KUMPULAN 4 BAND 1 : B1D1E4 : Mengenal pasti skala lurus 1) Padankan skala lurus di bawah ini dengan penyata yang

betul. 1) 1 cm mewakili 5 km 2) 1 cm mewakili 2 km 3) 1 cm mewakili 10 km 4) 1 cm mewakili 4 km

2) Skala lurus di bawah menunjukkan

A  1cm di atas peta mewakili 1 km di permukaan bumi B  1 cm di atas peta mewakili 2 km di permukaan bumi C  1cm di atas peta mewakili 4 km di permukaan bumi D  1cm di atas peta mewakili 5 km di permukaan bumi

BAND 3 : B3D1E2: Mengukur jarak menggunakan skala. 1) Berapakah jarak dari rumah Dany ke rumah Norish? 2) Jarak pergi dan balik dari rumah Norish ke tempat rekreasi mengikut jalanraya ialah: .

Pelajar dikehendaki menanam sekurang-kurangnya 2 jenis tanaman herba yang berlainan. sejuk. 3) Setiap kumpulan dikehendaki menghijaukan satu tapak yang telah ditetapkan untuk mereka. 4) Pelajar haruslah mendokumentasikan setiap proses pembangunan taman mini ini.BAND 3 : B4D2E3 : Membandingkan cara hidup di Malaysia dengan 3 zon iklim (panas. 2) Pelajar bekerja secara berkumpulan dengan ahli seramai 4 orang bagi setiap kumpulan. . sederhana sejuk) Lengkapkan jadual di bawah: JENIS IKLIM CARA HIDUP NEGARA MALAYSIA GURUN THAR SIBERIA GREENLAND BAND 6 : B6D1E1 : Mempersembahkan idea / dapatan / ciptaan / produk / untuk kesejahteraan persekitaran. TUGASAN : MEMBANGUNKAN SEBUAH TAMAN MINI ARAHAN: 1) Pelajar dikehendaki membangunkan sebuah taman mini yang ditanam dengan tumbuh tumbuhan herba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful