Anda di halaman 1dari 26

W6y n/u 4n<) xsB$# u!$x ys ( t.s?

y )
Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan, maka barangsiapa menghendaki kebaikan bagi dirinya nescaya dia akan mengambil jalan kepada Tuhannya.

lPx H[Gg VGp_ pnS


TAZKIRAH HADHARAT KHWAJAGAN NAQSHBAND
Susunan dan Karangan:

Hadhrat Faqir Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi Uwaisi Ufiya Anhu

Terbitan dan Edaran:

Markaz Khaliliyyah Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah Naqshbandi Akademi Quran Sunnah Hadits Gombak Selangor Darul Ehsan
1433/2012

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

HADHRAT KHWAJAH KHWAJAGAN 'AZIZAN 'ALI AR-RAMITANI RAHMATULLAH 'ALAIH

adhrat Khwajah 'Azizan 'Ali Ar-Ramitani Rahmatullah 'Alaih adalah Khalifah kedua kepada Hadhrat Khwajah Khwajagan Mahmud Anjir Faghnawi Rahmatullah 'Alaih. Beliau telah dilahirkan di sebuah bandar yang bernama Ramitan di sekitar kota Bukhara yang jaraknya dalam lingkungan enam batu jauhnya dari kota. Beliau adalah seorang penyebar utama rantaian Silsilah Khwajagan yang agung dan merupakan seorang Syeikh serta tunjang utama dalam Tariqah Naqshbandiyyah. Dalam kalangan Para Masyaikh Sufiyyah beliau telah diberikan gelaran 'Azizan yang bermaksud seorang Syaikh Tersayang kerana kedudukannya sebagai seorang Wali Qutub di kalangan Para Awliya di zamannya. Ketika saat Hadhrat Khwajah Mahmud Anjir Faghnawi Rahmatullah 'Alaih sudah semakin hampir kepada kematiannya, beliau telah melantik Hadhrat Khwajah 'Azizan 'Ali Ramitani Rahmatullah 'Alaih untuk menggantikannya meskipun masih terdapat Para Khalifah beliau yang lain. Beliau juga telah mengarahkan agar seluruh keanggotaan Para Ikhwan berada di bawah pengawasan dan pengarahan Hadhrat Khwajah 'Azizan Rahmatullah 'Alaih. Hubungan utama yang mambawa limpahan menuju kepada Hadhrat Imam Tariqat Khwajah Khwajagan Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah 'Alaih adalah terkait menerusi beliau.

Hadhrat Khwajah 'Azizan 'Ali Ramitani Rahmatullah 'Alaih telah dikurniakan dengan tingkatan keruhanian yang tinggi dan mulia serta memiliki bakat keperibadian yang besar lagi berkarisma. Beliau adalah seorang penenun dan menjalankan perniagaannya sebagai penenun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hadhrat Khwajah Maulana 'Abdur Rahman Jami Rahmatullah 'Alaih dalam kitabnya yang masyhur Nafahat AlUns yang bererti Nafas Keintiman Ilahi. Hadhrat Maulana Jalaluddin Ar-Rumi Rahmatullah 'Alaih juga telah merujukkan Hadhrat Khwajah 'Azizan 'Ali Ramitani Rahmatullah 'Alaih sebagai Nassaj yang bererti Sang Penenun di dalam karangan syairnya Matsnawi yang agung. Hadhrat Syaikh Ruknuddin 'Ala Ad-Daulah Samnani Rahmatullah 'Alaih yang hidup sezaman dengannya mempunyai perhubungan surat-menyurat dan komunikasi mengenai beliau yang diedarkan secara bertulis. Pada suatu ketika Hadhrat Syaikh Ruknuddin 'Ala Ad-Daulah Samnani Rahmatullah 'Alaih telah menghantar seorang Darwish untuk bertanyakan tiga persoalan terhadap Hadhrat Khwajah 'Azizan Rahmatullah 'Alaih:

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah


Soalan pertama:

"Sepertimana anda, kami cuba untuk tidak ketinggalan dalam memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Anda tidak mengambil terlalu banyak masalah dalam menyediakan makanan dan minuman. Anda memberikan apa sahaja yang ada. Untuk diri kami sendiri, kami sanggup melakukan apa sahaja dalam memberikan layanan ramah mesra. Kami sentiasa mencari sesuatu yang lebih dan mengenakan diri kami untuk sedaya upaya, tetapi orang melebihkan anda dan mengadu tentang kami. Apakah boleh ada suatu penjelasan di situ? Jawapan: Terdapat banyak yang menyediakan perkhidmatan itu sebagai budi, dalam pertukaran untuk terima kasih, tetapi sedikit di kalangan mereka yang menganggap ia satu nikmat yang dibenarkan untuk berkhidmat. Berusaha untuk berasa terima kasih terhadap peluang untuk berkhidmat, sehingga tiada siapa yang mengadu tentang anda lagi. Soalan kedua: Kami telah mendengar dikatakan bahawa anda menerima latihan anda dari Khidr 'Alaihissalam. Bagaimana boleh sedemikian? Jawapan: Terdapat para pencinta sebenar di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Khidr 'Alaihissalam adalah kekasih mereka yang bersemangat. Soalan ketiga: Kami telah mendengar bahawa anda terlibat dalam Zikir Jihri dan bukannya Zikir Khafi. Bagaimana ini boleh berlaku? Jawapan: Kami juga telah mendengar bahawa anda melakukan Zikir secara rahsia. Oleh kerana kami telah mendengar berkenaannya, maka ianya tidak menjadi Zikir yang rahsia lagi selepas semua. Sesungguhnya tujuan Zikir Sirr secara rahsia ialah tiada apaapa yang perlu diketahui tentangnya. Sama ada anda terlibat dalam Zikir Sirr yang tersembunyi atau dalam Zikir Jihir yang boleh didengari, kedua-duanya adalah sama. Ianya juga boleh dikatakan bahawa menjadi terkenal dengan pengamalan Zikir Sirr adalah lebih dekat dengan kesombongan Munafiq.

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

Berkenaan Zikir Jihri, beliau telah memberikan jawapan ini kepada seorang 'Ulama yang terkenal, "Terdapat Hadits Nabawi yang telah diterima oleh semua Para 'Ulama, bahawa memerintahkan seseorang yang di ambang kematian untuk melafazkan ikrar mentauhidkan Ilahi dengan suara yang kuat. Oleh kerana setiap nafas yang ditiupkan oleh Darwish boleh dianggap sebagai nafas terakhir beliau, adalah perlu untuk mendapatkan kebijaksanaan ini menerusi Zikir Jihri yang boleh didengar. " Seorang 'Ulama yang terkemuka sekali pernah bertanya kepadanya, "Dengan Zikir jenis apakah yang kita telah diperintahkan supaya mengingati Allah dengan sekerap-kerapnya? Adakah Zikir Lisan di lidah atau Zikir Qalbi di hati?" Hadhrat Khwajah 'Azizan 'Ali Ramitani Rahmatullah 'Alaih menjawab, "Ia bermula sebagai ingatan Zikir di lidah dan berakhir sebagai ingatan Zikir di hati. Dalam bentuk asalnya, ia melibatkan perbelanjaan usaha yang membosankan dan melesukan. Walaubagaimanapun dalam bentuknya yang muktamad, disebabkan oleh pengaruh yang dikenakan oleh Zikir di hati, ia akan memberikan kesan kepada organorgan dan sel-sel zarrah tubuh. Maka seseorang akan sampai pada hakikat lautan kewujudan dan mencapai kepada rahsia Zikir yang kerap berterusan. Kerja satu hari seperti ini akan menghasilkan keuntungan yang sama dengan apa yang dapat diperolehi oleh kerja setahun pada apa-apa jenis kerja yang lain." Hadhrat Khwajah 'Azizan 'Ali Ramitani Rahmatullah 'Alaih berkata: "Ini adalah makna perkataan bahawa: "Pada satu malam, Allah melihat 360 kali di hati Para HambaNya yang beriman". Hati mempunyai 360 tingkap, dibuka oleh 360 urat yang memasuki hati. Apabila hati dirangsang oleh ingatan Zikir, perhatian khusus Allah adalah diarahkan ke arah itu dan manfaat yang terhasil adalah diagihkan ke seluruh tubuh badan melalui 360 saluran urat. Ini bermakna bahawa setiap anggota dan organ menjalankan bentuk ibadatnya yang tersendiri secara begitu pelik dan seri sinaran yang berasal dari ibadat mereka menganugerahkan limpah kurnia itu ke atas hati, bahawa perhatian yang sedemikian ini sesungguhnya adalah benar-benar pandangan belas kasihanNya." Hadhrat Khwajah 'Azizan 'Ali Ramitani Rahmatullah 'Alaih yang dihormati telah ditanya, apakah Iman? Beliau menjawab: "Untuk merindukan dan tiba."

