefahaman. Analisis. Ap. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Penilaian ARAS GEOGRAFI Sistem Suria R / S / T JAWAPAN A TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 . Ke = Aras Rendah. Aplikasi.

Aplikasi. Ap. Kefahaman. Analisis. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Ke = Aras Rendah. Manakah di antara kombinasi berikut adalah benar? Pasang A B C D Q P P R Surut P S Q S KONSTRUK : Pengetahuan. An= Aras Sederhana.Lampiran 3A Rajah di atas menunjukkan kejadian pasang surut air laut. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN Unsur-unsur Cuaca dan Iklim ARAS R / S / T JAWAPAN B TINGKATAN 4 . Si.

Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Analisis GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN Unsur-unsur Cuaca dan Iklim ARAS R / S / T JAWAPAN A TINGKATAN 4 . Aplikasi. kelembapan bandingan udara KONSTRUK : Pengetahuan. Si. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Kefahaman. Ke = Aras Rendah. jumlah hujan C. tekanan udara D. An= Aras Sederhana. Analisis.Lampiran 3A Alat dalam rajah di bawah digunakan untuk menyukat A. Ap. arah angin B.

29oC dan 32oC. Kefahaman. An= Aras Sederhana. Si. Apakah yang menyebabkan perbezaan tersebut? A B C D Ketinggian Jarak dari laut Perbezaan iklim Jenis angin lazim KONSTRUK : Pengetahuan. masing-masing mencatat 26oC. Ke = Aras Rendah. Ap. Analisis. Aplikasi.Lampiran 3A Suhu yang terdapat di Genting Highland. Gombak dan Kuala Lumpur adalah berbeza-beza. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Sintesis GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN Unsur-unsur Cuaca dan Iklim ARAS R / S / T JAWAPAN C TINGKATAN 4 .

Kefahaman. Si. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia dan Sebaliknya PENGETAHUAN ARAS R / S / T JAWAPAN D Antara berikut. Ke = Aras Rendah. Analisis. yang manakah penyataan yang berkaitan dengan maklumat di atas? A B C D Menghalang tolok hujan daripada tumbang Memastikan air hujan memasuki corong Mengelakkan tempias air hujan memasuki tolok hujan Mengelakkan air hujan yang bertakung tidak tersejat KONSTRUK : Pengetahuan.Lampiran 3A • Mulut tolok hujan mestilah berada sekurang-kurangnya 30 cm dari paras permukaan tanah Antara berikut. Aplikasi. manakah masalah cuaca dan iklim bagi nelayan di pantai timur semenanjung Malaysia? . Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. An= Aras Sederhana. Ap.

Si. Kefahaman. Aplikasi. An= Aras Sederhana. Ap.Lampiran 3A A hujan perolakan B cahaya matahari C tiupan angin taufan D tiupan angin monsoon timur laut KONSTRUK : Pengetahuan. Analisis. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Ke = Aras Rendah. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia dan Sebaliknya Aplikasi ARAS R / S / T JAWAPAN A Fenomena jerebu akan menyebabkan .

Ke = Aras Rendah. Analisis. Ap. Si. Aplikasi.Lampiran 3A A jarak penglihatan terjejas B gejala penyakit kulit C pertumbuhan tanaman terbantut D peningkatan suhu global KONSTRUK : Pengetahuan. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia dan Sebaliknya PENGETAHUAN ARAS R / S / T JAWAPAN B Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghadapi masalah banjir kilat? . An= Aras Sederhana. Kefahaman. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.

Aplikasi. Ke = Aras Rendah. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Jenis Dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar PENGETAHUAN ARAS R / S / T JAWAPAN D Jenis hutan manakah yang tidak terdapat di Malaysia? A Hutan pantai B Hutan gunung . III dan IV KONSTRUK : Pengetahuan.Lampiran 3A I Mengadakan kempen pembersihan sungai yang tersumbat II Menyediakan tasik sebagai kawasan takungan air III Menebusguna kawasan takungan air IV Membina sistem perparitan yang lebih baik A I. Analisis. Si. Kefahaman. Ap. III dan IV D II. II dan IV C I. II dan III B I. An= Aras Sederhana. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.

