Anda di halaman 1dari 25

Het doel van ons leven

Geschreven en samengesteld door: doelvanhetleven@gmail.com

Pagina 1

Vaak vraagt men zich af wat nou het doel van het leven is, wat is de reden van ons bestaan? Zijn wij hier slechts om te studeren, werken of genieten? Eindigt het allemaal in het graf? Of is er een verhevenere doel? En bestaat er wel een God? Onder de mensen bestaat er ook een groep die al zeker weet dat God bestaat maar vragen zij zich zaken af zoals: Was Jezus echt (de zoon van) God? Was Mohammed echt een profeet? In dit artikel zult u de antwoorden op deze vragen terugvinden. Dit artikel is bestemd voor een ieder die met deze vragen zit. Wij vragen u oprecht te zijn en uw verstand te gebruiken. Verder wordt er in het artikel een aantal bekende misconcepties over de evolutie verduidelijkt. En tot slot proberen wij samen met u tot een conclusie te komen.

Pagina 2

Hoe is dit leven begonnen?


Om te weten of er berhaupt een God bestaat kunnen we het best beginnen door te analyseren hoe alles in deze wereld is begonnen. Hierbij kunnen er twee uitgangspunten aangehouden worden: 1. De schepping is zelf de schepper en heeft zichzelf uit het niets gecreerd. 2. De schepping heeft een schepper. Als eerste uitgangspunt hebben we het volgende genomen: De schepping is zelf de schepper en heeft zichzelf uit het niets gecreerd: Als eerst dienen we te weten dat het universum zich uit breidt, dat betekent dat het ooit ergens is begonnen en iets wat een begin heeft is gecreerd. Wanneer het verstand geraadpleegd wordt, zegt het ons dat iets niet uit niets kan ontstaan. Al zouden we aannemen dat het universum plotseling uit het niets ontstond, zou dat betekenen dat het universum bestond omdat het iets creerde en tegelijk niet bestond omdat het gecreerd werd. Het is natuurlijk onmogelijk om tegelijk te bestaan en niet te bestaan. Ondanks bovenstaande bestaat er een theorie die door een aantal mensen wordt gebruikt, maar in werkelijkheid geloven dezelfde mensen eigenlijk niet in deze theorie. Het is namelijk waarschijnlijker dat een simpele pot uit het niets te voorschijn komt dan dat het universum zichzelf uit het niets zou hebben gecreerd. Dit is dezelfde theorie. Laten we een diepere kijk nemen op ons voorgaande voorbeeld. Wanneer een archeoloog een mooi versierde stuk potterie in de aarde vindt. Weet hij zeker dat een volk die hij nog nooit heeft gezien dit stuk potterie heeft gemaakt. Sterker nog, hij zal ons een reeks informatie kunnen geven over dat volk waar zij leefden, hun cultuur en meer. Hij gaat er natuurlijk vanuit dat zij dit hebben gemaakt en niet dat het gemaakt was door willekeurige bewegingen van de aarde, de zon en een natuurlijke bosbrand die op een bepaalde manier allemaal samenkwamen en uit kans en toeval dat stuk gebakken klei met mooie artistieke vormen maakte. Tja, misschien wel? Maar dat zou zeer onwaarschijnlijk zijn, vooral wanneer we langer kijken naar het stuk potterie en erover napeinzen worden we overtuigder dat het niet anders kan dan dat iemand hier achter moet zitten. Of een zelfde soort samenstelling vindt uit het niets plaats in het bos en de bomen vliegen de lucht in en opeens is er een prachtige stoel samengesteld waarna deze stoel in een meubilaire showroom beland en toevallig ook nog bij de passende meubilair terecht komt. Laten we om het nog beter te begrijpen een andere analogie maken met iets waar wij dagelijks mee te maken hebben. Een mobieltje bestaat voornamelijk uit plastic, glas, metaal en silicium chip. Plastic wordt gemaakt van olie. Glas en silicium chip wordt gemaakt uit zand. Laten we ons voorstellen dat wij door de woestijn lopen en toevallig een mobiele telefoon vinden die miljoenen jaren geleden is ontstaan. Deze zou zijn ontstaan doordat er olie kookte. Vervolgens zou hier zand en water over heen zijn gekomen en om het af te maken bliksem die hierop insloeg. Door de miljoenen jaren heen is door deze gebeurtenis per toeval een mobiele telefoon (het ontstaan van het universum en de aarde) met ons telefoonnummerlijst erin ontstaan (het leven op aarde). Tot slot kunnen wij ook nog eens bellen met het apparaat. (perfecte functionering van het universum met haar wetten, systemen en patronen.) Is het mogelijk dat de mobiele telefoon zich willekeurig vanuit dit natuurlijke proces zou creren? Degene die beweert dat een mobiele telefoon zo is ontstaan, wordt zonder twijfel voor gek verklaard. Waarom zouden we dan deze theorie accepteren voor het bestaan van het universum? Het bovenstaande verschilt niet met de big bang theorie die er vanuit gaat dat de big bang per toeval zichzelf uit het niets heeft laten ontstaan. Een mooie stuk potterie is niks vergeleken met een mobiele telefoon die op zijn beurt echter niets vergeleken is met de complexiteit van het universum en het leven op aarde, de meest eenvoudigste menselijke cel is vele malen complexer dan een mobiele telefoon. Als dit slechts vele malen complexer is, wat zou er dan gezegd kunnen worden over het universum dat eveneens vele malen complexer is dan het leven op aarde. Wij weten dat een Pagina 3

mobiele telefoon niet zomaar is ontstaan, evenals wij weten dat het universum, en het leven op aarde niet zomaar uit het niets is ontstaan, zonder Schepper. En daarom zei de filosoof George Politzer over de theorie dat het universum een begin had(het is nu een feit dat het universum een begin heeft gehad): Als dat wel zo was, dan zou het onmiddellijk gecreerd zijn door God en tot bestaan zijn gebracht uit niets. Om de Schepping te bekennen en te aanvaarden, zal diegene ook moeten bekennen, op de eerste plaats, het bestaan van een moment dat het universum niet bestond en dat iets ontstaan is uit niets. Dit is een stelling die de wetenschap niet kan aanvaarden. (George Politzer, Principes Fondamentaux de Philosophie, Editions Sociales, Paris, 1954, p.84)

Voordat wij doorgaan naar het tweede uitgangspunt, zal ik een aantal simpele voorbeelden geven van de complexiteit van de aarde en het zonnestelsel.
1. De rotatie van de aarde om haar as is zo perfect geregeld dat als de aarde te traag draaide (bijvoorbeeld 20 jaar i.p.v. 24 uur), het zou betekenen dat n deel van de aarde extreem heet zou worden en de andere kant extreem koud. 2. De aarde draait met een snelheid van ruim 1500km per uur terwijl wij daar helemaal niets van merken. Hoe kan het zijn dat als wij 100 km in een auto rijden wij dat wel voelen? Wie houdt dit allemaal in stand? Een Islamitische geleerde genaamd Abu Hanifa uit de 8e eeuw heeft hier een mooie antwoord op gegeven. Hij had een gesprek met een groep athesten en Hij zei: Ik denk aan een schip, volgeladen met goederen dat onbemand over de zee vaart en aankomt op de plaats van bestemming. Waarna de goederen vanzelf afgelost worden, zonder tussenkomst van havenwerkers. Zij vroegen toen: Denk jij hier werkelijk aan? Hij antwoordde: Ja! Zij zeiden toen: Dan ben jij je verstand kwijt. Want het bestaat niet dat een schip vanzelf vaart, aankomt en aflost. Dit is absoluut onmogelijk. Hij zei toen: Hoe kunnen jullie dit wel vreemd vinden, terwijl jullie zonder enige moeite durven te beweren dat deze wereld met de verschillende soorten wonderbaarlijke schepsels die zich daarop bevinden, deze draaiende planeet die is ontstaan en voort bestaat, kan zijn ontstaan zonder dat Hij(Allah) het heeft laten ontstaan, en deze organen en systemen bewegen (en functioneren) zonder dat Hij(Allah) deze laat bewegen? 3. [n lichtjaar is de afstand die het licht in n jaar aflegt. Dat is heel veel als u weet dat het licht in n seconde 300.000 km aflegt. Dat is dus ong. 9,46 biljoen km.] Ons universum waarin de aarde zich bevindt, de Melkweg, is 100.000 lichtjaren breed. Als u 100.000 jaar zou zijn en per lichtjaar non-stop zou reizen, zou u pas langs de Melkweg komen en de Melkweg is maar n universum van de miljoenen. De aarde zit precies goed binnen deze miljoenen universums,. We praten dus niet over een perfecte plek in kilometers maar over biljoenen lichtjaren. Als de aarde maar een hl klein stukje op een andere plek zou zijn zou alles en iedereen verbranden doordat het te dichtbij de zon zou zijn. Als het te ver van de zon zou liggen, zou alles en iedereen bevriezen. 4. Als de aarde kleiner was zou er te weinig zwaartekracht zijn, als het groter was zou er teveel zwaartekracht zijn, 5. De samenstelling van de gassen in de aardatmosfeer zijn zo perfect geregeld, dat als het alleen uit zuurstof zou bestaan, iedereen zou stikken. Om te ademen hebben wij ook de andere stoffen nodig zoals koolstofdioxide, stikstof etc. 6. De atmosfeer van de aarde vernietigd alle meteorieten, groot en klein, die de aarde naderen. Maar de atmosfeer filtert ook de schadelijke stralingen uit de ruimte en is dus een onmisbaar proces om het menselijk leven op aarde mogelijk te maken. Indien de ozonlaag minder wordt, verhoogd de kans op huidkanker. Als er helemaal geen ozonlaag zou zijn, dan zou er geen leven meer mogelijk zijn door de stralingen. Een temperatuur van 273 o C in de ruimte, wat het absolute nulpunt wordt genoemd, zal een fataal effect hebben op de Pagina 4

mensen, ware het niet dat de temperatuur in de atmosfeer van de aarde constant hoger is. Wat nog interessanter is, is dat de atmosfeer alleen ongevaarlijke stralingen, radiogolven en zichtbaar licht doorlaat, omdat deze onmisbare elementen voor leven zijn. Is dit niet wonderbaarlijk? Terwijl dit ruim 1400 jaar geleden vermeld stond in de Koran 21:31: En Wij maakten de hemel als een beschermende kap, maar zij wendden zich af van zijn Tekenen. 7. Water heeft een perfecte kwaliteit, zonder die kwaliteit is er geen leven mogelijk, hoe is het mogelijk dat een oerknal uit zichzelf orde heeft gebracht en al deze voorgaande voorbeelden de perfecte combinatie stoffen en kwaliteit heeft laten creren voor het bestaan van leven op aarde? En zo kunnen we nog lang doorgaan. De zeven bovenstaande punten kunnen onmogelijk het resultaat zijn van een oerknal die uit het niets is ontstaan. Een ander voorbeeld: Laten we ons voorstellen dat uw huis erg rommelig is. Kleren zijn verspreid over de kamer, stoelen op de grond, op de eettafel en de keuken staan gebruikte borden, lepels en vorken die vies zijn geworden door het eten etc. U vertrekt naar werk en wanneer u terug komt ziet u uw huis stralend school en opgeruimd. Wat zou u denken? ''Oh, kijk wat een prachtige resultaat van toevallige samenstelling van de wind'' of zou u denken ''Dit moet iemand hebben gedaan, dit kan niet anders''! Het antwoord is duidelijk, ook al heeft u de persoon nooit gezien u weet zeker zonder twijfel dat iemand het heeft opgeruimd vanwege de orde in uw huis. Zo is dit n van de redenen van het bestaan van de schepper. Het universum, leven en natuur is zo complex en perfect georganiseerd (een opgeruimde huis is hier totaal niks mee vergeleken) dat het niet anders kan dan dat er een schepper moet bestaan ook al hebben we hem niet gezien, deze tekenen zijn namelijk niet te ontkennen. Er kan hiervoor dus slechts n reden zijn en dat is Het tweede uitgangspunt was dat de schepping een Schepper heeft: Wanneer het verstand in deze wordt geraadpleegd, zegt het ons dat een schepping een schepper moet hebben om te kunnen bestaan. Indien er dan een Schepper is, wie is deze Schepper dan? Het is de Schepper die God [in het Arabisch Allah] wordt genoemd. Hoe weten wij dat God de Schepper is, en dat er niet iets anders is dat ons heeft geschapen? Hier komen we later op terug. Eerst definiren wij wie of wat God is. Is god degene die aanbeden wordt door mensen die geloven dat hij bestaat uit drie personen, dat hij gedood kan worden door zijn eigen Schepselen, dat hij geboren is, behoefte heeft aan voedsel en is komen te overlijden? Het verstand kan niet accepteren dat degene die voldoet aan deze kenmerken god is. Een gezond verstand verwerpt deze valse god. Eenieder met een gezond verstand is het erover eens dat de schepping in geen enkel opzicht gelijk is aan de Perfecte Schepper. Hij is Almachtig, Alwetend, Alziend en Alhorend. Hij is geen man en geen vrouw, Hij is Barmhartig en Genadevol. Hij is Rechtvaardig en streng in het straffen. Hij is vrij van fouten en beperkingen. Hij is God, de Enige. Om verder te bewijzen dat Allah bestaat door slechts ons verstand te gebruiken, wil ik beginnen door een voorbeeld te geven en ook gelijk een antwoord te geven op de vraag waarom we Allah niet kunnen zien. We geloven allemaal dat we een over over over . overgroot oma hebben. Maar we hebben geen DNA van haar(mtDNA?1) en haar graf kennen we niet, we hebben geen fysieke bewijs van haar bestaan. Volgens de wetenschap is dit onmogelijk en bestaat onze over over over over overgroot oma niet. De fysieke wereld zouden wij alleen erkennen als wij het kunnen zien of aanraken. De enige reden waarom we weten dat zij bestond, is omdat we nu hier zijn. Als onze over..-grootoma niet zou bestaan, zouden wij ook niet kunnen bestaan!