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

KATA UNGKAPAN HIKMAHNYA DAN HIKMAH UNGKAPAN KATANYA


Antara kata-kata Hikmahnya adalah sebagai berikut: 1. Makna ayat Al-Quran: "Tubuu Ilallah, Kembalilah bertaubat kepada Allah", mengandungi kedua-dua peringatan dan berita baik. Peringatan adalah kebimbangan untuk bertaubat, manakala berita baik adalah bahawa ianya akan diterima. Jika ia tidak akan diterima, maka ianya tidak akan diperintahkan. 2. Adalah perlu untuk melibatkan diri dalam kerja dan membawa kerja tersebut kepada kesimpulan yang betul. Selama mana ianya masih dijalankan, seseorang mesti menganggap bahawa ia masih belum dilakukan. Adalah perlu untuk mengakui bahawa seseorang itu bersalah dan memulakan kerja yang baru. 3. Kamu mesti menjaga diri secara berhati-hati dalam dua situasi keadaan, iaitu ketika bercakap dan semasa makan. 4. Satu hari, Hadhrat Khidir 'Alaihissalam telah memasuki pada kehadiran Hadhrat Khwajah 'Abdul Khaliq Ghujdawani Rahmatullah 'Alaih yang dihormati. Hadhrat Khwajah 'Abdul Khaliq Ghujdawani Rahmatullah 'Alaih mempunyai dua roti barli yang dibawa dari rumahnya dan memberikannya kepada Hadhrat Khidir 'Alaihissalam. Hadhrat Khidir 'Alaihissalam tidak memakannya, jadi Hadhrat Khwajah 'Abdul Khaliq Ghujdawani Rahmatullah 'Alaih memberi jaminan kepadanya bahawa roti itu telah diperolehi dengan cara yang sah di sisi undang-undang. Untuk ini Hadhrat Khidir 'Alaihissalam bertindak balas dengan berkata: "Ya, roti ini makanan yang sah di sisi undang-undang, tetapi orang yang menguli adunan roti ini berada dalam keadaan berhadats, kami tidak boleh memakannya". 5. Apabila seseorang menyeru rakan seciptaannya yang lain kepada kebenaran, dia mesti bertindak seperti seorang pelatih haiwan liar. Sama seperti jurulatih yang mengetahui sifat dan perangai binatang yang dia berurusan dengannya lalu bertindak dengan sewajarnya, seseorang penyeru juga mesti berbuat demikian. 6. Jika Mansur Al-Hallaj telah menemui salah seorang daripada murid-murid Hadhrat Khwajah 'Abdul Khaliq, nescaya dia tidak akan pergi ke penjara,

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah


kerana dia terpaksa menerima latihan yang sesuai dan berkembang ke tahap yang lebih maju. 7. Dalam usaha untuk mencapai matlamat, seseorang Salik perlu menjalani banyak latihan keruhanian dan kesusahan. Walaubagaimanapun, terdapat suatu kaedah yang memberikan pimpinan kepada jalan Ruhani yang benar. Ianya dengan menarik perhatian hati daripada seseorang yang telah memberikan hatinya kepada Allah, kerana hati tersebut adalah titik pusat perhatian Allah. 8. Apabila kamu membuat permohonan doa-doa, kamu perlu berbuat demikian dengan cara menggunakan panduan iaitu dengan seseorang yang kamu tidak akan melakukan dosa. Panduan itu adalah seorang Rakan Allah. Kamu mesti melayan dia dengan penuh merendahkan diri dan kasih sayang supaya dia akan membuat permohonan doa bagi pihak anda.

Sepotong syair puitis telah dibacakan kepadanya yang bermaksud bahawa, "Pencinta yang ghairah memerhatikan dua perayaan agama dalam satu nafas." Beliau bertindak balas dengan berkata: "Kekasih yang ghairah menikmati tiga perayaan dalam satu nafas. Ia adalah kerana, dalam setiap ingatannya terhadap Allah, sama kedua-duanya seperti dia yang dipanggil oleh Allah untuk diingati dan diberikan jaminan kepada penerimaanNya, dia menikmati kedua-dua perayaan itu dan tanda-tanda kebahagiaan." Hadhrat Syaikh Ruknuddin Rahmatullah 'Alaih pernah bertanya kepada Hadhrat Khwajah 'Azizan Rahmatullah 'Alaih: "Mengapakah bahawa pada hari sebelum masa bermula, ada roh-roh itu menjawab, "Ya" kepada soalan: "Adakah Aku bukan Tuhan kamu?", manakala pada Hari Qiyamat, tiada siapa yang akan membalas pertanyaan Ilahi: "Siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini?" Hadhrat Khwajah 'Azizan menjawab: "Pada hari sebelum masa bermula adalah hari untuk mengenakan kepatuhan undang-undang yang suci. Ucapan adalah sesuai dalam perkara-perkara Perundangan Suci, tetapi Hari Qiyamat adalah hari apabila kepatuhan dikeluarkan dan Dunia Haqiqat yang sebenar dirasmikan. Dalam kehadiran yang hakiki, perkataan adalah terkeluar dari tempat. Itulah sebabnya Allah Yang Maha Suci akan memberikan

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

jawapanNya pada hari itu dengan berkata: "Ia kepunyaan Allah Yang Maha Esa dan Maha Melimpahkan." Ini adalah salah satu daripada maksud ucapan-ucapan syair beliau: Burung jiwa apabila dilampirkannya pada badan, Maka pastikannya selamat kerana ia adalah rakanmu, Jangan diuraikan ikatannya menyebabkan ia terbang, Kerana jika ia terbang kamu tidak boleh memegangnya. Hadhrat Sayyid Ata seorang Sufi yang mempunyai perhubungan dengan Hadhrat Khwajah Ahmad Yasawi dan hidup sezaman dengan Hadhrat Khwajah Azizan Ali yang terhormat. Mereka sering mengadakan perbualan hati ke hati dari semasa ke semasa. Pada suatu hari, dalam menerima rawatan Tarbiyah dari Hadhrat Khwajah Azizan, Sayyid Ata memaparkan sikap yang tidak serasi dengan adab yang baik. Pada ketika itu, segerombolan perompak dari kawasan pedalaman Asia merompak bandar dan mereka telah mengambil anak-anak Sayyid Ata sebagai tawanan. Hadhrat Sayyid Ata menyedari bahawa bencana ini telah menimpa beliau kerana kesalahannya bahawa dia telah melakukan sikap yang biadab terhadap Hadhrat Khwajah Azizan. Untuk memohon maaf dan mengembalikan hubungan baik dengannya, beliau telah mengaturkan jamuan dan menjemput Hadhrat Khwajah Azizan menghadirinya. Mengetahui niat Sayyid Ata, Hadhrat Khwajah Azizan telah datang menghadiri jamuan. Pada meja utama telah dikongsi dengan tokoh-tokoh utama Agama dan orang kenamaan. Mereka begitu kagum dengan daya tarikan Hadhrat Khwajah Azizan yang sangat besar serta kuasa keruhaniannya. Hadhrat Khwajah Azizan telah menghulurkan tangannya ke arah makanan di atas meja seraya berkata, "Selagi anak Sayyid Ata yang telah ditawan tidak masuk melalui pintu ini dan duduk di meja ini dan selagi dia tidak menyertai kami dalam hidangan kami, selagi itulah Ali Ramitani tidak akan menyentuh makanan ini!" Tangannya itu dibiarkan tergantung. Semua orang yang berada dalam majlis jamuan itu menjadi kebingungan. Bagi Hadhrat Khwajah Azizan manakala matanya tertumpu pada makanan beliau kelihatan begitu

