Anda di halaman 1dari 2

Borang Kaji Selidik Pengangkutan Awam di Perak

Assalamualaikum/Salam sejahtera,

Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklumbalas tentang pengangkutan awam di Perak
Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu kumpulan penyelidik untuk memperbaiki mutu laman web ini untuk manfaat semua. Segala maklumbalas yang diberikan akan diRAHSIAKAN. Kerjasama anda melengkapkan soal selidik iniadalah amat dihargai. BAHAGIAN A BUTILAN DIRI

Arahan: Sila hitamkan atau pangkah (/) pada tempat yang berkenaan.
1. 2. 3. 4. Jantina Warganegara Kaum Pekerjaan: 1 1 1 4 Lelaki Malaysia 2 2 Perempuan Lain-lain (_______________________)

Melayu 2 Cina 3 India Others (specify: __________________________________________ )

BAHAGIAN B

Arahan: Sila hitamkan atau pangkah (/) pada tempat yang berkenaan.
Amat Tidak Setuju (ATS) 1 Tidak Setuju (TS) 2 Setuju (S) 4 Amat Setuju (AS) 5

AT S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kadar tambang pengangkutan awam yang dikenakan adalah berpatutan Destinasi yang ditawarkan menepati kehendak pengguna Saya sedia maklum tentang jadual perjalanan pengangkutan awam Kawasan menunggu pengangkutan awam berhampiran dengan tempat anda bermastautin Tempat menunggu pengangkutan awam berada dalam keadaan yang memuaskan Saya selesa menaiki pengankutan awam. Tahap kebersihan pengangkutan awam berada dalam keadaan yang memuaskan Saya yakin dan percaya akan keselamatan pengangkutan awam Pengangkutan awam yang saya naiki tiba di destinasi tepat pada waktu yang dijanjikan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

AS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10 Waktu menunggu pengangkutan awam di bawah 15 minit.


1

11. Berikan cadangan anda untuk menambah baik pengangkutan awam di Perak __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

~~~ TERIMA KASIH~~~

Anda mungkin juga menyukai