Anda di halaman 1dari 15

$ $$ $Y YY Y > >> > $ $$ $ 5 55 5 / // / ) )) ) 9 99 9 # ## #

Mata air yang Mata air yang Mata air yang Mata air yang me me me meminum dengannya minum dengannya minum dengannya minum dengannya oleh Para Muqarrabun oleh Para Muqarrabun oleh Para Muqarrabun oleh Para Muqarrabun. .. .

V
V

H
H

P
P


G
G
H
H
A
A
I
I
B
B
I
I
Y
Y
Y
Y
A
A
T
T

F
F
I
I
M
M
U
U
K
K
A
A
S
S
H
H
A
A
F
F
A
A
T
T
'
'
A
A
I
I
N
N
I
I
Y
Y
Y
Y
A
A
H
H

1 14 43 33 3 - - 1 10 05 53 3 H H

Dari Karangan:
Hadhrat Imam Rabbani Ghauts Samadani Mujaddid Alf Tsani
Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi Quddisa Sirruhu

Terjemahan Melayu:
'Abdu Dha'if Faqir Haqir Khakpaey Buzurgan La Syaik Miskin Fani
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiya 'AnhuGhaibiyyat Fi Mukashafat 'Ainiyyah

1 11 1R
R
a
a
b
b
b
b
i
i
Y
Y
a
a
s
s
s
s
i
i
r
r

W
W
a
a
T
T
a
a
m
m
m
m
i
i
m
m

B
B
i
i
l
l
K
K
h
h
a
a
i
i
r
r
Ghaibiyyat Fi Mukashafat 'Ainiyyah

2 22 2
P
P


Bismillahir Rahmaanir Rahiim

aha Suci ZatNya yang mana pujian sebarang pemuji tidak dapat sampai
hingga ke ZatNya Yang Qudus, bahkan penghujung segala pujian adalah
pada Gerbang KemulianNya yakni kedudukan yang lebih rendah dari Asma
dan Sifat. Dikau adalah Maha Suci dengan mana bahawa Dikau menyanjung DiriMu
sendiri, Dikaulah Pujian Hamd dan Dikaulah Hamid Pemuji Yang Memuji dan
Mahmud Yang Dipuji. Selain dari DiriMu adalah lemah dari melakukan maksud ini.
Dengan PujianMu yang dari Haqiqatnya KekasihMu telah mendapat bahagian yang
sangat besar pada Maqam Mahmud di Yaumil Mau'ud, iaitu hari yang dijanjikan.

Dan Wahai Allah, limpahkanlah ke atas Baginda Nabi Muhammad Rasulullah y
dengan limpahan Rahmat yang sempurna sebanyak bilangan Syahid yang
menyaksikan dan Masyhud yang disaksikan. Jesteru, sebagaimana kami adalah lemah
pada melakukan Pujian Hamd, begitulah juga kami lemah pada mempersembahkan
Selawat yang telah dijanjikan. Kedua-dua perkara tersebut kami serahkan kepadaMu
dan melaksanakan segala hak Baginda adalah dengan apa yang ada di sisiMu. Dan ke
atas Ahli Baginda dan ke atas Para Sahabatnya Z yang telah berjaya atas
kesempurnaan pengikutan, yang telah sampai hingga ke Darjat Wilayat dan begitu
banyak kesejahteraan telah turun ke atas mereka.

Sesudah Pujian Hamd dan Selawat, adalah menjelaskan bahawa pada tahun
1051 Hijrah telah ditemui beberapa helaian warkah manuskrip ayat-ayat Qudsi
karangan Hadhrat Qudwah Al-Muhahaqqiqin, Uswah Al-Wasilin, Hujjatullah Fil-
'Alamin, Pelindung Para Aqtab dan Para Nujaba, Mulla bagi Para Ifrad dan Para
Budala, Sahib Wilayat Asliyyah, Bendahari Rahmat Ilahiyyah, Pewaris Kamil yang
'Alim, Mutakallim, Mukallim, Muhaddits, Imam Rabbani, Khalifah Rahmani, Imam dan
Qiblah kami, Syaikh Ahmad Bin 'Abdul Ahad Al-Faruqi Qaddasallahu Sirrahu pada
tangan sebahagian rakan-rakanya yang tidak dilaporkan nukilannya.

