Anda di halaman 1dari 4

NAMA CALON :_______________________________________

KELAS
:_______________________________________
KOD
EVIDENCE
BIDIE1

PENERANGAN EVIDENCE

TARIKH PENTAKSIRAN

Mengetahui perkara asas


tentang nombor bulat
sehingga juta.

Soalan :
Tuliskan nombor bulat berikut dengan perkataan.
1) 14
2) 43
3) 504
4) 8239
5) 75038 6) 270568 sixty-eight
7) 3547210 -

fourteen
forty-three
five hundred and four
eight thousand two hundred and thirty-eight
seventy five thousand and thirty-eight
two hundred and seventy thousand five hundred and

three million five hundred and fifty-seven thousand two


hundred and ten

Dilaksanakan oleh,
_____________________
(

NAMA CALON :_______________________________________


KELAS
:_______________________________________

KOD
EVIDENCE
B2D1E1

PENERANGAN EVIDENCE

TARIKH PENTAKSIRAN

Kenalpasti nilai tempat dan


nilai digit nombor bulat
sehingga juta

1.Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit yang bergaris.
Nombo
r
467
5324
20398
7
13024
57

Nilai
tempat

Dilaksanakan oleh,
_____________________
(

Nilai digit

NAMA CALON :_______________________________________


KELAS
:_______________________________________

B3D1E1
Bundarkan 957 384 kepada ;
a)
b)
c)
d)

Ratus ribu yang hampir : ____________________


Puluh ribu yang hampir : ____________________
Ribu yang hampir
: ____________________
Ratus yang hampir
: ____________________

B3D1E2
1) Hitung setiap yang berikut:
a) i.) 421 + 253 =

ii) 1234 + 496 =

b) i)

424 153 =

ii) 2634 451 =

c) i)

15 30 =

ii) 12 30 27 =

d) i)

324 3 =

ii) 8052 14 =

Jaw: a) i) 674
b) i) 271
c) i) 450

ii) 1730
ii) 2183
ii) 9720

d) i) 108

ii) 575

1
7

atau 575 baki 2

B4 D1 E1
Selesaikan
(a) 36 x (48 15)

(b) 56 (3 + 4) x 5 =

B4D3E1 - melakukan pengiraan yang melibatkan mana-mana gabungan jenis-jenis


nombor

Dilaksanakan oleh,
_____________________
(

NAMA CALON :_______________________________________


KELAS
:_______________________________________
Selesaikan
i). 27 12 + 8 =
ii).12 x 5 2 =
iii). 20 + 10 x 3 =
iv). 50 ( 2 + 3 ) x 5 =

B2D8E1
1. Anggarkan unit yang sesuai bagi mengukur :

Situasi
a. Panjang sebatang pen.
b. Jarak dari rumah ke sekolah.
c. Berat seorang pelajar.
d. Membakar sebiji kek coklat.

Dilaksanakan oleh,
_____________________
(

Unit