Anda di halaman 1dari 2

Ang Alibata

Ang Baybayin ay ang pinakalumang wika sa Pilipinas. Ang baybayin ay naging alibata. Ang mga sagisag ay ang mga pantig sa Tagalog. Pinalitan ng mga Kastila ang alibata sa Latin ng alpabeto o letra ng dumating sila. Halimbawa: baba `

Mga Alpabeto: Filipino at Ingles Bagong alpabetong Filipino = 28 letra. Ang tawag sa mga letra ng alphabetong Filipino ay ayon sa bigkas-Ingles ng mga Pilipino maliban sa n (enye) na tawag-Kastila. A ey B bi C si O o D di P p E i F ef Q kyu R ar G dzi S es H eyts T ti I J ay dzey U yu K kay L el M em N en Y Z way zi

N NG enye endzi

V W X vi dobolyu eks

Letrang orihinal ng Filipinong abakada = 20 letra. Ang mga ito ay ginagamit sa mga karaniwang salitang tinanggap o naasimila na sa bokabularyo o talasalitaan ng wikang pambansa. A ah P pa B ba R ra K ka S sa D da T ta E eh U uh G ga W wa H ha Y ya I ih L la M ma N na NG nang O oh