Om genetische(erfelijkheid) informatie te hebben of om de anatomische structuur te kennen moet je de DNA hebben in de cellen. Met mtDNA alleen is het onmogelijk om genetische informatie of fysieke karakteristieken te weten. Omdat mtDNA slechts de DNA is binnen de Mitochondrin. En daarnaast is het ook nog eens mogelijk dat Mitochondrin van de voorvaderen kan worden gerfd.

Pagina 5

De mensheid heeft juist direct fysiek bewijs gekregen door boodschappers van Allah in levende lijven te hebben ontmoet. Zij hebben met hen geleefd. De boodschappers van Allah hebben de engelen gezien en gesproken en Allah heeft zelf gesproken.2 Naast het bovenstaande zouden wij ons kunnen afvragen: Als wij God konden zien en aanraken zou dat dan een God zijn? Verder zou dat betekenen dat God zich dan in zijn schepping zou bevindt, terwijl hij de schepping zelf heeft geschapen. Een vraag die bij een persoon kan opkomen is: Als iets niet zomaar uit niets komt, wie heeft God dan gecreerd? Het antwoord hierop is simpel. God is niet gecreerd. Als God gecreerd zou zijn, zou dat betekenen dat wij niet kunnen bestaan. Een voorbeeld om het te verduidelijken: Stelt u eens voor dat u een voetbal wilt schieten maar u zou hiervoor eerst toestemming moeten vragen. Degene aan wie u toestemming vraagt moet ook toestemming vragen. Diegene zou ook toestemming moeten vragen en zo zou dit oneindig doorgaan. Zou u dan nog ooit de bal kunnen schieten?

De metgezellen van de profeet Mohammed hadden studenten die op hun beurt weer studenten hadden tot op de dag van vandaag, de Islamitische geleerden. Vele Islamitische geleerden hebben dan ook een keten tot aan de profeet. Zo hebben de Islamitische geleerden bijvoorbeeld de Koran en hadith(profetische overleveringen) geleerd van hun leraren die helemaal reikt tot de profeet zelf. Hierin kan ook gelijk worden gemeten of een interpretatie acceptabel is of onacceptabel. Alleen de geleerden die deze reeks van geleerden volgen hebben namelijk de mogelijkheid om de Koran te interpreteren, zij hebben de interpretatie namelijk gerfd van de profeet. Wanneer men een interpretatie geeft aan de Islam die buiten deze lijn valt, wordt dit niet geaccepteerd als Islamitische interpretatie. Ook is de Koran op de aller-betrouwbaarste manier overgeleverd. Dat wil zeggen dat het door zoveel mensen is overgeleverd dat het onmogelijk op valsheid gebaseerd kan zijn. Hierachter zit een hele gecodeerde en beschermde wetenschap achter genaamd wetenschap van hadith, deze wetenschap maakt het verschil tussen zeer sterke betrouwbare bewijs tot zeer zwakke verzonnen bewijs. Binnen de Islam kan er dus door middel van deze wetenschap bewijsvoering worden onderzocht. Bijvoorbeeld: We weten dat er in 1953 in Zeeland een overstroming was. Maar de meeste van ons hebben het niet meegemaakt. Maar we hebben er wel van gehoord. Als er iemand zou komen en zou beweren dat er nooit een overstroming plaats vond zouden we hem niet eens geloven. We zouden met zekerheid aandringen dat er wel een overstroming was omdat het ons van zoveel verschillende bronnen heeft bereikt. Van alle kanalen, op tv, mensen die het gebied hebben ontvlucht, nakomelingen van de mensen die het hebben ontvlucht, op school, werk, in de geschiedenis boeken enzovoort. Er zijn zoveel verschillende kanalen die ook nog eens zeer betrouwbaar zijn en scherpe geheugens hebben die ons heeft bereikt dat het simpelweg onmogelijk is om dit gebeurtenis te ontkennen. Om dit bij u te testen. Wat zou u zeggen als ik zei dat Willem van Oranje nooit bestond? U zou hierop zeggen dat hij zeker heeft bestaan ook al heeft u hem nog nooit gezien. De geschiedenisboeken staan er vol van en er zijn genoeg tekenen die daarop wijzen, zelfs nakomelingen en iedereen uit verschillende plekken en tijden hebben dit overgeleverd. Het is dus universeel geaccepteerd en dit is onmogelijk om te ontkennen. Hetzelfde geldt dus voor het ontkennen van het bestaan van Allah. De mensheid leefde met de profeten(zelfs de nakomelingen van de profeten leven nog steeds) en zagen het wonderbaarlijke leven van de profeten en hun wonderen, en de profeten die op hun beurt de engelen hebben gezien en gesproken en Allah hebben gesproken. De Moslims zijn dan ook de enige die deze wetenschap hebben binnen hun religie. En daarom bevinden de Moslims zich dan ook op zekerheid en weten zij of een uitspraak/daad authentiek is of niet. Want er is de inhoudelijke tekst en de keten van overleveraars die deze tekst hebben doorgegeven. Er zijn volumes boeken waarin elk overleveraar uitvoerig wordt besproken door getuigenissen van vele geleerden over de betrouwbaarheid van die personen. Hier wordt besproken of hij een stabiele geheugen had(niet vergeetachtig), zijn betrouwbaarheid en of hij de andere overleveraar(aan wie hij de tekst doorgegeven heeft en van wie hij het heeft gehoord) in de keten ooit ontmoet heeft. Hier zit dus een zr betrouwbare en gedetailleerde wetenschap achter. Door deze wetenschap is het mogelijk om authenticiteit(zr betrouwbaar) te onderscheiden van de valsheid. Het gaat dus niet zomaar om woorden doorvertellen. Maar om de betrouwbaarste methode van boodschap namelijk universele acceptatie van verschillende personen en kanalen.

Pagina 6

1. Als er meerdere Goden zouden zijn zou er een chaos ontstaan. De Goden zouden elkaar dan moeten scheppen. Dit zou oneindig doorgaan waardoor wij als mensen niet eens zouden kunnen bestaan. 2. Als er meerdere Goden waren en het volgende scenario zou zich afspelen: De ene God (A) wilt iets, en de andere (B) wilt dat niet. Wat krijg je dan als eindresultaat? a) God A krijgt zijn zin en God B niet. Dat zou betekenen dat God B geen God is omdat zijn Wil niet uitgevoerd kan worden en de wil van iemand anders sterker is dan die van hem. b) God A en God B krijgen beiden hun zin, wat dus betekent dat een wil wel en niet wordt uitgevoerd. Dit is natuurlijk onmogelijk want iets kan niet wel, en tegelijk ook niet worden uitgevoerd. c) God A en God B krijgen beiden hun zin niet wat onmogelijk is zoals we in punt A hebben aangehaald. 3. De drie eenheid. In het Christendom wordt gezegd dat de Vader, Jezus en de heilige geest, alle drie, God zijn. Drie personen zijn volgens hen n God. (Indien wij tellen op onze vingers komen we toch uit op drie verschillende personen) Laten we dit achterwege laten en toch doorgaan met concept. Dit concept, de Christelijke versie van God kan geen echte God zijn. Om dit te verduidelijken gebruiken we een voorbeeld. In de Christendom gaat men ervan uit dat de kracht en macht van de schepping (Romeinen) sterker is dan die van God. Immers, volgens de Christenen is Jezus door hen gekruisigd. Als gevolg hiervan betekent het dat de wereld drie dagen zonder god heeft gezeten. Allah verduidelijkt in de Koran dat Hij er al altijd is geweest, en altijd zal zijn. In hoofdstuk 112 zegt hij in een interpretatie van de betekenis :1. Zeg: Allah is n. 2. Hij is niet afhankelijk van iets en alles is van hem afhankelijk, Eeuwig. 3. Hij verwekte niet, noch werd hij verwekt 4. En niemand is hem in enig opzicht gelijk. Om het wetenschappelijk uit te leggen: Allah heeft de tijd zelf gecreerd. Nadat Hij de big bang heeft laten plaats vinden(21:30 en 41:11), bestonden de wetten van ruimte en tijd. Allah is dus buiten de wetten van tijd en ruimte. Hiermee wordt bedoeld dat Allah er eeuwig is geweest, en dat hij geen begin heeft in tijd. Het gevolg van rationeel denken is het geloven in Allah, in n God. Het zal ons dan ook duidelijk worden dat het geloven in Allah en wetenschap niet tegen elkaar in gaan. Sterker nog, de wetenschap heeft veel te danken aan de Koran, de profetische overleveringen(uitspraken en handelingen van de profeet Mohammed) en de Islamitische wetenschappers. Wetenschap en Islam gaan perfect samen. Wetenschap dient dus niet misbruikt worden als excuus om het bestaan van Allah te ontkennen. De Engelse filosoof en wetenschapper Francis Bacon zei ooit: 'Weinig wetenschap verwijdert van God, veel wetenschap brengt tot Hem terug.'

Als Allah bestaat waarom bestaat er dan pijn en kwaadheid op aarde?


Bovenstaande vraag is een vraag die vaak gesteld wordt. De reden waarom er kwaadheid op aarde bestaat is omdat de mensen die daar verantwoordelijk zijn, daar zelf voor kiezen. Als een persoon niet overtuigt is van het hiernamaals (Het leven na de dood), kunnen de menselijke waarden zoals goed en slecht geen invloed hebben om een persoon te overtuigen om afstand te doen van zijn slechte daden. Vooral wanneer deze persoon invloedrijk en machtig is. Deze persoon denkt namelijk dat hij niets te vrezen heeft omdat de dood het einde zou betekenen. Zonder goddelijke leiding kunnen we ook niet definiren wat goed en slecht is. Daarom zie je dat in Europa een paar decennia geleden homofilie verkeerd was en dat zo iemand soms zelfs naar een psychiater gestuurd werd. De volgende dag veranderd de wet en moet degene die homofilie verkeerd vindt naar de psychiater omdat hij homofoob is! De wetten blijven daarom constant veranderen omdat men niet weet wat goed en slecht is. Het is u vast weleens voorgekomen dat u twijfelt tussen iets of het nou goed of slecht is, alleen kunt u het niet besturen welke richting u op moet. Zonder goddelijke wetten/leiding weet men niet welke kant hij op moet en wat nou het beste voor hem is.