Lampiran 3A C Hutan khatulistiwa D Hutan monsoon tropika KONSTRUK : Pengetahuan. Analisis. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Jenis Dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar Analisis ARAS R / S / T JAWAPAN C Apakah ciri persamaan di antara hutan monsun tropika dengan hutan hujan tropika? A Hutan tebal dengan pokok setinggi 40 m B Malar hijau . Kefahaman. Aplikasi. Ke = Aras Rendah. Ap. An= Aras Sederhana. Si. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.

Lampiran 3A C Membekalkan kayu keras D Tumbuh-tumbuhan bawah padat KONSTRUK : Pengetahuan. Ke = Aras Rendah. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Ap. Analisis. Kefahaman. Si. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Jenis Dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar Penilaian ARAS R / S / T JAWAPAN A . An= Aras Sederhana. Aplikasi.

Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Pemahanan GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi ARAS R / S / T JAWAPAN A Antara berikut yang manakah merupakan komponen biotik dalam ekosistem? I II III IV Harimau Arnab Kulat Nutrien A I. Ke = Aras Rendah. Kefahaman. Aplikasi. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. apakah jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan tersebut? A Hutan Monsun Tropika B Hutan Konifer C Padang rumput hawa sederhana D Hutan Hujan Tropika KONSTRUK : Pengetahuan. Si. II dan III . An= Aras Sederhana.Lampiran 3A Berdasarkan graf iklim di atas. Analisis. Ap.

Kefahaman. III dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. II dan IV C I. Ap. An= Aras Sederhana.Lampiran 3A B I. III dan IV D II. Ke = Aras Rendah. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Analisis GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi ARAS R / S / T JAWAPAN B X merujuk kepada I II helang ular III IV rusa singa . Aplikasi. Analisis. Si. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.

Pahang Perlombongan petroleum di luar pantai Terengganu A I. Aplikasi. Ap. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Kefahaman. Analisis. Si. III dan IV D II. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Sintesis GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi ARAS R / S / T JAWAPAN A Antara berikut. II dan III B I. III dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. Ke = Aras Rendah. aktiviti yang manakah mempengaruhi ketidakseimbangan ekosistem hutan? I II III IV Pembinaan empangan Bakun Pembinaan lebuhraya Pantai Timur Tanaman kelapa sawit di Segitiga Jengka. An= Aras Sederhana. II dan III .Lampiran 3A A I. II dan IV C I.

Analisis. III dan IV D II. Kefahaman. Ke = Aras Rendah.Lampiran 3A B I. III dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. Aplikasi. Ap. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar PENGETAHUAN ARAS R / S / T JAWAPAN C Banjir lumpur berlaku disebabkan oleh A hujan asid B pokok mati C penebangan hutan D pembangunan pusat bandar . An= Aras Sederhana. II dan IV C I. Si. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.

Analisis. An= Aras Sederhana. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Ap. Kefahaman. manakah kesan kegiatan manusia terhadap pencemaran? I pembalakan haram II Pembalakan berterusan III Memelihara hutan tebal IV penebangan hutan di hulu sungai A I. Si.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. II dan III . Aplikasi. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar Analisis ARAS R / S / T JAWAPAN B Antara berikut. Ke = Aras Rendah.

Implikasi tersebut ialah I II III IV kawasan hutan semulajadi semakin berkurang spesies tumbuh-tumbuhan tertentu musnah spesies hidupan liar semakin pupus kawasan petempatan semakin berkurangan . II dan IV C I. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Si. Kefahaman. Aplikasi. III dan IV KONSTRUK : Pengetahuan.Lampiran 3A B I. Ke = Aras Rendah. Ap. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar Sintesis ARAS R / S / T JAWAPAN A Aktiviti di atas telah memberi implikasi kepada tumbuh-tumbuhan semulajadi. An= Aras Sederhana. Analisis. III dan IV D II.

II dan III B I. . III dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. II dan IV C I. Ap. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Analisis. buaya. Ke = Aras Rendah. Aplikasi. orang utan. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar PENGETAHUAN ARAS R / S / T JAWAPAN C kawasan berlorek dalam rajah di atas merujuk kepada A B C badak sumbu. Kefahaman. An= Aras Sederhana. III dan IV D II. Si.Lampiran 3A A I.

