Anda di halaman 1dari 56

1.

Pengenalan

Program Bengkel Hak Asasi Kanak-Kanak Dari Segi Undang-Undang (pemerdagangan kanakkanak) bagi subjek KAQ1033 Persekitaran Yang Responsif Untuk Bayi Dan Kanak-kanak pada semester 2 sesi 2010/2011. Aktiviti ini dilaksanakan oleh kami yang melibatkan siswa-siswi kumpulan D bagi subjek ini. Program ini telah dilaksanakan pada 18 Mac 2011 bertempat di B.E Learning 14 Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim. Program ini berlangsung dari pukul 8.00pm sehingga 10.00pm. Jumlah peserta yang menyertai bengkel ini adalah seramai 70 orang. Antara objektif program ini dijalankan ialah menganalisis tentang hak-hak asasi dan keselamatan kanak-kanak dari segi undang-undang.

Objektif kedua ialah mengetahui tentang cara mengurangkan dan menangani masalah tersebut.

Objektif yang ketiga ialah memperoleh pengetahuan asas tentang kes-kes yang berkaitan dengan undang-undang.

Selain itu juga, objektif program ini mengetahui tentang kaitan antara kes-kes dan juga perkembangan kanak-kanak.

Kesimpulannya, program ini berjaya dilaksanakan dan berjalan dengan lancar walaupun pelbagai halangan dan dugaan yang menimpa kami, namun begitu, atas kesepakatan dan kerjasama setiap ahli kumpulan, maka, program ini berjalan seperti yang telah dirancangkan.

2.1

Senarai ahli jawatankuasa program

PENASIHAT PROGRAM Cik Siti Nur Aisyah Binti Abdul Rahman Pensyarah Kumpulan A Kursus Persekitaran dan Pembelajaran yang Responsif untuk Bayi dan Kanak-kanak (KAQ 1033)

PENGARAH PROGRAM Khusainatul bt. Firdaus TIMBALAN PENGARAH PROGRAM Noryusmania bt. Junaidi SETIAUSAHA Nur Nadirah bt. Mahamat BENDAHARI Ahmad Afif bin Hasan AJK PELAKSANA : AJK Protokol Izu Akma bt. Shaharom AJK Media Nurulasfiza bt. Marzuki AJK Makanan dan Cenderahati Junaidah bt. Nordin Siti Zarina bt. Mohamad Khanipah AJK Teknikal Nur Ainsyah bt. Abdullah
2

2.1

Laporan program setiap setiap jawatankuasa tertinggi dan AJK program

Jawatan Nama

: Pengarah Program : Khusainatul Binti Firdaus

SEBELUM PROGRAM PEKARA Mempengerusikan mesyuarat yang dibuat. Memberitahu bidang tugas setiap AJK. Menilai beberapa ideal mengenai lokasi program dan juga nama program. Membuat tinjaun di lokasi bengkel. Membincangkan pekara kelulusan daripada IPK Perak bersama-sama dengan setiausaha

MASALAH

LANGKAH MENGATASI

Sukar mencari tempat yang sesuai. Pertama kali mengurus aktiviti bengkel.

tanya pendapat pensyarah. Bincang lokasi dalam mesyuarat

Menghadapi masalah dengan pihak penceramah. prosedur yang berbeza setiap jabatan walaupun dibawah jabatan yang sama diurus oleh pihak fakulti. pihak IPK Perak lambat bagi tindak balas.

pergi sendiri ke pihak IPD. Meminta pendapat pensyarah.

Memantau setiap AJK menjalankan kerja mereka masing-masing. Membuat perbincangan terlalu banyak
3

dengan AJK-AJK perlaksana mengenai tajuk yang sesuai.

cadangan yang munasabah oleh AJK.

Bincang dengan AJK-AJK pelaksana, membincangkan semula tajuk yang sesuai. Meminta persetujuan semua AJK.

Membantu segala masalah bagi setiap AJK.

masalah kenderaan

masalah kelulusan IPK Perak masalah peralatan masalah dana. dalam proses belajar banyak kesilapan, format dan lain-lain. pelbagai jenis surat dan tujuan

Saya bantu belikan. Berpecah dalam beberapa kumpulan bergerak mencari barang-barang yang diperlukan. Menyediakan alternatif kedua,mencari penceramah gantian.

Mencari dan berfikir alternatif terbaik dalam mengatasi segala masalah yang dihadapi.

Mencari sumber yang boleh meminjam barang. semua AJK merupakan AJK sponsor juga.

Memastikan setiap ahli membayar yuran.

AJK aktiviti tiada kenderaan, begitu juga makanan, sukar untuk bergerak, perlu cari harga barang yang murah untuk jimat kos.

kami tanggung sama semua perbelanjaan program ini. ubah plan, mencari sponsor di kedai yang kecil-kecil beserta membuat muka sedih. saya membantu mereka dalam meninjau harga barang yang murah serta belikan.

Menyemak segala surat menyurat yang dihantar kepada pihak IPK


4

Perak.

Menghantar proposal kepada Ketua Jabatan mempengerusi mesyuarat terakhir sebelum program. Memperingatkan semua perkara seluruh AJK.

Proposal lambat dihantar kepada Ketua Jabatan.

Meminta pertolongan pensyarah.

SEMASA PROGRAM PERKARA menunggu ketibaan penceramah MASALAH penceramah lewat empat puluh lima minit kerana sesat. Bengkel bermula lewat sejam. Bengkel berakhir lewat sejam.

LANGKAH ATASI Memberikan pandu arah kepada penceramah melalui telefon bimbit. Memasang halwa telinga kepada peserta bengkel

pantau aktiviti yang dilakukan dan beri peringatan kepada AJK yang terlibat serta bantu selesaikan masalah. memberi ucapan pada hari perasmian. Mengiringi VIP makan.

SELEPAS PROGRAM
5

PEKARA menyemak kembali seluruh pembelanjaan sebelum,semasa dan juga selepas program. Mempengerusikan aktiviti postmortem.

MASALAH

LANGKAH

Jawatan

: Timbalan Pengarah (membantu tugas pengarah dalam melicinkan aktiviti program)


6

Nama

: Noryusmania binti Junaidi MASALAH TINDAKAN

DESKRIPSI TUGAS

a) Sebelum pelaksanaan

1. Bajet untuk melaksanakan program terlalu besar sehingga mencecah RM4000.

1. Saya telah berbincang dengan pengarah program dan AJK penajaan dan mengambil kata sepakat untuk mengarahkan semua ahli bekerjasama dalam mencari penajaan ini. 2. Saya bersama ahli mengadakan perjumpaan untuk meminta persetujuan daripada ahli.

- Membantu pengarah program dalam menyelesaikan masalah kewangan

- Membantu pengarah dan setiausaha dalam menyelesaikan masalah surat menyurat.

1. Surat tidak dapat

1. Saya bersama pensyarah dan pensyarah telah pergi ke JPN Selangor dan KPM Putrajaya bagi mengetahui status surat permohonan yang telah difakskan kepada mereka dan perkara itu selesai.

diluluskan oleh JPN Selangor

A) Semasa pelaksanaan

1. AJK makanan kekurangan ahli untuk memasak dan melayan peserta yang terlibat.

1. Saya telah turun padang ke bahagian AJK makanan untuk menolong mereka memasak kerana kekurangan AJK untuk melaksanakan tugas.

- Menolong pengarah dan AJK yang mempunyai masalah .

2. AJK makanan terlibat

2. Saya telah mengarahkan beberapa orang ahli yang


7

dengan aktiviti yang

dijalankan.

tidak terlibat dengan aktiviti untuk menolong unit makanan dalam penyediaan makanan.

Membantu ketua

- Tiada masalah

1. Saya meninjau aktivi yang dilaksanakan bagi mengetahui perkembangan aktiviti yang dijalankan.

komanden dalam meninjau aktiviti yang dilaksanakan semasa perkhemahan dijalankan.