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

terpesona dalam keadaan maruahnya yang menggerunkan. Tiba-tiba kemudian pintu dibuka dan anak Sayyid Ata yang ditawan datang berjalan masuk ke dalam. Kebingungan telah mencapai kemuncaknya lalu mereka bertanya kepada anak tersebut, "Bagaimana anda mampu untuk datang ke sini?" Anak lelaki itu menjawab, "Saya tidak boleh menawarkan apa-apa penjelasan. Sekumpulan perompak yang ganas mengambil saya sebagai tawanan dan hendak membawa saya ke luar dari negeri. Mereka menjaga saya sangat ketat serta terikat dan kami telah menghabiskan masa beberapa hari dalam perjalanan. Sekarang, lihatlah, saya... tiba-tiba melihat diri saya di tengah-tengah anda dan di tanah air saya." Semua orang jatuh di kaki Hadhrat Khwajah Azizan dalam keadaan penyerahan penuh kehairanan dengan karisma besarnya. Suatu hari, seorang yang sangat dihormati datang untuk melawat Hadhrat Khwajah Azizan tetapi tiada makanan terdapat di rumah. Hadhrat Khwajah Azizan sangat sedih lalu dia keluar ke pintu pagar rumahnya. Pada masa itu juga ada seorang pemuda penjual biri-biri meligas datang berlari-lari anak dengan periuk di tangannya. Periuk mengandungi kaki binatang ternakan beku. Orang muda itu berkata: "Saya menyediakan makanan ini untuk kamu dan sahabatmu. Jika kamu menerimanya, kamu akan membuat saya sangat gembira." Hadhrat Khwajah Azizan amat gembira dengan makanan yang tiba. Para tetamu menikmati hidangan yang telah datang tepat pada masanya. Apabila tetamu telah berlepas, Hadhrat Khwajah Azizan pergi kepada pemuda itu dan berkata: "Makanan yang kamu bawa adalah mencukupi untuk membantu kami dalam keadaan sukar. Sekarang giliran kamu untuk meminta apa sahaja yang kamu mahu dari kami, Insya Allah hasrat kamu pasti akan diberikan." Pemuda itu berkata: "Saya ingin menjadi seperti anda." Hadhrat Khwajah Azizan yang terhormat menjawab: "Ini adalah satu perkara yang sangat sukar. Jika beban kami dibawa hinggap ke atas bahu anda, anda akan dihancurkan oleh beban yang berat." 1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah


Bagaimanapun pemuda itu menegaskan dengan berkata,

"Dalam dunia semuanya, hanya inilah satu-satunya keinginan saya iaitu hanya ingin menjadi seperti anda. Tiada sesuatu yang boleh memujuk saya untuk mengetahui cita-cita lain." Hadhrat Khwajah Azizan berkata, "Baiklah, biarkan dia menjadi begitu!" Seolah-olah mengambil dia ke dalam jagaannya, beliau kemudiannya menarik pemuda ke dalam ruang peribadinya, di mana dia menetapkan pandangannya kepadanya dan memberi tumpuan kepada hatinya dengan hatinya. Tidak lama selepas itu, perubahan mula berlaku pada pemuda itu. Pada permukaan luaran dan dari segi dalaman, pemuda itu mula menjadi serupa dengan Hadhrat Khwajah Azizan. Keadaan ini berterusan selama empat puluh hari. Kemudian, pada hari keempat puluh, pemuda itu telah meninggal dunia kerana berat bebanan yang dia telah ambil ke atas dirinya. Bagaimanapun, beliau telah mencapai matlamat yang diinginkannya dan mendapat kebahagiaan selama-lamanya. Atas dasar petunjuk yang diterima dari alam ghaib, Hadhrat Khwajah Azizan telah berhijrah ke wilayah Khwarizm. Apabila dia sampai ke pintu kota, dia tidak masuk ke dalam tetapi telah menghantar dua orang Darwish kepada Shah Khwarizm dengan arahan berikut: "Pergilah dan katakanlah kepada Shah: Penenun miskin telah datang ke pintu kamu. Dia ingin tinggal di bandarmu. Jika kebenaran diberikan dia akan masuk, jika tidak dia akan berpaling. Anda mesti menyebut perkataan-perkataan ini tepat dan dengan mengandaikan bahawa kebenaran akan diberikan serta menerima satu dokumen yang dimeterai dari tangan Shah sendiri." Dua Darwish itu pergi ke istana dan menjelaskan permintaan. Permintaan ini kelihatan ganjil kepada Shah. Dia hanya menganggapnya sebagai lucu menyebabkan kertas yang diingini pun ditulis serta dimeteraikan dan memberikannya kepada Darwish tersebut. Kedua-dua Darwish itu membentangkan kertas tersebut kepada Syaikh mereka. Kemudian mereka mengambil sebuah rumah di sudut terpencil bandar dan menetap di situ. Hadhrat Khwajah Azizan pergi setiap pagi untuk pasaran buruh dan mengupah beberapa pekerja dari sana, seterusnya memberi mereka arahan, "Sekarang berwuduk dan tinggal bersama kami hingga ke masa Solat Asar, kemudian ambil gaji kamu dan kembali ke tempat anda!"

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

10

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

Menyedari pekerjaan ini sebagai peluang yang besar, para pekerja segera membentuk sebuah bulatan Halqah di sekeliling Hadhrat Khwajah Azizan. Sekali seorang daripada mereka telah memasuki Halqah, dia tidak boleh menarik diri lagi. Berita pembangunan tersebar di seluruh bandar dan Halqah Hadhrat Khwajah Azizan menjadi terlalu ramai untuk dimuatkan di dalam rumah yang beliau duduki. Sehingga beberapa lama kemudian, seluruh Khwarizm teah berada di pintu Hadhrat Khwajah Azizan. Semua orang telah terpijak antara satu sama lain untuk memahami ajarannya. Orang berbisik ke telinga Shah, "Seorang Syaikh telah ditemui di Bandar, seluruh orang bandar menurut di belakang beliau dan menuruti jejak beliau. Jika dia menyala seperti ini, sekutu beliau akan menjadi semakin banyak, bahawa berbeza dengan pengaruh diraja tuan akan tenggelam ke sifar. Penyelesaian untuk urusan ini mesti dicari." Apabila Shah memerintahkan Hadhrat Khwajah Azizan keluar dari bandar, Hadhrat Khwajah Azizan menghantar jawapan ini, "Dalam kocek dada kami, ada kami membawa sepucuk surat kebenaran dimeterai yang menyatakan bahawa kami dibenarkan untuk memasuki bandar dan bahawa kami tidak akan tinggal di dalamnya. Jika Shah membatalkan kebenaran sendiri dan meterai sendiri, kami bersedia untuk bertolak." Shah memahami keadaan tersebut dan dia tidak berasa begitu rendah untuk menarik balik kebenaran yang beliau sendiri telah berikan. Sebaliknya, beliau pergi untuk menyertai Halqah majlis Hadhrat Khwajah Azizan. Demikianlah berakhir masalah itu dan Shah terus menjadi salah seorang pengikut Hadhrat Khwajah Azizan yang paling setia. Seumur hidup Hadhrat Khwajah Azizan telah membentang tempoh seratus tiga puluh tahun. Beliau mempunyai dua putera lelaki bernama Khwajah Muhammad Khurd dan Khwajah Ibrahim. 1. Khwajah Khurd Beliau adalah putera sulung Hadhrat Khwajah Azizan. Nama peribadi beliau adalah Muhammad, manakala Khurd adalah nama samaran beliau. Dalam sepanjang hayat bersama bapanya, beliau mencapai umur lapan puluh tahun. Beliau adalah seorang induk ilmu pengetahuan dalam kedua-dua bidang akademik dan keruhanian. 2. Khwajah Ibrahim Beliau sebagai puteranya yang muda telah dilantik sebagai pembimbing keruhanian dan jurulatih para penuntut yang berbakat, serta menjawat kedudukan sebagai pengganti Hadhrat Khwajah Azizan.

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

11

Apabila Hadhrat Khwajah Azizan hampir dengan kematian, beliau mengetahui bahawa apabila dia menganggap puteranya yang muda sebagai lebih layak untuk menjalankan tugas ini, soalan yang berikut pasti akan timbul di kalangan para sahabatnya bahawa, "Sedangkan Khwajah Khurd tidaklah kekurangan ilmu yang dapat difahami dan sedangkan beliau adalah anak yang sulung, mengapa kewajipan ini tidak diberikan kepadanya dan kenapa kepada anaknya yang muda?" Hadhrat Khwajah Azizan mengesan kebimbangan ini dalam hati mereka, lalu beliau berkata: "Sebabnya ialah bahawa Khwajah Khurd akan berpindah ke dunia lain tidak lama selepasku." Sebagai kebenarannya adalah hanya sembilan belas hari selepas kematian Hadhrat Khwajah Azizan, Hadhrat Khwajah Khurd pula telah mengikutinya. Berikut ini adalah tarikh kematian Hadhrat Khwajah Azizan dan putera-puteranya: 1. Hadhrat Khwajah Azizan: 28 Zulqaidah 721 H/1315 M 2. Khwaja Muhammad Khurd: 17 Zulhijjah 721 H/1315 M 3. Khwaja Ibrahim: 793 H/1390 M Selepas Khwajah Ibrahim terdapat empat lagi Khulafa Hadhrat Khwajah Azizan yang setiap seorang dari mereka bernama Muhammad dan setiap seorang dari mereka telah dikurniakan dengan kesempurnaan. 1. Khwajah Muhammad Kulahduz adalah salah seorang Khalifah Hadhrat Khwajah Azizan. Makam kuburnya terletak di Khwarizm. 2. Khwajah Muhammad Hallaj Balkhi adalah salah seorang Khalifah cemerlang Hadhrat Khwajah Azizan. Makam kubur beliau berada di Balkh. 3. Khwajah Muhammad Bawardi adalah salah seorang Khalifah Hadhrat Khwajah Azizan. Kuburnya terletak di Khwarizm. 4. Hadhrat Khwajah Muhammad Baba As-Sammasi.

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

12

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

HADHRAT KHWAJAH KHWAJAGAN MUHAMMAD BABA AS-SAMMASI RAHMATULLAH ALAIH

adhrat Khwajah Khwajagan Muhammad Baba As-Sammasi dilahirkan di sebuah kampung di pinggiran Ramitan dipanggil dengan Sammas, jarak tiga batu atau kira-kira 10 kilometer dari Bukhara di negara Uzbekistan. Kubur pemakaman beliau adalah di kampung yang sama. Beliau telah menerima pendidikan awal di bandar kelahirannya. Kemudian, beliau mengembara untuk mencapai tahap pendidikan yang lebih. Beliau mengalami kemajuan dalam perjalanannya dengan menghafalkan dan memahami Al-Quran dan Hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi ahli dalam bidang Fiqah. Kemudian beliau mulai mempelajari Aqaid, Mantiq, Falsafah Ilmu Kalam dan Sejarah hingga beliau diberi gelaran Ensiklopedia Berjalan bagi segala bidang ilmu dan seni. Beliau telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan Agama sehingga digelar sebagai Allamah iaitu seorang yang sangat berilmu di zamannya. Beliau mencapai kesempurnaan dalam dua jenis ilmu pengetahuan iaitu Ilmu Zahir dan Ilmu Batin. Keberkatan beliau menembus hingga ke seluruh ummat. Dengan keinginan belajarnya yang tinggi, beliau telah menyebabkan ilmu-ilmu yang ghaib dan rahsia menjadi tampak. Beliau adalah puncak ilmu pengetahuan Haqiqat dan Syariat pada abad ke-8 Hijrah. Beliau menjadi sangat terkenal dengan kekuatan ajaib dan ketinggian Maqam Kewaliannya. Hadhrat Khwajah Muhammad Baba As-Sammasi adalah seorang pelajar Hadhrat Khwajah Azizan Ali yang ternama dan merupakan seorang Cendikiawan dari Para Awliya dan seorang Wali dari Para Cendikiawan. Beliau telah mendampingkan diri dengan Hadhrat Khwajah Azizan Ali Ramitani dan selalu bermujahadah bersungguhsungguh sehingga mengatasi semua Para Ikhwan seperguruannya yang lain. Beliau melakukan khalwat setiap hari dan terus-menerus berperang melawan Nafsunya sendiri hingga sampai mencapai Maqam kemurnian sehingga Syaikhnya mengizinkan untuk melimpahkan pengetahuan Syurgawi yang bersifat Ghaib ke dalam hatinya. Seterusnya beliau telah dilantik oleh Hadhrat Khwajah Azizan sebagai Khalifahnya. Beliau telah menempuh semua pelajaran keruhanian dan telah dibenarkan untuk menyampaikan pengajaran kepada orang baru. Hadhrat Khwajah Azizan telah memerintahkan sekelian Para Murid beliau tunduk dan patuh kepada arahan Hadhrat Khwajah Muhammad Baba As-Sammasi sedangkan beliau masih lagi hidup. 1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

13

Apabila Hadhrat Khwajah Azizan dekat dengan kewafatannya, beliau telah memilih Hadhrat Khwajah Muhammad Baba As-Sammasi sebagai orang yang layak dan paling cemerlang bagi jawatan Khalifah dan Pengarah Ruhani serta mengarahkan semua Para Ikhwan untuk mengikuti dan berkhidmat kepadanya. Hadhrat Khwajah Muhammad Baba As-Sammasi adalah orang yang menerima Khwajah Shah Bahauddin Naqshband sebagai anak muridnya. Menurut apa yang kita telah pelajari dari laporan Khwajah Ubaidullah Ahrar Tashkandi, Hadhrat Khwajah Muhammad Baba As-Sammasi mempunyai kebun kecil di kampung Sammas. Dia kadang-kadang memetik pucuk dengan tangan sendiri dan dia berasa sukacita dengan tugas ini. Beliau pernah berkata ketika melewati sebuah desa di Qasr al-Arifan, Dari tempat ini Aku mencium wangi seorang pemegang ilmu keruhanian yang akan muncul dan dari namanyalah seluruh Tariqat ini akan dikenali. Suatu hari beliau telah melewati desa itu dan berkata, Daku mencium haruman yang sangat kuat seolah-olah pemegang ilmu itu telah lahir. Hanya tiga hari selepas Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband telah dilahirkan ke dunia ini, Hadhrat Khwajah Muhammad Baba As-Sammasi telah melalui sebuah kampung yang bernama Qasr Hinduan. Sambil menetapkan matanya ke arah rumah Hadhrat Shah Bahauddin, beliau berkata: "Tanah di sekitar ini mengeluarkan bauan yang tak dapat ditiru wira kaum Hindu. Tidak lama lagi Qasr Hinduan akan menjadi Qasr Arifan. Daku melihat bahawa anak itu telah dilahirkan, mari kita pergi melawat." Walaupun kata-kata ini sedang diperkatakan di kalangan Para Awliya, Hadhrat Shah Bahauddin sebenarnya tiba di dunia ini hanya tiga hari sebelum itu. Mereka pergi ke rumah Hadhrat Shah Bahauddin dan meminta untuk melihat kanak-kanak itu. Datuknya menunjukkan Hadhrat Shah Bahauddin kepada Hadhrat Khwajah Muhammad Baba As-Sammasi yang sambil berbisik dengan tenungan Tawajjuh yang mendalam sehingga wajah Hadhrat Shah Bahauddin menjadi berseri: "Ini adalah anakku. Kami menerimanya setelah tempoh masa yang begitu lama berlalu." 1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