An= Aras Sederhana. Aplikasi. Ap.Lampiran 3A D harimau. Kefahaman. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar Aplikasi ARAS R / S / T JAWAPAN A • • PERHILITAN FRIM Apakah fungsi penting agensi yang disenaraikan di atas? I II Pengawalan sumber hutan Pemeliharaan sumber hutan . KONSTRUK : Pengetahuan. Ke = Aras Rendah. Analisis. Si.

Ke = Aras Rendah. III dan IV A I. Ap. Kefahaman. Analisis. Si. II dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. II dan III C I. III dan IV .Lampiran 3A III IV Pemuliharaan sumber hutan Pengeluar pelbagai jenis produk hutan C I. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. III dan IV D II. Aplikasi. An= Aras Sederhana. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 4 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar PENGETAHUAN ARAS R / S / T JAWAPAN B Perlindungan hidupan liar dianggap penting kerana I banyak spesies sudah hamper pupus II pembangunan berterusan tanpa berhenti III Malaysia pengeksport hidupan liar di dunia ketiga IV hutan di Malaysia masih belum diterokai A I. II dan III B I.

Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Analisis. III dan IV . Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Pemahaman ARAS GEOGRAFI Taburan Penduduk R / S / T JAWAPAN A TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Kawasan yang berpenduduk padat di Malaysia ialah I Kota kinabalu II Lembah Klang III Dataran Kedah IV Pantai timur Sabah A I. III dan IV KONSTRUK : Pengetahuan.Lampiran 3A B I. Si. An= Aras Sederhana. II dan IV D II. Kefahaman. Ke = Aras Rendah. Aplikasi. Ap. II dan III C I.

III dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. Si. Kefahaman. Aplikasi. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.Lampiran 3A B I. An= Aras Sederhana. II dan IV D II. kombinasi manakah yang benar tentang faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk? . Ap. Analisis. Ke = Aras Rendah. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Analisis ARAS GEOGRAFI Taburan Penduduk R / S / T JAWAPAN B TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Antara berikut.

Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Penilaian ARAS GEOGRAFI Taburan Penduduk R / S / T JAWAPAN B TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Mengapakah penduduk di Lembangan St. Lawrence menyediakan alam semula jadi yang murah III Iklim yang sejuk iaitu di bawah paras takat beku pada musim sejuk IV kemajuan dalam sektor perkhidmatan di Bandar-bandar utama A I. II dan IV C I. III dan IV . II dan III B I. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.Lampiran 3A Kawasan Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk Governan Tanaman hawa sederhana Perlombongan Pentadbiran A B C D I II III IV KONSTRUK : Pengetahuan. Aplikasi. Analisis. An= Aras Sederhana. III dan IV D II. Lawrence padat berbanding dengan bahagian lain di Kanada? I Bentuk muka bumi yang beralun dan rata II Sungai di St. Ap. Ke = Aras Rendah. Si. Kefahaman.

Kefahaman. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. Si. Analisis. Aplikasi. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Perubahan Penduduk dan Implikasinya ARAS R / S / T JAWAPAN C Apakah nama aliran migrasi ke kawasan yang bertanda P? A B Transmigrasi Emigrasi . Ap. Ke = Aras Rendah. An= Aras Sederhana.

Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Analisis GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Perubahan Penduduk dan Implikasinya ARAS R / S / T JAWAPAN B Antara berikut. II dan IV C I. Kefahaman. Si. Analisis. yang manakah benar menggambarkan ciri negara yang mengalami penduduk optimum? I II III IV Taraf hidup penduduk tinggi Pendapatan per kapita sangat tinggi Golongan kanak-kanak dan remaja ramai Penggunaan sumber semula jadi pada tahap minimum A I. Aplikasi.Lampiran 3A C D Imigrasi Mobiliti KONSTRUK : Pengetahuan. III dan IV . Ap. II dan III B I. An= Aras Sederhana. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Ke = Aras Rendah.

Lampiran 3A D II. Ke = Aras Rendah. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Perubahan Penduduk dan Implikasinya ARAS R / S / T JAWAPAN A Antara berikut manakah yang benar tentang piramid penduduk di atas? I Kadar kelahiran yang rendah II Kadar kematian yang tinggi III Golongan tua yang ramai . Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Aplikasi. III dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. Kefahaman. Si. An= Aras Sederhana. Analisis. Ap.

Aplikasi. Analisis. perbezaan yang nyata antara petempatan Bandar dengan luar Bandar ialah A jumlah penduduknya B peletakannya C fungsinya D polanya . Si. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK pemahaman ARAS GEOGRAFI Fungsi Petempatan R / S / T JAWAPAN A TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Di Malaysia. II dan III B I. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.III dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. An= Aras Sederhana. III dan IV D II. Ke = Aras Rendah.Lampiran 3A IV Kekurangan tenaga kerja A I. II dan IV C I. Kefahaman. Ap.

Analisis. Ke = Aras Rendah. Aplikasi. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Ap. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK analisis ARAS GEOGRAFI Fungsi Petempatan R / S / T JAWAPAN B TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Apakah faktor yang membantu bandar Kuah di Langkawi herkembang daripada petempatan nelayan menjadi bandar yang terkenal? A Perkembangan sektor perikanan B Perkembangan kegiatan pelancongan C Perkembangan industri menapis petroleum D Perkembangan sektor pertanian komersial . An= Aras Sederhana. Kefahaman.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. Si.

Lampiran 3A

KONSTRUK : Pengetahuan, Kefahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe, Ke = Aras Rendah; Ap, An= Aras Sederhana; Si, Pe =Aras Tinggi

FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN]
MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Penilaian ARAS GEOGRAFI Fungsi Petempatan R / S / T JAWAPAN A TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5

Apakah fungsi kawasan P dan Q dalam peta di atas?

Lampiran 3A

A Pusat pengumpul hasil pertanian B Pusat pengumpul hasil perikanan C Pusat pentadbiran D Kawasan IKS

KONSTRUK : Pengetahuan, Kefahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe, Ke = Aras Rendah; Ap, An= Aras Sederhana; Si, Pe =Aras Tinggi

FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN]
MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN ARAS GEOGRAFI Pembandaran R / S / T JAWAPAN B TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5

Berdasarkan rajah hierarki Bandar di atas, X ialah A konurbasi

Lampiran 3A

B metropolis C bandar baru D pusat Bandar

KONSTRUK : Pengetahuan, Kefahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe, Ke = Aras Rendah; Ap, An= Aras Sederhana; Si, Pe =Aras Tinggi

FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN]
MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Aplikasi ARAS GEOGRAFI Pembandaran R / S / T JAWAPAN C TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5

Antara berikut, yang manakah benar tentang konurbasi? A Perkembangan saiz bandar utama B Perkembangan guna tanah Bandar utama C Percantuman pusat Bandar baru dengan pusat bandar utama D Percantuman pusat bandar dengan guna tanah pinggir Bandar

Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Penilaian ARAS GEOGRAFI Pembandaran R / S / T JAWAPAN A TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Lembah Klang Pembandaran ke arah pembentukan konurbasi berlaku di bandar di atas akibat perkembangan sektor I perkhidmatan II perkilangan III perlombongan IV pertanian A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV . Si. Aplikasi. Kefahaman. An= Aras Sederhana. Ke = Aras Rendah. Ap. Analisis.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.

Analisis. Ke = Aras Rendah. Si. An= Aras Sederhana. Ap. Kefahaman. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Kepentingan Jaringan Pengangkutan dan Perhubungan ARAS R / S / T JAWAPAN B Sungai-sungai di Sabah dan Sarawakpenting sebagai jalan perhubungan dan pengangkutan kerana A penduduk jarang B pengangkutan darat terhad C berhutan tebal D alirannya panjang . Aplikasi.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.

Analisis. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Ke = Aras Rendah.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. An= Aras Sederhana. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Analisis GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Kepentingan Jaringan Pengangkutan dan Perhubungan ARAS R / S / T JAWAPAN D X dalam rajah di atas berkaitan dengan sistem pengangkutan A udara B sungai C kereta api D jalan raya . Si. Aplikasi. Ap. Kefahaman.

Aplikasi. Si. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. Analisis. Ap. Ke = Aras Rendah. An= Aras Sederhana. Kefahaman. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK penilaian GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Kepentingan Jaringan Pengangkutan dan Perhubungan ARAS R / S / T JAWAPAN D Apakah kepentingan pengangkutan udara kepada pembangunan sesebuah negara? I II III IV Mengangkut barangan pukal Menjimatkan kos pengangkutan Memajukan sektor pelancongan Meningkatkan darjah ketersampaian A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV .

Kefahaman. Analisis. Ap. manakah merupakan kesan ke atas muka bumi akibat kerja-kerja di atas? A kemusnahan kawasan tadahan air B Kemusnahan habitat C hakisan tanah dan tanah runtuh D Pencemaran air khususnya sungai .Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. Ke = Aras Rendah. An= Aras Sederhana. Si. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Kesan Perkembangan Pengangkutan dan Perhubungan ARAS R / S / T JAWAPAN C Pembinaan jaringan lebuh raya melibatkan banyak kerja pemotongan dan penarahan cerun-cerun bukit Antara berikut. Aplikasi.

An= Aras Sederhana. Aplikasi. II dan III B I. Ke = Aras Rendah. II dan IV C I.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Analisis GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Kesan Perkembangan Pengangkutan dan Perhubungan ARAS R / S / T JAWAPAN B Antara berikut yang manakah kesan pembinaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) di Sepang terhadap alam sekitar? I II III IV Kepupusan spesies hidupan liar Mengurangkan keluasan kawasan hijau Mempercantikkan landskap sesuatu kawasan Peningkatan suhu kawasan persekitaran A I. III dan IV D II. III dan IV . Kefahaman. Ap. Si. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Analisis.

Kefahaman.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. III dan IV . Si. Ap. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK penilaian GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Kesan Perkembangan Pengangkutan dan Perhubungan ARAS R / S / T JAWAPAN B Antara berikut. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. II dan III I. Analisis. yang manakah merupakan kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan pada masa hadapan? I II Pengurangan kos urus niaga Penggunaan sistem pengangkutan pintar III Mobiliti manusia menjadi terhad IV Kadar ketersampaian yang tinggi A B C D I. III dan IV II. Ke = Aras Rendah. Aplikasi. II dan IV I. An= Aras Sederhana.

Si. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. An= Aras Sederhana. Ap. Analisis. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN Kepentingan Pelbagai Sumber ARAS R / S / T JAWAPAN B TINGKATAN 5 Antara berikut sumber yang manakah tidak boleh diperbaharui? A Hutan B Mineral C Air D Tanih . Ke = Aras Rendah. Kefahaman. Aplikasi.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan.

Analisis. pilih pasangan yang benar. Kefahaman. An= Aras Sederhana. Ap. Si. A B C D Jenis Tanih Tanih gambut Tanih aluvium Tanih laterit Tanih bris Tanaman yang sesuai Kelapa Getah dan kelapa sawit Padi sawah Tembakau dan gajus . Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK analisis GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN Kepentingan Pelbagai Sumber ARAS R / S / T JAWAPAN D TINGKATAN 5 Berdasarka jadual di bawah.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Ke = Aras Rendah. Aplikasi.

Ap.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Penilaian GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN Kepentingan Pelbagai Sumber ARAS R / S / T JAWAPAN C TINGKATAN 5 Malaysia banyak mengeluarkan petroleum tetapi masih merupakan negara pengimport petroleum yang penting. Si. Ke = Aras Rendah. Kefahaman. Aplikasi. Analisis. An= Aras Sederhana. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Mengapakan terjadi begini? A B C D Proses cari gali diusahakan oleh syarikat asing Petroleum tidak sesuai digunakan dalam negeri Petroleum negara kita mendapat pasaran baik di luar negara Proses penapisan tidak dapat dijalankan di negara kita .

Ke = Aras Rendah. manakah merupakan kesan yang paling ketara akibat pembinaan empangan sumber kuasa hidroelektrik? A Hakisan tanah B Pencemaran sungai C Kemusnahan habitat akibat penenggelaman D Kadar pemendapan sungai bertambah . Si. Ap.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Kefahaman. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Kesan Penerokaan Sumber terhadap Alam Sekitar ARAS R / S / T JAWAPAN C Antara yang berikut. Aplikasi. Analisis. An= Aras Sederhana.

Analisis. Ap.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Analisis GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Kesan Penerokaan Sumber terhadap Alam Sekitar ARAS R / S / T JAWAPAN D Kepupusan spesies dan penghijrahan spesies seringkali dikaitkan dengan aktiviti A Pembandaran B Perindustrian C Pertanian D Penyahhutanan . Si. Kefahaman. An= Aras Sederhana. Ke = Aras Rendah. Aplikasi. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.

Ke = Aras Rendah. Analisis. Aplikasi. Ap. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Penilaian GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Kesan Penerokaan Sumber terhadap Alam Sekitar ARAS R / S / T JAWAPAN A Kesan yang paling ketara terhadap persekitaran marin akibat tumpahan mnyak dan pembuangan enap cemar dari kapal tangki ialah I permukaan laut ditutupi ketulan-ketulan minyak II kemusnahan terumbu karang III laluan kapal tersekat IV hasil tangkapan nelayan terjejas A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. Kefahaman.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. Sintesis dan Penilaian . Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Kefahaman. Analisis. Aplikasi. An= Aras Sederhana. Si.

Ap.Lampiran 3A ARAS : Pe. An= Aras Sederhana. Si. Ke = Aras Rendah. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN ARAS GEOGRAFI Pengurusan Sumber R / S / T JAWAPAN B TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Pertanian hidrofonik banyak dijalankan di Singapura dan Hong Kong kerana masalah kekurangan sumber A air B tanah C mineral D tenaga buruh .

Si. Ke = Aras Rendah.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. Ap. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Kefahaman. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK aplikasi ARAS GEOGRAFI Pengurusan Sumber R / S / T JAWAPAN D TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Struktur X dibina untuk dijadikan sebagai tempat untuk menggalakkan pembiakan pelbagai jenis ikan. X ialah A akuakultur B tembok laut C sangkar ikan D tukun tiruan . Analisis. An= Aras Sederhana. Aplikasi.

Ke = Aras Rendah. II dan III B I. Ap. II dan IV C I. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Si. Analisis.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. III dan IV D II. An= Aras Sederhana. Kefahaman. III dan IV . Aplikasi. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK penilaian ARAS GEOGRAFI Pengurusan Sumber R / S / T JAWAPAN C TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Apakah langkah pengurusan sumber air di Arab Saudi? I II III IV Penyahgaraman air laut Mengekalkan sumber hutan Membina empangan di wadi Mernperoleh air bawah tanah A I.

Analisis.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. Kefahaman. Ke = Aras Rendah. Aplikasi. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Si. manakah industri bukan berasaskan sumber? A Industri automatif B Industri berasaskan kimia C Industri menapis petroleum D Industri makanan dan minuman . Ap. An= Aras Sederhana. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK pemahaman ARAS GEOGRAFI Sektor Pembuatan R / S / T JAWAPAN A TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Antara berikut.

Ke = Aras Rendah. Aplikasi. Analisis. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Kefahaman. Si. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK analisis ARAS GEOGRAFI Sektor Pembuatan R / S / T JAWAPAN A TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Berdasarkan rajah di atas.Lampiran 3A KONSTRUK : Pengetahuan. An= Aras Sederhana. Ap. Analisis. Sintesis dan Penilaian . Kefahaman. kilang X merujuk kepada kilang A B C D menapis petroleum memproses kelapa sawit melebur mineral logam memproses getah KONSTRUK : Pengetahuan. Aplikasi.

Aplikasi. Sintesis dan Penilaian .Lampiran 3A ARAS : Pe. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK Penilaian ARAS GEOGRAFI Sektor Pembuatan R / S / T JAWAPAN C TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Anatara berikut. An= Aras Sederhana. manakah cirri kawasan zon perdagangan bebas (FTZ) di Malaysia? A kawasan yang kaya dengan sumber bahan mentah B bekalan tenaga buruh yang ramai C tapak kilang diberikan percuma antara tempoh 5 hingga 10 tahun D kawasan berteknologi tinggi KONSTRUK : Pengetahuan. Ap. Analisis. Si. Ke = Aras Rendah. Kefahaman.