Selepas pelaksanaan - Mengiringi pengarah semasa postmoterm dijalankan di tempat perkhemahan berlangsung. 1. Tiada masalah 1. Postmoterm dibuat untuk

menyatakan masalah semasa program dilaksanakan 2. Perjumpaan bersurai tanpa sebarang masalah atau selisih faham.

Membantu bahagian

1. AJK pengangkutan menghadapi masalah untuk menghubungi pihak UPSI akibat daripada tersilap dalam menulis nombor telefon.

1. Pengarah program telah mengarahkan saya untuk menelefon Kerani pengangkutan UPSI. Masalah telah dapat diselesaikan setelah pihak UPSI mendapat maklumat daripada pihak kami.
8

pengangkutan

2.

Waktu pulang ke UPSI telah tertangguh akibat masalah bas.

Unit Nama

: Setiausaha : 1) Veronica binti Urai @ Jikulu 2) Nur Fadhilah binti Mohd Shah

SEBELUM PROGRAM
9

PERKARA 1. Mencatat semasa mesyuarat diadakan 2. Membantu pengarah program memikirkan idea mengenai lokasi terlibat, dan nama program.

MASALAH

LANGKAH MENGATASI

-Sukar mencari tempat dan lokasi yang sesuai dan ia melibatkan jarak, kos, dan dan pusat kem. -Menghubungi banyak tempat lokasi dan respon awal adalah negatif, namun akhirnya memperolehi repons positif daripada sekolah, dan kem.

-Mencari lokasi dengan mencari di internet dan menghubungi tempat

program, sekolah yang timbal balik daripada sekolah, berkenaan.

3. Membuat minit mesyuarat -Memikirkan idea untuk 4. Membuat kertas kerja dengan bantuan Timbalan setiausaha (terdiri daripada aspek pengenalan, matlamat, objektif, sasaran, tetamu jemputan, ahli jawatankuasa, tentatif program dan sebagainya) -Menghadapi pelbagai 5. Meminta kelulusan kertas kerja masalah antaranya pensyarah tidak ada, ketua jabatan sukar -Hasil teguran daripada ketua jabatan akhirnya kertas keja
10

memikirkan semua aspek berkenaan.

-Perlu membuat dengan bersungguh-sungguh

untuk jumpa kerana sibuk. -Dimarahi oleh ketua jabatan kerana kesilapan membuat kertas kerja(terpaksa membuatnya semula sebanyak 3 kali). -Kesukaran mencari

yang diperbaiki di terima oleh ketua jabatan untuk kelulusan Dekan.

pengangkutan untuk meninjau -Keikhlasan Encik Sarib 6. Membuat tinjauan ke lokasi perkhemahan dan juga sekolah yang terlibat. lokasi.Terpaksa meminta bantuan pensyarah encik sarib. -Memerlukan kos untuk mengisi minyak dan bayaran tol. untuk membantu kami meminjamkan keretanya, akhirnya kami berjaya meninjau lokasi. -Atas kesepakatan semua, kos minyak dan tol dikongsi bersama. -Tidak ada contoh surat 7. Membuat surat kebenaran ke sekolah yang dipilih (mendapat respon positif) 8. Membuat surat kebenaran kepada murid-murid untuk mengikuti aktiviti perkhemahan 9. Membuat surat kepada pihak pusat kem (respon positif) -Lewat fakulti membuat dan
11

kebenaran kepada muridmurid.

-Meminta penyelaras sekolah contoh surat kebenaran

-Lewat respon

-Menghubungi beberapa kali untuk mengetahui respon daripada mereka.

memfakskan surat kepada 10. Berhubung dengan fakulti bagi proses pembuatan surat kebenaran kepada JPN atas arahan Dr Haniz. JPN. Oleh itu, bermasalah dari segi respon pihak JPN. -Surat meminta kebenaran kepada JPN sepatutnya setiausaha buat namun atas arahan ketua jabatan bahawa pihak fakulti akan membuatnya menyebabkan proses tersebut lewat kerana terpaksa berhubung dengan orang tengah. -Pihak fakulti FPPM, JHEP,MPP, dan Pusat Islam 11. Membuat surat meminta sumbangan untuk meminta sumbangan kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan seperti sumbangan kepada fakulti FPPM, JHEP, MPP,Pusat Islam, dan pihak luar. tidak menyumbangkan apaapa sumbangan atas kekurangan kewangan dan prosedur tertentu.

-Berhubung terus dengan JPN dan bahagian KPM untuk melancarkan surat kebenaran.

-Bersepakat semua mencari sumbangan daripada pihak luar. Atas keprihatinan pihakpihak tertentu akhirnya sumbangan dapat dikumpulkan walaupun tidak mencukupi sepenuhnya. -Justeru semua ahli kumpulan ini mengorbankan wang masing-masing dengan menyumbangkan RM50.00 untuk melancarkan program ini.

-Kesukaran mencari tempat 12. Membuat Insurans kepada semua peserta memohon insurans -Akhirnya, atas keberanian bertanya dan berjalan Pejabat Insurans akhirnya ditemui
12

program di Tanjung Malim Perak.

berdekatan dengan Bank Islam dengan (RM4.20X38 Orang = RM160.00)

-Sukar mencari lokasi stesen polis yang berdekatan. 13. Berhubung dan membuat surat dengan Pihak Polis yang berdekatan dengan pusat Nur Lembah Pangsun, Hulu Langat Selangor 14. Menelefon dan membuat surat pinjaman tong gas kepada syarikat petronas Hulu Langat Selangor. -Sukar mencari alamat syarikat berkenaan.

-Menelefon balai polis kajang untuk mengetahui balai polis yang berdekatan.

-Atas bantuan penyelaras sekolah alamat syarikat berkenaan diketahui. Namun lokasi masih tidak diketahui kerana tidak arif dengan keadaan sekitar hulu Langat.

15. Mencatat permasalah yang dihadapi oleh setiap unit 16. Bersama mencari sponser di sekitar Tanjong Malim 17. Membantu unit ajk Makanan berhubung pembelian barang dan menu untuk masakan.
13

-Sukar mancari sponser

-Berusaha sebaik mungkin

-Link dengan pihak 18. Membantu menyelesaikan masalah pengangkutan, peralatan, dan makanan 19. Mencatat minit mesyuarat terakhir sebelum berangkat pada malam sebelum program. pengangkutan

SEMASA PROGRAM PERKARA 1. Sentiasa berhubung dengan pihak polis untuk menjamin keselamatan 2. Membantu AJK unit yang memerlukan bantuan seperti ajk makanan, ajk aktiviti, dan ajk keselamatan.
14

MASALAH

CARA MENGATASI

-Bersama-sama menjayakan program.

SELEPAS PROGRAM PERKARA 1. Membuat laporan keseluruhan program perkhemahan SHARE, ENJOY, AND LEARN(SEL) MASALAH -Kesukaran mengedit laporan CARA MENGATASI -Sabar dan bersungguhsungguh.

Refleksi: Memberikan suatu pengalaman sebagai setiausaha dan timbalan setiausaha program dalam menjayakan program yang melibatkan murid-murid sekolah yang mempunyai pelbagai penyakit dan karenah.

Unit Nama

: Bendahari : Rosilawati binti Che Dah @ Mat

A. PENDAPATAN :

Bil i.

Tajaan Kutipan sumbangan peserta

Jumlah RM 1900.00 (RM50.00 x 38 orang) 100 bungkus 1 Barangan kering 1 plug 15

ii. iii. iii. iv.

