Anda di halaman 1dari 4

Eviden PBS Matematik Nama Tingkatan

: Bab 10 Poligon : :

KOD EVIDENCE B1D5E1

PENERANGAN EVIDENCE Mengenalpasti cirri-ciri poligon

TARIKH PENTAKSIRAN
23/07/2012

Soalan 1

Rajah 1 Rajah di atas menunjukkan sebuah poligon. Nyatakan cirri-ciri poligon di atas. Jawapan: Mempunyai sisi lebih dari 3 Garis lurus 6 sisi /6 bucu Bentuk tertutup

Soalan 2

Padankan yang berikut.

Poligon

Bukan Poligon

Eviden PBS Matematik Nama Tingkatan

: Bab 10 Poligon : :

KOD EVIDENCE B2D10E1

PENERANGAN EVIDENCE Menamakan poligon

TARIKH PENTAKSIRAN
23/07/2012

Soalan 1

Namakan poligon poligon yang berikut.

Bentuk

Nama poligon

Soalan 2

Padankan yang berikut.

Oktagon

Pentagon Heksagon Heptagon

Eviden PBS Matematik Nama Tingkatan

: Bab10 Poligon : :

KOD EVIDENCE B3D7E1

PENERANGAN EVIDENCE Melakarkan poligon

TARIKH PENTAKSIRAN
23/07/2012

Soalan

Lakarkan poligon yang berikut

Nama poligon

Lakaran

Oktagon

Heptagon

Heksagon

Pentagon