Pagina 7

Allah heeft daarom wetten gesteld die voor ons het beste zijn. Immers, Hij is degene die ons geschapen heeft en het beste weet wat goed voor ons is. Los van deze wetten heeft Hij ons ook een vrije wil gegeven waardoor wij zelf een keuze maken tussen het goede en het slechte. Door voor het slechte te kiezen ontstaat er pijn en onrechtvaardigheid. Niks gebeurt zonder dat Allah het toestaat en Allah laat het toe voor een aantal redenen.

1. Het bestrijden van kwaadheid verhoogt de rang van godsvrucht van die persoon bij Allah. Deze rang van godsvrucht kan niet bereikt worden zonder het kwaad te hebben bestreden. 2. Door lering te trekken dat ongehoorzaamheid aan Allah leidt tot kwaad en onrechtvaardigheid, wordt liefde en vrees(voor de bestraffing) voor Allah versterkt. 3. Er kan een lering gehaald worden uit de consequentie die volgt op het kiezen van het kwade, en er kan dankbaarheid getoond worden voor de gunsten die wij hebben gekregen door niet in kwaadheid te vervallen. En wat is een betere manier van dankbaarheid aan Allah door kwaadheid en onrechtvaardigheid te bestrijden? 4. Het bewust zijn van het goede, en het waarderen hiervan. Als er geen lelijkheid bestond zouden we iets moois niet kunnen waarderen. Als er geen armoede bestond, zouden we niet dankbaar kunnen zijn voor de gunsten die wij krijgen. Als men de mensen die zich in zijn directe omgeving bevinden niet eens dankbaar zou zijn, waarom zou diegene Allah dan nog dankbaar zijn voor alles wat Hij ons heeft geschonken? 5. Een beproeving van iemands geloof onder zware tijden. Hoe groter de beproeving, hoe groter de beloning en hoe verhevener de persoon wordt in zijn rang van godsvrucht die anders niet behaald zou kunnen worden. Zelfs een beproeving is een gunst van Allah om een persoon te verheffen in rang en te zuiveren. Het kan zijn dat iets waarvan wij denken dat het slecht voor ons is, juist goed voor ons is. Een voorbeeld is ziekte. Een ziekte is soms goed voor ons doordat het ons afweersysteem versterkt. Dus pijn en ziekte kan zowel een spirituele zuivering als lichamelijke zuivering zijn. 6. Het kan een bestraffing zijn vanwege kwalijkheden als onrechtvaardigheid, zedenloosheid, ongeloof en andere ongehoorzaamheden aan Allah. 7. Wanneer men beproefd wordt, laat dat zien dat de mens behoeftig en zwak is en dat maakt hem nederig en bewust dat alle kracht van Allah alleen komt. Wanneer men nooit tegen een beproeving aanloopt kan men arrogant worden door te denken dat hij Allah niet nodig heeft in zijn leven. 8. Zelfs als de gelovigen een perfect leven zouden leiden en anderen een slecht leven zouden leiden om het feit dat ze geloven/ongeloven. Zou niemand meer ongelovig zijn en zou men gelovig worden om de verkeerde reden, namelijk een perfecte leven leiden op aarde en niet voor de juiste reden, een leven omwille van Allah. Dit is nog erger dan ongeloof, dit is namelijk hypocrisie. 9. Allah is rechtvaardig en barmhartig voor de mensheid. Allah heeft de mensen gecreerd met een vrije wil, maar Allah is alwetend en wist wat de mensen zouden doen. Daarom is er voor de mensen die voor het kwade kiezen een hel gecreerd. Toch is Allah barmhartig en rechtvaardig en geeft hij de gehele mensheid een hele leven de kans om te werken voor het paradijs. Als Allah die kwade mensen direct de hel zou hebben ingegooid zouden ze zeggen dat Allah onrechtvaardig is en dat ze nooit een eerlijke kans hebben gehad. 10. Het leven op aarde is niet heel slecht en ook niet perfect, als de aarde perfect zou zijn, zou er geen reden moeten zijn om goede werk te verrichten en te werken voor het paradijs. 11. Als laatst de dood. De dood is de overdracht van dit leven naar het eeuwige hiernamaals. Aan de hand van iemands geloof, of ongeloof in Allah, nadat deze gehoord heeft van de Islam, wordt diens vreugde en rust of pijn en bestraffing bepaald. Pagina 8

Nadat we logisch hebben nagedacht en puur gebruik hebben gemaakt van ons verstand, zullen we beknopt samen een aantal wonderen doorlopen die ruim 1400 jaar in de Koran vermeld staan. Dit zijn wetenschappelijke ontdekkingen waar wetenschappers met alle moderne technologie recent achter zijn gekomen. Dit betekent dat het kan niet anders zijn, behalve dat de Koran van Allah moet komen. Laten we het volgende overpeizen; De Koran bevat wonderen die pas zijn uitgevonden en er komt in de Koran geen enkele contradictie voorkom. Allah zegt in de Koran: "Overpeinzen zij de Koran dan niet? Als hij van een ander dan God [gekomen] was zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden" (Koran 4:82) De Koran bevat een uitdaging aan de gehele mensheid om gezamenlijk maar n hoofdstuk te produceren dat gelijk is aan n hoofdstuk in de Koran.(2:23) Het kleinste hoofdstuk bestaat uit drie zinnen. Het is de mensheid nooit gelukt dit voor elkaar te krijgen. Omdat de Koran is geschreven in de allerhoogste autoriteit in de Arabische taal. De vroegere Arabieren waren zr goed in pozie en taal. Dit is een erkend feit door iedere Arabische historicus. Dat was hun trots. De allerbeste taalkundige en poet van de Arabieren heeft geprobeerd om een hoofdstuk te schrijven dat in perfectie gelijk is aan een hoofdstuk uit de Koran, maar het was hem niet gelukt. Dit ondanks dat hij het dagenlang heeft geprobeerd. Wij weten van de profeet Mohamed dat hij analfabeet was, dus hij kon het zelf niet hebben geschreven. De Koran is in een periode van 23 jaar tijd neergezonden van Allah naar Jibriel[Gabriel] die het aan de profeet overleverde. Dit gebeurde vers voor vers. De profeet Mohamed heeft de verzen onthouden en doorgegeven aan de mensen. De metgezellen van de profeet memoriseerden de verzen en hebben ervoor gezorgd dat het opgeschreven. Zo is de Koran gevormd. Een vraag om over na te denken is, als de Koran niet van Allah zou komen waarom is niemand dan in deze uitdaging geslaagd? De Koran is ruim 1400 jaar geleden neergezonden en nog nooit is er een hoofdstuk uit de Koran veranderd, geen enkele vers is veranderd en zelfs de letters zijn nooit veranderd. Lees hierover meer in: The Bible, The Quran and Science waar dit bewezen wordt. De profeet Mohammed leefde een wonderbaarlijk leven. En van de vele wonderen van de profeet is o.a. het splijten van de Maan. Deze volgde nadat de mensen van Mekka de profeet om een wonder vroegen. Abdullah ibn Masood heeft overgeleverd: De maan is in de tijd van de profeet in twee delen gespleten. Een deel boven de berg en een deel daaronder. De boodschapper van Allah zei toen: Voorwaar, getuigt (hiervan). Niet alleen de Arabieren waren hier getuigen van, maar de gehele mensheid in die tijd. Om een voorbeeld te noemen Koning van Malabar in India, Chakrawati Farmas was hier ook getuige van (Dit is gedocumenteerd in een oude manuscript in India Office Library, Londen. Referentienummer: Arabisch, 2807, 152-173. Ook waren er vele andere wonderen verricht door de profeet. De voorgaande volkeren die in de Koran zijn genoemd zijn de mist ingegaan.Zij hebben een slecht eind gehad zoals het volk van Noach. Het Ark van Noach bevindt zich in de berg al-Judi (Koran 11:44). Het volk van Saba en de overgebleven Marib dam. Farao en zijn (na duizenden jaren) welbewaarde lichaam(Koran, 10-92). De overblijfsels van het volk van Thamood in Petra, Jordani en Madain Saleh in Saudi Arabi. Laten wij kijken naar wat er gebeurd is met het volk van Lot. Hun locatie is totaal vernietigd en het is de laagste punt op aarde geworden waar geen vis meer leeft (in de dode zee). Dit kwam doordat er boodschappers naar hen werden gestuurd om Allah alleen te aanbidddn en ook te stoppen met het kwaad waarmee zij niet wouden stoppen in verschillende zaken (Economie, sociale vlak en vele andere vlakken). De embryologie(hoe een baby zich vormt) staat vermeld in de Koran. Er bestaat geen twijfel over het feit dat dit een zeer ingewikkeld proces is. Het is onmogelijk dat een man (die analfabeet[niet kan lezen en schrijven] was) om dit 1400 jaar geleden al te weten. Pagina 9

Dat Allah de big bang heeft laten ontstaan stond al meer dan 1400 jaar geleden beschreven in de Koran. Echter is de mensheid met alle moderne technologie hier pas achtergekomen, de edele Koran. Weten degenen die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij alle levende dingen uit het water maakten? Geloven zij niet?(21:30) Het gedetailleerde uitleg is nog wonderbaarlijker! De volgende zaken staan allemaal in de Koran: de uitbreiding van het universum, constructie van de bergen, beweging van de bergen, de ozonlaag als een bescherming dak op de aarde, dat er voor leven water nodig is, het reflecterende licht van de maan, de positie van de sterren, de watercyclus, de rode roos van Nebula, de sensorische karakteristiek van de huid, de diepe zeen en inwendige golven, het ontstaan van de onweersbui en de bliksem, moedermelk, relativiteit van de tijd(hetgeen waar Einstein mee bekend is geworden), rondheid van de aarde, het laagste punt op aarde, identiteit van de vingerafdruk, neergedaalde ijzer, de functie van het cerebrum, twee zeen die niet met elkaar mengen, scheiding tussen zoet en zoet water, zwaartekracht, dat de zon draait om een ander centraal stelsel, dat men slechts met grote macht het aardse atmosfeer kan verlaten(28.000km/uur), afname van zuurstof bij het stijgen naar de hemel, continenten drift, ontstaan van melk, de drie duisternissen van de baarmoeder tot het kind, pijnzintuigen onder de huid, alles in paren heeft geschapen. Dit zijn zaken die al meer dan 1400 jaar vermeld staan in de Koran! 3 Hierbij is het van belang dat u weet dat de meeste informatie die hier staat pas in de 20e eeuw door de geavanceerde technologie zijn ontdekt.

Sommigen beweren dat Allah de Koran niet heeft geschreven, maar iemand anders. Laten we dit analyseren: Mohammed, de profeet Mohammed kon de Koran niet hebben geschreven vanwege vele redenen. De profeet was een analfabeet zoals in de Koran staat. Dit betekend dat als hij geen analfabeet was zijn vijanden de Koran totaal ongeldig konden maken door te bewijzen dat hij wel kon lezen en schrijven. n van de grootste vijanden van de Profeet waren dan ook gerelateerd(familie) aan de profeet, zij konden dit dus weten. Om een voorbeeld te geven, Abu Lahab is n van de grootste vijand van de profeet maar hij was ook zijn oom. De profeet was voor zijn profeetschap als een wees opgevoed door zijn opa en ooms zij hadden dit dus kunnen weten. Sterker nog, zijn grootste vijanden hebben niet eens beweerd dat de Koran van de profeet kwam, zij zeiden dat het magische boek was. Een andere reden waarom hij het niet kon schrijven zult u hieronder zien. De profeet heeft ook nooit onderwijzers gehad. Het feit dat hij een analfabeet was wordt door niemand in twijfel getrokken zowel niet-Moslims in zijn tijd als niet-Moslim geleerden in deze tijd. Daarnaast is het onmogelijk voor een schapenherder om diepe kennis te hebben van vele verschillende wetenschappen zonder dat er enige fout of contradictie in de Koran voorkomt. Wetenschappen zoals economie, politiek, religieuze wetten, geschiedenis, astronomie, embryologie, transacties, oorlogswetten, vredesverdragen, huwelijksregels, scheidingen, aanbiddingen, handel, sociale principes en alles wat te maken heeft met het leven. Verder is de profeet Mohammed nooit in zijn leven beschuldigd van een leugen. Hij werd voor de tijd van zijn profeetschap door zijn gemeenschap al-Saadiq(de waarachtige) en al-Masdooq(degene die geloofd wordt) genoemd. Dit is een unieke eigenschap. Er zijn vele mensen die waarachtig zijn maar desondanks niet worden geloofd. De profeet Mohammed werd gezien als de waarachtige en degene die wordt geloofd. Ook was de profeet voor zijn profeetschap niet bekend als poet of dergelijke. Daarnaast werd de profeet belaagd, zijn metgezellen werden gemarteld en vermoord, zijn vrouw en kinderen overleden en andere beproevingen die hij meemaakte. Maar toch is er geen enkel van deze emotie in de Koran te vinden. Arabieren, zoals eerder gezegd was en is de Koran de allerhoogste autoriteit in de Arabische taal. Dit is ook de reden waarom de Arabieren de profeet nooit hebben beschuldigd van het schrijven van de Koran! De grootste en beste taalkundige en poet onder de Arabieren die toen geen Moslim was,
3

Voor vragen of meer informatie over de wonderen kunt u ons mailen.