Sumbangan Roti Sumbangan Bennar/sepanduk Sumbangan daripada kedai Sumbangan Cenderamata

sekolah v. Lain-lain sumbangan JUMLAH = RM 1051.00 RM 2951.00

B. PERBELANJAAN : Bil Perkara Anggaran -RM3.00 x 42orang x 2 hari -RM 10 x 20 orang x 2 hari - Dewan seminar terbuka (diskaun RM22.00 ) ii Insuran . ii Makanan & minum i. i Hadiah Peserta: v Hamper . v . v i. Peralatan Kursus Aktiviti ( Alat tulis , dll. ) Tag nama: Fasilitator Peserta tali v ii . v ii i. i x . x . Minyak kereta Fotostart kertas Lain-lain Kontigensi RM 1.20 x 38 orang RM 1.20 x 30 orang RM 0.40 x 58 orang RM 45.60 RM 36.00 RM23.20 RM 132.00 RM 94.10 RM 150.00 RM 150.00 16 RM 300.00 RM 4.20 x 38 orang Jumlah RM 252.00

i. Sewa Asrama

RM 400.00

RM 110.00 RM 160.00 RM 650.10

RM 25 x 5 unit

RM 125.00

JUMLAH = RM 2628.00

Jumlah Perbelanjaan : (A) - (B) : RM 2951.00 - RM 2628.00 Baki : RM 323.00

Laporan Bendahari Program


SEBELUM Gerak Kerja 1. Terlibat dengan mesyuarat kali pertama untuk pemilihan AJK Membincangkan jenis aktiviti yang ingin dijalankan dan tentang yuran setiap ahli. 2. SEMASA Gerak Kerja 1. Membuat persiapan tempat untuk menjalankan aktivitiaktiviti kucing buta Membantu AJK makanan memasak mengikut jadual yang telah ditetapkan. SELEPAS Gerak Kerja 1. Membuat laporan belanjawan serta mengemaskini duit keluar masuk. 2. Mengemas tempat program dan tapak khemah yang dijalankan. 3. sesi pengambaran bersama pelajar 17

3.
2.Memungut yuran peserta sebanyak

Melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti yang dibuat serta mengetuai

aktiviti malam kucing RM50 setiap seorang. Ahli terdiri daripada 38 orang. 3. Membuat anggaran belanjawan untuk program Share,Enjoys and Learn (SEL) 4. Meminta seberapa banyak sumbangan yang berfokus di kawasan pekan dan kolej. 5.sentiasa mengemaskini duit keluar masuk. 5. 4. buta. Membantu AJK protokol bagi menyambut ketibaan Tuan PPD dan majlis perasmian berlangsung. Membantu pengagihan makanan kepada peserta. dan guru sek.men.Dusun Nanding.

Masalah

Masalah

Masalah

1. Masalah pencarian tajaan dan sumbangan.

1. kekangan masa. Disebabkan masalah kenderaan untuk membeli barang keperluan.

1. 1.Resit pembelian
sesetengah sahaja yang ada yang lain kurang peka tentang kepentingan resit.

2. peserta lewat
menghadirkan diri seperti solat secara berjemaahdan tiba kertapak perkhemahan. 3. 3.setiap unit tidak menjalankan tugas dengan unit yang telah

18

diberi agak tidak sistematik 4. kerjasama antara ahli dengan peserta kurang.

Tindakan dan Penambahbaikan 1. Merujuk kepada Majlis Tertinggi mengenai sesuatu bagi mengelakkan kesilapan.

Tindakan dan Penambahbaikan

Tindakan dan Penambahbaikan 1. Kerjasama dan

1. Semua ahli perlu bersedia dengan tugas masingmasing

sikap bertanggungjawab daripada semua ahli dan peserta amat diperlukan.

19

Unit Nama

: AJK Tajaan dan Sumbangan : 1) Zuainie binti Zulkifli 2) Sabarina binti Suhaimi 3) Jacqueline Laie Anak William

Sebelum 1. Kami telah ditipu oleh badan NGO yang menjanjikan tajaan bernilai RM 4000. Sehingga hari ini, badan NGO tersebut terus berdiam diri. 2. Kami menghadapi masalah pengangkutan untuk mencari sumbangan. 3. Menggunakan pengangkutan yang

Semasa Kesemua AJK Tajaan dan Sumbangan pada hari berlansungnya program telah ditugaskan untuk menjadi fasilitator bagi mengetuai dan menjaga setiap ahli dalam setiap kumpulan yang telah ditetapkan.

Selepas Menyediakan laporan untuk diserahkan kepada setiausaha program.

20

membahayakan keselamatan untuk mencari sponser iaitu handbreak tidak ada dan tidak ada penghawa dingin yang menyebabkan jalan tidak nampak ketika hujan. 4. Pergi ke pasar TF, Pusat Hari-hari dan Bilion sebanyak 2 kali tetapi gagal berjumpa dengan manager. Alas an yang diberikan, manager bercuti dan kami hanya diberitahu supaya meninggalkan kertas kerja tetapi sehingga tamat program tiada respon. 5. Pergi ke Ladang Changkat untuk mendapatkan sponser. Kami hanya diberi RM 100 tetapi sebagai balasan mereka meminta kamiuntuk mengajar tuisyen anak-anak peladang secara percuma. 6. Kepayahan untuk mendapatkan tajaan
21

daripada kedai francair seperti AlIkhsan, HPA, Kasa Mas yang memerlukankelulusan dari syarikat induk mereka. 7. Ditipu oleh pemborong runcit daerah Behrang yang menyuruh kami meminta sumbangan daripada Permata UPSI yang kononnya peruntukan untuk Program OKU dan kanak-kanak. 8. Meminta sumbangan daripada Yik Mun tetapi bos/ pengurus tiada masa untuk berjumpa dengan kami kerana ada urusan luar. 9. Meminta sumbangan daripada Gardenier tetapi proses kelulusan memerlukan masa selama 2 minggu. 10. Meminta sumbangan daripada MPP tetapi mereka memerlukan kelulusan kertas kerja
22

yang diluluskan oleh pihak HEP. 11. Cuba untuk mendapatkan tajaan dari KFC tetapi dengan menghubungi talian yang diberikan tersebut gagal dihubungi.

Cara Mengatasi 1. Meminta setiap alhi program bergerak secara berkumpulan kecil untuk meminta sumbangan mengikut pembahagian tempat. 2. Bernasib baik kerana mendapat pinjaman peralatan masakan dari Taska UPSI. 3. Kami dapat mengumpulkan sumbangan peribadi sebanyak RM 375. Meminta sumbangan / derma
23

peribadi daripada ahli dan kawan-kawan serta sahabat handai dan saudara-mara terdekat.

24

JAWATAN: AJK MEDIA & DOKUMENTASI NAMA: NURULASFIZA BINTI MARZUKI NO.MATRIK: E20101000821

TUGASAN Sebelum Program

MASALAH

PENAMBAHBAIKAN

Menghadiri semua mesyuarat yang telah diadakan.

Ada dalam kalangan ahli yang tidak dapat menghadiri mesyuarat tepat pada waktunya.

Memninta kerjasama ahli untuk menghadiri mesyuarat tepat pada masanya.

Mengambil gambar semasa mesyuarat diadakan.

Keadaan ini telah menyebabkan mesyuarat bermula lewat daripada masa Meminta jasa baik para ahli kumpulan untuk memberi komitmen dalam semua aktiviti yang ingin di jalankan. Ada dalam kalangan yang sukar untuk

Menemani AJK protokol untuk mengepos surat kepada Ibu Pejabat Daerah.

yang telah di tetapkan.

Menemani AJK makanan dan cenderahati menempah dan membeli barangan serta mengambil gambar semasa menjalankan aktiviti tersebut.

memberikan kerjasama pada peringkat awal perjumpaan kumpulan.

Memohon ahli kumpulan menambah yuran setiap orang memandangkan pengangkutan

Kami menghadapi masalah pengangkutan Membantu AJK pengangkutan untuk melanjutkan tempoh yang menyebabkan kami menyewa

bertambah.

Meminta kerjasama
25

perjalanan bas Universiti Pendidikan Sultan Idris.

kenderaan sendiri untuk mengepos surat dan pergi ke balai polis.

semua ahli untuk mengambil gambar untuk memudahkan proses menghasilkan montaj.

