Anda di halaman 1dari 4

Model Berasaskan Masalah

Bidang : menyiasat alam bahan Tajuk : konduktor dan penebat Masa : 2 waktu (60 minit) Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk : a) Memahami sifat bahan Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk : (a) 1.1.8 (b) 1.1.9 menyatakan maksud konduktor menyetakan maksud penebat

Fasa PERSEDIAAN Pemerhatian Indikator Amalan 1.1.1 penggunaan deria 1.1.2 pemerhatian menyeluruh Analisis Indikator Amalan 1.2.1 membuat banding beza 1.2.3 mengumpul maklumat

Cadangan Aktiviti Guru membawa dua litar. Satu litar menyala manakala satu litar lagi tidak menyala. Murid memerhatikan kedua-dua litar tersebut.

Cadangan Komunikasi

1. Apa yang anda dapat perhatikan pada kedua-dua litar tersebut? 2. Mengapa satu litar menyala dan satu litar tidak menyala? 3.

IMAGINASI Penjanaan idea Indikator Amalan 2.1.2 menghasilkan idea secara berterusan 2.1.3 menghasilkan idea yang bermakna Sintesis idea Indikator Amalan 2.2.2 menghasilkanbentuk komunikasi yang unik 2.2.7 membuat refleksi

Murid memerhatikan bahan yang digunakan sebagai penghubung di dalam kedua-dua litar. Murid memberikan alasan mengapa satu litar menyala dan satu litar tidak menyala.

1. Ramalkan apa yang akan berlaku jika penghubung wayar ditukar dengan objek lain?

Perkembangan Penambahbaikan Indikator Amalan Menilai Indikator Amalan

Guru menyediakan pelbagai barang untuk diuji sebagai penghubung litar. Murid murid menguji barang-barang tersebut dan memindahkan data ke dalam jadual yang diberikan.

1. Apakah bahan penghubung yang boleh menyalakan mentol? 2. Apakah bahan penghubung yang tidak boleh menyalakan mentol?

Tindakan Pelaksanaan Indikator Amalan 4.1.1 menghuraikan idea dengan terperinci Amalan berterusan Indikator Amalan 4.2.1 peka kepada perkara sekeliling

Ketua Kumpulan bentangkan dapatan eksperimen mereka. Murid merumuskan bahawa bahan logam mengalirkan elektrik manakala bahan bukan logam tidak boleh mengalirkan elektrik. Murid merumuskan bahawa bahan logam ialah konduktor elektrik manakala bahan bukan logam ialah penebat elektrik.

1. Apa yang dapat kamu rumuskan menyenai ekperimen yang telah kamu lakukan tadi? 2. Bahan apakah yang dapat menyalakan mentol? 3. Bahan yang boleh menyalakan mentol dikenali sebagai apa? 4. Bahan yang tidak boleh menyalakan mentol dikenali sebagai apa?

Pentaksiran

Memerhati. Membuat inferens Mengumpul dan mengelas Membuat kesimpulan Mengeksperimen Meramal Berkomunikasi

Nilai dan Sikap

Bekerjasama semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan. Sifat kepimpinan semasa pembentangan. Menghargai rakan-rakan. Jujur dalam menyatakan hasil eksperimen.