Pada helaian warkah ini dengan kandungan lafaz-lafaz dan ibarat-ibarat yang
berwarna-warni dan menggembirakan hati dan mengandungi himpunan rahsia-rahsia
Khufiyyah yang tersembunyi dan suatu karangan berkenaan Ma'rifat pada martabat
yang tinggi.

Sya'ir,
Pada setiap lafaznya adalah taman harapan,
Dan di setiap barisnya ada rantaian permata.
M
M

Ghaibiyyat Fi Mukashafat 'Ainiyyah

3 33 3
Setiap helaian warkahnya adalah bagai pembimbing yang berbelas kasihan yang
dapat menyampaikan kepada Ka'bah yang dimaksudkan. Setiap mukasuratnya adalah
menghuraikan secara Ijmali berkenaan rahsia-rahsia Ma'bud Yang Disembah atas
sekelian kejadian.

Sya'ir,
Pada setiap helaian warkahnya,
Terdapat daftar catatan Ma'rifat.

Di kalangan para pengikut yang setia, telah datang di dalam hati seorang
daripada mereka bahawa supaya ianya dinukilkan dan permata-permata yang terlerai
itu dihimpunkan dan disusunkan secara tertib dalam rantaiannya dan dipelihara
kerana kebanyakan pengetahuan Ma'rifat dalam helaian warkah-warkah ini adalah
daripada ilmu-ilmu pengetahuan yang terdahulu Hadhrat Syaikh. Maka kerana itulah
untuk sebahagian daripada warkah-warkah ini, bagi menghasilkan pengetahuan
tentangnya terdapat penjelasannya di dalam surat-surat Hadhrat Syaikh. Akan tetapi
perbincangan di dalamnya yang begitu panjang lebar adalah perkara lain dan ianya
tidak kosng dari sebarang faedah-faedah dan keterangan-keterangan tambahan. Kerana
itulah sebagai memperolehi keberkatannya dinukilkan seluruh warna warkah-warkah
itu pada kertas putih lalu disusunkan sebuah risalah dengan nama Mukashafat.

Turut dinukilkan juga di permulaan Mukashafat, Syajarah-syajarah Para
Masyaikh Qadiriyyah dan Para Masyaikh Naqshbandiyyah yang telah dinukilkan oleh
Hadhrat Syaikh dan Surat-surat Ijazat yang telah dituliskannya kepada sebahagian Para
Khulafanya sebagai mendapatkan keberkatan. Dalam kandungannya turut dinyatakan
nama-nama Para Masyaikh Chishtiyyah yang mulia meskipun ianya bukan dinukilkan
oleh Hadhrat Syaikh. Dan pada Khatimah penutup risalah ini dinukilkan empat puluh
Hadits yang telah dihimpunkan oleh Hadhrat Syaikh. Setiap satu daripada Ahadits
tersebut adalah Hadits Muttafaqun 'Alaih yakni yang telah disepakati oleh Hadhrat
Imam Bukhari dan Hadhrat Imam Muslim Rahmatullah 'Alaihima. Turut dinyatakan
juga Ahadits yang telah dihimpunkan oleh Hadhrat Syaikh berkaitan kelebihan-
kelebihan Hadhrat Syaikhain yakni dua orang Syaikh iaitu Hadhrat Sayyidina Abu
Bakar As-Siddiq dan Hadhrat Sayyidina 'Umar Faruq Al-Khattab Radhiyallahu Ta'ala
'Anhuma. Di samping itu, turut disertakan juga sebuah Hadits yang menghimpunkan
kebaikan dan membuahkan keberkatan. Dan pada Khatimah penutup Ahadits tersebut
terdapat sebuah Hadits yang sampai kepada Hadhrat Syaikh menerusi rantaian Silsilah
dengan Isnad dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah y Sallallahu 'Alaihi
Wasallam.

Allah sahajalah yang telah mengurniakan Taufiq Haqq yang benar. Wahai Tuhan
kami, janganlah menghukum kami sekiranya kami terlupa atau tersilap.

