Minggu 9 Soalan Objektif 1.

Tulisan jawi memainkan peranan penting pada zaman dahulu terutamanya pada zaman kesultanan Melayu. Apakah peranan tulisan Jawi? i. ii. iii. iv. A. B. Urusan pentadbiran Urusan agama Islam Urusan adat istiadat Urusan perdagangan i dan ii ii dan iii C. i, ii, dan iii D. i, ii, iii, dan iv Jawapan : D 2. Berikut menunjukkan bukti kewujudan tulisan Jawi di Tanah Melayu. i. ii. iii. iv. A. B. batu bersurat manuskrip batu nisan azimat atau tangkal i dan ii ii dan iii C. i, ii, dan iii D. i, ii, iii, dan iv Jawapan : D 3. Huruf Jawi yang dipinjam daripada huruf Arab berjumlah : A. B. C. D. 28 29 30 31 Jawapan : C

dan iv i. Secara songsang Secara terus Secara struktural Secara global i dan ii i. iii. apakah jenis atau teknik menterjemah yang paling sesuai untuk menterjemah petikan itu? A. Baca petikan yang disediakan. A. B. C. “My brothers and sisters: I am sure that the most presistent and restless desire of my life is to be fully human and fully alive” Berdasarkan petikan di atas. B. D. ii. iv. C. dan iii ii. Teknik secara terus Teknik secara songsang Teknik secara structural Teknik secara global Jawapan : A . iii. tidak mengubah maksud pengarang teks asal menterjemah bentuk bahasa menghormati tatabahasa penerima menghasilkan terjemahan yang mudah difahami Jawapan : B 3. dan iv Jawapan : C 2. B. ii.Minggu 15 Soalan Objektif 1. A. C. ii. Berikut merupakan prinsip-prinsip penterjemahan kecuali. iii. D. Apakah teknik-teknik yang digunakan dalam menterjemah? i. D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful