Anda di halaman 1dari 23

SMK MUADZAM JAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2012 MATEMATIK TINGKATAN 1 Bul an Mingg u 1 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil

Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 1. NOMBOR BULAT (i) Membilang, membaca dan 1.1 Memahami konsep menulis nombor nombor bulat. bulat (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. (iii) Membundarkan nombor bulat. Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor. B2D1 Mengetahui dan memahami Nombor Bulat. B3D1 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas Nombor Bulat. Eviden B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta. B2D1E1 Kenal pasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta. B3D1E1 Membundarkan nombor bulat.

Jan

1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

(i) Menambah nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. (iii) Menolak nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

B3D1 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas Nombor Bulat.

B3D1E2 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor bulat.

1.3

Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

(i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat.

Bula n Jan

Mingg u 3

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 1.4 Melakukan pengiraan (i) Melakukan pengiraan yang yang melibatkan melibatkan gabungan sebarang gabungan operasi operasi tambah, tolak, tambah, darab dan bahagi nombor tolak, darab dan bahagi bulat untuk nombor bulat menyelesaikan masalah. termasuk menggunakan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat

Standard Prestasi Deskriptor B4D1 Melakukan operasi gabungan yang melibatkan nombor bulat. Eviden B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta.

B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi.

B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan.
2

termasuk penggunaan tanda kurung..

B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi.

B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. B2D2E1 Menghuraikan bentuk urutan nombor yang diberi. Melanjutkan urutanurutan nombor.

4. URUTAN DAN POLA NOMBOR 2.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz.

(i)

Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. (ii) Melanjutkan urutan nombor.

B2D2 Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor.

(iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.

B3D2 Menentukan urutan dan pola nombor.

B3D2E1 Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi.

Bula n Jan

Mingg u 4

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 2.2 Mengenal nombor (i) Mengenal pasti dan genap dan menghuraikan nombor genap nombor ganjil dan dan nombor ganjil. membuat (ii) Membuat pernyataan umum pernyataan umum berkenaan dengan nombor berkenaan genap dengan nombor

Standard Prestasi Deskriptor Eviden B2D2E2 Menyenaraikan nombor ganjil dan nombor genap. B2D2 Mengetahui dan Menyatakan perbezaan antara nombor ganjil
3

tersebut.

dan nombor ganjil.

memahami pola dan urutan nombor.

dengan nombor genap.

2.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana.

(i) Mengenal pasti ciri-ciri

nombor perdana. (ii) Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada100. (i) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. (i) Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktorfaktor.
(ii)

B2D2E3 Mengenalpasti ciri-ciri nombor perdana. B3D2E2 Menentukan nombor perdana. B3D2 Menentukan urutan dan pola nombor.

2.4 5

Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat.

B3D2E3 Menentukan faktor dan faktor perdana bagi suatu nombor bulat.

2.5

Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat.

Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain.

Bula n Jan

Mingg u 5

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 2.6 Memahami dan (i) Menyenaraikan gandaan bagi menggunakan pengetahuan nombor bulat. gandaan bagi nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. 2.7 Memahami ciri-ciri (i) Mencari gandaan sepunya dan menggunakan bagi dua atau tiga nombor pengetahuan tentang bulat. gandaan sepunya dan (ii) Menentukan sama ada satu Gandaan Sepunya Terkecil nombor adalah gandaan (GSTK) suatu nombor bulat sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi

Standard Prestasi Deskriptor B2D2 Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor. Eviden B2D2E4 Menyenaraikan gandaan nombor-nombor bulat.

B4D2E1 Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor.

B4D2 Menyelesaikan urutan dan pola nombor.

B4D2E2 Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor. B4D2E3 Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor.

2.8

Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat.

(i)

Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.

(ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

B4D2E4 Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor.

Bula n Feb

Mingg u 6

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 6. PECAHAN (i) Menyebut suatu pecahan. 3.1 Memahami dan (ii) Menerangkan pecahan menggunakan pengetahuan sebagai sebahagian daripada tentang pecahan sebagai keseluruhan. nombor yang mewakili (iii) Mewakilkan suatu sebahagian daripada pecahan dengan gambar keseluruhan. rajah. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. 3.2 Memahami dan (i) Mencari pecahan setara menggunakan pengetahuan bagi pecahan yang diberi. tentang pecahan setara (ii) Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. 3.3 Memahami konsep (i) Mengenal nombor nombor bercampur dan perwakilannya. bercampur. (ii) Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. (iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar

Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor Eviden B1D1E2 Mengenalpasti pecahan, nombor bercampur, pecahan wajar dan pecahan tak wajar.

B2D3E1 Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi.

B2D3 Mengetahui dan memahami nilai Pecahan.

B2D3E2 Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebaliknya.

rajah yang diberi. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. 3.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. (ii) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor B1D1E2 Mengenalpasti pecahan, nombor bercampur, pecahan wajar dan pecahan tak wajar.

Bula n Feb

Mingg u 8

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan 3.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut pecahan untuk yang sama. menyelesaikan masalah. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. c) Nombor bulat dan pecahan. d) Pecahan dan nombor bercampur. e) Nombor bercampur. (ii) Melakukan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza.

Standard Prestasi Deskriptor Eviden

B3D3 B3D3E1 Melakukan operasi asas ke Melakukan operasi atas Pecahan. tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas
7

8,9

c) Nombor bulat dan pecahan. d) Pecahan dan nombor bercampur. e) Nombor bercampur. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. 3.6 Memahami konsep (i) Mendarab: pendaraban dan a) Nombor bulat dengan pembahagian pecahan untuk pecahan atau menyelesaikan masalah. nombor bercampur. b) Pecahan dengan nombor bulat. c) Pecahan dengan pecahan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. b) Pecahan dengan pecahan. c) Nombor bulat dengan pecahan. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan.

pecahan.

Bula n

Mingg u

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat:

Standard Prestasi Deskriptor Eviden

Feb

3.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah.

(i)

Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.

B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi.

B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.

(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. 7. PERPULUHAN Mac 10 4.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. i) Mewakilkan pecahan-pecahan dan sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10, 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga perseribu. iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya.

B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi.

B2D4 Mempunyai kefahaman tentang hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan.

B2D4E1 a) Mewakilkan pecahanpecahan dan sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. b) Mewakilkan pecahanpecahan dengan penyebut 10, 100 dan 1000 sebagai nombornombor perpuluhan. c) Menukar pecahanpecahan kepada nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya.

Bula n Mac

Mingg u 10

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 4.2 Memahami konsep nilai (i) Menyatakan nilai tempat dan tempat dan nilai setiap digit nilai bagi setiap digit dalam dalam perpuluhan. perpuluhan. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. (i) Menambah perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. (iii) Menolak perpuluhan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat.

Standard Prestasi Deskriptor B2D4 Mempunyai kefahaman tentang hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan. Eviden B2D4E2 Menyatakan setiap nilai tempat dan nilai digit dalam nombor-nombor perpuluhan. B2D4E3 Membandingkan nilainilai bagi dua nombor perpuluhan. B3D4E1 Membundarkan nombor perpuluhan. B3D4 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas nombor perpuluhan.

11

4.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.

11 , 12

4.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah.

B3D4E2 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor perpuluhan.

10

b) Perpuluhan dengan perpuluhan. c) Perpuluhan dengan pecahan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan.

Bula n Mac

Mingg u 12

April

13 , 14

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 4.5 Melakukan pengiraan (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan melibatkan gabungan operasi operasi penambahan, penambahan, penolakan, penolakan, pendaraban, dan pendaraban dan pembahagian pembahagian perpuluhan perpuluhan, termasuk untuk menyelesaikan penggunaan tanda kurung. masalah. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung. 8. PERATUSAN (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian 5.1 Memahami konsep daripada setiap 100 bahagian peratusan dan hubungan (ii) Menukarkan pecahan dan antara peratusan dengan perpuluhan kepada peratusan dan pecahan atau perpuluhan. begitu juga sebaliknya.

