Anda di halaman 1dari 1

RUMUSAN

Perniagaan saya telah mengamalkan aplikasi, konsep prinsip, dan andaian perakaunan berikut dalam merekod urus niaga dalam buku buku perakaunan : 1. Kos Sejarah Konsep Kos Sejarah digunakan dalam merekod Aset Bukan Semasa dalam Kunci Kira Kira

2. Wang Sebagai Ukuran Semua urus niaga direkodkan dalam Ringgit Malaysia ( RM ). Ini selaras dengan konsep Wang Sebagai Ukuran

3. Konservatisme Stok akhir dinilaikan mengikut nilai terendah antara harga kos dengan harga pasaran

4. Catatan Bergu Semua perekodan urus niaga ke dalam lejar menggunakan prisip Sistem Catatan Bergu