Pagina 10

Walid ibn Mughira heeft erkend dat de Koran niet van een mens kon komen. -Niet Arabieren, het kan onmogelijk door een niet Arabier worden geschreven als het Arabisch zelfs te hoog was voor de beste Arabische taalkundige! Om het ongelofelijke niveau van de Koran proberen voor te stellen zal ik een voorbeeld geven. De trots van de Arabieren was hun taal, wanneer iemand van een bepaalde Arabische stam een pozie wedstrijd won was dat alsof zij de WK voetbal hadden gewonnen. Hierdoor werden de Arabieren nog bewuster van het ongelofelijke niveau in de Koran. Slechts door het horen van de Koranische verzen zijn er Arabieren Moslims geworden. Dit geeft dus aan hoe bovennatuurlijk de Koran is. Men behoord ook te weten dat het letterlijk onmogelijk is voor n persoon (Mohammed) en n boek (de Koran) om binnen 23 jaar tijd een totaal nieuwe gemeenschap te creren. Sterker nog, ongeveer de helft van de wereld([zuid-]Amerika waren nog niet ontdekt) werden rond deze zeer korte tijd Moslim. Alle westerse staten samen met alle beschikbare middelen zijn al meer dan een halve eeuw bezig om immigranten alleen al te laten integreren in hun eigen landen met mislukking. Een geheel nieuwe gemeenschap creren met een andere levenswijze, geloof, wetten, eigen staat, sociale structuur, economische structuur, cultuur, harmonieuze en rechtvaardige gemeenschap en vele andere zaken in zon korte tijd door n persoon is onmogelijk en daar is nooit iemand in geslaagd behalve de profeet door de toestemming van Allah. En dit is ook de reden waarom vele wetenschappers vanuit antropologische4 perspectief maar twee zaken kunnen zeggen over de Islam. Zo zei Lex Hixon; Als je kritisch naar de Islam wilt kijken zijn er maar twee mogelijkheden: 1. Het is bovennatuurlijk(Goddelijk), 2. We moeten een excuus verzinnen hoe zo iets heeft kunnen gebeuren. Let op dat hij zegt verzinnen m.a.w. er is geen excuus. Daarom is hij ook bekeerd. De Koran is dan ook neergezonden in de 7e eeuw. Het is onmogelijk voor welk mens dan ook om zulke zaken te weten. Het kan dan ook niet anders zijn behalve dat de Koran van Allah komt en dat Hij de boodschapper Mohammed heeft gestuurd om de gehele mensheid het goddelijke boodschap te onderwijzen en hen te leiden naar het pad van de rechtgeleiden. Dit zodat zij dan een waardig leven kunnen leiden in deze wereld en in het hiernamaals. Een aantal redenen waarom de Islam de religie van Allah is: 1. Het ontstaan van het leven, wereld, universum, oerknal enz. wijzen erop dat er een God moet zijn, 2. Het geloven in Allah behoord tot de menselijke aanleg, Door de geschiedenis heen geloofde de overgrote meerderheid van de mensheid in God. Het geloven in God is iets natuurlijks. Over de laatste decennia is er ontdekt dat zelfs kinderen in een God geloven. Dr. Justin Barrett, een senior onderzoeker op de Universiteit van Oxford, Antropologie en gedachte, zegt: De overwicht van wetenschappelijke bewijs voor ongeveer de laatste 10 jaar heeft laten zien dat er veel meer is ingebouwd in de natuurlijke ontwikkeling in de gedachte van een kind dan we eerder hadden gedacht. Waaronder een aanleg om de natuurlijke wereld te zien als ontworpen met een doel en dat een intelligente ontwerper achter dit doel zit..'' Hij voegde eraan toe: ''Als we een handvol kinderen op een eiland zouden plaatsen en zij zouden zichzelf opvoeden... zij zouden geloven in God.''5 Om het simpel te stellen: zijn antwoord op waarom iemand zou geloven in God, is omdat ons verstand ontwikkeld is om dat te doen. Ongeloof in God is iets onnatuurlijks voor de mens. Oxford university ontwikkelings pschycholoog Dr. Olivera Petrovich, een expert in de pschychologie van religie zegt dat geloven in God natuurlijk ontwikkeld en dat ''atheisme zeker een verworven(aangenomen) positie is''. 6 Waar komt dit natuurlijke
4

Antropologie: De wetenschappelijke studie van de menselijke geschiedenis in haar biologische, taalkundige en sociale aspecten. 5 Justin L. Barrett, Why Would Anyone Believe in God? 6 Dr Olivera Petrovich, Childs Theory of World

Pagina 11

aanleg dan vandaan? Het is dus wetenschappelijk bewezen dat het niet iets is wat aangeleerd is. Als laatst zegt Dr. Barrett: ''Dus waar komt dit natuurlijke geloof in een schepper vandaan? We kunnen niet zeggen dat het geleerd is door de samenleving en onderzoeken bewijzen dat dit onafhankelijk is van gemeenschappelijke of culturele druk.''7 Laten we kijken wat Allah in de Koran zegt: Wend dan jouw aangezicht (o Muhammed) naar de godsdienst als een rechtgeleide. (Volg) de natuurlijke aanleg, die Allaah in de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allaah. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet.(Koran, 30:30). Ook zei de profeet: Voorwaar, elk geboren kind wordt met de natuurlijke aanleg geboren. Voorwaar, zijn ouders (maken van hem/voeden hem op als) een Jood, of een Christen, of een vuuraanbidder. 3. De Edele Koran, die als leiding is gestuurd om de mensen te leiden in het aanbidden van Allah. 4. De geschiedenis van de profeten en het wonderbaarlijke leven van de profeet Mohammed, zijn wonderen en vele uitgekomen voorspellingen met behulp van Allah, (Om een voorbeeld te geven van de Moslim karakter, de profeet zei; Niemand van jullie gelooft werkelijk (hogere niveau in geloof) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. De Islam is dan ook een religie van goede daden. Het is ook niet voor niks dat de profeet Mohammed op nummer n stond in de top 100 van de meest invloedrijke mensen in de geschiedenis, door Michael Hart. 5. De perfectie van de Shariah(Islamitische wetten), Helaas bestaat er door de media veel misconcepties en zelfs leugens over de shariah. De shariah is een ruime systeem met een aantal hoofddoelen als; het beschermen van leven, religie, nageslacht, intellect en rijkdom. Allah heeft deze wetten gesteld om dit doel te behalen en te beschermen. De wetten zijn zeer ruim van hyginische zaken tot financile zaken. De bronnen van de shariah zijn de Koran en de profetische overleveringen. Om een voorbeeld te geven van de perfectie van de shariah: De profeet zei: Drie zaken mogen aan niemand geweigerd worden: water, weide en vuur. Dit betekend dus de belangrijke grondstoffen. Dit is een geweldige economische principe! Namelijk dat de grondstoffen tot de bewoners van het land behoren en niet de staat. De staat behoord deze grondstoffen verstandig te gebruiken en het geld terug te pompen in de samenleving. Sommige economen zeggen dat als een land als Saudi Arabie(dat niet regeert met de volledige shariah, we kunnen dit land of elk ander land dus ook niet gebruiken als voorbeeld van een Islamitische land met de shariah) deze overlevering zou toepassen dat elke inwoner van dat land 20.000 euro per jaar zou verdienen zonder te werken! De profeet heeft ook de noodzakelijke behoefte van de mens gedefinieerd, namelijk: voedsel, onderdak en kleding. In tegenstelling tot het huidige kapitalistische model dat zegt: ''Er is teveel vraag en te weinig aanbod'' echter is dit een leugen, zo is er bijvoorbeeld nog steeds sprake van het verbranden van oogsten in Amerika om de voedselprijzen in balans te houden. De profeet heeft ook gezegd dat er genoeg behoefte en genoeg aanbod is, volgens recente geopolitieke onderzoeken is er op aarde genoeg aanbod om 36 miljard mensen te voeden! Het probleem ligt dus bij de distributie. Een andere voorbeeld is rente, een praktische voorbeeld: als ik een financile contract heb met u, en ik doe er rente bovenop dan behoord u meer uit uw zak te betalen. Ik neem dus alle winst en de risico valt op uw schouders. Terwijl als de rente wordt afgeschaft, we beiden de winst en risico delen, dit is een rechtvaardiger en gezondere manier van financile transacties. Het verbaasd ons dan ook niet dat de financile crisis het resultaat is van rente en decepties.
7

Justin L. Barrett, Jonathan A. Lanman, The Science of Religious Beliefs

Pagina 12

Om het u uit te leggen: als wij geld storten bij de bank (terwijl wij denken dat zij ons geld hoeden). Realiseert de bank dat er maar een kleine percentage van de mensen het geld gebruikt dus zij gebruiken het gestorte geld zonder dat u het weet in hun eigen investeringen om veel geld te verdienen en laten een klein beetje voor de mensen over in de bank. Echter hebben zij hebben zoveel risicovolle transacties gedaan dat zij het geld kwijt zijn geraakt (maar behielden de eigen winst uit ons geld). Zij zijn dus ons geld kwijt geraakt en hielden hun eigen geld vast, het resultaat hiervan was dat de mensen deze bankiers weer financieel moesten injecteren met hun eigen belastinggeld. In Amerika werd de duivel zelfs gevraagd om als profeet te spelen doordat zij dezelfde bankiers aanstelden voor een plan om het systeem te redden. Allah zegt over deze onrechtvaardigheid: Allah zal de rente (volledig) teniet doen. (2:276) Een andere reden voor de financile crisis was de monopolyen, terwijl de Koran zegt in 59:7 dat het geld niet alleen in omloop behoord tussen de rijken. Er zijn ook geen torenhoge belastingen in de Islam maar de armenbelasting van 2,5% dat betekend meer geld in de handen van de samenleving. De staat behoord dus ook het geld te investeren in de samenleving waardoor er meer rijkdommen wordt gedistribueerd. In de shariah heeft het geld ook een waarde zo is bijvoorbeeld 10 euro ook echt 10 euro goud of zilver of dergelijke waard. Het is dus ook echt een rijkdom. In tegenstelling tot het papiergeld dat wij nu hebben, dat totaal geen waarde draagt. Als u naar de bank gaat en het geld geeft en uw waarde in goud of zilver wilt hebben zult u dat niet meer krijgen terwijl dit hetgeen was waarvoor de banken vroeger dienden. Wij waarderen het papiertje maar niet wat het behoord te representeren en dit is de reden waarom deze illusie van papiergeld nog bestaat. Dit is de reden waarom het geld in de shariah een waarde heeft, zo zal er meer rijkdom zijn als er meer geld is met een waarde doordat de bedrijven rijker worden. Maar in de huidige kapitalistische model betekend meer geld niet meer rijkdom, het kan soms zelfs minder rijkdom betekenen! Dit ligt namelijk aan inflatie en andere zaken. Dit is een grote onrecht en diefstal. Dit zijn slechts een aantal economische voorbeelden. 6. De Islam is zeer logisch en simpel vanwege het doel van het leven en het concept van God, 7. Islam biedt een sterkere mentale, spirituele, psychologische, fysieke gezondheid, hoge morele karakter en een betere leven, volgens de wetenschapper Robert Dunam (zie voetnoot voor n voorbeeld)8 blijkt uit maar liefst 2000 onderzoeken dat religieuze mensen veel minder last hebben van depressie, en sterkere staat van fysieke gezondheid hebben en gelukkiger door het leven gaan.) Men kan zich dan ook afvragen, als het leven geen zin heeft en na de dood alles zou stoppen. Wat is dan nog de reden om te leven? Sterker nog als het universum nooit bestond wat zou het verschil dan zijn? Zou het wat uitmaken als n persoon zo slecht is als de duivel en n ander persoon als een engel leefde? Het stopt toch in het graf. Er zou dan geen reden zijn voor normen en waarden. Vanuit dit perspectief zou het totaal niets uitmaken als een persoon wordt onrecht aangedaan of vermoord. Als mensen zelf een doel gaan bedenken wordt er eigenlijk gezegd: Laten we doen alsof wij een doel hebben. Wij zouden dan slechts een miskraam zijn van het universum. Waarom accepteert ons verstand dit soort uitspraken en daden niet? Door onze natuurlijke menselijke aanleg die Allah ons heeft gegeven als barmhartigheid en rechtvaardigheid om makkelijk tot de waarheid te komen! "En Wij hebben de hemel en de aarde en wat daartussen is niet voor niets geschapen. Dat is het vermoeden van degenen die ongelovig zijn." (Koran, 38:27).