14

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

Beliau lalu berkata kepada para pengikutnya, Bayi ini adalah pemegang ilmu pengetahuan yang telah daku ceritakan kepada kamu sekalian. Daku melihat di masa depannya dia akan menjadi pemandu bagi seluruh ummat manusia. Rahsianya akan menggapai ke seluruh orang Salih. Ilmu pengetahuan Syurgawi yang telah dicurahkan oleh Allah Taala kepadanya akan memasuki setiap rumah di benua Asia. Nama Allah akan terukir Naqshah dalam hatinya. Dan Tariqat ini akan dinamai dengan ukiran Naqshah tersebut. Beralih kepada para sahabatnya seraya berkata, "Ini adalah wira yang bau kita perasan tidak lama dahulu, anak ini akan menjadi suri teladan usia dan panduan bagi menyelamatkan Para Pencinta." Kemudian beliau terus berkata kepada Hadhrat Sayyid Amir Kulal yang merupakan calon sebagai Khalifah dengan berkata, "Jangan enggan untuk menjalankan latihan terhadap anakku Bahauddin dan pastikan untuk merawati beliau dengan kebaikan dan kasih saying. Jika kamu cuai dalam urusan ini, daku tidak boleh membuat apa-apa hakku yang sah di sisi undangundang kepada kamu." Hadhrat Sayyid Amir Kulal menjawab, "Saya bukanlah orang jika saya gagal sedikit dalam mematuhi arahan tuan." Cerita yang menakjubkan ini akan muncul secara penuh terperinci dalam riwayat kisah Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband.

MIRAJ BATINNYA DAN BATIN MIRAJNYA


Hadhrat Khwajah Muhammad Baba As-Sammasi pernah menceritakan bahawa, Suatu ketika daku bertemu dengan Syaikhku, Hadhrat Khwajah Azizan Ali Ramitani. Ketika daku memasuki kehadiratnya, beliau berkata kepadaku, Wahai anakku, Aku kirimkan keinginan Miraj ke dalam hatimu.

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

15

Setelah beliau mengatakan hal itu, beliau menempatkan diriku ke dalam suatu keadaan Ruhani yang mana daku melihat diriku berjalan siang dan malam dari negeriku menuju ke Masjid Al-Aqsa. Daku memasuki masjid dan daku melihat seseorang yang berpakaian serba hijau di sana. Beliau berkata kepadaku, Selamat datang, kami telah menantimu sejak lama. Daku berkata, Wahai Syaikhku, daku meninggalkan negeriku pada tarikh sekian. Berapakah tarikh sekarang? Beliau menjawab, Hari ini adalah 27 Rajab. Daku sedar bahawa daku telah melakukan perjalanan selama 3 bulan untuk sampai ke masjid itu, dan yang membuatkan daku terkejut adalah bahawa daku tiba di malam yang sama dengan malam Isra Miraj Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki berpakaian serba hijau itu berkata kepadaku, Syaikhmu, Sayyid Ali Ramitani telah menantimu sejak lama di sini. Daku masuk ke dalam dan mendapati bahawa Syaikhku sudah siap untuk menjadi Imam dalam rangkaian Solat malam. Setelah menyelesaikan Solatnya beliau menoleh kepadaku dan berkata, Wahai anakku, daku telah diperintahkan oleh Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menemanimu dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, tempat yang sama di mana Baginda mengalami Miraj. Ketika orang yang berpakaian serba hijau itu selesai berbicara, beliau membawa dua makhluk yang tidak pernah daku lihat sebelumnya. Kami menunggangi kedua makhluk tersebut dan menaiki angkasa. Setiap kali kami naik, kami mendapatkan pengetahuan yang terdapat di tingkat antara bumi dan langit itu. Mustahil untuk melukiskan apa yang kami lihat dan kami pelajari dalam Miraj itu, kerana kata-kata tidak dapat menjelaskan apa yang berhubungan dengan hati, kata-kata tidak dapat mengungkapkannya kecuali dengan merasakan dan mengalaminya sendiri. Kami melanjutkan Miraj kami sehingga tiba di Maqam Haqiqat Muhammadiyyah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di alam Hadhrat Ilahi. Setelah kami memasuki tingkatan ini, Syaikhku lenyap dan daku pun lenyap. 1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

16

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

Kami melihat bahawa tidak ada lagi yang wujud di alam semesta ini kecuali Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kami rasa tidak ada yang berada di Maqam selanjutnya kecuali Allah Taala sendiri. Kemudian daku mendengar suara Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, Wahai Muhammad Baba As-Sammasi. Wahai anakku, jalur tempat engkau berada adalah jalur yang paling mulia dan orang-orang yang telah terpilih untuk menjadi bintang dan penunjuk bagi ummat manusia akan diterima di jalur tersebut. Kembalilah dan Aku akan mendukungmu dengan segala kekuatanku dan Allah Taala mendukungku dengan KekuatanNya. Layanilah Syaikhmu. Ketika suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghilang, daku menemukan diriku berdiri di tengah Syaikhku. Itu adalah sebuah karunia yang besar, berada dekat dengan seorang Syaikh yang sangat kuat yang dapat membawamu ke Kehadhrat Ilahi.

UCAPAN HIKMAHNYA DAN HIKMAH UCAPANNYA


Hadhrat Khwajah Muhammad Baba As-Sammasi pernah berkata, 1. Para pencari harus selalu berusaha untuk mematuhi Perintah Allah Taala dan dia harus selalu berada dalam keadaan suci. Pertama dia harus mempunyai hati yang bersih sehingga tidak akan berpaling kepada apa pun kecuali Allah Taala. Selanjutnya dia harus menjaga agar bahagian dalam tubuhnya tetap suci dan tidak diperlihatkan kepada orang lain, iaitu melihat dengan pandangan yang benar. Kesucian dada terdiri atas harapan dan kepuasan terhadap Kehendak Ilahi. Kemudian kesucian jiwa yang terdiri atas kesederhanaan dan penghormatan yang tinggi. Kemudian kesucian perut dengan hanya memakan makanan yang halal dan berpantangan, diikuti dengan kesucian badan iaitu dengan meninggalkan keinginan, diikuti dengan kesucian tangan yang terdiri atas kesalihan dan ikhtiar. Kemudian kesucian dari dosa iaitu dengan menyesali kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya kesucian lidah yang terdiri atas Zikir dan Istighfar. Kemudian dia harus mensucikan dirinya dari kelalaian dan kealpaan dengan mengembangkan ketakutan terhadap Akhirat. 2. Kita harus selalu beristighfar, berwaspada dalam segala urusan, mengikuti langkah orang-orang Salih serta menuruti ajaran dalamannya dan menjaga hati dari segala godaan. 1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah


3. Jadilah orang yang terbimbing dengan ajaran Syaikhmu kerana ajarannya itu dapat menyembuhkan kamu secara langsung dan lebih berkesan dari membaca kitab. 4. Kamu sekelian harus menjaga pergaulan dengan seseorang Wali. Dalam pergaulan itu kamu harus menjaga hatimu dari mengata dan tidak boleh berbicara dengan suara yang keras di tengah kehadirannya, kamu juga tidak perlu menyibukkan diri dengan Solat dan Ibadah Sunnah ketika sedang bersama dengannya. Jagalah kebersamaan dengannya dalam segala hal. Jangan berbicara ketika mereka sedang berbicara. Dengarkan apa yang mereka katakan. Jangan melihat apa yang mereka miliki di rumah, terutama di kamar tidur dan dapurnya. 5. Jangan berpaling kepada Syaikh yang lain tetapi yakinlah bahwa Syaikhmu akan membuatkan kamu tiba ke tujuanmu. Jangan menyambungkan hatimu dengan Syaikh yang lain, kamu akan terluka kerana melakukan hal itu. Tinggalkan apa pun yang telah kalian kumpulkan semasa kanak-kanakmu. 6. Dalam menjaga kehadiran Hadhrat Syaikhmu, kamu tidak boleh menyimpan sesuatu dalam hatimu kecuali Allah Taala dan AsmaNya.