Kini kami memulakan Risalah ini dengan Taufiq Allah Ta'ala.
Ghaibiyyat Fi Mukashafat 'Ainiyyah

4 44 4
SYAJARAH PARA MASYAIKH QADIRIYYAH
QADDASALLAHU TA'ALA ASRARAHUM

adhrat Baginda Rasulullah y Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda yang
mafhumnya bahawa perumpamaan bagi anak-anakku adalah sebagaimana
bahtera Hadhrat Nabi Nuh 'Alaihissalam bahawa mereka yang sudah menaiki
di dalamnya, mereka telah memperoleh kejayaan dan sesiapa yang tertinggal di
belakang mengalami kebinasaan.
Bismillahir Rahmaanir Rahiim

egala pujian bagi Allah yang telah mencahayakan hati-hati Para 'Arifin dengan
Ma'rifatNya dan dengan kesempurnaan pengurniaan telah menganugerahkan
kelebihan Ahwal Para Salikin atas sekelian alam. Dan semoga Selawat ke atas
Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah y Sallallahu 'Alaihi Wasallam dan ke atas
seluruh Ahlinya. Allah Ta'ala telah berfirman:

79 %!# e6 !# $7 %!# ## #= Ms=9# 3
% /3= & = #_& ) 9# 1)9# 3 3 3 3
Itulah karunia yang dengannya Allah menggembirakan hamba-hambaNya yang
beriman dan mengerjakan amalan Salih. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu
sesuatu upah pun atas seruanku kecuali Mawaddah kasih sayang dalam kekerabatan
keluarga.

H
H

S
S

Ghaibiyyat Fi Mukashafat 'Ainiyyah

5 55 5
A AA A
A AA Am mm ma a B Ba a d du u, ,

amba yang mengharapkan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Kaya,
Ahmad Bin Abdul Ahad Faruqi berkata bahawa setelah teguh melaksanakan
amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daku telah
memakai pakaian Khirqah Sufiyyah Qadiriyyah Fulan Bin Fulan iaitu seorang saudara
yang Salih. Beliau telah memakainya daripada Hadhrat Arif Billah Syaikh Kamal
Rahmatullah Alaih. Beliau telah memakainya daripada Syaikh Murshidnya, Qutub
Awliya, Syaikhul Muhaqqiqin Hadhrat Shah Fudhail Rahmatullah Alaih. Beliau telah
menerima daripada Syaikh Murshidnya, Hadhrat Sayyid Gada Rahman Rahmatullah
Alaih. Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Qutub Alam, Hadhrat Sayyid
Shamsuddin Saharai Rahmatullah Alaih. Beliau telah menerima daripada Syaikhnya,
Qutub Alam, Hadhrat Sayyid Bahauddin Rahmatullah Alaih. Beliau telah menerima
daripada Syaikhul Muhaqqiqin, Hadhrat Sayyid Abdul Wahhab. Beliau telah
menerima daripada Syaikhnya, Qutub Alam, Hadhrat Sayyid Syarafuddin Quttal
Rahmatullah Alaih. Beliau telah menerimanya daripada Syaikh Murshidnya, Sayyidus
Sadat, Qutub Alam, Sayyid Abdur Razzaq. Beliau telah menerima daripada Syaikh
dan Ayahandanya, Qutub Rabbani, Ghauts Samadani, Karim At-Tarafain, Al-Hasani,
Al-Husaini, Al-Hanbali, Ash-Syafii, Hadhrat Amir, Sayyid Muhyiuddin Abu
Muhammad Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Taala Sirrahu. Beliau telah menerima
daripada Ayahandanya, Qutub Alam, Sayyidus Sadat, Hadhrat Shah Abi Salih
Rahmatullah Alaih. Beliau telah menerima daripada Ayahandanya, Hadhrat Shah
Sayyid Musa Janggi Dost Rahmatullah Alaih. Belaiu telah menerima daripada
Ayahandanya, Hadhrat Qutub Alam, Shah Sayyid Abdullah Rahmatullah Alaih.
Beliau telah menerima daripada Ayahandanya, Qutub Alam, Hadhrat Sayyid Yahya
Zahid Rahmatullah Alaih. Beliau telah menerima daripada Qutub Alam, Hadhrat
Sayyid Muhammad Mawrits Rahmatullah Alaih. Beliau telah menerima daripada
Ayahandanya, Qutub Alam, Hadhrat Shah Sayyid Daud Rahmatullah Alaih. Beliau
telah menerima daripada Ayahandanya, Qutub Alam, Hadhrat Shah Musa
Rahmatullah Alaih. Beliau telah menerima daripada Ayahandanya, Qutub Alam,
Hadhrat Shah Sayyid Abdullah Mawrits Rahmatullah Alaih. Beliau telah menerima
daripada Ayahandanya, Qutub Alam, Hadhrat Shah Musa Jun Rahmatullah Alaih.
Beliau telah menerima daripada Ayahandanya, Hadhrat Shah Sayyid Abdullah Al-
Mahdhz Rahmatullah Alaih. Beliau telah menerima daripada Ayahandanya Sayyidus
Sadat, yang terhimpun segala berkat, Hadhrat Hasan Mutsanna Rahmatullah Alaih.
Beliau telah menerima daripada Ayahandanya, Imamul Muttaqin, Qudwatul Muslimin,
Imam Hasan Radhiyallahu Taala Anhu. Beliau telah memakai Khirqah ini daripada
Ayahanda dan juga Ibundanya iaitu Hadhrat Sayyidina Ali Murtadhza Bin Abi Talib
Karramallahu Wajhahu Wa Radhiyallahu Anhu dan Hadhrat Sayyidatina Fatimah
Zahra Radhiyallahu Taala Anha Binti Sayyidul Mursalin Hadhrat Muhammad
Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ashabihi Wa Atbaihi Ajmain.
H
H