http://scienceblog.com/community/older/2000/D/200003946.html

Pagina 13

Ons doel
Zoals we weten heeft alles een doel. Wanneer de mens iets creert, bijv. een wasmachine, creert de mens deze met een bepaald doel. De mens heeft de wasmachine gecreerd om er kleding mee te wassen. Zo heeft de mens vele creaties op de wereld gebracht om daarvan te kunnen profiteren. Wanneer n van deze creaties voor een ander doel gebruikt wordt, dan hetgeen waarvoor het bestemd is, zal het leiden tot vernietiging van deze creatie en voor degene die deze creatie misbruikt. Het betekent dat wanneer een wasmachine als oven wordt gebruikt, de wasmachine in brand vliegt. Zo zal ook degene die het als oven wil gebruiken schade kunnen oplopen en erdoor verbrand worden met mogelijk de dood als gevolg. Het is daarom noodzakelijk dat de maker van deze machine een handleiding schrijft en mensen opleidt om het doel van de machine duidelijk te maken. Zo kan de gebruiker op een juiste manier gebruik maken van de creatie. De wereld om ons heen, alle creaties die zich daarin bevinden (de mens, de dieren, de planten, de planeten, de sterren, de hemelen en de aarde) zijn met een doel gecreerd.
Allah zegt in de Koran over het doel van het leven: En ik heb de Jinn(geesten) en de mensheid slechts geschapen om Mij te aanbidden.(Koran, 51:56 ). Hoe moet Allah aanbeden worden? Allah wordt aanbeden door Hem te gehoorzamen en de gezonden boodschap (Koran) en de boodschapper(Mohamed) te volgen. Zo wordt men onderwezen wat schadelijk voor hen is en wat goed voor hen is. De beloning hiervan is het eeuwige paradijs en Allahs Aangezicht te mogen aanschouwen! Wanneer men hiervan bewust is zal dat ook een positieve invloed hebben op diens leven. Is er meer vrede en rust in iemand die door het leven reist zonder route en bestemming in tegenstelling tot iemand die reist met een duidelijke route en bestemming? Het aanbidden van Allah is dus het doel van dit leven, maar waar bestaat de Islam dan uit? Islam komt van Istislam, oftewel overgave. Het betekent het overgeven aan Allah door middel van monothesme(het aanbidden van Allah alleen), zich onderwerpen aan de Zijn gehoorzaamheid en het verwerpen van afgoderij(het aanbidden van iets naast Allah). Sommige mensen denken dat Islam, vrede betekent. Dat is echter niet de betekenis van het woord Islam, maar het klopt wel dat de Islam leidt tot vrede (indien men zich aan de Islam houdt).. De Islam bestaat uit 5 zuilen. Wanneer een persoon geen moeite heeft met de vijf zuilen, zal men ook geen moeite hebben met de andere zaken in de Islam. De vijf zuilen zijn daarom ook de vijf pilaren van de Islam. Laten we zeggen dat ik u de sleutels geef van een Ferrari die u mag hebben. En ik vertel u dat de belangrijkste zaken aanwezig zijn dus zaken zoals de motor en andere belangrijke zaken. Alleen vertel ik u niet alle kleinere opties die de Ferrari heeft, hier zouden we namelijk meer tijd voor moeten hebben. Zou u dan de Ferrari niet aannemen? Zo is het ook met de vijf zuilen die hieronder staan beschreven:

De eerste zuil is het geloven in Allah en zijn boodschapper Mohammed, en het uitspreken van het getuigenis. De tweede zuil is het gebed verrichten (5x per dag). 9
9

Het gebed wordt op vijf verschillende tijdstippen verricht gedurende de dag en nacht. Uit onderzoek is gebleken dat het gebed een goede oefening voor het hart en de wervelkolom is. Het verbetert het geheugen en de concentratie. Het gebed begint met een rechtopstaande positie. Daarna wordt er gebuigd, neergehurkt en raakt de moslim met zijn hoofd de grond. Deze handelingen worden herhaald waardoor het geheel de kracht krijgt van een fysieke oefening. Het is zelfs zo dat als een moslim zijn hoofd de grond aanraakt tijdens het bidden, er dan een elektrische ontlading plaats vindt. Dit is heel gunstig voor de hersenen en de neurale systeem. Vervolgens is het gebed goed voor de concentratie en geheugen. Tijdens het gebed vindt er meer bloeddoorstroming plaats naar de hersenen, indien er te weinig blooddoorstroming plaats vindt naar de hersenen is er een grotere kans op dementie.[ Pagina 14

De derde zuil is het betalen van armenbelasting indien een persoon daar financieel in staat is. De vierde zuil is het vasten in de maand ramadan. De vijfde en laatste zuil is de pelgrimstocht naar Mekka & Medina, een keer in het leven, indien een persoon daar fysiek en financieel toe staat is. Het gedenken (van Allah) is voor het hart, als het water voor de vissen. Wat gebeurt er als een vis uit het water wordt gehaald?

Mohammed in de Bijbel
De Bijbel, de echte boodschap van Jezus, is jammer genoeg door de jaren heen vervalst. De vervalsing is begonnen door Paulus en in het jaar 325 toen er een concilie bijeen kwam in Nicea dat georganiseerd werd door Keizer Constantijn. Deze had een polythestisch achtergrond (Mithraisme). Hij verklaarde dat Jezus God is en onderdeel is van de drie-eenheid. Als gevolg hiervan is de bijbel aangepast en veranderd wat ervoor heeft gezorgd dat deze tegenstrijdig en oncompleet is geworden. Vandaag de dag zijn er zelfs vele verschillende soorten(374) Bijbels. De oudste Bijbel is dan ook in het Grieks, en niet in de taal die Jezus zelf sprak. Dit betekent dat de bijbel niet meer gebruikt kan worden als een boek van leiding. Onder andere om deze reden is de Koran neergezonden. Zoals al eerder is gezegd is er nooit een letter uit de Koran veranderd of aangepast. Allah heeft gezegd de Koran te beschermen tegen vervalsing(15:9). De Koran kan nooit vervalst worden omdat miljoenen moslims verspreid over de gehele Koran hebben gememoriseerd(uit het hoofd kennen). Mocht het zo zijn dat alle schriften van de Koran verwijderd worden van aarde, dan is het voor maar een klein aantal moslims die de Koran hebben gememoriseerd genoeg om het weer precies op te schrijven zoals het was. Het instituut voor 'Koranforschung', Universiteit van Munchen(Duitsland) heeft voor een periode van 50 jaar lang een zeer gedetailleerde onderzoek verricht in de 19e eeuw. Het instituut heeft 42.000 complete en incomplete Koran's verzameld uit verschillende tijden en verschillende locaties (inclusief oudste Koran) en 5.000 Bijbels uit verschillende tijden en locaties. Het resultaat was dat alle 5.000 Bijbels niet identiek waren. En dat er geen enkel variatie was in de onderzochte Koran's, behalve enkele drukfouten. M.a.w. alle 42.000 Korans waren identiek hetzelfde. (Dit instituut, de medewerkers van het instituut en vele Koran manuscripten werden helaas verwoest en vermoord in de Tweede wereldoorlog door een bombardement van de geallieerden, een aantal projecten hebben het wel overleefd waaronder dit project).10 Tot dit conclusie zijn ook vele onderzoekers gekomen waaronder Kenneth Cragg, Schwally en vele andere wetenschappers.11 Dit feit kan door iedereen bevestigd worden omdat n van de oudste kopien van de Koran uit de tijd van 'Uthman (de vierde Kalief en metgezel van de Profeet.) te bezichtigen is in de Museum van Tashkent, Uzbekistan.12 Een

http://www.alzheimer.nl/nieuws.html?zoom=67 ] Het verbaast ons dan ook niet dat er bejaarde Islamitische geleerden volumes boeken uit het hoofd kennen en een zeer scherpe geheugen hebben in tegenstelling tot andere vele bejaarden die te kampen hebben met vergeetachtigheid en dementie.
10 11

Muhammed Hamidullah, Muhammad Rasullullah, Lahore: Idara-e-Islamiat, n.d., p.179 Kenneth Cragg, The Mind of the Qur'an, London: George Allen & Unwin, 1973, p.26 & Schwally, Geschichte des Qorans, Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung,1909-38, Vol.2, p.120 12 Yusuf Ibrahim al-Nur, Ma' al-Masaahif, Dubai: Dar al-Manar, 1st ed., 1993, p.117; Isma'il Makhdum, Tarikh al-Mushaf al-Uthmani fi Tashqand, Tashkent: Al-Idara al-Diniya, 1971, p.22ff

Pagina 15

replica van dit kopie is te zien in Columbia University Library in de Verenigde Staten.13 Oude Koran manuscripten uit verschillende tijden en locaties(o.a. beschikbaar in: Library of Congress, Washington. The Chester Beatty Museum, Dublin. London Musuem en vele andere locaties in de Islamitische wereld) zijn vervolgens ook vergeleken met deze oude kopie(1400 jaar oude Koran) en het resultaat was dat het weer identiek hetzelfde was.14 Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het boek: The Bible, The Quran and Science. Hans-Caspar Graf von Bothmer van de Universiteit van Saarland, Duitsland heeft de Sanaa manuscript in grote detail bestudeerd met behulp van paleografie. Het is n van de oudste of misschien zelfs de oudste Koran's die zijn gevonden (710-715). Maar de radiokoolstof datering vertelt dat het uit 657-690 kwam. Dit verteld dezelfde onderzoeker von Bethmer. Paleografie en radiokoolstof datering komen dus beide tot dezelfde conclusie dat het manuscript uit de laatste periode van de eerste eeuw na hijra komt.15 Echter beweren sommige onwetenden (over de Koran) dat dit manuscript het bewijs is dat de Koran niet hetzelfde is als alle Korans over de gehele wereld. Behalve ontelbare geleerden en onderzoekers zullen we het manuscript onderzoeker Dr. Puin zelf laten antwoorden. Na de publicatie van 'The Atlantic Monthly' vertelt Puin in zijn brief: "Hetgeen wat belangrijk is, Godzijdank. Is dat de Yemenitische Koranische fragmenten(Sanaa manuscript) niet verschillen van de Korans die te vinden zijn in de museums, bibliotheken en elders. Met uitzondering van kleine details die niet te maken met de Koran zelf, echter zijn het verschillen in hoe de woorden worden gespeld. Dit fenomeen is welbekend, zelfs in de gepubliceerde Koran in Cairo waarin staat: Ibrhim naast Ibrhm, Quran naast Qrn, Simahum naast Simhum. In de oudste Yemenitische Koran fragmenten is bijvoorbeeld het fenomeen om alif niet te schrijven gebruikelijk. Prof. Azami zegt hierop: Dit laat de controverse leeg lopen, stoft het web af van het intrigeren(bijzonder interesseren) dat rond Puins ontdekking werden gedaan en maakt het een onwaardig onderwerp voor verdere speculaties. Alsof dit al niet genoeg is zegt John Bourdon: 16 Wat we vandaag in onze handen hebben is de Mushaf(de Koran in boekvorm) van Mohammed
Aan de andere kant zal geen enkele waardige Bijbel geleerde op aarde claimen dat de Bijbel door Jezus zelf is geschreven. Ze zijn het allen erover eens dat het geschreven is na het vertrek van Jezus door zijn volgelingen. Als Jezus er zelf niet was hoe konden zij Goddelijk geleid worden in het schrijven van de Bijbel? Daarom is de bijbel door de vervalsing een mix geworden van Goddelijke teksten en menselijke teksten. Dit zijn de woorden van de grootste Bijbel geleerden, de prestigieuze Dr. W. Graham Scroggie van de Moody Bible Institute, Chigago zegt: ''Ja, de Bijbel is menselijk, alhoewel sommigen uit begeerten dit ontkennen terwijl dit tegen hun kennis in gaat. De boeken zijn gepasseerd door de gedachten van de mensen, geschreven in de taal van de mensen, geschreven door de handen van de mensen en dragen de stijl karakteristieken van de mensen.''17 Sterker nog de Bijbel geeft de vervalsing zelfs toe: in Jeremia 8:8: Hoe durven jullie te zeggen: Wij zijn wijzen, wij hebben de wet van de HEER? De pen van de schrijvers heeft hem vervalst. Men kan niet zeggen door de mond vervalst door middel van valse interpretaties te geven omdat er
13 14