Menyediakan montaj untuk program. Ada di antara ahli Menyediakan kad nama kepada ahli kumpulan, pensyarah dan penceramah. kumpulan yang tidak berminat untuk bergambar dan diambil gambar.

Membantu AJK teknikal mengemas dan memastikan bilik dalam keadaan selesa digunakan (menyusun kerusi dan meja).

Bekerjasama dalam membawa barang-barang (makanan dan alatan) ke Bangunan E. Learning 14.

Semasa Program

Mengambil gambar semasa ahli kumpulan bergotong-royong menyusun kerusi dan meja sebelum program dilaksanakan.

Kamera yang diambil gambar agak kabur.

Sebagai insiatif lain, saya memohon jasa baik AJK protokol menggunakan

Memerlukan kamera kecemasan.

kameranya jika terdapat

26

Mengambil gambar pendaftaran peserta-peserta program.

sebarang kesulitan.

Mengambil gambar semasa pensyarah tiba dan semasa AJK protokol memakaikan kad nama kepada pensyarah.

Mengambil gambar semasa ketibaan penceramah, semasa sesi ceramah dan juga sesi soal jawab.

Mengambil gambar semasa jamuan ringan.

Selepas Program

Menghadiri mesyuarat postmorten.

Mesyuarat post-morten program bagi kumpulan kami lambat dijalankan selepas tamatnya

Memgumpulkan semua gambar program bagi didokumentasikan.

program tersebut.

Membuat montaj program untuk didokumentasikan.

27

Menyiapkan laporan AJK untuk di serahkan kepada setiausaha.

Unit Nama

: AJK Aktiviti : 1) Amiruddin Khakim bin Fanani 2) Susheila Kamilus 3) Hasmilini binti Sulaiman
28

Sebelum Program Perancangan aktiviti bersama Ahli Jawatankuasa Program dan badan pelaksana Program Share, Enjoy and Learn.

Semasa Program Slot pertama terpaksa dibatalkan disebabkan kelewatan pendaftaran peserta. Kelewatan ini disebabkan kesilapan maklumat oleh pihak sekolah, yang menyebabkan

Selepas Program Peserta diminta mengemaskan kawasan perkhemahan yang berselerak sebelum dibenarkan pulang.

Aktiviti yang dirancang merangkumi slot untuk perkhemahan selama tiga hari.

peserta datang ke tapak perkhemahan pada jam 5.00 petang. Pendaftaran yang sepatutnya dijalankan pada jam 02.30 petang terpaksa ini juga menyebabkan slot pertama ditunda.

Selepas majlis penutup, para peserta dan badan pelaksana dijamu dengan masakan istimewa hasil kerahan tenaga Tuan Pengarah rakan-rakan petugas di dapur.

ditunda ke jam 5 petang. Hal Program, dibantu oleh

Perancangan aktiviti merangkumi peralatan dan bahan yang bakal digunakan, kaedah aktiviti, susunan aktiviti, serta ketuaketua slot yang akan menguruskan setiap aktiviti yang dirancang.

Pembahagian kumpulan peserta juga terpaksa ditunda ke slot seterusnya bagi membolehkan peserta yang datang kemudian dapat turut serta.

Selepas jamuan makan, peserta dibenarkan pulang sebaik ibu bapa mereka tiba.

Jam 08.30 malam: slot Segala keperluan disenaraikan dan diberikan pada setiausaha program untuk catatan. pertama terpaksa dilakukan juga. Bagaimanapun, peruntukan masa terpaksa dipendekkan bagi membolehkan slot kedua
29

dijalankan. Jam 10.30 Belanjawan untuk peralatan dan bahan juga disenaraikan untuk dicatat dalam belanjawan program oleh bendahari program. malam, tamat slot pertama dan kedua, dan peserta telah dibahagikan mengikut kumpulan dan diberikan kepada fasilitator masingmasing.

Aktiviti seterusnya iaitu Kucing Buta dijalankan sebelum peserta masuk tidur. Perjalanan aktiviti ini terganggu oleh keadaan peserta yang diluar jangkaan. Teguran juga diberikan oleh guru pemantau dari sekolah peserta. Teguran yang diterima itu akan dijadikan panduan untuk lain-lain program akan datang.

Slot pada hari kedua berjalan dengan lancar kecuali slot terakhir pada siang hari iaitu Explorace. Sepatutnya ia dilakukan di kawasan sekitar tapak perkhemahan, dan ditukar ke dalam dewan selepas langit mendung dan berangin. Kemungkinan hujan
30

menyebabkan ketua slot menukar tempat aktiviti. Pertukaran tempat juga menyebabkan beberapa aktiviti yang sepatutnya dijalankan terpaksa ditukar untuk disesuaikan dengan keadaan dalam dewan. Jam 06.30 petang, aktiviti tamat. Slot yang dijalankan pada malam hari pada mulanya berjalan dengan agak lancar, namun sedikit terganggu apabila guru pemantau memohon kebenaran untuk menangkap gambar kenangkenangan bersama semua peserta di saat akhir aktiviti berlangsung. Selain itu, dua orang peserta juga telah mendaftar keluar untuk pulang bersama ibu mereka. Selepas sesi bergambar tamat, dijalankan sedikit permainan sebagai aktiviti selingan kepada para peserta. Jam 11.00, aktiviti malam tamat. Peserta dibenarkan ke khemah untuk berehat. Aktiviti pada hari ketiga terpaksa diubah sedikit
31

apabila majlis penutup diawalkan atas permintaan guru pemantau. Aktiviti yang diubah ialah senaman dan sukaneka, menjadikannya sebagai satu slot yang sama. Masalah timbul apabila tempat untuk menjalankan aktiviti ini tiada. Langkah bijak diambil oleh ketua slot dengan manjalankan sukaneka ringkas di dalam dewan. Aktiviti khidmat masyarakat juga diawalkan sebelum majlis penutup. Peserta seterusnya berkemas sebelum majlis penutup bermula. LAPORAN

Unit Nama

: AJK Media dan Publisiti : 1) Nor Syuhada Bt. Ismail 2) Nurul Syazaliyana Bt. Jonid 3) Nurul Aini Bt. Mamat

SEBELUM -sebelum aktiviti dijalankan, tugas kami adalah untuk membuat kad nama dan bena.

SEMASA -semasa sepanjang aktiviti, saya selaku ketua AJK Media dan Publisiti bersama 2 orang lagi AJK Media dan Publisiti

SELEPAS -selepas daripada program perkhemahan ini, kami sebagai AJK Media dan Publisiti akan membuat
32

-Bena telah ditempah oleh sseorang yang bermurah hati untuk memberi sumbangan. Segala bayaran, design, dan semua pembuatan dilakukan bena tersebut. -untuk tag nama pula, kami terpaksa menunggu lama untuk membuat tag nama memandangkan masa dan tempat belum ditetapkan. -disaat-saat akhir proses membuat Tag Nama ini, kami bertiga mereka cipta sendiri kesemuanya untuk 38 orang fasilitator dan 20 orang peserta atau pelajar yang akan mengikuti perkhemahan ini. -setelah memcetak Tag Nama tersebut, kami menghadapi masalah kewangan untuk `laminate` Tag Nama tersebut. -Namun begitu, Alhamdulillah setelah berunding dengan pekedai dia bersetuju member harga yang paling rendah mengikut

bergilir-gilir untuk menjalani tugas. -memandangkan 2 orang lagi AJK Media dan Publisiti saya berperanan untuk menjalani tugas ini tetapi masih dibantu oleh 2 AJK Media dan Publisiti tersebut.

montaj untuk di tayangkan kepada pensyarah serta pelajar-pelajar UPSI yang terlibat sebagai tanda kenangan setiap agendaagenda serta kenangan yang telah dilalui sepangjang berada di perkhemahan tersebut. -tidak lupa juga kepada

oleh orang yang menyumbang merupakan Fasilitator, jadi

-sepanjang aktiviti selama 3 hari 2 malam , kami telah menggunakan banyak kamera kerana ketiadaan bateri. Alhamdulillah kerjasama daripada semua fasilitatorfasilitator yang membawa kamera sebagai bantuan jika terjadinya masalah yang telah kami hadapi tadi. -Alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar dan setiap agenda atau aktiviti yang dijalankan telah kami rakamkan.

kesemua pemberi sumbangan, Insyaallah kami akan member salinan VCD kepada mereka semua sebagai kenangkenangan daripada kami.