Ghaibiyyat Fi Mukashafat 'Ainiyyah

6 66 6
SYAJARAH PARA MASYAIKH
NAQSHBANDIYYAH
QADDASALLAHU TAALA ASRARAHUM


Bismillahir Rahmaanir Rahiim


egala pujian bagi Allah yang telah menetapkan bahawa ketaatan kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai ketaatan kepada DiriNya
dan telah memerintahkan kepada Para Mukminin mencari pendekatan Wasilah.
Sesungguhnya Allah Taala telah berfirman,
9# ) $& !#
Barangsiapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya dia telah mentaati Allah.

Dan Allah Taala telah berfirman,
$ ' %!# ## #)?# !# #G/# 9) '#9#
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang
mendekatkan diri kepadaNya.

Kerana itu, secara yakinnya bahawa barangsiapa yang mentaati Rasulullah, dia
akan berjaya dan medapat kejayaan yang besar. Dan barangsiapa yang mencari
pendekatan Wasilah terhadap Allah, dia akan sampai ke suatu darjat yang tinggi.


S
S

Ghaibiyyat Fi Mukashafat 'Ainiyyah

7 77 7
Dan Selawat dan Salam yang paling sempurna mohon dilimpahkan ke atas
Rasulullah yang suci dengan pandangan yang bersifat,
$ # 79# $
Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula
melampauinya.

Dan Baginda telah melihat tanda-tanda kebesaran Rabbnya. Dan ke atas Para
Ahlinya dan Para Sahabatnya dan ke atas Muttabiin yakni Para Pengikut yang
sempurna yang merupakan bintang-bintang Hidayat dan Wasilah-wasilah yang
menyampaikan hingga ke martabat-martabat yang tinggi.

Sesudah pujian Hamd dan Selawat, hamba yang bergantung penuh dengan
Rahmat Allah Maharaja Yang Maha Perkasa, Ahmad Bin Abdul Ahad Faruqi
Naqshbandi, semoga Allah Taala mengampuni segala dosa mereka berdua dan
menutupi segala keaiban mereka ingin menyatakan bahawa menerusi Tawassut
Hadhrat Fulan, semoga Allah mengurniakan keridhaanNya kepada beliau, terhadap
hamba faqir yang sedikit barang dagangan ini daku telah masuk ke dalam Silsilah
Iradat Para Masyaikh Naqshbandiyyah yang yang sangat berhak dan mustahak untuk
dijadikan sebagai Iqtida tauladan dan Wasilah pendekatan.

Kerana itulah bahawa Hadhrat Para Masyaikh ini telah memasukkan pencapaian
penghujungan Nihayat pada permulaan Bidayat, melazimkan menuruti Sunnah
Nabawiyyah dan menghindari dari terlibat dengan perkara Bidaah. Semoga Allah
Taala memperkembangkan lagi jemaah-jemaah mereka dan memusnahkan orang-
orang yang Hasad dengki terhadap mereka.