The Muslim World, 1940, Vol.30, p.357-358 Yusuf Ibrahim al-Nur, Ma' al-Masaahif, Dubai: Dar al-Manar, 1st ed., 1993, p.113 & Bilal Philips, Usool atTafseer, Sharjah: Dar al-Fatah, 1997, p.157 15 H-C. G. von Bothmer, K-H. Ohlig & G-R. Puin, "Neue Wege Der Koranforschung", Magazin Forschung (Universitt des Saarlandes), 1999, op. cit., p. 45. 16 J. Bourdon, The Collection Of The Qur'an, 1977, Cambridge University Press, pp. 239-240.
17

It is Human, Yet Divine, W. Graham Scroggie, p. 17

Pagina 16

letterlijk de pen staat. Dus of de Bijbel is werkelijk vervalst doordat men dit vers erin heeft geplaatst of het is werkelijk vervalst doordat de Bijbel dit zelf toegeeft. Als er gesproken wordt over de contradicties in de bijbel, dan wordt er gesproken over het volgende: De bijbel zegt dat de ochtend en de avond gecreerd werden op de 2e dag. (Genesis 1:6-8) Aarde gecreerd op de 3e dag (Genesis 1:10) Zon gecreerd op de 4e dag (Genesis 1:14-19) De Bijbel zegt: God ruste op de 7e dag (Genesis 2:2-3 en Exodus 31:17) Logica: Hoe kan God een God zijn en moe worden? God wordt nooit moe zoals staat in de Koran. (2:225) In de bijbel staat dat een mosterd zaadje het kleinste is van alle zaden. (Mattheus 13:31-32) Echter zeggen wetenschappers dat een orchidee zaadje kleiner is dan een mosterd zaadje. 2000BC - ABRAHAM 1700BC - JOZEF 1500BC - EERSTE FARAO 18 1300BC - MOZES 0000CE - JEZUS 0600CE - MOHAMMED 2000CE NU
Bijbel: Noemt de heerser in de tijd van Abraham(Genesis 12:17-20), Jozef(41:14,17,25) en Mozes(Exodus 2:15, 7:1, 15:19) Farao. Koran: Noemt de heerser in de tijd van Jozef (12:34,50,72,76) Koning. En in de tijd van Mozes(7:104, 10:75,20:43,28:3) Farao. Geschiedenis: Voor 1500BC (dus in de tijd van Jozef en Abraham) bestonden er geen Faraos, maar koningen zoals de Koran zei over de heerser in de tijd van Jozef.

Dit zijn slechts vier voorbeelden die aanduiden dat de bijbel niet alleen zichzelf tegenspreekt maar ook het rationele verstand, de geschiedenis en de wetenschap. En het is ook gelijk een antwoord op de beschuldiging van de mensen die beweren dat Mohammed(die zelf analfabeet was) de bijbel heeft gekopieerd. Behalve dat Mohammed niet kon lezen en schrijven, hoe komt het dan dat hij dit soort fouten niet kopieerde? Ondanks dat de Bijbel gedeeltelijk vervalst is, zijn er verzen bewaard gebleven in originele staat. Hieronder vallen de verzen over de profeet Mohammed *Allahs vrede en zegeningen zij met hem+. In de Bijbel wordt op meerdere plekken over hem gesproken: In de originele Hebreeuwse tekst van Hooglied 5:16 staat er letterlijk Muhammadim, im staat in het Hebreeuws voor respect. Opmerkelijk hierin is dat het woord in het Nederlands vertaald is naar het woord geliefde'. Salomon refereert hiernaar Mohammed en noemt hem zijn geliefde vriend, omdat elke profeet wist over de komst van de laatste boodschapper en profeet Mohammed.

18

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/455117/pharaoh & "The Thames & Hudson Dictionary Of Ancient Egypt", (p. 186)

Pagina 17

Een andere voorbeeld: We lezen in de Bijbel, Deuteronomium 18:18: een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied Dit zijn de woorden van God gericht naar Mozes. Laten we dit beter bestuderen.. ''Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen'' = God zegt tegen Mozes dat de profeet komt vanuit het midden van hun broederen. Niet van onder henzelf maar van onder hun broederen. Het volk van Mozes waren joden net als Jezus. De aangekondigde profeet komt niet van de joden. Het is echter wel een welbekende feit dat de Arabieren (kinderen van Ismael), de broeders zijn Joden via Ismael en Abaraham. Volgende stuk: ''Zoals gij zijt''. Dus de aangekondigde profeet is zoals Mozes. Laten we kijken naar de overeenkomsten tussen Mozes en Mohammed. 1. Beiden hadden zij een vader en moeder. Jezus is op een wonderbaarlijke wijze geboren, zonder vader. 2. Mozes en Mohammed hadden beiden kinderen. Jezus was niet getrouwd en had geen kinderen. 3. Mozes en Mohammed werden beiden geaccepteerd door hun volk, Jezus niet. 4. Mozes en Mohammed waren beiden koningen/leiders die het recht hadden om straffen te geven. Jezus was nooit een koning/leider. ''Jezus zegt namelijk mijn koningrijk is niet van deze wereld'' JOHN 18:64 5. Mozes en Mohammed kwamen beiden met een nieuwe wet, Koran en Torah. Jezus volgde de wetten van Mozes. Zie Mattheus 5:18 6. Mozes en Mohammed hebben een belangrijke emigratie doorbracht. Jezus niet. 7. Mozes en Mohammed waren beiden overwinnaars tegen hun vijanden. Jezus nooit, sterker nog de Christenen zeggen dat hij is gedood. 8. Mozes en Mohammed zijn op natuurlijke wijze dood gegaan. Christenen geloven dat Jezus was gedood. 9. Mozes en Mohammed zijn profeten. Christenen geloven dat Jezus God is. Alleen dit al zou genoeg zijn om te bewijzen dat Mozes en Jezus niet gelijk zijn of is een mens gelijk aan God? 10. Mozes en Mohammed waren 40 jaar toen ze profeten werden, Jezus was toen 30. De enige gelijkenis tussen Mozes en Jezus is dat zij beiden van Joodse ras waren maar zo zijn ook nog 70 andere profeten van Joodse ras. Over het laatste gedeelte; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied In de Koran staat over Mohammed; En hij(Mohammed) spreekt niet uit eigen begeerte. Het is slechts de Openbaring die aan hem wordt geopenbaard. (Koran, 53: 3-4) Een volgend voorbeeld: In Jesaja 29:12 staat: Of het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens; maar hij antwoord: Ik kan niet lezenMet het boek wordt de Openbaring van God bedoeld. En dat is precies wat er met de profeet Mohammed is gebeurd! De Engel Gabriel zei tegen Mohammed: Lees. Mohammed zei: Ik kan niet lezen. Voor de derde keer zei de engel Gabril tegen Mohammed: Lees voor! In de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen.(Koran, 96:1) Zo is ook de komst van de profeet Mohammed, de kruisiging van Judas i.p.v. Jezus en de menselijkheid van Jezus vermeld in de recent gevonden gospel van Barnabas. Als afsluiting een aantal vragen en feiten voor de Christenen om over na te denken. Als Jezus God is zoals beweerd wordt, de drie-eenheid(God, de vader, de Zoon en de Heilige Geest). Hoe komt het dat Jezus niet wist wanneer het uur zich plaats zal vinden? Maar van die dag en dat uur weet niemand iets, zelfs niet de engelen van de hemel, behalve mijn Vader. (Mattheus 24:36) Sprak Jezus onwaarheden of wist hij het niet? In geval van het eerste betekent het dat hij geen God kan zijn omdat in dezelfde bijbel staat: God waarachtig en ieder mens leugenachtig (Romeinen 3:4) Pagina 18

In geval van het tweede betekent het ook dat hij geen God kan zijn omdat in dezelfde bijbel staat: God is groter dan ons hart, hij weet alles. (1 Johannes 3:20) Een andere vraag. Als Jezus God is, waarom had hij gebeden en wie aanbad hij? (Mattheus 26:39) (Jezus bad zoals moslims bidden namelijk door te knielen voor God. Net zoals andere profeten zoals Elijah (1Koningen 18:42), Mozes en Aaron (Numeri 20:6) en Abraham (Genesis 17:3) dat ook deden) Als hij naar God had gebeden, hoe kan hij dan God zijn? Als hij God is, zou dat afgoderij(meerdere Goden aanbidden) zijn. Het betekent namelijk dat hij afhankelijk zou zijn van iemand anders. Terwijl in de bijbel staat: "Vereer naast mij geen andere goden (Exodus 20:3). Een volgende vraag is voor degene die Jezus als de zoon van God zien. Waarom wordt Jezus letterlijk als de zoon van God gezien en niet figuurlijk terwijl er meerdere mensen zoon van God worden genoemd in de bijbel. Denk hierbij aan Adam (Lucas 3:38), David (Psalmen 2:7), Salomon (Samuel 7:13-14) , de Engelen (Job 1:6, 2:1, 38:7). Jezus heeft zelf gezegd: Gezegend zijn wie vrede maken, want ze zullen kinderen van God worden genoemd. (Mattheus 5:9). Hieruit kan geconcludeerd worden dat zoon van God een figuurlijke benaming is voor ieder mens die goed doet. Een aantal andere redenen waarom Jezus geen (zoon van) God kan zijn: 1. God kan niet geboren zijn, 2. Jezus heeft nergens expliciet gezegd dat hij God is, als het zo belangrijk is om te erkennen dat Jezus God is en dat dit het pad is naar het paradijs waarom zei Jezus dit dan niet meerdere malen expliciet en direct? 3. In Johannes 5:37 staat dat de mensen God nooit hebben gehoord en gezien. 4. Jezus at, sliep en zoals eerder gezegd bad terwijl God zelfvoorzienend is, als God iets nodig had zou dat geen God zijn omdat hij afhankelijk is van iets. 5. Een definitie dat zo belangrijk is voor ieder persoon namelijk de definitie van God zou iedereen behoren te begrijpen. Terwijl bijna niemand drie eenheid begrijpt. Waarom zou God de mensen verwarren over iets wat tot hun eindbestemming moet leiden? 6. Jezus zegt expliciet in de Bijbel Jouw Heer en mijn Heer. 7. In de orthodoxe Joodse cultuur wordt de titel 'zoon van God' gegeven aan iemand als titel van prestige, Joodse mensen die naar de Rabbijnen gaan refereren zelfs naar hen als 'Mijn Heer', Oost-Europeanen refereren naar anderen ook als 'Heer'. En zoals eerder is bewezen werden vele verschillende mensen 'zoon van God' genoemd in de Bijbel. Sommige pastoren beweren dat Jezus de unieke 'zoon van God' is omdat hij geen vader had en op een wonderbaarlijke wijze is geboren. Wij kunnen dan stellen; hoe zit het dan met Adam die geen vader en zelfs geen moeder had, dan moet Adam een nog uniekere zoon van God zijn. 8. In Maleachi 3:6 staat Ik de Heer verander niet. (een keer boos, blij, moe, geboren, wordt niet oud omdat hij niet door tijd heengaat aangezien hij het zelf heeft gecreerd etc.). God kan dus niet altijd al n zijn en opeens drie zijn. 9. Alleen God is de essentie van aanbidding, als Jezus God was zou hij hebben gezegd om hem te aanbidden. Echter zegt Jezus het tegenovergestelde in Mattheus 15:9: Tevergeefs zult u mij aanbidden. 10. Hoe kan de boodschap van alle profeten opeens worden veranderd doordat Adam, Noah, Abraham, David, Mozes, Mohammed en alle andere profeten Allah alleen aanbaden en Jezus een uitzondering was en met een andere boodschap kwam(drie eenheid). De Islam is de enige religie die Jezus als een profeet ziet die gestuurd is door God om alleen God te aanbidden zonder deelgenoten toe te kennen aan God. De Islam ziet Jezus niet ziet als (zoon van) God.

