Anda di halaman 1dari 4

BAHASA MELAYU : TINGKATAN 1 (2012)

Nama : Tingkatan : Tarikh : KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1 Mengetahui perkara yang didengar dituturkan, dibaca dan ditulis. B1 DL1 Berinteraksi dengan menggunakan perkataan yang mudah. B1 DL1 E1 Berinteraksi tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian.

INSTRUMEN DAN EVIDENS : BAND 1 SMK LANGKAWI

BAHASA MELAYU : TINGKATAN 1 (2012)

Nama : Tingkatan : Tarikh : KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan Bacaan : MEMBACA 1 Mengetahui perkara yang didengar dituturkan, dibaca dan ditulis. B1 DB1 Membaca ayat daripada sesuatu sumber. B1 DB1 E1 Membaca ayat secara mekanis daripada sesuatu sumber dengan bimbingan.

Pada era ini, kemampuan seseorang untuk menguasai dan berkomunikasi dalam pelbagai bahasa merupakan suatu kelebihan yang cukup istimewa. Selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, ada sesetengah pelajar berpeluang untuk mempelajari bahasa lain seperti bahasa Mandarin, Perancis, Jerman, jepun dan bahasa Arab. Malangnya, ada sesetengah pelajar yang tidak mengambil berat tentang kepentingan bahasa kerana sikap tidak cinta akan ilmu. Mereka juga lebih cenderung mencintai bahasa ibunda masing-masing selain mempunyai peluang yang terhad untuk mempelajari pelbagai bahasa.

INSTRUMEN DAN EVIDENS : BAND 1 SMK LANGKAWI

BAHASA MELAYU : TINGKATAN 1 (2012)

Kad Inventori Bacaan : BIL 1 2 3 4 5 6 SOALAN Adakah murid itu menyebut perkataan dengan betul? Adakah murid itu menggantikan perkataan dengan perkataanya sendiri? Adakah murid itu meninggalkan mana-mana perkataan? Adakah murid itu meninggalkan mana-mana perkataan? Adakah murid itu mengulang-ulang perkataan atau frasa? Adakah murid (lemah/kurang lancar) dapat membaca dengan lancar setelah diberikan bimbingan guru? / x

INSTRUMEN DAN EVIDENS : BAND 1 SMK LANGKAWI

BAHASA MELAYU : TINGKATAN 1 (2012)


Nama : Tingkatan : Tarikh : KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN MENULIS 1 Mengetahui perkara yang didengar dituturkan, dibaca dan ditulis. B1 DT1 Menulis ayat mudah. B1 DB1 E1 Menulis ayat mudah dengan bimbingan (FN+FN, FN+FK,FN+FA,FN+FS) Arahan : Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan frasa yang berkaitan. FN + FN

1. Encik Rahman _________________________________________. FN + FK

2. Budak-budak itu ________________________________________. FN + FA

3. Rumah itu _____________________________________________. FN + FS

4. __________________________________________ ke sekolah.

INSTRUMEN DAN EVIDENS : BAND 1 SMK LANGKAWI