Anda di halaman 1dari 2

Minggu 9 Soalan Objektif 1.

Tulisan jawi memainkan peranan penting pada zaman dahulu terutamanya pada zaman kesultanan Melayu. Apakah peranan tulisan Jawi? i. ii. iii. iv. A. B. Urusan pentadbiran Urusan agama Islam Urusan adat istiadat Urusan perdagangan i dan ii ii dan iii C. i, ii, dan iii D. i, ii, iii, dan iv Jawapan : D 2. Berikut menunjukkan bukti kewujudan tulisan Jawi di Tanah Melayu. i. ii. iii. iv. A. B. batu bersurat manuskrip batu nisan azimat atau tangkal i dan ii ii dan iii C. i, ii, dan iii D. i, ii, iii, dan iv Jawapan : D 3. Huruf Jawi yang dipinjam daripada huruf Arab berjumlah : A. B. C. D. 28 29 30 31 Jawapan : C

Minggu 15 Soalan Objektif 1. Apakah teknik-teknik yang digunakan dalam menterjemah? i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Secara songsang Secara terus Secara struktural Secara global i dan ii i, ii, dan iii ii, iii, dan iv i, ii, iii, dan iv Jawapan : C 2. Berikut merupakan prinsip-prinsip penterjemahan kecuali, A. B. C. D. tidak mengubah maksud pengarang teks asal menterjemah bentuk bahasa menghormati tatabahasa penerima menghasilkan terjemahan yang mudah difahami Jawapan : B 3. Baca petikan yang disediakan. My brothers and sisters: I am sure that the most presistent and restless desire of my life is to be fully human and fully alive Berdasarkan petikan di atas, apakah jenis atau teknik menterjemah yang paling sesuai untuk menterjemah petikan itu? A. B. C. D. Teknik secara terus Teknik secara songsang Teknik secara structural Teknik secara global Jawapan : A