Muallim dan Syaikh beliau adalah Muayyid Ad-Din yang diridhai, Hadhrat
Syaikh Muhammad Al-Baqi Rahmatullah Alaih, dan Syaikh beliau adalah Hadhrat
Syaikh Maulana Khwajagi Amkanggi Rahmatullah Alaih, dan Syaikh beliau adalah
Hadhrat Syaikh Maulana Darwish Muhammad Rahmatullah Alaih, dan Syaikh beliau
adalah Hadhrat Syaikh Maulana Muhammad Zahid Rahmatullah Alaih, dan Syaikh
beliau adalah Hadhrat Syaikh Qudwatul Abrar Maulana Ubaidullah Ahrar
Rahmatullah Alaih, dan Syaikh beliau adalah Hadhrat Syaikh Maulana Yaqub
Charkhi Rahmatullah Alaih, dan Syaikh beliau adalah Qiblah Tariqat ini dan Imam
kami Hadhrat Baha Al-Haqq Wad-Din Rahmatullah Alaih yang masyhur dengan nama
Naqshband, dan Syaikh serta Muallim Adab dan Tariqat beliau adalah Hadhrat
Khwajah Sayyid Amir Kullal Rahmatullah Alaih.

Syaikh beliau adalah Hadhrat Maulana Khwajah Muhammad Baba Sammasi
Rahmatullah Alaih, dan Syaikh beliau adalah Hadhrat Khwajah Ali Ramitani
Rahmatullah Alaih yang masyhur dengan nama Azizan.
Ghaibiyyat Fi Mukashafat 'Ainiyyah

8 88 8
Syaikh beliau adalah Hadhrat Khwajah Mahmud Khair Anjir Faghnawi
Rahmatullah Alaih, dan Syaikh beliau adalah Hadhrat Maulana Khwajah Arif
Riwagari Rahmatullah Alaih.

Dan Syaikh beliau adalah Ketua Tariqat ini Hadhrat Khwajah Abdul Khaliq
Ghujduwani Rahmatullah Alaih.

Dan Ruhaniyat untuk diriku telah ditentukaan kadarnya dari Hadhrat Ketua
Syaikh Naqshbandi, Imam Rabbani, Khwajah Syaikh Abu Yaqub Yusuf Hamdani
Rahmatullah Alaih.

Dan Syaikh beliau adalah Hadhrat Syaikh Tariqat Khwajah Abu Ali Faramadi
Tusi Rahmatullah Alaih.

Dan Syaikh beliau adalah Hadhrat Qutub Rabbani Syaikh Abul Hasan Kharqani
Rahmatullah Alaih.

Dan Syaikh beliau serta Murabbi Ruhaninya adalah Hadhrat Sultanul Arifin
Syaikh Abu Yazid Bistami Rahmatullah Alaih.

Dan Syaikh serta Murabbi Ruhani beliau adalah Hadhrat Sultan Imam Jafar
Sadiq Radhiyallahu Taala Anhu.

Dan Syaikh beliau adalah datuk daripada keturunan ibunya iaitu Hadhrat Imam
Qasim Bin Muhammad Bin Abu Bakar Siddiq Radhiyallahu Taala Anhum. Beliau
adalah dari kalangan Para Tabiin yang terdahulu dan merupakan seorang dari
kalangan Para Fuqaha Sabah yang masyhur iaitu tujuh orang yang paling Faqih dalam
kefahaman tentang Syariat Islam.

Syaikh beliau adalah Hadhrat Salman Farisi Radhiyallahu Taala Anhu, seorang
yang telah mendapat kemuliaan dari Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam yang telah menyatakan bahawa,
Salman adalah daripada Ahli Bait kami.

Dan Syaikh beliau adalah seorang yang telah berbaiat dengan Hadhrat Khairul
Bashar Nabi Muhammad Rasulullah Alaihis-Solatu Wat-Taslimat serta merupakan
Amir pemimpin bagi Para Mukminin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu
Taala Anhu.

