Anda di halaman 1dari 9

NAMA PENGARAH NO.

TELEFON

: KHUSAINATUL BT. FIRDAUS :0145116456

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KERTAS KERJA

BENGKEL HAK ASASI DAN KESELAMATAN KANAK-KANAK DARI SEGI UNDANG-UNDANG

TARIKH: 18 MAC 2011

TEMPAT: UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

ANJURAN: PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

1.0 TUJUAN Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan daripada pihak Dekan Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia ( FPPM ) bagi tujuan; 1.1 Mengadakan bengkel hak asasi dan keselamatan kanak-kanak dari segi undangundang di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

2.0 PENGENALAN Subjek Persekitaran Pembelajaran Yang Responsif untuk Bayi dan Kanak-Kanak ( KAQ 1033 ) merupakan subjek yang diambil oleh pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak ( A2520 ) pada semester II sesi 2010/2011 dengan 3 jam kredit. Subjek ini memberi peluang kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk mengetahui persekitaran pembelajaran yang sesuai dan dapat merangsang bayi dan kanak-kanak. Melalui subjek ini juga mahasiswa dan mahasisiwi dapat menganalisis kesesuaian dari perspektif teori perkembangan awal kanak-kanak. Selain itu, pemarkahan bagi subjek ini ialah: a. 60% : kerja khusus ( tugasan kumpulan dan individu ) b. 40% : peperiksaan akhir Justeru itu, satu program berbentuk bengkel telah dirancang bagi memenuhi kriteria pemarkahan dalam tugasan berkumpulan selain daripada meningkatkan kemahiran kepada bakal-bakal pendidik awal kanak-kanak.

3.0 OBJEKTIF Program ini mempunyai matlamat yang signifikan iaitu; 3.1 Menganalisis tentang hak-hak asasi dan keselamatan kanak-kanak dari segi undang-undang. 3.2 Memperoleh pengetahuan asas tentang kes-kes yang berkaitan dengan undangundang. 3.3 Mengetahui tentang kaitan antara kes-kes dan juga perkembangan kanak-kanak. 3.4 Mengetahui tentang cara mengurangkan dan menangani masalah tersebut.

4.0 JUSTIFIKASI DAN HASIL Bengkel ini diadakan bertujuan memenuhi keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Selain itu, mahasiswa dan mahasiswi dapat mempelajari tentang hak asasi dan keselamatan kanak-kanak dari segi undang-undang di mana kes-kes yang berlaku dan cara mengurangkannya. Seterusnya perkaitan kes-kes tersebut dengan tahap perkembangan kanakkanak.

5.0 HASIL PEMBELAJARAN Di akhir bengkel ini, setiap ahli dapat; 5.1 Memahami tentang kes-kes yang wujud dan cara mengurangkan dan seterusnya mengelakkan kes-kes tersebut berlaku. 5.2 Memahami bagaimana penjaga/guru boleh mengambil peranan dalam memastikan kes-kes tersebut tidak berlaku. 5.2 Memahami tentang undang-undang serta hak asasi dan keselamatan kanak-kanak.

6.0 TARIKH, HARI DAN TEMPAT PROGRAM

Tarikh Hari Tempat

: 18 Mac 2011 : Jumaat : Universiti Pendidikan Sultan Idris.

7.0 SENARAI TETAMU KEHORMAT

i.

Pensyarah Kursus Persekitaran Pembelajaran yang Responsif untuk Bayi dan Kanak-kanak ( KAQ 1033 )

ii.

Penceramah

8.0 SENARAI PENCERAMAH

i.

Encik Mirul Adham Bin Mirul Anwar, Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Sekolah Menengah Perempuan Jalan Ipoh, Kuala Lumpur.

9.0 KUMPULAN SASARAN / PESERTA

i.

Mahasiswa dan mahasiswi kumpulan A, Kursus Persekitaran Pembelajaran yang Responsif untuk Bayi dan Kanak-kanak, Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak seramai 70 orang.

10.0

TENTATIF PROGRAM

MASA

AKTIVITI

TINDAKAN

23 Januari 2011

2.00 petang

Pendaftaran peserta

AJK Cenderahati

2.30 petang

Ketibaan VIP Katakata aluan AJK Protokol

Pengerusi Majlis Bacaan doa

3.00 petang

Bengkel bermula

5.00 petang

Majlis penutup Jamuan / bersurai

AJK Protokol AJK Makanan

11.0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

PENASIHAT PROGRAM Cik Siti Nur Aisyah Binti Abdul Rahman Pensyarah Kumpulan A Kursus Persekitaran dan Pembelajaran yang Responsif untuk Bayi dan Kanak-kanak (KAQ 1033)

PENGARAH PROGRAM Khusainatul bt. Firdaus TIMBALAN PENGARAH PROGRAM Noryusmania bt. Junaidi SETIAUSAHA Nur Nadirah bt. Mahamat BENDAHARI Ahmad Afif bin Hasan AJK PELAKSANA : AJK Protokol Izu Akma bt. Shaharom AJK Media Nurulasfiza bt. Marzuki AJK Makanan dan Cenderahati Junaidah bt. Nordin Siti Zarina bt. Mohamad Khanipah AJK Teknikal Nur Ainsyah bt. Abdullah

12.0 ANGGARAN KEWANGAN 12.1 Pendapatan Yuran Ahli Jawatan Kuasa Yuran peserta (RM 1.50 X 60) JUMLAH PENDAPATAN RM162.00 RM 90.00 RM 252.00

12.2

Perbelanjaan 1. Penceramah Bayaran Penceramah (RM 50.00 X 1) Makanan VIP (RM 8.00 X 10) RM 50.00 RM 80.00 RM 130.00 2. Cenderahati Cenderahati VIP Cenderahati Pensyarah Kad Nama AJK RM 30.00 RM 10.00 RM RM 3. Yuran peserta Makanan Buah Tembikai (RM 1.10 X 60) RM RM RM 66.00 6.00 72.00 10.00 50.00

JUMLAH PERBELANJAAN JUMLAH KESELURUHAN Pendapatan Perbelanjaan RM 252.00 RM 252.00

RM 252.00

RM

0.00

Disediakan oleh :

Pengarah Program, Bengkel Kesihatan Kanak-kanak, Kumpulan A, Kursus Persekitaran Pembelajaran yang Responsif untuk Bayi dan Kanak-kanak (KAQ 1033), Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak.

Tandatangan : .............................. (Khusainatul Binti Firdaus) Tarikh : ..............................

Disemak oleh :

Pensyarah Kumpulan A, Kursus Persekitaran Pembelajaran yang Responsif untuk Bayi dan Kanak-kanak (KAQ 1033), Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak.

Tandatangan : .............................. (Cik Siti Nur Aisyah Binti Abdul Rahman) Tarikh : ..............................

Disemak dan disahkan :

Ketua Jabatan, Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Pendidikan Khas, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak.

Tandatangan : .............................. (Prof Madya Dr. Haniz Bin Ibrahim) Tarikh : ..............................

Diluluskan oleh :

Dekan, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak.

Tandatangan : .............................. (Prof Madya Dr. Noor Shah Bin Saad) Tarikh : ..............................

Anda mungkin juga menyukai