Pagina 19

Hoe zit het met de evolutie? De Islam erkent of ontkent niet de evolutie (dus waaronder het bestaan dinosaurussen enz.). Het kan dus zijn dat er wellicht een basis is in deze evolutie. Dat er kleinere veranderingen hebben plaats gevonden, dinosaurussen hebben geleefd en soortgelijke zaken is zeker mogelijk. De Islam heeft daar geen problemen mee, het bewijst alleen maar meer de machtigheid van Allah. Maar om te zeggen dat bacterie tot de mensheid n rechte lijn vormen is slechts een basisloze en onbewezen assumptie. Hier bestaat totaal geen bewijs voor. Dus ook geen fossielen zoals vele mensen denken. Dit is iets wat zelfs de leiders van deze theorie zelf toegeven. De evolutionist F. Appleton gaf in het tijdschrift Weekend toe: Wij geven toe dat er grote leemten in het bewijsmateriaal voor de evolutie bestaan. . . . Zelfs een progressief geleerde bereikt het punt waarop hij verklaringen ondeugdelijk vindt en moet toegeven dat hij het niet werkelijk weet. Hij voegde hieraan toe: Ja, de evolutie is slechts een theorie. In evolutie geloven, is derhalve een geloofsdaad. Norman Macbeth, een advocaat met een Harvard-opleiding, besloot de kwestie te benaderen alsof hij een rechtszaak behandelde. Hij verzamelde bewijsmateriaal vr en tegen de evolutie. Na vele jaren van intensief onderzoek concludeerde hij dat het bewijsmateriaal tegen evolutie zo krachtig was dat hij verklaarde: De meeste verklaringen die men op het terrein van de evolutie tegenkomt, zijn ondeugdelijk. Als het erop aankomt, komen ze nauwelijks voor de naam verklaring in aanmerking; het zijn veronderstellingen, gissingen, waanideen, nauwelijks waard hypothesen genoemd te worden. Zijn reactie op een doorsnee boek ter ondersteuning van de evolutie was: Als die man in een rechtszaak mijn tegenpartij zou zijn, zou ik hem de das omdoen. We ontkennen dus niet dat er wezens zich hebben gevolueerd in kleinere fases. Er is niks dat zegt dat we daarin niet in kunnen geloven. Maar er zijn een aantal zaken wat wij dienen te weten; De Islam claimt nergens dat de wereld 6000/12000 jaar jong is. Zoals het Christendom beweerd. De Koran zegt dat de aarde in zes dagen is gecreerd (echter kan n dag ook verwijzen naar 1000(22:47) of 50.000(70:40) jaar, dit verschilt per handeling. n dag op de dag des oordeels is bijvoorbeeld niet gelijk aan n dag(24 uur) op aarde. De periode van de zes dagen zijn niet gespecificeerd. Dus we kennen de periode niet.

Echter zijn er twee zaken waar we niet mee akkoord kunnen gaan; 1. Dat deze ontwikkelingen zich hebben plaatsgevonden buiten de kracht van Allah, dus als er een evolutie plaatsvindt is dat omdat Allah degene is die het laat evolueren. n van de namen en eigenschappen van Allah is (interpretatie van de betekenis:)de ontwikkelaar(degene die laat evolueren). Dus we hebben dan ook gelijk het antwoord op de vraag door wie of wat de evolutie plaats laat vinden. 2. Dat de mens en de aap dezelfde voorouder hebben, dit is geen bewezen evolutie maar slechts een basisloze assumptie waar totaal geen bewijs voor bestaat. Er werd zelfs beweerd door de degenen die claimen dat mensen van apen afstammen, dat Afrikanen zoals Ota Benga de missende link waren tussen apen en mensen omdat er geen mensapen fossielen bestaan(Alle fossielen zijn vervalst zoals de piltdown mens, nebraska man, peking man en talloze andere schandalen of zijn uitgestorven apensoorten). Ota Benga mocht als gevolg hiervan zijn leven doorbrengen in een dierentuinkooi in New York, waarna hij later zelfmoord pleegde. Volgens deze theorie is het blanke ras namelijk superieur en meer ontwikkeld in de evolutie proces dan alle andere rassen, vooral donkeren. Volgens dit proces zijn donkere mensen dichtbij de aap en daarom ondergeschikt.(The races of man, Darwin. 1874, p. 178) Zelfs ziektes als Hepatitis B & C en 'Aids' werd toegeschreven aan het 'lagere' ras, deze zouden zij van de apen hebben gekregen. Deze theorie werd een basis voor racisme, kolonisatie en onderdrukkingen omdat de volgelingen van deze theorie zich superieurder voelden.

Pagina 20

Laten we het evolutie proces analyseren, De theorie van evolutie claimt dat levende wezens van elkaar afstammen, met al hun verschillende anatomische en fysieke eigenschappen, door natuurlijke selectie. Volgens deze claim is het leven begonnen door protenen en stoffen wat een bacterie werd dat vervolgens evolueerde in meer dan een miljoen levensvormen. De stichter van deze theorie geloofde dat de natuurlijke selectie ook het hersenstructuur en dus de mentale capaciteit heeft beslist. Dus dat dit proces ervoor heeft gezorgd dat men het vermogen heeft om muziek, literatuur en kunst te maken en dat het de vermogen van denken en rationele keuzes heeft benvloed(bijvoorbeeld het maken van wiskundige opdrachten). In feite, heeft Darwin toegegeven dat zijn theorie de ontwikkeling van het menselijke intellect niet kon uitleggen en dat zijn theorie om deze reden ongeldig kan zijn. Wallace, een andere bioloog uit de tijd van Darwin en ook n van de stichters van de theorie heeft geconcludeerd dat alleen Allah hiervoor heeft kunnen zorgen. Ook Robert Jastrow (voorzitter van George Marshall Institute) zegt het volgende hierover: Het is moeilijk om de evolutie van het menselijke oog als een resultaat van kans te accepteren, het is nog moeilijker om de evolutie van het menselijke intelligentie te accepteren als willekeurige resultaat van de storingen in de hersencellen van onze voorouders.''19 1. In de 20e eeuw was er een grote verrassing voor de evolutie. Paleontologie(fossielenleer) verklaarde dat de missende tussenliggende fossiel niet bestond in de geologische archief. Er bestaat dus geen missende link, het verschil tussen de vissen en vogels zijn namelijk zo groot dat er miljarden stapjes nodig zijn om te kunnen evolueren dat betekent dat er hl vl fossielen zouden moeten zijn van tussensoorten. Maar deze bestaan niet zelfs nadat bijna alle sedimentaire lagen in de wereld zijn opgegraven. Een beroemde Britste paleontoloog, Derek V. Ager, geeft dit feit toe, ondanks dat hij zelf een evolutionist is: Het punt is nu bereikt, dat, als we het fossielenarchief nauwkeurig bekijken, of dit nu naar de verschillende orden of soorten is, we steeds weer ontdekken, dat er geen geleidelijke evolutie heeft plaatsgevonden, maar een plotselinge uitbarsting van een groep ten koste van een andere.20 2. De tweede verrassing voor de evolutie theorie was dat de wetenschap van genetica werd ontdekt, die duidelijk maakte dat levensvormen veelste complex waren en structuren hadden die te stabiel waren om tot stand te komen door natuurlijke selectie. Ook werd hierna duidelijk dat de cel geen vloeistof gevulde ballon was zoals Darwin dacht, maar een zr complexe structuur met vele hoge complexe organelles en intelligente mechanismes. 3. De grootste verrassing is waarschijnlijk de ontdekking van DNA, deze grote molecuul die alle genetische informatie bevat van levende wezens, was veelste complex om zomaar per toeval te zijn ontwikkeld. En om verandering toe te laten in de DNA zou het een structuur beschadigen. Volgens de evolutie evolueerde de levende wezens door totaal nieuwe structuren, organen en levensvormen te krijgen van andere wezens. Volgens de genetische feiten, kan het niet op deze manier zijn gebeurd. Alleen al hierdoor is de hele theorie nietig. 4. Alsof dit niet genoeg is zijn er andere zaken die wetenschappelijk onmogelijk kunnen zijn gevolueerd, zoals het menselijke intellect, van vierpoten naar twee voeten etc. Lord Solly Zuckerman is n van de bekendste en meest gerespecteerde wetenschappers van GrootBrittanni. Jarenlang bestudeerde hij het fossielenarchief en hij heeft talloze gedetailleerde onderzoeken uitgevoerd. Hij werd geerd met de titel 'Lord" voor zijn bijdrage aan de wetenschap. Zuckerman is een evolutionist. Daarom kunnen zijn opmerkingen over de evolutie niet gezien worden als doelbewust pervers opmerkingen. Na jaren bestudering van de fossielen die in het scenario van de menselijke evolutie passen, kwam hij tot de conclusie dat er in werkelijkheid geen stamboom is. Het geloven dat alles in n rechte lijn is gevolueerd is dus kort gezegd gebaseerd op niets. Hoe zit het dan precies met de mensapen?
19 20

"Evolution: Selection for Perfection," Science Digest, Aralik 1981, s. 87


"The nature of the fossil record", Proceedings of the British Geological Association, vol. 87, 1976, p. 133

Pagina 21

Australopithecus Evolutionisten beweren, dat de eerste de zogenaamde gemeenschappelijke voorouder van mensen en apen de 'Australopithecus' is, dit betekent Zuid-Afrikaanse aap. De Australopithecus was niets anders dan een oude apensoort die uitgestorven is. Er waren verschillende typen. Sommige waren fors, andere klein en dun.Fossielen zoals de 'Java-mens', 'Peking-mens', en Lucy, die van tijd tot tijd vaak in de media verschijnen, vallen onder n van deze soorten die hierboven genoemd zijn. Van deze soorten wordt ook gedacht dat zij weer ondersoorten hebben. Diepgaand onderzoek gedaan op de verschillende soorten van de Australopithecus door twee wereldberoemde anatomen uit Groot-Brittanni en de Verenigde Staten, namelijk Lord Solly Zuckerman en Prof. Charles Oxnard, heeft aangetoond, dat deze wezens helemaal niet op twee voeten liepen, maar zich op dezelfde manier voortbewogen als de huidige apen. Nadat hij de beenderen van deze fossielen gedurende 15 jaar met een subsidie van de Britse regering onderzocht heeft, zijn Lord Zuckerman en zijn team van 5 specialisten tot de conclusie gekomen, dat de Australopithecines alleen maar een gewone apensoort was en dat ze beslist niet op twee voeten liepen, terwijl Zuckerman zelf een evolutionist is.21 Tenslotte heeft een team van de universiteit van Liverpool een diepgaand onderzoek gelanceerd om tot een definitieve conclusie te komen. Uiteindelijk concludeerden zij dat "De Australopithecines op vier voeten liepen. Homo Habilis De gedetailleerde analyse die door de Amerikaanse antropoloog Holly Smith in 1994 werd uitgevoerd, gaf aan dat Homo habilis niet 'homo', dat wil zeggen mensachtig was, maar aap.22 In hetzelfde jaar kwamen Fred Spoor, Bernard Wood en Frans Zonneveld, anatomiespecialisten, tot dezelfde conclusie23 Homo Rudolfensis Richard Leakey, die de fossielen opgegraven had, presenteerde de schedel die hij "KNM-ER 1470"genoemd had en zei dat die 2,8 miljoen jaar oud en de grootste ontdekking in de geschiedenis van de antropologie was en het had een enorm effect. Volgens Leakey, was dit wezen, die maar een kleine schedelinhoud had, net zoals de Australopithecus, maar toch het gezicht van een mens, de ontbrekende schakel tussen Australopithecus en de mens. Maar na korte tijd bleek het dat het mensachtige gezicht van de schedel KNM-ER 1470, die maar al te vaak op de voorpagina van de wetenschappelijke tijdschriften was verschenen, het resultaat was van verkeerd samengevoegde schedelfragmenten - en dit kan met opzet gedaan zijn. Prof. Tim Bromage, die een studie van de anatomie van het menselijke gezicht gemaakt had, beschreef dit feit dat hij met de hulp van computersimulaties in 1992 ontdekt had. Toen het (KNM-ER 1470) voor het eerst gereconstrueerd was, paste het gezicht op een bijna verticale positie in het schedeldak, zoals de platte gezichten van de moderne mens. Maar recente studies van de anatomische verbanden laten zien, dat in het leven het gezicht ver naar voren stond en daarmee een aapachtig aspect creerde, eerder zoals de gezichten van de Australopithecus.24 De evolutionistische paleoantropoloog J.E. Cronin zegt het volgende over de zaak: Zijn robuust geconstrueerde gezicht, vlakke helling in de neusbrug (hierbij denkend aan het platte gezicht van Austalopithecine) geringe maximum schedelomvang (op de temporale beenderen), sterke hondachtige kaakbeen en de grote kiezen (zoals dit door de overgebleven wortels wordt aangeduid) zijn allemaal relatief primitieve eigenschappen, die erop wijzen, dat dit specimen behoort tot de leden van de tak van A. africanus.25

21 22

Beyond the ivory tower, New York: Toplinger Publications, 1970, pp. 75-94 American Journal of physical anthropology, vol. 94, 1994, pp. 307-25 23 "Implication of early hominid labyrinthine morphology for evolution of human bipedal locomotion", Nature vol. 369, June 23, 1994, p. 645-48 24 New Scientist, vol. 133, 1992, p. 38-41 25 "Tempo and mode in hominid evolution", Nature, vol. 292, 1981, p. 113-122

Pagina 22

C. Loring Brace van de Michigan University kwam tot dezelfde conclusie als resultaat van de analyse die hij gemaakt had van de kaak en de tandstructuur van schedel 147026 Homo erectus Er zijn tegenwoordig in de wereld vele mensen die dezelfde schedelinhoud hebben als de Homo erectus (bijvoorbeeld Pygmeen) en er zijn andere rassen die vooruitstekende wenkbrauwen hebben (bijvoorbeeld de Australische Aboriginals). Prof. William Laughlin van de Universiteit van Connecticut heeft diepgaande anatomische onderzoeken verricht onder Inuits en de mensen die op de Aleoeteilanden leven en zag, dat deze mensen veel op de Homo erectus lijken. De conclusie waartoe Laughlin kwam, was, dat al deze specifieke rassen eigenlijk verschillende rassen van Homo sapiens (de moderne mens) zijn. Tot dit conclusie kwamen ook Amerikaanse paleoantropoloog Alan Walker die zei: het lijkt erg op een Neanderthaler.27 Zoals we hierna zullen zien, is de Neanderthaler een modern menselijk ras. Daarom is ook de Homo erectus een modern menselijk ras. Zelfs de evolutionist Richard Leakey zei dat de verschillen tussen Homo erectus en de moderne mens niet meer zijn dan raciale verschillen.28 Er is aan de andere kant een enorm gat tussen Homo erectus (een menselijke ras) en de hiervoor behandelde apensoorten. Neanderthalers Een belangrijke autoriteit over dit onderwerp, Erik Trinkaus, een paleoantropoloog van de universiteit van New Mexico, schrijft:Gedetailleerde vergelijking van het skelet van de overblijfselen van de Neanderthaler met de moderne mens laten zien, dat niets in de anatomie van de Neanderthaler zoals beweging, manipulatie, intellect en lingustische mogelijkheden inferieur aan de moderne mens is.29 Vele hedendaagse onderzoekers definiren de Neanderthaler als ondersoort van de moderne mens en noemen het: "Homo sapiens neanderthalensis". De ontdekkingen bewijzen, dat de Neanderthalers de doden begroeven, muziekinstrumenten maakten en culturele contacten met de Homo sapiens sapiens hadden die in dezelfde tijd leefde. Om het nog eens precies te zeggen: de Neanderthalers waren een wat fermer uitgevoerd mensenras dat eenvoudig in de loop der tijd verdwenen is. Homo sapiens archaic, Homo heilderbergensis en de Cro-Magnon mens In het denkbeeldige evolutionistische schema is de Archasche homo sapiens de laatste stap voor de huidige mens. Eigenlijk kunnen evolutionisten niet veel over deze mensen zeggen, want er zijn heel weinig verschillen tussen hen en de moderne mens. Sommige onderzoekers zeggen zelfs, dat vertegenwoordigers van dit ras zelfs vandaag nog leven en wijzen naar de Aboriginals in Australi als voorbeeld hiervan. Net zoals de homo sapiens hebben de Aboriginals grote, naar voren komende wenkbrauwen en een terugwijkende kaakstructuur en een iets kleinere schedelinhoud. Verder zijn er belangrijke ontdekkingen gedaan die erop wijzen, dat dit soort mensen tot nog maar kort geleden in Hongarije geleefd heeft en in een aantal dorpen in Itali. De groep die in de evolutionistische literatuur als Homo heilderbergensis wordt aangeduid, is dezelfde als Homo sapiens archaic. De reden waarom er twee verschillende termen gebruikt worden voor hetzelfde mensenras is het verschil in opvatting tussen de evolutionisten. Alle fossielen die onder de classificatie van de Homo heilderbergensis vallen, duiden erop, dat de mensen die 500 duizend jaar geleden leefden en zelfs 740 duizend jaar, eerst in Engeland en daarna in Spanje, heel erg op de moderne Europeanen lijken. Volgens schattingen leefde de Cro-Magnon-mens ongeveer 30.000 jaar geleden. Hij heeft een koepelachtige schedelvorm en een breed voorhoofd. Zijn schedelinhoud van 1600 cc is groter dan die van de moderne mens. Zijn schedel had dikke wenkbrauwen en een beenachtig uitsteeksel aan de achterkant,
26 27

Atlas of human evolution, 2.b. New York: Rinehart and Wildon, 1979 The Washington Post, November 19, 1984 28 The making of mankind, London: Sphere Books, 1981, p. 62 29 "Hard times among the Neanderthals", Natural History, vol. 87, December 1978, p. 10

Pagina 23

wat voor zowel de Neanderthaler als de homo erectus karakteristiek is. Hoewel de Cro-Magnon als een Europees ras wordt beschouwd, lijken de structuur en de inhoud van de schedel erg op sommige rassen die tegenwoordig in Afrika en de tropen leven. Hierop gebaseerd wordt er aangenomen dat de CroMagnon een archasch Afrikaans ras was. Sommige ontdekkingen hebben aangetoond, dat de Cro-Magnon en Neanderthalers zich met elkaar vermengd hebben en de fundamenten voor de huidige rassen gelegd hebben. Bovendien neemt men tegenwoordig aan, dat de vertegenwoordigers van het Cro-Magnon-ras nog steeds in verschillende gebieden van het Afrikaanse continent en in de Salute en Dordogne van Frankrijk leven. Mensen met dezelfde eigenschapen zijn ook in Polen en Hongarije opgemerkt. Er bestaat beslist niet zo'n stamboom. Een ander reden is omdat deze soorten in de zelfde tijd met elkaar leefden. Louis Leakey heeft fossielen van Australopithecus, Homo habilis en Homo erectus gevonden die bijna naast elkaar in de Olduvai Gorge-regio lagen in laag Bed II30. Een paleontoloog van de Harvard universiteit, Stephen Jay Gould, legt dit dode punt in de evolutie uit, hoewel hij zelf een evolutionist is:Wat is er van onze ladder geworden als van de drie naast elkaar bestaande afstammingen van de mensachtigen (A. africanus, de robuuste Australopitheci-nes en Homo habilis) niet n duidelijk van de ander afstamt? En verder vertonen geen van de drie tijdens hun bestaan op aarde enige evolutionistische trends.31 Wat ook vaak als bewijs wordt gebruikt is de 98% gelijkenis tussen de chimpansee en de mens: Als eerst moet men weten dat het concept van 98% gelijkenis tussen de DNA's van de mens en de chimpasee, misleidend is. Om dit te kunnen weten is er als eerst het genoom van de chimansee in kaart gebracht worden zoals dat van een mens, vervolgens moet dit vergeleken worden. Het probleem is echter dat zo'n resultaat niet bestaat op dit moment omdat slechts het genoom van de mensheid in kaart is gebracht. De 98% gelijkenis is zwaar overdreven om het nog zacht uit te drukken. Het is gebasseerd op de gelijkenis in de aminozuursequenties(-Aminozuren zijn de bouwstenen van peptiden en protenen) van 30-40 basis protenen die aanwezig is in de mens en de chimpansee. Het probleem is dat er honderden genen zijn en daaruit 100.000 protenen die gecodeerd zijn door die genen. Daarom is er ook geen wetenschappelijke ondersteuning om te beweren dat alle genen van de mens en de aap 98% gelijk zijn omdat er slechts een gelijkenis is van 98% van de 40 basis protenen uit de 100.000 protenen. In jip en janneke taal: Het betekent helemaal NIETS. De bovengenoemde basis protenen zijn gebruikelijke vitale moleculen die aanwezig zijn in verschillende wezens. De structuur van dezelfde basis protenen zijn niet alleen aanwezig bij een chimpansee maar ook bij totaal andere wezens die erg van ons verschillen zoals een rondworm (zelfs volgens de stamboom van de evolutie theorie zijn de mensen en de rondwormen zeer verschillend van elkaar zelfs 530 miljoen jaar geleden) volgens een genetische analyse door New scientist, 15 Mei 1999, p.27) is er een gelijkenis tussen de DNA van de rondworm en de mens van 75%. Betekend dat nu dat er een verschil is van 25%? Nee, natuurlijk niet maar dat heeft u vast al begrepen. Zo zijn er hiervan nog talloze andere voorbeelden.

En daarom hebben vele wetenschappers over de hele wereld deze theorie als incorrect bestempeld.
Als laatst wil ik een advies geven aan de lezer. Nadat we al het bewijs hebben behandeld, kan er dan een andere conclusie getrokken worden dan dat Allah onze Heer en onze schepper is. De dood valt altijd onverwachts, dus keer naar de Islam voordat het te laat is. Een Islamitische geleerde heeft gezegd: ''Het kleed waarmee jouw doodskleed mee wordt gemaakt heeft de markt misschien al bereikt terwijl jij je daar niet bewust van bent''. We zullen nooit klaar zijn voor de dood, behalve als wij in een goede staat eindigen. Nadat de Islam en dus het bewijs tot ons is gekomen, hebben wij geen excuus meer in het hiernamaals. Wees er dus klaar voor om als een drager/draagster van de waarheid door het leven te gaan en wees alvast klaar om uw Heer te ontmoeten in een goede staat door de Islamitische geloofsgetuigenis uit te spreken. Voorwaar, er is een paradijs op aarde (i.e. de zoetheid van de Islam) en wie haar niet binnentreedt zal het paradijs van het hiernamaals ook niet binnentreden!

30 31

Physical anthropology, 1st ed. New York; J.B. Lipincott Co., 1970, p. 221 Natural history, vol. 85, 1976, p. 30

Pagina 24

"Verbeelden diegenen, die slechte daden doen, dat Wij hen zullen behandelen zoals hen, die geloven en goede werken verrichten, zodat hun leven en hun dood gelijk zullen zijn? Verkeerd is hun oordeel. Allah heeft de hemelen en de aarde in waarheid(Hem alleen aanbidden) geschapen, zodat elke ziel voor hetgeen zij verdient vergolden moge worden en hun zal geen onrecht worden aangedaan." (Koran, 45:21-22) Vragen? Meer informatie? Gratis e-boeken over de Islam? doelvanhetleven@gmail.com

Pagina 25