Dan Syaikh beliau adalah Afdhalul-Anbiya, Qudwatur-Rusul, Hadhrat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah diutuskan sebagai
Hidayat bagi Agama Islam Ad-Din Al-Haqq dan agar ianya mengalahkan segala agama
yang lain.
Ghaibiyyat Fi Mukashafat 'Ainiyyah

9 99 9
SYAJARAH PARA MASYAIKH CHISHTIYYAH
QADDASALLAHU TAALA ASRARAHUM

etahuilah bahawa Tuan Hadhrat kami, semoga Allah Subhanahu Wa Taala
mensucikan kita dengan rahsianya yang suci, telah mendapat Nisbat Chishti
daripada Ayahandanya seorang Buzurguar yang Salih dan telah mengambil
Khirqah Para Masyaikh Chishtiyyah ini menerusinya.

Beliau adalah seorang yang Arif Rabbani, Uswatul Muhaqqiqin, Ustazul
Ulama, tempat berlindung Para Atqiya, seorang yang Jami Syariat dan Haqiqat,
Hadhrat Syaikh Abdul Ahad Quddisa Sirruhu.

Beliau telah memakai Khirqah ini daripada Qutub Daerah Wilayat, Petanda
Hidayat dan Makhluk, Kamil Mukammil, Hadhrat Syaikh Ruknuddin Qaddasallahu
Taala Sirrahu.

Beliau telah menerima daripada Ayahandanya, Hadhrat Syaikhul Islam, Qutub
Aqtab, Syaikh Abdul Quddus Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Syaikhul Islam, Syaikh
Muhammad Arif Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya serta Ayahandanya, Hadhrat Syaikh
Shamsuddin Ahmad Abdul Haqq Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Syaikh Jalaluddin Bani
Baihaqi Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Syaikh Shamsuddin
Turkistani Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Syaikh Alauddin Ali
Ahmad Sabiri Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Khwajah Fariduddin
Masud Ajwadahni Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Qutub Millat Wa Din
Khwajah Qutbuddin Bakhtiyar Ushi Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Khwajah Muinuddin
Sanjari Rahmatullah Alaih.
K
K

Ghaibiyyat Fi Mukashafat 'Ainiyyah

10 10 10 10
Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Khwajah Utsman Haruni
Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Khwajah Haji Syarif
Zandani Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Maudud Chishti
Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Syaikh Abu Yusuf Chishti
Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Khwajah Abu Muhammad
Chishti Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Abu Ishaq Bisami
Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Khwajah Abu Ishaq
Uludinauri Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Hubairah Basri
Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Syaikh Huzaifah Marashi
Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Sultan Balkh Ibrahim
adham Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Fudhail Bin Iyadh
Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Khwajah Abdul Wahid Bin
Zaid Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Syaikh Hasan Basri
Rahmatullah Alaih.

Beliau telah menerima daripada Syaikhnya, Hadhrat Amirul Mukminin, Imam
Muslimin Ali Murtadha Radhiyallahu Taala Anhu dan beliau telah menerima
daripada Syaikhnya Hadhrat Risalat Rafiah Wa Qudsiyyah Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ghaibiyyat Fi Mukashafat 'Ainiyyah

11 11 11 11
SURAT IJAZAT PERTAMA

Bismillahir Rahmanir Rahim.

esudah Hamd dan Solat, hamba yang bergantung penuh dengan Rahmat Allah
Al-Malik Al-Wali, Ahmad Bin Syaikh Abdul Ahad Faruqi Naqshbandi, semoga
Allah Taala merahmati ke atas mereka berdua, ingin menyatakan bahawa
saudara yang Salih, Alim, Siddiq, seorang yang Jami terhimpun dengan Ulum
Syariat, Tariqat dan Haqiqat, Hadhrat Syaikh Hamid Banggali, semoga Allah
menjadikannya hamba yang dikasihiNya dan semoga diberikan Taufiq untuk
melakukan perkara-perkara yang disukaiNya, bahawa tatkala beliau menempuh
tingkatan-tingkatan Manazil Suluk, beliau telah mendaki atas peningkatan Jazbah dan
sampai sehingga ke Darjat Wilayat. Sesudah perkara itu, adalah bahawa terhasil
martabat pencapaian penghujungan Nihayah di dalam permulaan Bidayah beliau,
maka daku memberikan Ijazat keizinan supaya menuruti ajaran Tariqat Para Masyaikh
Naqshbandiyyah Qaddasallahu Taala Asrarahum, semoga Allah mensucikan segala
rahasia mereka dan supaya dapatlah memberikan Talim pengajaran kepada Para
Talibin, Para Muridin yang Mukhlis dan Para Mustarsyidin setelah melakukan
Istikharah dan menghasilkan keizinan. Dan adalah dimohonkan dari Allah Subhanahu
Wa Taala agar beliau terpelihara dan dijauhkan dari sebarang perkara yang tidak elok
dan tidak bersesuaian dengannya. Dan hendaklah menetapkan jejak langkah atas
menuruti Hadhrat Sayyidul Mursalin Alaihi Waalaihimus Solawatu Wat-Taslimat.SURAT IJAZAT KEDUA

