Anda di halaman 1dari 10

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Jasmani Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Hari Bilangan Pelajar Tunjang Tajuk

Kemahiran Pengetahuan sedia ada : Pendidikan Jasmani : Tahun 5 Cemerlang : 14 Mac 2012 : 0730 0800 ( 30 minit ) : Rabu : ____ / 20 orang ( 13 Lelaki, 4 Perempuan ) : Kemahiran : Permainan Badminton : Pukulan Kilas : Murid pernah bermain badminton dan telah mempelajari kemahiran pegangan raket dan servis serta pukulan hadapan. : Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat : a) Psikomotor Melakukan pukulan kilas dengan teknik yang betul sekurang-kurangnya 3 daripada 4 kali percubaan. b) Kognitif - Menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 tiga otot utama semasa melakukan pukulan kilas. c) Afektif Merasa seronok dan gembira semasa melakukan aktiviti sepanjang pengajaran dan pembelajaran serta mensyukuri anggota badan yang sempurna sebagai anugerah Tuhan. Unsur Kemahiran Berfikir : Menjelaskan bagaimana koordinasi mata,tangan dan bola dapat dilakukan dalam masa yang sama.

Hasil Pembelajaran

Penerapan nilai Penggabungjalinan Kesepaduan Bahan bantu mengajar

: Patuh kepada arahan, yakin diri, bekerjasama : : : Bulu tangkis(20 biji), wisel (1), skitel (4) : Teori kecerdasan pelbagai

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

LANGKAH/MASA Permulaan / Set Induksi ( 5 minit )

AKTIVITI Pemanasan badan melalui permainan kecil.

FOKUS PEMBELAJARAN Permainan beku dan cair. Cara bermain : - bermain di dalam kawasan yang di tetapkan ( 1 gelanggang badminton ) - dari 20 orang murid, 5 murid akan dipilih sebagai pemangsa manakala yang lain merupakan mangsa tugas pemangsa ialah

ORGANISASI

CATATAN Nilai : Patuh kepada arahan Bekerjasama BBM : Skitel (4) Wisel (1)

mengejar dan menyentuh mangsa sambil menyebut beku dan terus mencari mangsa lain setelah membekukan mana mana mangsa. tugas pemangsa pula ialah Skitel Mangsa Pemangsa

menghidupkan rakan yang telah beku dangan menyentuh mangsa yang beku sambil menyebut cair. Mangsa yang telah cair

boleh bergerak seperti biasa dan juga melarikan diri. Bagi

mangsa yang masih beku, tidak dibenarkan bergerak. Peraturan : - Mangsa yang beku tidak boleh bergerak. Sekiranya bergerak, dikira terkeluar dari permainan. - pemangsa tidak boleh menunggu di satu tempat. - tidak boleh keluar dari kawasan permainan - Gaya membeku berdasarkan pergerakan terakhir selepas di sentuh.

Regangan untuk anggota Melakukan regangan untuk badan yang terlibat bahagian anggota badan yang semasa aktiviti. terlibat.

Langkah 1 ( 5 minit )

Gerak kerja individu - Penerangan guru dan diikuti oleh murid. - Teknik pukulan kilas dibuat secara statik tanpa menggunakan bulu tangkis.

Murid membentuk 5 barisan secara memanjang dengan Cara pegangan raket : Nilai : menghadap guru. Patuh kepada Guru menerangkan murid arahan cara pegangan raket untuk teknik pukulan kilas yang BBM : betul terlebih dahulu, Wisel (1) kemudian menerangkan Raket langkah-langkah melakukan badminton teknik pukulan kilas yang (21) betul. 1. Fasa Persediaan Semasa melakukan pukulan kilas, pegang bahagian hujung pemegang raket. Tangan dominan memegang raket dengan letakkan ibu jari di antara tiga jari dan jari telunjuk. Berdiri dengan kaki buka seluas bahu 2. Fasa Perlakuan Mata memandang bulu tangkis Kaki dominan dibawa ke posisi bulu tangkis dan berat badan Petunjuk : dipindahkan ke kaki tersebut. = Guru Kilas raket separas bahu. = murid 3. Fasa Lajakan Semasa membuat ** jarak antara murid pukulan, tolak kaki adalah dalam 2 meter. dominan sambil

luruskan lutut dan ikut lajak. Murid diberikan 4 percubaan tanpa tangkis. kali bulu