33

budjet kami. -Pada malam tersebut, iaitu malam sebelum perkhemehan, saya bersama pengarah,2 orang AJK peralatan dan seorang lagi AJK Media dan Publisiti bergegas ke kedai berkenaan yang terletak di hadapan kampus dan bertungkus lumus menyiapkan kesemua tag nama pada malam tersebut memandangkan keesokan hari akan bertolak ke Lembah Pangsung. -Alhamdulilah tepat jam 12.30 a.m kami berjaya menyiapkan kesemua tag nama bersama tali dan siap untuk diedarkan keesokan harinya.

34

LAPORAN

Unit Nama

: AJK Jemputan dan Protokol : 1) Nur Aini binti Mahat 2) Norazmani binti Mohd Nor 3) Nur Errena Fazlin binti Ramli 4) Nor Hasmida binti Ismail 5) Siti Noor Adliana binti Adillah 6) Hajariah binti Wahab

SEBELUM 1.Membuat menyiapkan tetamu kepada

SEMASA dan Terlalu isi

KEKURANGAN

PENAMBAHBAIKAN Banyakkan bertanya

banyak Tiada pengalaman yang program

surat- kesalahan maklumat seperti bertentangan dengan Tuan tentatif


35

surat jemputan untuk dan

Pengetua, Pensyarah seperti yang telah dan dan juga Dekan dirancangkan hal serta yang surat Fakulti Manusia. Pendidikan kesalahan demikian, menaip.

Pembangunan Oleh

terpaksa ditaip dan dicetak banyak kali. Sehubungan dengan itu, banyak masa dengan sesuatu sewcara terbazir melakukan pekerjaan berulang kali.

begitu sahaja kerana

2. Mengarahkan dua orang ahli protokol iaitu Nur Erenna Siti Hajariah Binti sebagai fasilitaor yang bertugas di bahagian pendaftaran. 3.Melantik Norazmani binti Mohd Nor untuk menyediakan dan menyiapkan teks ucapan untuk pengacara majlis

Ahli tidak berada di tempat pendaftaran sehingga ke masa

Tiada kerjasama

Tanamkan dalam diri nilai bekerjasama

Fazlin Binti dan juga akhir pendaftaran

Tiada pengacara disediakan. Pengarah terpaksa teks pengacara juga

skrip Masa yang terhad

Lebih peka dan bersedia

program membuat ucapannya majlis terlewat


36

sendiri. Teks ucapan

disiapkan masalah yang tidak dielakkan.

kerana teknikal dapat

4.Menyediakan pamplet tetamu jemputan.

Menyerahkan kepada tetamu.

- Terdapat kesilapan pamplet. Menyiapkan pamplet di saatsaat akhir. Kelewatan ketibaan jemputan. Tiada kerjasama antara ahli dalam kumpulan. tetamu pada

- Memastikan pamplet disiapkan lebih awal kesilapan dibetulkan. - Memastikan tetamu jempuan hadir pada masa yang telah bagi ditetapkan mengelakkan sebarang kesulitan. - Memupuk semangat berpasukan di antara ahli. dengan agar dapat

untuk pamplet

Menyambut tetamu- tetamu yang hadir. Mengiringi tetamu

ke dalam majlis. Mengiringi tetamu

keluar dari dewan

Menyediakan makanan kepada (VVIP)

Membersihkan meja makan VVIP.

Kami kekurangan Meja makan yang pinggan mangkuk kerana terpaksa membawa keperluan tersebut secara individu. Tambahan pula, pinggan mangkuk kami
37

disediakan perlulah mencukupi untuk para guru dan ibu bapa

juga digunakan oleh muridmurid, ibu bapa dan guru. - Meja makan bagi VVIP terlalu kecil dan sukar untuk meletakkan pinggan mangkuk. - Kami mengalami kesulitan kerana ibu bapa dan para guru terpaksa menjamu selera di dalam dewan. Menyediakan makanan kepada guru-guru dan ibu bapa Berada di bahagian dapur untuk menyediakan makanan kepada murid-murid - Membasuh pinggan mangkuk yang kotor. - Kami telah melakukan kesilapan kerana tidak sempat untuk melayan VVIP. Tambahan pula, kami sedang melayan para guru dan ibu bapa dan berada di bahagian dapur untuk mengambil
38

Kami sewajarnya mengambil tindakan dengan melayan para tetamu berbanding berada di tempat-tempat lain seperti di dalam dewan dan bahagian dapur melakukan tugastugas lain.

makanan.

LAPORAN
39

Unit Nama

: AJK Teknikal : 1) Nur Azrinahanim binti Ramli 2) Nur Liana binti Majid

Perkara Sebelum program

Masalah
1) Sumber

Cara mengatasi kewangan tidak 1) Mencari AJK rm180. penajaan dan

mencukupi.

Teknikal

berjaya sebanyak

memperolehi

2) Setelah 2) Masalah diperlukan tersebut. dalam untuk mencari yang program peralatan-peralatan kem, untuk peralatan senarai diberikan. Semasa program 1) Pembesar suara tidak berfungsi dengan baik yang disediakan oleh pihak pengurusan kem. 2) Peralatan yang diberikan oleh pihak pengurusan kem tidak lengkap mengikut senarai peralatan yang telah diberikan. Contohnya ketiadaan projektor. Jadi, aktiviti yang memerlukan tayangan ditunjukkan tidak kepada dapat murid-

berbincang mereka berjanji mengikut yang telah

dengan pihak pengurusan menyediakan

1) Pembesar suara dapat berfungsi dengan bantuan daripada AJK lain 2) Kami telah berbincang dengan AJK yang terlibat dan mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini.

murid. Selain itu, semasa majlis


40

penutupan, montaj tidak dapat dipaparkan. Selepas program Tiada masalah. Selepas program selesai, kami mengemas peralatan-peralatan yang dipinjamkan oleh pihak pengurusan kem.

LAPORAN

Unit

: AJK Jamuan dan Makanan


41

Nama

: 1) Siti Noraisah binti Ahmad Hassan 2) Kartina Siti Aisya binti Makulan @ Kilau 3) Syamilah binti Saaid 4) Halina binti Zulkifli

AJK Makanan boleh dikatakan mempunyai tugas yang amat memenatkan kerana perlu menyediakan makanan bagi peserta-peserta di dalam sesuatu aktiviti. Perkara utama yang perlu dilakukan oleh AJK Makanan ini adalah merancang menu yang sesuai untuk semua. Di dalam perkhemahan kami ini, sasaran pesertanya adalah mereka yang berkeperluan khas. Jadi, perancangan yang sistematik perlu dilakukan bagi memastikan menu masakan yang disediakan boleh diterima oleh peserta-peserta dan juga kumpulan yang menganjur. Berikut merupakan rentetan perkara-perkaraa yang dilakukan sebagai AJK Makanan. Sebelum 1. Sebelum perkhemahan bermula, saya adalah orang yang sangat teruja untuk memilih penolongpenolong saya ketika di dapur. Semasa 1. Bermacam-macam dugaan berlaku disebabkan masalah pengangkutan untuk membeli bahan mentah serta bahan masakan yang lain. Selepas 1. Mengemas bahagian dapur serta mencuci barang-barang yang dipinjam bagi memastikan barangan yang dipinjam baik seperti keadaan asalnya.