17

Hadhrat Khwajah Muhammad Baba As-Sammasi Rahmatullah Alaih meninggal dunia di Sammas pada 10 Jamadil Akhir 755 H bersamaan 4 Julai 1354 Masihi. Beliau mempunyai empat orang Khalifah yang setiap dari mereka adalah sebagai contoh teladan bagi ciri-ciri kesempurnaan pada jalan bimbingan dan latihan keruhanian, namun rahsia Silsilah hanya diteruskan kepada Sayyid Amir Kulal Bin Sayyid Hamzah kerana beliau adalah yang paling cemerlang di antara semua Para Khulafanya. 1. Khwaja Sufi Sukhari - Beliau adalah salah seorang Khalifah Hadhrat Khwajah Muhammad Baba As-Sammasi Rahmatullah Alaih. Makam beliau adalah di kampung Sukhar kira-kira tujuh batu sepanjang jalan menuju ke Bukhara. 2. Khwaja Muhammad Sammasi - Beliau adalah anak lelaki Muhammad Baba AsSammasi dan merupakan Khalifahnya. 3. Khwajah Maulana Danishmand 'Ali - Beliau adalah salah seorang Murid dan Khalifah Hadhrat Khwajah Muhammad Baba As-Sammasi Rahmatullah Alaih terkemuka. 4. Khwajah Sayyid Amir Kulal.

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

18

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

HADHRAT KHWAJAH SAYYID SHAMSUDDIN AMIR KULAL RAHMATULLAH ALAIH

adhrat Khwajah Sayyid Shamsuddin Amir Kulal adalah Khalifah Hadhrat Khwajah Muhammad Baba As-Sammasi yang paling terkenal. Beliau juga menjadi salah seorang dari Ketua Silsilah Tariqat Naqshbandiyyah. Sayyid Shamsuddin terkenal dengan nama Amir Kulal. Beliau dilahirkan di kampung Sukhar dan dikebumikan di kampung Sukhar yang terletak kira-kira tujuh batu dari Bukhara, Uzbekistan. Beliau adalah seorang pedagang periuk tembikar dan Kulal sebagai nama samaran beliau dalam lughat tempatan. Beliau dilahirkan dalam keluarga Sayyid iaitu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah seluruh kaum Kulal adalah dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menetap di Vabkent yang kedudukannya di bahagian utara Bukhara. Nasab penuh Sayyid Amir Kulal adalah seperti berikut:

Shamsuddin Amir Kulal Ibni Hamzah Ibni Ibrahim Ibni Muhammad Ibni Hasan Ibni Abdullah Asy-Shahid Ibni Jafar Ibni Husain Ibni Ali Ibni Hasan Al-Qayyim Ibni Muhammad Husain Ibni Ahmad Husain Ibni Muhammad Ali Al-Dainuri Ibni Musa Ats-Tsani Ibni Ibrahim Al-Murtadha Ibni Musa Al-Kadhzim Ibni Jafar As-Sadiq Ibni Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zainul Abidin Ibni Al-Husain As-Sabit putera Fatimah Binti Nabi Muhammad Ibni Al-Imam Ali Ibni Abi Talib Al-Hashimi Al-Qurashi. Datuk Hadhrat Sayyid Shamsuddin Amir Kulal adalah pembimbing ruhani puak Barlas dan Turghai. Turghai adalah ayah Amir Timur dan dia telah dikebumikan di Shahrisabz. Kadang-kadang datuk Amir Kulal dikelirukan dengan Amir Kulal kerana kedua-duanya mempunyai nama yang sama. Ayahnya adalah seorang Ulama terkenal bernama Saifuddin Hamzah yang berketurunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saifuddin Hamzah kadang-kadang dipanggil Saifuddin Kulal juga merupakan seorang Amir penghulu suku Kulal dengan gelaran Amir-i-Kulal. Bapanya, Saifuddin Hamzah adalah ketua puak Kulal dan salah seorang Ulama yang terkenal di zamannya. Sebagai ketua suku kaum Kulal, Saifuddin Hamzah bergelar Amir-i-Kulal bermaksud Ketua puak Kulal. Shamsuddin telah mula diajar semenjak zaman kanak-kanaknya dan dalam awal kehidupannya beliau mengambil kedudukan sebagai Pengetua Madrasah di Vabkent.

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

19

Pada masa yang sama, beliau mula mendapat kemasyhuran sebagai ahli gusti. Pada masa dia menyandang jawatan ketua puak Kulal, kemasyhuran beliau sebagai seorang Ulama dan Tokoh Agama telah tersebar melalui kawasan yang mengelilingi. Keluargakeluarga mulia dan berkuasa banyak menghantar anak-anak mereka untuk belajar di bawah bimbingan beliau terutamanya dari puak Barlas. Shamsuddin Amir Kulal telah dipilih sebagai ketua suku kaum ini selepas kematian bapanya. Walaupun semua ketua puak Kulal telah dipanggil dengan gelaran Amir-i-Kulal, namun gelaran Amir Kulal telah menjadi lebih sinonim dengan Shamsuddin. Hingga ke hari ini beliau lebih diingati melalui gelaran Amir Kulal dan bukan dengan namanya yang sebenar. Sebagai ketua suku Kulal, tanggungjawab beliau semakin meningkat tetapi Hadhrat Sayyid Amir Kulal terus mengajar di Madrasah. Salah seorang daripada murid-murid Amir Kulal yang paling terkenal adalah Bahauddin Naqshband Al-Bukhari yang pernah bekerja sebagai algojo di Bukhara di bawah pemerintahan Qazan Khan Bin Yasaur. Hadhrat Sayyid Amir Kulal mempunyai anak didik ruhani yang ramai, antara yang paling menonjol adalah Turghai yang sebelum ini telah dipengaruhi oleh datuk Sayyid Amir Kulal. Selepas kematian Turghai, puteranya Amir Timur menuruti Hadhrat Sayyid Amir Kulal dan memegang beliau sebagai panduan ruhani. Pada tahun 1357, Amir Timur datang menemui Hadhrat Sayyid Amir Kulal bagi mendapatkan nasihat atas penyusunan strategi untuk menyerang Uzbek. Dengan berpandukan nasihat beliau, Amir Timur menukar pelan serangan. Amir Saifuddin Hamzah merupakan ketua puak Kulal dan keturunan Husain Ibni Ali cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar tahun 1340 Masihi, bandar ini pernah dilawati oleh Hadhrat Ibnu Battuta (1304-1359) dan telah bermalam satu malam di sana sebagai tetamu. Hadhrat Ibnu Battuta menyifatkan bandar kecil Vabkent begitu indah dengan banyak taman-taman dan sungai. Selepas kematian ayahandanya Saifuddin Hamzah, Shamsuddin mengambil peranan sebagai ketua puak dan dengan nama baik beliau sebagai Ulama terulung, agama telah tersebar melalui Turkistan dan gelaran Amir Kulal telah menjadi sinonim dengan Shamsuddin dan kekal hingga ke hari ini.