An= Aras Sederhana. Ke = Aras Rendah. Ap. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN GEOGRAFI Sektor Perkhidmatan ARAS R / S / T JAWAPAN B TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Antara berikut. Si. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. An= Aras Sederhana. Analisis. Aplikasi. Ap.Lampiran 3A ARAS : Pe. perkhidmatan yang manakah berkaitan dengan E-dagang? A Pengangkutan dan perhubungan B perniagaan melalui internet C Perkhidmatan kerajaan D Perkhidmatan hospitaliti KONSTRUK : Pengetahuan. Pe =Aras Tinggi . Si. Kefahaman. Ke = Aras Rendah.

Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Kefahaman. Si. An= Aras Sederhana. Aplikasi. Analisis. Ke = Aras Rendah. Ap.Lampiran 3A FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN GEOGRAFI Sektor Perkhidmatan ARAS R / S / T JAWAPAN C TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 • • Pelbagai jenis buah-buahan Homestay Apakah jenis pelancongan yang dimaksudkan berdasarkan maklumat di atas? A B C D Cruisepelancongan Ekopelancongan Agropelancongan Mikepelancongan KONSTRUK : Pengetahuan. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] .

Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] . An= Aras Sederhana. Si. Aplikasi. Ap. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Analisis.Lampiran 3A MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK penilaian GEOGRAFI Sektor Perkhidmatan ARAS R / S / T JAWAPAN A TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 • Pusat pelancongan • Kilang marmar • Kawasan perdagangan bebas Lokasi yang manakah dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas? AI B II C III D IV KONSTRUK : Pengetahuan. Kefahaman. Ke = Aras Rendah.

yang manakah berkaitan dengan maklumat di atas? A B C D I II III IV KONSTRUK : Pengetahuan. Analisis. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK analisis GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Sektor Pertanian. Ke = Aras Rendah. Penternakan dan Perhutanan PENGETAHUAN ARAS R / S / T JAWAPAN A • • Tanih aluvium Jelapang Padi Malaysia Antara kawasan yang bertanda. Kefahaman. Perikanan. An= Aras Sederhana. Perikanan. Ap. Penternakan dan Perhutanan ARAS R / S / T JAWAPAN B . Si. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.Lampiran 3A MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Sektor Pertanian. Aplikasi.

Ke = Aras Rendah. Perikanan. manakah faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman tanaman di atas dijalankan di Malaysia? I II III IV Tanah beralun dan bersaliran baik Pembinaan sistem pengairan yang cekap Tanih aluvium yang terdapat di kawasan lembah sungai Suhu kira-kira 18°C dan hujan tahunan 3000mm hingga 5000mm A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.Lampiran 3A Antara berikut. Penternakan dan Perhutanan ARAS R / S / T JAWAPAN D . Analisis. Ap. An= Aras Sederhana. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK sintensis GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Sektor Pertanian. Si. Kefahaman. Aplikasi.

An= Aras Sederhana. Ke = Aras Rendah. manakah faktor-faktor yang menggalakkan kegiatan perikanan dijalankan di Malaysia? I II III IV Ikan sumber protein eksport utama negara Kerjasama dengan negara jiran Pentas Sunda yang kaya dengan plankton C III dan IV D I dan IV A I dan II B II dan III KONSTRUK : Pengetahuan. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN GEOGRAFI Sektor Perlombongan ARAS R / S / T JAWAPAN B TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 . Kefahaman. Analisis. Si. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Aplikasi. Ap.Lampiran 3A Antara berikut.

Kefahaman.Lampiran 3A Mineral bukan logam yang terdapat di Malaysia ialah I fosfat II marmar III bauksit IV tanah liat A I. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK analisis GEOGRAFI Sektor Perlombongan ARAS R / S / T JAWAPAN D TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 . III dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. II dan IV C I. III dan IV D II. An= Aras Sederhana. Ap. Analisis. Aplikasi. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Si. II dan III B I. Ke = Aras Rendah.

Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK sintesis GEOGRAFI Sektor Perlombongan ARAS R / S / T JAWAPAN B TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 .Lampiran 3A Bahan mineral imi dihantar untuk diproses di Perai dan Klang. Mineral yang dimaksudkan ialah A bauksit B bijih besi C petroleum D bijih timah KONSTRUK : Pengetahuan. Analisis. Aplikasi. Ap. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Si. An= Aras Sederhana. Ke = Aras Rendah. Kefahaman.

Ke = Aras Rendah. II dan III B I. III dan IV D II. III dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. Aplikasi. Analisis.apakah kesan terhadap landskap fizikal akibat aktiviti perlombongan bijih timah di Malaysia? I permukaan bumi menjadi gondol II kewujudan tasik atau kolam bekas lombong III tanih menjadi tidak subur IV kesan hakisan dan tanah runtuh di cerun-cerun bukit A I. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Ap. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN ARAS GEOGRAFI Sektor Pembinaan R / S / T JAWAPAN D TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 . II dan IV C I.Lampiran 3A Antara yang berikut. An= Aras Sederhana. Si. Kefahaman.

Lampiran 3A Antara berikut. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN ARAS GEOGRAFI Sektor Pembinaan R / S / T JAWAPAN D TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 . Ap. An= Aras Sederhana. manakah tergolong dalam pembinaan bidang kerja khusus? A Pembinaan pejabat B Pembinaan pelabuhan C Pembinaan lapangan terbang D Kerja membina pant dan longkang KONSTRUK : Pengetahuan. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Ke = Aras Rendah. Kefahaman. Aplikasi. Si. Analisis.

Analisis. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK penilaian ARAS GEOGRAFI Sektor Pembinaan R / S / T JAWAPAN A TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Apakah tujuan penting konsep Bandar dalam taman yang diwujudkan di Malaysia? A mengekalkan kawasan hijau di Bandar B memelihara keindahan alam semula jadi . Ke = Aras Rendah. Si. An= Aras Sederhana. Kefahaman. Aplikasi. Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe.Lampiran 3A Faktor utama membolehkan pembinaan bangunan dalam rajah di atas ialah A B C D politik fizikal ekonomi teknologi KONSTRUK : Pengetahuan. Ap.

Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Ap.Lampiran 3A C mengurangkan masalah banjir kilat di Bandar D Mewujudkan lebih banyak taman rekreasi untuk keperluan penduduk KONSTRUK : Pengetahuan. An= Aras Sederhana. Analisis. Si. Aplikasi. Kefahaman. Ke = Aras Rendah. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK PENGETAHUAN GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa ARAS R / S / T JAWAPAN D Apakah kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa? I Peningkatan nilai budaya II Peningkatan pasaran .

Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK aplikasi GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa ARAS R / S / T JAWAPAN D Berdasarkan peta di atas. An= Aras Sederhana. kawasan berlorek merujuk kepada blok kerjasama . II dan IV I. II dan III I. Analisis. III dan IV KONSTRUK : Pengetahuan. III dan IV II. Ap. Kefahaman. Si. Ke = Aras Rendah. Aplikasi.Lampiran 3A III Kemasukan pekerja asing IV Pemindahan teknologi baru A B C D I.

Analisis. . Sintesis dan Penilaian ARAS : Pe. An= Aras Sederhana. Aplikasi. Kefahaman. Si.Lampiran 3A A B C D APEC EU EAEC ASEAN KONSTRUK : Pengetahuan. Ap. Pe =Aras Tinggi FORMAT PENYEDIAAN ITEM PENTAKSIRAN UNTUK SISTEM NILAIAN SARAWAK [ANEKA PILIHAN] MATA PELAJARAN TAJUK/UNIT KONSTRUK sintensis GEOGRAFI TINGKATAN / TAHUN TINGKATAN 5 Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa ARAS R / S / T JAWAPAN C Kawasan berlorek dalam rajah di atas merujuk kerjasama dalam bidang A pertahanan. Ke = Aras Rendah.

Lampiran 3A B pelancongan. D pembangunan wilayah . C perdagangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful