Anda di halaman 1dari 5

Lejar

2012 Apr-30 Susut nilai terkumpul

Akaun Susut Nilai Kenderaan RM 2012 1 250 Apr-30 Baki h/b 1 250 1 250

RM 1 250 1 250

Mei-01 Baki b/b

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan 2012 RM 2012 Apr-30 Pelupusan kenderaan 24 500 Apr-30 Baki b/b Baki h/b 750 Susut nilai kenderaan 25 250 Mei-01 Baki b/b

RM 24 000 1 250 25 250 750

2012 Apr-30 Susut nilai terkumpul

Akaun Susut Nilai Perabot RM 2012 122 Apr-30 Baki h/b 122 122

RM 122 122

Mei-01 Baki b/b

2012 Apr-30 Baki h/b

Akaun Susut Nilai Terkumpul Perabot RM 2012 122 Apr-30 Susut nilai perabot 122 Mei-01 Baki b/b

RM 122 122 122

2012 Apr-30 Kenderaan Untung atas pelupusan

Akaun Pelupusan Kenderaan RM 2012 30 000 Apr-30 Susut nilai terkumpul 9 500 Bank 39 500

RM 24 500 15 000 39 500

2012 Apr-30 Baki h/b

Akaun Untung Atas Pelupusan Kenderaan RM 2012 9 500 Apr-30 Pelupusan 9 500 Mei-01 Baki b/b

RM 9 500 9 500 9 500

2012 Apr-30 Syarikat Maju Jaya

Akaun Hutang Lapuk RM 2012 1 500 Apr-30 Baki h/b 1 500 1 500

RM 1 500 1 500

Mei-01 Baki b/b

2012 Apr-30 Baki b/b

Syarikat Maju Jaya RM 2012 1 500 Apr-30 Hutang lapuk

RM 1 500

2012 Apr-30 Baki h/b

Akaun Peruntukan Hutang Ragu RM 2012 1 647 Apr-30 Baki b/b Hutang ragu 1 647 Mei-01 Baki b/b

RM 482 1 165 1 647 1 647

2012 Apr-30 Baki b/b Belanja am terakru

Akaun Belanja Am RM 2012 200 Apr-30 Baki h/b 80 280 280

RM 280 280

Mei-01 Baki b/b

2012 Apr-30 Baki h/b

Akaun Belanja Am Terakru RM 2012 80 Apr-30 Belanja am 80 Mei-01 Baki b/b

RM 80 80 80

2012 Apr-30 Baki b/b

Akaun Insurans RM 2012 570 Apr-30 Insurans terdahulu Baki h/b 570

RM 100 470 570

Mei-01

Baki b/b Akaun Insuras Terdahulu RM 2012 100 Apr-30 Baki h/b 100 100

2012 Apr-30 Insurans

RM 100 100

Mei-01 Baki b/b

2012 Apr-30 Komisen diterima terdahulu Baki h/b

Akaun Komisen Diterima RM 2012 50 Apr-30 Baki b/b 430 480 Mei-01 Baki b/b Akaun Komisen Diterima Terdahulu RM 2012 50 Apr-30 Komisen 50 Mei-01 Baki b/b

RM 480

480

2012 Apr-30 Baki h/b

RM 50 50 50

2012 Apr-30 Baki b/b Kadar bayaran terakru

Akaun Kadar Bayaran RM 2012 380 Apr-30 Baki h/b 120 500 500

RM 500

500

Mei-01 Baki b/b

2012 Apr-30 Baki h/b

Akaun Kadar Bayaran Terakru RM 2012 120 Apr-30 Kadar bayaran 120 Mei-01 Baki b/b

RM 120 120 120

2012 Apr-30 Baki b/b

Akaun Kenderaan RM 2012 75 000 Apr-30 Pelupusan Baki h/b 75 000 45 000

RM 30 000 45 000 75 000

Mei-01 Baki b/b

2012 Apr-30 Baki b/b Belian (pembetulan kesilapan)

Akaun Ambilan RM 2012 500 Apr-30 Baki h/b 300 800

RM 800

800

Mei-01 Baki b/b

800

2012 Apr-30 Baki b/b

Akaun Alat Tulis RM 2012 420 Apr-30 Tunai (pembetulan kesilapan) Baki h/b 420 402

RM 18 402 420

Mei-01 Baki b/b

2012 Apr-30 Baki b/b

Akaun Belian RM 2012 32 970 Apr-30 Ambilan Baki h/b 32 970 32 670

RM 300 32 670 32 970

Mei-01 Baki b/b