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

20

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

KEMULIAAN KETURUNANNYA DAN KETURUNAN KEMULIAANNYA


Suku Kulal telah menetap di Vabkent selama beberapa generasi semenjak akhir abad ke-12 Masihi. Suku Kulal cepat menubuhkan pangkalan industri kecil di pasar pusat Vabkent dan banyak kilang-kilang telah dibangunkan di kawasan sekitar dan terus beroperasi dengan baik hingga abad ke-16. Penempaan syiling, keluli, tembikar dan pengilangan adalah industri utama. Tembikar kaca dan jubin yang dikeluarkan tidak dapat ditandingi dalam kualiti dan kuantiti jesteru menjadikannya sebagai bahan eksport utama untuk mereka meraih pendapatan. Kulal ialah gelaran mereka kepada tembikar. Suku Kulal tinggal di persekitaran Burkhara dan ia merupakan sebuah bandar yang terletak di tengah-tengah masa dan zaman yang paling bergelora tetapi kekal selamat dan berada di garis api permusuhan. Tidak pernah dalam sejarah mereka selama beberapa abad, mereka menyerang atau bandar kubu kuat mereka dimusnahkan kerana tiga sebab utama: 1. Pertamanya kerana seluruh suku mereka terkenal sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesiapa yang memburukkan mereka terpaksa berfikir dua kali kerana seluruh rantau adalah negara yang dikuasai Islam. 2. Kedua, bandar ini dikelilingi oleh bentuk muka bumi taman-taman dan kehijauan yang bersimpang-siur dengan pelbagai sungai dan aliran pada satu sisi dan padang pasir tandus dan tidak berpenghuni yang tidak berkesudahan di hujung yang lain. Tambahan pula dengan tidak terdapat banyak bahan ber nilai di bandar kecil ini adalah menjadi penghalang yang cukup besar untuk mana-mana tentera menyerang yang mana mereka perlu bergerak sekurang-kurangnya satu hari untuk sampai ke bandar yang terletak di sempadan gurun Kyzylqum dan tiada bandar utama di utara bandar. 3. Akhir sekali dan yang paling penting adalah sistem sosial mereka yang telah direka kepada tiga bahagian iaitu: 1. Sistem Politik 2. Sistem Kewangan 3. Sistem Publisiti.

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

21

Sistem Politik mereka adalah mudah bahawa yang paling terpelajar dari suku mereka telah dipilih sebagai ketua. Matlamat utama ketua selain dari menjadi Qadhi dan pentadbir, dia juga berpenan untuk mewakili kaum dan jurumuslihat politik ketika melalui masa perang. Jawatan itu tidak diberikan secara keturunan. Tiada tuntutan takhta keturunan bermakna tidak ada satu keluarga dalam suku yang akan membesar sehingga telah mengumpulkan sebahagian besar kekayaan puak dalam beberapa generasi, kerana ia menjadi rasuah. Ini mengelakkan sebarang pergelutan antara waris mana-mana penghulu yang sudah mati kerana mereka ada sesuatu maksud untuk berjuang. Sistem kewangan mereka adalah lebih maju dari sistem politik pada masa itu. Semua kilang-kilang pembuatan telah dimiliki pada dasarnya oleh masyarakat. Sesiapa yang sanggup dan mahir telah dibenarkan untuk mengendalikan dan menyara hidup selagi dia menyimpan struktur bangunan yang dikekalkan dan menderma untuk pembinaan struktur baru. Suku Kulal menggunakan kaedah publisiti yang bijak untuk menghalang mana-mana penceroboh. Walaupun mereka kebanyakannya adalah tukang-tukang jurutera dan saintis tetapi mereka adalah tegap tubuh badan dan tinggi pemikiran. Mereka menggunakan ini untuk faedah mereka dengan menggalakkan ahli-ahli muda daripada suku mereka untuk mempelajari kemahiran pertempuran yang perlu dan mengambil gusti sebagai sukan yang pada masa Hadhrat Sayyid Shamsuddin Amir Kulal ianya telah menjadi sukan dagangan semua puak. Puak yang mengadakan pertandingan tetap di Vabkent dan Bukhara di mana orang luar juga dibenarkan untuk bersaing. Hampir selalu kejayaan berpihak pada para belia suku Kulal yang menyerapkan anggapan bahawa suku Kulal sebagai pahlawan unggul dan sengit. Oleh itu, tanpa pernah berperang untuk tempoh lebih daripada tiga abad, suku Kulal memegang nama baik sebagai para pahlawan dan ahli gusti yang sengit. Ibunya yang dirahmati pernah berkata, "Semasa saya mengandungkan Sayyid Amir di dalam rahim saya, saya akan mengalami sakit perut setiap kali saya makan makanan yang meragukan. Apabila hal ini telah terjadi beberapa kali, saya sedar semua itu adalah disebabkan sifat seri anak yang saya kandung dalam rahim saya dan bahawa dia adalah makhluk yang luar biasa. Selepas itu, saya menjadi sangat berhati-hati pada setiap ketul makanan yang saya ambil ke dalam mulut saya dan saya menunggu anak saya dengan harapan yang tinggi."

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

22

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

Dalam kenyataan lain, ibunya diriwayatkan telah berkata, "Apabila saya hamilkan dia, setiap kali tangan saya pergi ke arah makanan yang Syubhat, saya tidak dapat menyampaikannya ke mulut saya. Inilah yang berlaku kepada saya banyak kali. Saya tahu bahawa saya mempunyai seseorang yang istimewa di dalam rahim saya. Saya berhati-hati dan memilih makanan saya dari makanan yang terbaik dan tentunya halal." Ibunya berkata bahawa di zaman kanak-kanaknya, beliau adalah seorang yang meminati gusti. Dalam usia mudanya, Hadhrat Sayyid Amir adalah seorang yang berminat penuh untuk menjadi sebagai ahli gusti. Beliau telah belajar dan mengamalkan semua seni mempertahankan diri sehingga beliau menjadi salah seorang ahli gusti yang paling terkenal pada zamannya. Semua ahli gusti akan berkumpul di sekeliling beliau untuk belajar dari beliau. Ramai orang akan berkumpul untuk menyaksikan beliau bergusti dan mereka akan mengikuti perlawanan dengan penuh minat. Pada suatu hari, salah seorang penonton lelaki yang menonton beliau mendapati dirinya sedang bergelut dengan suatu fikiran yang datang ke dalam hatinya, tertanyatanya dengan persoalan berikut: "Bagaimana seorang Sayyid berketurunan Nabi yang amat berpengetahuan Syariat dan Tariqat, semoga Allah memberkati beliau dan memberinya keamanan, boleh terlibat dalam sukan gusti ini? Bagaimana dia boleh menikmati sukan remeh yang boleh dianggap sebagai perkara Bidaah?" Pada ketika itu, tidur menguasai dirinya hingga terlena ketika berada dalam hiburan perlawanan gusti itu. Dia telah bermimpi dan di dalam mimpinya, lelaki itu melihat bahawa Qiyamat telah berlaku dan bahawa dia sedang berada dalam susah payah terkial-kial lemas di dalam air. Kemudian, tiba-tiba Hadhrat Sayyid Amir Kulal muncul di hadapannya dan dengan kekuatan tenaganya telah menarik dia keluar dari air tersebut dengan sekali tunda. Lelaki itu bangun dan dia menyedari bahawa Hadhrat Sayyid Amir Kulal telah memerhatikannya semasa perlawanan gusti. Sayyid Amir Kulal menujukan pandangan kepadanya dari jauh, sambil berkata: "Adakah kamu menyaksikan kuasaku dalam gusti dan kuasaku dalam syafaat? Ya, kami menjalankan amalan yang bergelut untuk menyelamatkan orang biasa seperti kamu dengan menyeret kamu keluar dari kancah."

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

23

Pada hari yang lain, Hadhrat Khwajah Muhammad Baba Sammasi telah hadir di gelanggang gusti. Beliau telah duduk di suatu sudut dan menonton gusti. Sebahagian dari Para Murid mendapati keadaan ini sangat pelik bagi dirinya. Mereka tertanyatanya bagaimana Tuan Khwajah yang terhormat sempat memberikan perhatian kepada cermin mata yang tidak bernilai ini? Tetapi melalui perasaan hatinya beliau dapat menyedari persoalan mereka ini, jadi dia bertindak balas dengan berkata, "Dalam arena ini wira berjuang, dengan izin yang prihatin, penjagaan dan persahabatan supaya banyak wira akan mencapai kesempurnaan. Saya berdiri di sini demi seorang dan pandanganku ditujukan kepadanya. Adalah menjadi hasratku untuk memikat hatinya. Dia akan menjadi seorang yang berpengetahuan hebat. Semua orang akan datang kepadanya untuk panduan dan melalui beliau, orang akan sampai ke tingkatan martabat tertinggi Cinta Ilahi dan Kehadiran Ketuhanan. Niatku adalah untuk membawa orang ini di bawah sayapku." Dari jauh, dia memerhatikan Hadhrat Sayyid Amir Kulal dengan tenungan yang mendalam lagi menembusi. Pada ketika itu, Hadhrat Sayyid Amir Kulal perasan akan pandangan ini lalu berjaga-jaga dan memandang kepadanya. Mata Hadhrat Sayyid Amir menjadi terpaku memandang pada wajah Hadhrat Khwajah Muhammad Baba Sammasi lalu telah menarik beliau dan meninggalkan sukan gusti. Apabila pandangan ini telah menjejaskan perasaan dalaman Hadhrat Sayyid Amir, Hadhrat Khwajah Muhammad Baba Sammasi bangun dan pergi bersama-sama dengan murid-muridnya. Walau bagaimanapun bagi Hadhrat Sayyid Amir Kulal, beliau telah menyerahkan hatinya kepada Hadhrat Khwajah Muhammad Baba Sammasi. Tiada pemikiran, kehendak dan tidak ada keinginan sendiri yang kekal dalam dirinya. Beliau meninggalkan perlawanan gusti, mengikuti ke rumah Hadhrat Khwajah Muhammad Baba Sammasi dan memegang teguh jubah beliau sambil tercungap-cungap untuk bernafas. Beliau mengikuti Hadhrat Khwajah Muhammad Baba Sammasi ke rumahnya dan berada bersamanya selama 20 tahun dengan memperuntukkan masanya di dalam Zikrullah, Khalwah, Ibadah dan Mujahadah. Tiada siapa yang nampak dia dalam tempoh tersebut kecuali dalam pergaulan bersama Hadhrat Syaikh beliau. Dalam bilik Hadhrat Khwajah Muhammad Baba Sammasi, beliau menerima arahan dan permulaan di jalan keruhanian. Hadhrat Khwajah Muhammad Baba Sammasi telah mengajarnya zikir dan prinsip-prinsip Tariqatnya yang paling cemerlang dan telah berkata kepadanya, "Kamu kini adalah anakku." 1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

24

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

Sesudah itu tiada sesiapa yang menyaksikan Hadhrat Sayyid Amir Kulal di pasar atau di bazar mahupun di gelanggang gusti. Hadhrat Sayyid Amir Kulal kekal tertakluk kepada latihan Hadhrat Khwajah Muhammad Baba Sammasi selama dua puluh tahun. Sepanjang masa ini, beliau tidak pernah menarik diri daripada berkhidmat terhadap pengarah ruhaninya dengan hati dan fikiran. Setiap dua kali seminggu, beliau akan tergesa-gesa untuk menyertai perhimpunan bersama pembimbing ruhaninya yang jaraknya hampir dua puluh batu antara Sukhar dan Sammas. Dia akan datang untuk melihat Syaikhnya di Sammas pada setiap hari Isnin dan Khamis walaupun jaraknya agak jauh dan perjalanan yang sukar. Amalan ini berterusan sehingga beliau mencapai keadaan Mukashafah dibentangkan kepadanya. Pada masa itu, kemasyhuran beliau mula tersebar di mana-mana sehinggalah ketika beliau meninggalkan dunia ini. Hadhrat Sayyid Amir Kulal berusaha begitu keras atas jalan Tariqat sarjana dan bijaksana ini, bahawa tiada seorang pun yang mempunyai keadaan firasat ruhani sepertinya. Di belakang tabir kerahsiaan yang lengkap, beliau naik ke anak tangga akhir tangga kesempurnaan. Hadhrat Sayyid Amir Kulal dikenali sebagai seorang yang memiliki ciri-ciri dan sifatsifat Nabi, Penarik Rahmat Syurgawi dan Mahaguru dengan nafas suci Rahsia Ilahi. Beliau adalah seorang Mujaddid Shariat dan Sarjana Tariqat, Pembina Haqiqat dan panduan untuk sekelian Makhluqat. Beliau sangat terbeza dalam penguasaan ruhani di kalangan orang-orang Salih di zamannya. Beliau mempunyai empat orang putera iaitu: 1. Sayyid Amir Burhanuddin 2. Sayyid Amir Hamzah 3. Sayyid Amir Shah 4. Sayyid Amir 'Umar Hadhrat Sayyid Amir Kulal mempunyai bilangan pelajar yang kemudiannya menjadi tokoh-tokoh dalam sejarah termasuk Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband dan Hadhrat Amir Timur. Selepas kematian Hadhrat Sayyid Amir Kulal keturunannya disebarkan menerusi empat putera lelakinya Waris ruhani Hadhrat Sayyid Amir Kulal adalah empat orang anak lelakinya dan empat orang Khalifah tetapi yang pertama-tamanya beliau 1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu

Tazkirah Hadharat Khwajagan Naqshbandiyyah

25

meluluskan rahsianya hanya kepada seorang daripada mereka iaitu Sarjana Para Sarjana, Ghautsul Azam, Sultan Para Awliya Hadhrat Syaikh Muhammad Bahauddin Shah Naqshband Rahmatullah Alaih. Beliau dikaitkan dengan keturunan ruhani Hadhrat Khwajah Shah Bahauddin Naqshband, Imam Tariqat yang begitu terbeza yang memberikan namanya sebagai Naqshbandi. Hadhrat Sayyid Amir Kulal meninggal dunia pada 8 Jamadil Awwal 772 H/1370 M di kampung kelahirannya. Menurut suatu riwayat yang lain pada 11 Jamadil Akhir 772 H dan telah dikebumikan di Sukhar berhampiran Bukhara. Cucu Hadhrat Sayyid Amir Kulal bernama Hadhrat Amir Kalan Muhammad Ibni Shah Ibni Amir Kulal telah diamanahkan dengan pendidikan Ulugh Beg. Walaupun Amir Kalan terkenal dengan pengetahuan Ilmu Agamanya, beliau juga mahir dalam bidang Matematik dan Astronomi, dan telah memperkenalkan sains ini kepada putera muda. Di Madrasah Ulugh Beg, Amir Kalan telah dianggap sebagai salah seorang dari sepuluh guru Mudarris terbaik dengan penguasaan yang tiada tandingan dalam segala cabang ilmu pengetahuan Syariat. Amir Sultan Muhammad Shamsuddin Ibni Ali Ibni Burhanuddin Ibni Amir Kulal, seorang lagi cucu Amir Kulal telah berkahwin dengan anak perempuan Sultan Bayezid I dari kerajaan Uthmaniyyah. Selepas Babur menubuhkan Empayar Mughal di India banyak keturunan Amir Kulal berpindah ke situ dan terus menikmati pengaruh dalam Dinasti Mughal. Mereka kekal sebagai guru dan penasihat putera-putera Mughal dan Raja-raja atau kawan karib mereka. Yang terakhir adalah Shah Abbas sebagai pembimbing Raja Mughal yang bernama Farrukhsiyar. Selepas penubuhan Pakistan, sejumlah besar keturunan Hadhrat Sayyid Amir Kulal telah berpindah ke Pakistan.
.

1433 H/2012 M Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Ufiya Anhu