2. Ketika itu juga, saya dan AJK Makanan lain berbincang bersama bendahari, ketua program dan juga setiausaha tentang budget makanan yang hendak ditetapkan dan menu yang perlu disenaraikan.

2. Perkara paling tidak disangkakan menjadi masalah utama ketika kami sampai ke kawasan perkhemahan hari pertama adalah mengambil tong gas dari kedai agak jauh dari kawasan perkhemahan. Kedai untuk membeli

2. Membantu mengangkat barang-barang selepas kawasan perkhemahan dibersihkan.

42

barang masakan yang lain jugaagak jauh dari kawasan perkhemahan. Kami terpaksa menyuruh dan menyusahkan ketua program untuk membelikannya memandangkan hanya dialah membawa kenderaan sendiri(motor) sebagai cara untuk membantu kami.

3. Membantu mengangkat 3. Bermacam-macam idea diberikan memandangkan kami masih belum mengetahui siapakah kumpulan sasaran kami untuk menjadi peserta di dalam perkhemahan tersebut. 4 . Menyediakan bahanbahan untuk memasak 4. Di sebalik merancang menu dan juga budget, dalam masa yang sama juga saya dan beberapa rakan yang lain cuba untuk mencari kemudahan atau alat masakan yang perlu digunakan. 5. Menjaga tempat
43

barang barang perkhemahan dan peratan untuk memasak ke kawasan perkhemahan. 3. Memulangkan barang yang dipinjam dengan selamat kepada pihak tertentu.

sepanjang perkhemahan berlangsung.

memasak pada waktu 5. Pada awalnya, kemudahan yang diperlukan itu, kami unjurkan kepada pensyarah kami untuk diberi pinjam, namun, disebabkan beberapa faktor yang tidak boleh dielak, kami terpaksa mencari orang yang sudi meminjamkan peralatan tersebut di samping menggunakan barang kami sendiri untuk di bawa ke sana. 6. Sebagai AJK makanan juga kami sentiasa perlu 6. Selain itu juga, kami juga menghadapi masalah untuk membeli barang masakan disebabkan masalah kewangan kumpulan kami. Oleh sebab itu, kami beserta ahli kumpulan yang lain keluar mencari penaja atau sponsor melengkapkan budget perbelanjaan kami ini. 7. Alhamdulillah, ahli kumpulan kami telah berjaya mendapatkan sebahagian barangan untuk masakan hasil dari meminta sumbangan orang 7. Walaupun kami ditugaskan menjaga di kawasan dapur seramai lima orang. Kami bergilir-gilir melihat aktiviti yang dijalankan pada sebelah malam pada
44

malam bagi mengelakkan barang-barang dan makanan di curi akibat daripada keadaan persekitaran yang terdapat monyet dan haiwan lain.

berada di bahagian dapur dan tidak dapat mengikuti kesemua aktiviti yang dijalankan sepanjang perkhemahan.

awam di sekeliling.

hari pertama dan kedua perkhemahan.

8. Sebagai ketua kumpulan juga, saya telah meraancang jadual untuk memasak bagi memastikan kesemua ahli kumpulan berpeluang menjejak dapur.

8. Seterusnya kami berbincang dan menyenaraikan bahan mentah yang hendak dibeli pada esok hari bagi hidangan pagi, tengahari, dan petang.

9. Menyediakan makanan untuk VIP dan para tetamu yang hadir.

LAPORAN

Unit Nama

: AJK Pengangkutan : 1) Nurul Fadzalina binti Mohammad Tarmizi 2) Saridatina binti Haji Damit

Ahli Jawatankuasa (AJK) Pengangkutan bagi program kokurikulum dan rekreasi SHARE, ENJOY and LEARN terdiri daripada dua orang iaitu Nurul Fadzalina Bte Mohammad Tarmizi
45

dan juga Saridatina Binti Haji Damit. Tugas utama AJK Pengangkutan ialah menyediakan pengangkutan pergi dan balik peserta program dari Universiti Pendidikan Sultan Idris ke Kem Lembah Pangsun di Hulu Langat dan juga sebaliknya. Di bawah ini diperincikan lagi setiap tugasan, permasalahan dan tindakan yang telah diambil oleh AJK Pengangkutan sepanjang menyandang jawatan tersebut sewaktu program ini diadakan: Sebelum Tugasan Semasa Selepas kesemua Memaklumkan menyediakan perkhidmatan bas kepada peserta program mengenai waktu ketibaan bas mereka yang yang sepatutnya. Memastikan disediakan tiba tepat pada waktunya selepas program Permasalahan Berdasarkan balas dari Pengangkutan menyatakan mendapat akibat berlakunya tempahan peruntukan daripada perubahan bas yang dilakukan tidak maklum Pusat tamat. AJK Pegangkutan pengangkutan menyebabkan bas tidak pada kepada

Ajk Pengangkutan telah Memastikan mengisi borang tempahan pengangkutan di Pusat Pengangkutan UPSI pada dan menghantarnya pada 26 September 2010.

peserta telah menaiki bas sebelum bertolak ke Kem Lembah Pangsun dan juga ketika bertolak balik ke UPSI.

pihak pengangkutan yang

dapat menghubungi pihak pagi hari terakhir dan ianya berlakunya kelewatan ketibaan bas ke Kem Lembah Pangsun di mana sepatutnya bas perlu tiba sekitar jam 2.00 petang tetapi sebaliknya iaitu hanya tiba sekitar jamm 4.00 petang. AJK Pengangkutan telah menghubungi Pusat Pengangkutan UPSI dan
46

tarikh di mana tarikh asal program sepatutnya pada 1-3 Oktober 2010 tetapi terpaksa ditunda pada 8Tindakan 10 Oktober 2010. Ajk Pengangkutan telah menjalankan tinjauan di beberapa buah syarikat

bas bagi mendapatkan harga untuk peserta bas disewa program yang oleh bagi berpatutan dan termurah

difahamkan menyediakan bertolak berlakunya masalah di sana. bas

Pusat untuk kerana beberapa

Pengangkutan UPSI telah peserta tetapi bas tersebut lambat

menggantikan tempahan pengangkutan yang telah Hasil ditolak. AJK Pengangkutan telah berjaya mendapatkan bas sewa yang agak murah iaitu sekitar RM 1000 untuk perjalanan pergi dan balik sewa dan bas difahamkan

Bas telah tiba di Kem Nur Lembah jam pada Pangsun petang jam sekita dan 7.30 4.00 sekitar

peserta telah selamat tiba malam di UPSI.

yang dikenakan kepada program ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak UPSI.

LAPORAN

Unit Nama

: AJK Cenderahati : 1) Nurhanim binti Darus 2) Nur Ain binti Abdul Rahim

SEBELUM Perlantikan jawatan kuasa pelaksana bagi

SEMASA Membawa dan memastikan

SELEPAS Membuang plastik cenderahati yang


47

perkhemahan telah dilakukan. Kami ditugaskan untuk mencari penaja di sekitar kawasan pekan Tanjung Malim. Kami telah diberikan tugas untuk menyediakan cenderahati untuk pihak sekolah, kem dan pelajar. Mencari dan menyediakan cenderahati yang diperlukan semasa hari perkhemahan.

cenderahati mencukupi untuk di bawa ke tempat perkhemahan. Mengemas kawasan perkhemahan. Menyusun dan menyimpan cenderahati di tempat yang selamat di kawasan perkhemahan. Menyediakan sebuah lagi cenderahati untuk pihak yang terlibat Menyusun cenderahati di tempat yang disediakan semasa perasamian penutupan program Menjadi perantara semasa menyampaikan cenderahati kepada pegawai PPD, pihak sekolah, kem dan pelajar.

dibuka oleh pelajar di dalam tong sampah. Setiap perkara yang berlaku telah dibangkitkan di dalam sesi masyuarat terakhir.

