Anda di halaman 1dari 6

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters,and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom )

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Bahasa Pengantar Semester Hasil Pembelajaran BCN3105 32 + 1 60 jam Tiada Bahasa Cina Pertama/Kedua

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Menghuraikan prinsip dan teknik pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina Mereka cipta sumber pengajaran dan bahan bantu mengajar untuk pengajaran dan pembelajaran mengenali, menulis aksara Cina Mengaplikasikan teknik-teknik pengajaran kemahiran membaca Mengintegrasikan kemahiran mengenali dan menulis aksara Cina dengan kemahiran membaca Membuat refleksi serta menjanakan idea untuk penambahbaikan setelah menjalani pengajaran mikro

Sinopsis

Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya.

This course covers the methodology in learning, reading and writing Chinese characters as well as the teaching & learning process of reading in primary schools. Students will be guided in planning teaching & learning activities and implementing them.

26

Nama Kursus

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters,and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom )

Tajuk 1

Kandungan Teori Pengenalan P & P Mengenali Aksara Cina

Jam

a. b. c. d. e. f.

Perkaedahan Mengajar Mengenali Aksara Cina

a. b. c.
P & P Menulis Aksara Cina

a. b.
Pengenalan P & P Kemahiran Membaca

a. b. c. d. e. / /

27

Nama Kursus

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters,and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom )

P & P Kemahiran Membaca: Pemahaman Awal

a. b.

P & P Kemahiran Membaca: Pemahaman Mendalam

a. b.
7

P & P Kemahiran Membaca: Teknik Mambaca

a. b. c.

P & P Kemahiran Membaca: Bacaan Tambahan

a. b. c. d.

Jumlah 1 Amali Latihan Merancang Aktiviti P & P Mengenali Aksara Cina dan Pengajaran Mikro

30

28

Nama Kursus

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters,and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom )

a. b. c.
2 Latihan Merancang Aktiviti P & P Menulis Aksara Cina dan Pengajaran Mikro 7

a. b. c.
3

Latihan Memilih dan Menganalisis Bahan Membaca

4 Latihan Merancang Aktiviti P & P Kemahiran Membaca Asas dan Pengajaran Mikro 4

a.
5

Latihan Merancang Aktiviti P & P Kemahiran Membaca Secara Mendalam dan Pengajaran Mikro

a.
6

Latihan Merancang Aktiviti P & P Kemahiran Membaca Secara Lantang dan Pengajaran Mikro

a. b. c.
7

Latihan Merancang dan Mempraktik Aktiviti Membaca Bacaan Tambahan

29

Nama Kursus

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters,and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom )

Jumlah Jumlah Keseluruhan Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 40 % 30 60

2001 2002

Rujukan Tambahan

1986 1988 1992 1993 1998 1999 1999 2000 2000 2000 2001 2002

30

2003 2002 2005

31