Standard Prestasi Deskriptor B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. Eviden B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. B2D5E1 Memberikan peratusan satu kuantiti. B2D5E2 Menukar pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus dan
11

B2D5 Memahami konsep peratusan.

sebaliknya.

5.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.

(i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (ii) Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. (iv) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . (v) Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.

B4D4 Membuat pengiraan melibatkan peratus. B5D2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi.

B4D4E1 Mencari peratusan kenaikan atau penurunan. B5D2E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.

Bula n

Mingg u

April

15 , 16

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 6. INTEGER (i) Membaca dan menulis 6.1 Memahami dan integer. menggunakan pengetahuan integer. (ii) Mewakilkan integer pada garis nombor. (iii) Membandingkan nilai dua integer. (iv) Menyusun integer dalam urutan. (v) Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata

Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor. B2D6 Mengetahui dan memahami nilai integer. Eviden B1D1E3 Menyebut dan menulis integer. B2D6E1 Membandingkan nilainilai bagi dua integer dengan menggunakan simbol > dan <.

12

huraian.

6.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah.

(i)

Menambah integer.

(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. (iii) Menolak integer.

B4D3 Melakukan operasi yang melibatkan gabungan jenis-jenis nombor. B5D3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer.

7. Mei 17

UNGKAPAN ALGEBRA

(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. (i) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. (ii) Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. (i) Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. (ii) Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. (iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi.

B4D3E1 Melakukan pengiraan yang melibatkan manamana gabungan jenisjenis nombor. B5D3E1 Menyelesaikan masalah integer yang melibatkan: a) penambahan. b) penolakan.

7.1 Memahami konsep pembolehubah.

7.2 Memahami konsep sebutan algebra.

B1D2 B1D2E1 Mengetahui perkara asas Menggunakan abjad tentang algebra. untuk mewakili pembolehubah. B2D7E1 Menyatakan: a) pembolehubah dalam satu situasi. B2D7 b) sebutan algebra Mempunyai kefahaman dengan satu tentang Algebra. pembolehubah. c) pekali dalam sebutan algebra dengan satu pembolehubah. d) sebutan serupa dan tak serupa dengan satu pembolehubah. e) sebutan serupa bagi sebutan yang diberi.

13

Bula n Mei

Mingg u 18

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 7.3 Memahami konsep (i) Mengenal ungkapan ungkapan algebra. algebra. (ii) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi. (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. 8. UKURAN ASAS

Standard Prestasi Deskriptor B2D7 Mempunyai kefahaman tentang Algebra. Eviden B2D7E2 a) mengenal ungkapan algebra. b) menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra. B3D5E1 Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. B1D3E1 Mengukur dan menyatakan panjang sesuatu objek menggunakan alat pengukur seperti pembaris dan pita ukur. B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: a) panjang (mm, cm, m dan km). B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: a) panjang sesuatu objek B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) panjang. B1D3E2 Menimbang dan menyatakan jisim
14

B3D5 Memudahkan ungkapan algebra. B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran.

18 , 19

(i)

Mengukur panjang objek.

8.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah..

(ii) Menukar unit metrik ukuran panjang (mm, cm, m dan km). (iii) Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. 20 8.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah (i) Mengukur jisim objek. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas.

B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas.

B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran.

(ii) Menukar unit metrik jisim (mg, g, kg, tan).

B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas.

(iii) Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai.

sesuatu objek menggunakan alat penimbang. B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: b) jisim (mg, g, kg dan tan). B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: b) jisim bagi sesuatu objek

Bula n Jun

Mingg u 21

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. 8.3 Memahami konsep masa (i) Menentukan ukuran masa dalam saat, minit, jam, hari, yang sesuai bagi peristiwa minggu, bulan dan tahun. tertentu. Memahami konsep masa dalam saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun.

Standard Prestasi Deskriptor B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran. Eviden B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan:-b)Jisim B1D3E3 Menyatakan: a) kesesuaian pengukuran masa bagi sesuatu peristiwa. b) Masa dalam sistem 12 jam c) Masa dalam sistem 24 jam B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: c) masa (saat,minit,jam,hari, minggu,bulan dan tahun).
15

21, 22

(ii) Menukar unit ukuran masa (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun).

B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas.

(iii)

Menganggar jangka masa suatu peristiwa.

(iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. 23 8.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. (i) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. (iii) Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. (iv) Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. Bula n Julai Mingg u 24 , 25 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 9. SUDUT DAN GARIS (i) Mengenal sudut. 9.1 Memahami konsep sudut. (ii) Menanda dan melabel sudut.

B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas.

B2D8E1 Menganggar dalam unitunit yang sesuai: c) tempoh masa bagi sesuatu peristiwa B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: c) masa

B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas.

B2D8E3 a) Menukar masa dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam. b) Menentukan tempoh masa antara dua masa yang diberi.

Standard Prestasi Deskriptor B1D4 Mengetahui perkara asas tentang sudut. B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. Eviden B1D4E1 Mengenalpasti sudut tirus, sudut tegak, sudut cakah dan sudut refleks. B2D9E1 Menandakan dan melabelkan sudut.
16

(iii) Mengukur sudut dengan


protraktor. (iv) (v) Melukis sudut dengan Mengenal, membanding dan

B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri sudut.

protraktor. mengelaskan sudut sebagai tirus, tegak, cakah dan refleks.

(vi) Melukis sudut tirus, tegak,


cakah, dan refleks dengan protraktor. B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut.

(vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360. (i) Mengenal pasti garis selari. (ii) Mengenal pasti garis serenjang. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90

25

9.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang.

B2D9 Memahami konsep sudut dan garis.

B3D6E1 a) Mengukur sudut menggunakan protraktor. b) Melukis sudut menggunakan protraktor. c) Mengenal, membanding dan mengkelas sudut tirus, sudut tegak, sudut cakah dan sudut refleks. B4D6E1 Melukis sudut tirus, sudut tegak, sudut cakah dan sudut refleks menggunakan protraktor. B4D6E2 Menentukan: a) sudut-sudut pada garis lurus sama dengan 180. b) satu pusingan lengkap ialah 360. B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: a) garis selari. b) garis serenjang. B2D9E3 Memahami sudut 90.

Bula n

Mingg u

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat:

Standard Prestasi Deskriptor Eviden


17

Julai

26

9.3

Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah.

(i) Mengenal pasti garis bersilang. (ii) Menentukan ciri sudut bertentangan bucu, pelengkap dan penggenap. (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi.
(iv) Menyelesaikan masalah yang

B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri sudut.

B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: c) garis bersilang. B3D6E2 Menentukan: a) ciri-ciri sudut bertentangan bucu, penggenap dan pelengkap. b) nilai sudut pada satu garis. B4D6E3 Menyelesaikan masalah melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. B1D5E1 Mengenalpasti ciri-ciri poligon. B2D10E1 Menamakan poligon (segi tiga, sisi empat, pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon). B2D10E2 Menyatakan ciri-ciri (bilangan bagi sisi, bucu dan pepenjuru) bagi poligon. B3D7E1 Melakar poligon.

melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang

B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut. B1D5 Mengetahui perkara asas tentang poligon. B2D10 Mengetahui dan memahami konsep poligon.

10. Ogo s 27

POLIGON

(i)

Mengenal poligon.

10.1 Memahami konsep poligon

(ii) Menamakan poligon (segitiga, sisi empat, pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon).

(iii) Menentukan bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. (iv) Melakar poligon.

B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon.

18

Bula n Ogo s

Mingg u 28

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Menentukan dan melukis 10.2 Memahami konsep paksi simetri. simetri suatu bentuk. (ii) Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri.

Standard Prestasi Deskriptor B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. B4D7 Membina bentuk geometri. Eviden B3D7E2 Menentu dan melukis garis-garis simetri bagi sesuatu bentuk. B4D7E1 a) Melengkapkan suatu bentuk apabila sebahagian bentuk tersebut dan garis simetri diberi. b) Melukis reka bentuk menggunakan konsep simetri.

28 , 29

10.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah.

(i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. B4D7 Membina bentuk geometri. B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris. B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segi tiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya.

(iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut.

B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon.

(iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180. (v) Menyelesaikan masalah B5D4 B5D4E1
19

yang melibatkan segitiga.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam poligon.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam: a) Segi tiga.

Bula n Ogo s

Mingg u 30 , 31

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 10.4 Mengenal pasti dan (i) Menentukan dan melukis garis menggunakan ciri geometri simetri bagi sisi empat yang diberi. sisi empat untuk (ii) Melukis suatu sisi empat menyelesaikan masalah. menggunakan protraktor dan pembaris

Standard Prestasi Deskriptor Eviden

B4D7 Membina bentuk geometri.

(iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut.

B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon.

B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris. B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segi tiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya.

(iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. B5D4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam poligon. B5D4E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam:
20

b) Sisi empat 32 11. PERIMETER DAN LUAS 11.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. B2D11 Mengetahui dan memahami konsep perimeter dan luas. B3D8 Mencari perimeter dan luas. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. B2D11E1 a) Menyatakan perimeter bagi suatu kawasan. B3D8E1 Mencari perimeter bagi suatu gambarajah. B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) perimeter.

Bula n Sept

Mingg u 33 , 34

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 11.2 Memahami konsep (i) Menganggar luas suatu bentuk luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah (ii) Menentukan luas segiempat tepat. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas.

Standard Prestasi Deskriptor Eviden

35 , 36

11.3 Memahami konsep luas segitiga, segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah.

(i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga, segiempat selari dan trapezium.

B3D8 Mencari perimeter dan luas. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. B2D11 Mengetahui dan memahami konsep perimeter dan luas. B3D8 Mencari perimeter dan luas.

(ii) Menentukan luas segitiga, segiempat selari dan trapezium.

B3D8E2 Mencari luas a) segi empat tepat B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: b) luas B2D11E1 b) Menentukan tinggi dan tapak bagi segi tiga, segi empat selari dan trapezium. B3D8E2 Mencari luas b) segi tiga.
21

(iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga, segiempat tepat, segiempat selari atau trapezium. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga, segiempat tepat, segiempat selari dan trapezium. Sept 37 12. PEPEJAL GEOMETRI (i) Mengenal pasti pepejal geometri. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama, b) Kertas kosong. Bula n Okt Nov Mingg u 38 41 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yangdiberi. b) Melipatkan bentangan yang diberi. 12.2 Memahami konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah.
(i) Menganggar isi padu

c) segi empat selari. d) trapezium. e) gabungan rajah. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. B1D6 Mengetahui perkara asas tentang kubus dan kuboid. B2D12 Mengetahui dan memahami konsep kubus dan kuboid. B3D9 Menentukan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid. B4D8E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga, segi empat tepat, segi empat selari dan trapezium. B1D6E1 Mengenalpasti objekobjek kubus dan kuboid. B2D12E1 Menyatakan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid. B3D9E1 Melukis bentangan kubus dan kuboid.

12.1 Memahami ciri geometri kubus dan kuboid.

Standard Prestasi Deskriptor B4D9 Membuat model pepejal. Eviden B4D9E1 Membuat model kubus dan kuboid.

kuboid. (ii) Menentukan isi padu kuboid.

B4D10 Mencari isi padu bentuk tiga matra.

B4D10E1 a) Menganggarkan isi padu kuboid. b) Mencari isi padu kuboid.


22

(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid.

B5D5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu pepejal.

B5D5E1 Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu kuboid.

23