Permasalahan

: Pertukaran tarikh dan kelewatan pengumuman ketiadaan penaja menyebabkan banyak gerak kerja terpaksa ditangguhkan dan kesusahan untuk mendapatkan peruntukan untuk membeli barangan cenderahati. Selain itu, kos untuk membeli barangan cenderahati terpaksa diminimumkan sebaik mungkin berikutan kekurangan peruntukan.

Tindakan

: Sentiasa peka dengan sebarang permasalahan seperti ketiadaan penaja dan memastikan setiap ahli jawatankuasa diberitahu seawal mungkin s upaya sebarang permasalahan dapat diatasi segera.
48

LAPORAN

Unit Nama

: AJK Logistik dan Persiapan Tempat : 1) Mohd Zulhairi bin Mohd Zulkifli 2) Nurul Aini binti Abdullah 3) Noraidah binti Kassim

AJK logistik dan persiapan tempat ini terdiri daripada seorang lelaki dan dua orang perempuan. Tugas-tugas bagi unit ini adalah untuk meminjam peralatan yang diperlukan untuk kegunaan
49

perkhemahan yang dijalankan dan menyiapkan tempat untuk tujuan perasmian. Hal ini merupakan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh kami semua sebagai ahli dalam unit logistik dan persiapan tempat. Sebelum perkhemahan dijalankan, kami telah berbincang dengan semua ahli dan AJK yang lain. Perbincangan ini adalah mengenai peralatan yang diperlukan oleh setiap AJK. Hal ini adalah kerana melalui perbincangan ini, kami sebagai ahli logistik dan persiapan tempat dapat membuat senarai barang yang diperlukan oleh setiap AJK. Malahan melalui perbincangan ini juga akan memudahkan kami untuk memilih tempat peminjaman barang. Bahkan peminjaman barang ini perlu dilakukan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Kami perlu menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan bagi membolehkan peminjaman barang dilakukan dengan segera. Oleh sebab itu kami berbincang dengan setiap AJK mengenai barang yang diperlukan semasa perkhemahan dijalankan nanti. Antara barangan yang kami mohon untuk dipinjam adalah seperti alatan dapur, khemah, peti kecemasan, dan banyak lagi. Setelah semua senarai peralatan disiapkan kami mengisi borang di Pusat Kokurikulum untuk tujuan peminjaman barang. Semua dokumen yang diperlukan seperti tandatangan pensyarah, kertas kerja turut kami lampirkan bagi memdapatkan kelulusan dari Pusat Kokurikulum. Selain daripada Pusat Kokurikulum, kami ada juga memohon peminjaman barang daripada Permata dan dari Pihak Sekolah. Antara barang yang kami pinjam adalah seperti peralatan memasak dan juga khemah. Kami tidak hanya memohon daripada satu pihak sahaja kerana kami khuatir sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini seperti pemohonan peralatan yang kami pohon tidak diterima, kami masih dapat meminjam barangan daripada pihak yang lain. Setelah menghantar borang pemohonan, kami sentiasa berhubung dengan pihak-pihak yang terlibat dengan peminjaman seperti dengan pihak Pusat Kokurikulum, Permata dan pihak sekolah. Sementara kami menunggu keputusan permohonan, ahli-ahli kami juga ada membantu AJK yang lain. Contohnya seperti menolong AJK Keselamatan dalam peminjaman peti keselamatan. Selain itu, sebelum program ini dijalankan setiap ahli perlu mendapatkan sumbangan daripada pihak lain. Hal ini kerana pada masa itu kami menghadapi masalah kewangan. Peruntukan kewangan kami pada masa tersebut belum mencukupi. Oleh sebab itu, kami mendapatkan sumbangan ikhlas daripada pihak lain. Kami mendapatkan sumbangan di Pekan Tanjong Malim, di sekitar Taman Universiti, Pihak Persendirian dan banyak lagi.

50

Sehari sebelum program ini dijalankan, Pihak Kokurikulum telah menghubungi ketua kami dan menyatakan bahawa barangan yang kami pinjam telah mendapatkan kelulusan dan mereka meminta kami untuk mengambil barangan tersebut pada hari Jumaat bersamaan dengan tarikh kami hendak pergi ke tempat perkhemahan. Namun agak mengecewakan kerana keesokan harinya kami dimaklumkan oleh Pihak Kokurikulum bahawa barangan tersebut tidak dapat dipinjamkan kepada kami. Pada masa tersebut kami terlalu kesuntukan masa kerana pada pukul 11 pagi kami dijangkakan bertolak ke tapak perkhemahan. Semua barangan yang kami pinjam tidak dapat. Nasib baiklah peminjaman barang daripada pihak Permata dan pihak sekolah diluluskan. Jadi kami masih boleh menggunakan alatan ini untuk perkhemahan walaupun barangan ini tidak lengkap. Kami juga berbesar hati kerana ahli-ahli kumpulan ada juga yang turut meminjamkan barangan mereka untuk perkhemahan ini. Contohnya seperti peminjaman kuali, senduk dan sebagainya. Semasa program ini dijalankan, kami telah mengangkat barangan yang dipinjam masuk ke dalam bas. Malahan sesampainya kami disana, kami saling berkerjasama mengangkat barangan tersebut ke tapak perkhemahan. Sebelum bermulanya aktiviti perkhemahan ini, kami menghadapi sedikit masalah kerana khemah yang ada pada masa itu belum mencukupi. Kami hanya menyewa lima buah khemah sahaja. Memandangkan kami tidak mendapat peminjaman khemah daripada Pihak Kokurikulum jadi kami terpaksa mencari alternatif lain. Kami memohon kerjasama daripada pihak sekolah bagi membolehkan kami meminjam khemah. Nasib kami begitu baik kerana pihak sekolah setuju untuk meminjamkan khemah kepada kami ketika itu. Dengan hanya menggunakan motosikal pengarah program, ketua AJK Logistik dan Persiapan Tempat, Mohd Hairi bersama Amirrudin Hakim mengambil khemah tersebut di sekolah. Pada ketika itu mereka hanya dapat membawa sebanyak empat buah khemah sahaja. Selebihnya dibawa oleh penyelaras Pendidikan Khas sekolah tersebut. Sewaktu perkhemahan kami tidak banyak melakukan kerja. Kami membuat senarai semak peralatan yang dipinjam pada malam pertama perkhemahan. Senarai semak ini adalah untuk memastikan perjalanan pemulangan barangan akan lancar. Kami mengira kuantiti barangan yang dipinjam dan menyenaraikannya dari pihak mana yang kami pinjam. Senarai semak ini kami simpan sehinggalah perkhemahan ini selesai. Di samping itu, kami juga turut memastikan setiap barangan ini berada dalam keadaan baik. AJK kami bukan sahaja melibatkan kepada peralatan, kami juga bertugas untuk membuat persiapan tempat. Persiapan tempat ini kami jalankan adalah sewaktu hari perasmian program ini iaitu pada hari Ahad. Kami bekerjasama membersihkan dewan yang akan kami gunakan untuk perasmian penutup.
51

Selain melakukan pembersihan kami juga menyusun meja makan tetamu kehormat. Ini adalah antara kerja yang kami lakukan semasa program ini dijalankan selain kami membantu AJK yang lain. Selepas program perkhemahan ini dijalankan, kami mengira jumlah barangan yang dipinjam sama bilangannya semasa kami meminjamnya. Kami turut memastikan peralatan yang dipinjam mencukupi dan tidak ada satu barangan pun yang tertinggal di kawasan khemah. Khemah-khemah yang kami pinjam dari pihak sekolah juga kami susun dengan baik dan dikembalikan kepada pihak sekolah. Sementara menunggu bas datang, kami telah membuat post-mortem. Semasa post-mortem ini, pengarah program meminta setiap AJK untuk memberikan laporan kepada semua ahli iaitu mengenai kerja-kerja yang telah dilakukan dan juga permasalahan yang timbul sepanjang program ini dijalankan. Ketua AJK telah memberikan laporan dengan menyatakan bahawa pihak Kokurikulum telah membatalkan peminjaman barang pada saat-saat akhir. Malahan pada waktu ini AJK kami memohon maaf kerana berlakunya perkara seperti ini. Oleh sebab ini, pengarah program memberikan kami nasihat supaya kami menyediakan dan mencari alternatif lain contohnya menyediakan plan B sekiranya perkara seperti ini berlaku. Kami menerima pandangan pengarah program ini dengan hati yang terbuka. Selepas post-mortem, sesampainya kami di Tanjong Malim kami melakukan kerja pemulangan semula barangan yang dipinjam kepada pihak yang berkaitan. Contohnya peminjaman barangan daripada pensyarah, Puan Marzaida sendiri, Pihak Permata dan ahli-ahli kumpulan yang lain. Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dengan kerjasama yang telah diberikan bagi memastikan program perkhemahan ini berjalan dengan lancar.