Bismillahir Rahmanir Rahim
Nahmaduhu Wa Nusolli Ala Nabiyyihi Waala Aalihil Kiram

esudah pujian Hamd dan Selawat, hendaklah diketahui bahawa saudara Fulan
yang Salih, Salik Tariqat, Ahli Allah, Arif Billah, Sayyid Kamil Muhammad
Numan, semoga Allah Taala mengurniakan Taufik keridhaanNya kepada beliau
dan kepada kami, apabila beliau telah masuk ke dalam Halqah Iradat Naqshbandiyyah
Qaddasallahu Asrarahum dengan perantaraan Faqir ini dan beliau telah berjalan atas
Tariqah Aliyah yang tinggi ini dan telah terzahirnya manafaat bagi Para Penuntut,
maka daku telah memberikan Ijazat keizinan untuk mengajarkan jalan Tariqat Haqiqat
ini. Semoga keselamatan ke atas sesiapa yang mengikuti petunjuk Hidayat dan
beriltizam menuruti Hadhrat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Alaihi Waala
Aalihis Solatu Wat-Taslimat.S
S

S
S

Ghaibiyyat Fi Mukashafat 'Ainiyyah

12 12 12 12
SURAT IJAZAT KETIGA

Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillahi Liwaliyyihi Was-Solatu Wat-Tahiyyatu Ala Nabiyyihi Waala Aalihi
Wa Ashabihil Kiram Ad-Daiina Lil Khalqi Ila Dar As-Salam.

amba yang bergantung penuh pada Rahmat Allah Al-Waliy Al-Ghani,
Ahmad Bin Abdul Ahad Faruqi Naqshbandi, semoga Allah Taala
mengampuni segala dosa dan menutupi segala keaiban mereka berdua, ingin
mengatakan bahawa apabila Allah Taala telah mengurniakan Taufiq kepada saudara
yang beramal, berkelebihan dan Syaikh yang sempurna, Hadhrat Muhammad Bin
Tahir untuk berjalan di atas jalan Tariqat Para AwliyaNya dan telah masuk ke dalam
Tariqat Naqshbandiyyah dengan sepenuh kesungguhan Himmat, maka telah
terhasillah Hudhur, Syuhud, Qurbat dan Jamiyyat dan petunjuk Hidayat telah menjadi
dipermudahkan yang pencapaiannya terletak dipenghujungan.

Kemudian, apabila telah berlalu hal keadaan ini untuk masa beberapa lama,
maka telah terzahir bahawa dalam masa yang hampir beliau akan ditimpa dengan
suatu bala musibah yang besar sehingga terlepas dari Sirat Mustaqim dan keluar ke
arah jalan-jalan yang berlainan. Dan daripada Mazhab Haqq ini, beliau akan cenderung
ke arah Mazhab Batil. Daku telah berfikir terhadap dirinya dan daku telah memohon
secara keterpaksaan dengan Tadharru dan Khusyu di hadapan Hadhrat Allah Taala
supaya bala terjauh dari beliau dan bala musibah dapat terhindar darinya.

Kemudian, sesudah bertadharru dengan sempurna, telah terzahir ke atas diriku
bahawa dalam masa yang hampir, bala musibah ini akan terjauh darinya. Maka daku
telah melakukan kesyukuran atas perkara ini. Sesudah tempoh masa yang singkat,
perkara yang mula-mula terzahir padaku adalah bahawa beliau telah terkeluar dari
jalan Tariqat lalu cenderung ke arah kejahatan yang keji dan daripada Haqq kebenaran
beliau telah cenderung ke arah kebatilan. Atas keadaan ini, pengharapan juga telah
terputus dan tiada lagi pengharapan untuk kembali ke arah kebenaran yang Haqq dan
ke arah Istiqamah.

Ketika beliau telah masuk ke dalam suatu jalan dari jalan-jalan yang lain, maka
Allah Taala telah menzahirkan ke atas diriku bahawa daku hendaklah bertawajjuh
dengan memohon pertolongan Madad dan Taufiq Allah Taala untuk memaksanya
keluar daripada jalan tersebut. Dan sesudah itu, daku telah cuba berusaha untuk
menghentikannya dari jalan tersebut supaya beliau tidak kembali kali kedua untuk
cenderung ke arah hal keadaan tersebut. Hal keadaan ini telah berlaku selama
berbulan-bulan bahkan setahun telah berlalu.

H
H

Ghaibiyyat Fi Mukashafat 'Ainiyyah

13 13 13 13
Kemudian, dengan sokongan Allah Taala, perkara kedua yang telah terzahir
adalah bahawa beliau telah kembali ke arah kebenaran Haqq dan sudah balik ke arah
Sirat Mustaqim. Kemudian, beliau telah menempuh baki tingkatan-tingkatan Jazbah
dan Maqamat Suluk dan beliau telah mahir sebagai ahlinya, bahawasanya beliau boleh
memberikan pengajaran Talim berkenaan Tariqah Aliyyah yang tinggi ini kepada Para
Penuntut dan Para Muridin. Maka telah datanglah perkataan ini dalam hatiku bahawa
hendaklah diberikan Ijazat keizinan kepada beliau untuk mengajarkan Tariqat ini dan
memberikan Tarbiyah kepada Para Penuntut.

Adapun sesudah melakukan Istikharah dan Tawajjuh, daku telah memberikan
Ijazat keizinan kepada beliau dan daku telah bermohon kehadhrat Allah Taala agar
mengurniakan kepada beliau dengan kesanggupan atas menuruti Hadhrat Sayyidul
Awwalin Wal Akhirin Nabi Muhammad Rasulullah Alaihi Waala Aalihis Solatu Wat-
Taslimat dengan Istiqamah.

Dan oleh kerana Syaikh yang diisyarahkan kepadanya ini telah menghasilkan
bahagian yang sepenuhnya serta bernasib baik dengan Silsilah Qadiriyyah dan
Chishtiyyah, kerana itu daku telah memberikan Ijazat kepada beliau bahawa beliau
boleh memberikan Khirqah Iradat Tariqah Qadiriyyah dan Khirqah Tabarruk Tariqah
Chishtiyyah kepada Para Muridin. Adalah dimohonkan pemeliharaan dan Taufiq dari
Allah Taala.

Hanya bagi Allah segala pujian di awal permulaan dan di akhir penghujungan
iaitu Rabb Tuhan Pemelihara sekelian alam. Dan Selawat serta Salam ke atas Hadhrat
Sayyidil Mursalin berterusan berkesinambungan dan ke atas Ahli-ahlinya yang agung
dan Para Sahabatnya yang mulia.SURAT IJAZAT KEEMPAT


Alhamdulillahi Wasalamun Ala Ibadihil Ladzina Astafa.

Sesudah pujian Hamd dan Selawat, bahawa setelah melakukan Istikharah dan merujuk
kepada Allah, daku telah memberikan Ijazat keizinan pada saudara yang Siddiq dan
Salih, Hadhrat Muhammad Hashim untuk mengajarkan Tariqat Sawab Naqshbandiyah
ini. Sebagaimana Tuan Syaikhku dan Maulaku dan Penghuluku, Hadhrat Khwajah
Muhammad Baqi Naqshbandi telah memberikan Ijazat keizinan kepadaku, semoga
Allah Taala menyampaikan beliau hingga ke tempat pengharapannya. Semoga
kesejahteraan ke atas mereka yang menuruti petunjuk Hidayat.


Ghaibiyyat Fi Mukashafat 'Ainiyyah

14 14 14 14
MUKASHAFAT