Langkah 2 ( 7 minit )

Gerak kerja berpasangan

Prosedur : Setiap murid - kemahiran pukulan kilas memegang satu raket secara dinamik tanpa bulu badminton. tangkis. Murid membentuk 4 kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang. 2 kumpulan dalam separuh gelanggang. Murid membuat kemahiran pukulan kilas sambil bergerak secara berpasangan dengan rakan yang berada di separuh gelanggang bertentangan secara bergilir-gilir dengan rakan sekumpulan mereka. Pergerakan dibuat sebanyak 3 set. Langkah-langkah aktiviti : Setiap kumpulan berdiri di bahagian tengah dalam petak gelanggang.

Nilai : Patuh kepada arahan Bekerjasama Yakin diri BBM : Raket badminton (20) Wisel (1)

Langkah 3 ( 4 minit )

Murid bergerak ke arah kiri dalam kadar tiga langkah dan membuat kemahiran pukulan kilas. Bagi murid kidal, murid akan bergerak kea rah kanan dalam kadar 3 langkah dan membuat pukulan kilas. Bergerak ke tengah petak dalam gelanggang semula. Ulang sebanyak 5 set secara bergilir-gilir dalam kumpulan. Gerak kerja berpasangan Prosedur : Setiap murid - kemahiran pukulan kilas memegang satu raket secara dinamik badminton. menggunakan bulu Murid membentuk 4 tangkis. kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang. 2 kumpulan dalam separuh gelanggang. 3 orang murid yang telah menguasai kemahiran servis di pilih untuk melakukan kemahiran servis ke arah backhand murid lain (yang berhadapan dengannya) Murid membuat kemahiran pukulan

Nilai : Patuh kepada arahan Bekerjasama Yakin diri BBM : Bulu tangkis (20) Raket badminton (20) Wisel (1)

kilas sambil bergerak di separuh gelanggang bertentangan secara bergilir-gilir dengan rakan sekumpulan mereka. Pergerakan dibuat sebanyak 5 set. Langkah-langkah aktiviti : Setiap kumpulan berdiri di bahagian tengah dalam petak gelanggang. Murid bergerak ke arah kiri dalam kadar tiga langkah dan membuat kemahiran pukulan kilas. Bagi murid kidal, murid akan bergerak kea rah kanan dalam kadar 3 langkah dan membuat pukulan kilas. Bergerak ke tengah petak dalam gelanggang semula. Ulang sebanyak 5 set secara bergilir-gilir dalam kumpulan. Cara permainan : Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu A dan B. Kumpulan A (pengumpan) akan berada di luar petak

Kemuncak ( 6 minit )

Permainan Kecil

Nilai : Patuh kepada arahan Bekerjasama BBM :

Gerak kerja berkumpulan

yang telah disediakan terlebih dahulu manakala kumpulan B (kera) akan berada di dalam. Kumpulan A hendaklah melambung bola melepasi lawan dengan cara mengumpan. Kumpulan A boleh mengumpan pelbagai arah. Kumpulan B pula akan berusaha menangkap bola yang diumpan. Peraturan permainan : Sekiranya kumpulan B berjaya menangkap bola tersebut maka,pemain yang mengumpan akan dikira kalah dan keluar. Kumpulan pengumpan yang mempunyai ahli yang ramai bertahan akan dikira pemenang. Tukar peranan bagi setiap kumpulan. Masa bagi setiap permainan adalah 2 minit. Aktiviti menyejukkan Murid melakukan badan (Cooling down) separuh bulatan di hadapan guru.

Bola tampar (1) Wisel (1) Skitel (4)

Penutup ( 3 minit )

Nilai : Patuh kepada

Rumusan keseluruhan tentang aktiviti yang dilakukan.

Guru memimpin murid dalam aktiviti menyejukkan badan. Guru bertanya kepada murid tentang apa yang telah mereka pelajari dan perasaan mereka semasa melakukan aktiviti.

arahan

Anda mungkin juga menyukai