52

LAPORAN

53

Unit Nama

: AJK Keselamatan, Kebajikan dan Kebersihan : 1) Muhamad Ali Yusni bin Haji Mat Jisim 2) Jennifer Doris binti Ega 3) Lovetta Anak Runbin 4) Hamsiah binti Ibrahim 5) Nurasyidah binti Ismail

Memegang 3 AJK dalam satu masa merupakan satu tugas yang agak berat. Tambahan pula, kekurangan kaum lelaki dalam AJK 3K ini turut menjadi salah satu kekangan kerana hanya ada seorang lelaki sahaja dan selebihnya perempuan. Sebelum perkhemahan dijalankan, kami sudahpun mempunyai masalah untuk mendapatkan peti kecemasan daripada Pusat Kesihatan. Kami telah memberitahu kepada AJK Peralatan untuk meminjam peti kecemasan bersama peralatan lain. Kami juga telah memberikan senarai barang yang diperlukan oleh AJK keselamatan kepada AJK Logistik tetapi pada hari kami untuk mengambil dari Pusat Kesihatan, pihak di situ memberitahu bahawa mereka tidak menerima sebarang permohonan untuk meminjam. Oleh itu, kami telah mencari alternatif untuk meminjam peti kecemasan dari pelajar Sains Sukan. Kami telah bertanya kepada ramai rakan Sains Sukan tetapi kebanyakannya telah membawa peti kecemasan balik ke rumah. Akhirnya, disebabkan rakan kami dari AJK Pengangkutan, Saridatina bt Hj Damit mempunyai rakan daripada Sains Sukan, maka kami meminta bantuannya untuk meminjam peti kecemasan agar memudahkan urusan. Hasilnya kami telah dapat meminjam dua buah peti kecemasan. Namun begitu, kami terlepas pandang untuk membeli belerang disebabkan keadaan untuk menjalankan perkhemahan itu agak kelam kabut. Semua ini berlaku apabila kami tidak dimaklumkan awal bahawa peralatan yang kami minta tidak dimaklumkan awal. Selain itu, sebelum perkhemahan kami mengalami masalah mencari sumbangan. Walaupun mencari sumbangan adalah tugas AJK Penajaan, tetapi kami semua bekerjasama mencari sumbangan kerana kekurangan bajet. Kumpulan kami ditugaskan mencari sumbangan
54

di sekitar Taman Universiti. Pelbagai dugaan telah dihadapi sepanjang memohon sumbangan. Ada antara pekerja kedai memberi pelbagai alasan. Contohnya tuan kedai akan marah malah ada antaranya meminta kami meninggalkan kertas kerja untuk ditunjukkan ke tuan kedai. Semua alasan ini diberikan kerana tidak mahu menghulurkan sumbangan. Kemudian mereka menjanjikan akan menelefon kami sekiranya hendak memberi sumbanagan. Walau bagaimanapun, sehingga kini kami tidak mendapat sebarang maklum balas dari pihak berkenaan. Namun begitu, kami hanya mendapat sumbangan sebanyak RM30 daripada kedai makan di Taman Univerisiti. Kumpulan kami mencari sumbangan luar seperti meminta ahli keluarga menghulurkan sumbangan. Akhinya kami berjaya mengumpul sumbangan sebanyak RM 300. Banner untuk program pula disumbangkan oleh bapa Jennifer, iaitu salah seorang kumpulan kami. Kami juga turut mengalami masalah tiada pengangkutan. Memang diakui itu merupakan salah satu tugas AJK Keselamatan. Kami secara terus terang tidak mengetahui bahawa pengangkutan diperlukan untuk persediaan membawa pelajar yang menghadapi masalah kesihatan semasa perkhemahan. Sepatutnya pihak Majlis tertinggi memaklumkan kepada kami lebih awal. Tetapi sewaktu perjumpaan apabila berbincang untuk meminjam satu lagi pengangkutan daripada Pusat Pengangkutan selain bas, ramai pihak tidak bersetuju. Alasannya pensyarah akan membawa kereta sewaktu perkhemahan. Namun begitu pada hari perkhemahan, kami mendapat tahu bahawa pensyarah tidak dapat membawa kereta. Kami memang tidak dapat mencari apa-apa alternatif lain kerana semua itu berlaku dengan mendadak. Dengan berbekalkan masa yang singkat sudah pastinya kami tidak dapat mencari cara untuk mendapatkan kenderaan. Tambahan pula, semua ahli AJK Keselamatan tidak mempunyai kenderaan sendiri dan tidak mempunyai lesen. Sepanjang perkhemahan dijalankan, pada malam pertama, kami dibahagikan dua orang setiap satu jam untuk mengawasi kawasan perkhemahan. Ketua AJK, iaitu Mohd Ali Yusni telah berjaga sepanjang malam memandangkan hanya dia lelaki dalam AJK ini. Pengarah program telah meminta bantuan daripada beberapa orang rakan untuk membantu dalam pengawasan malam, namun pada waktu yang sepatutnya mereka bertugas, mereka tidak menjalankan tugas. Walaupun begitu, malam tersebut berlalu tanpa sebarang masalah. Pada malam kedua, semua ahli AJK Keselamatan agak kepenatan selepas melakukan aktiviti pada siang hari yang padat dan tidak mendapat rehat yang cukup, maka pengawasan pada malam tersebut agak kucar-kacir. Hal ini menyebabkan salah seorang rakan dari AJK lain terpaksa berjaga dan menggantikan tempat kami berjaga malam. Hal ini disebabkan atas arahan
55

pengarah program, kawan-kawan tidak akan tidur pada malam itu disebabkan ada aktiviti membakar ayam. Hal ini menyebabkan kami mengambil peluang untuk tidur seketika bagi merehatkan tenaga dan bersedia mengambil alih pengawalan keselamatan setelah kawan-kawan yang lain masuk tidur. Tambahan pula, ketua AJK Keselamatan memerlukan rehat pada malam tersebut untuk meneruskan program yang lain di Kuala Lumpur pada keesokan harinya yang amat memerlukan tenaga iaitu silat. Semasa perkhemahan juga ada beberapa ahli AJK Keselamatan yang tidak dapat mengikuti aktiviti yang dijalankan. Antaranya, pada waktu malam kerana menjaga peserta dan ada antara fasilitator yang sakit. Contohnya pada malam kedua ahli AJK Keselamatan iaitu Hamsiah dan Lovetta tidak dapat mengikuti pesta muda mudi kerana menjaga Erreena yang sakit disebabkan senggugut. Selepas perkhemahan, kami membantu AJK Makanan untuk mengemas dapur dan membuang sampah-sarap yang terkumpul sepanjang perkhemahan. Walaupun kepenatan, semua peserta dan fasilitator dapat menimba pelbagai pengalaman sepanjang perkhemahan. Kami akui terlalu banyak kekurangan dan kesilapan yang telah dilakukan oleh AJK Keselamatan sepanjang perkhemahan berlangsung. Segala kekurangan dan kesilapan akan dijadikan panduan dan iktibar pada masa akan datang.

56