Anda di halaman 1dari 40

PENGENALAN

Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap penjuru dunia tentang isu peningkatan harga barang. Peningkatan harga barang sering manjadi topic perbincangan dalam masyarakat kini kerana peningkatan harga ini secara tidak langsung akan mengakibatkan pengingkatan kos sara hidup keluarga. Untuk membuat perancangan perbelanjaan tahunan kita boleh lakukan dengan mengira cara untuk mengurangkan perbelanjaan tahunan menggunakan formula indeks dan juga indeks perbelanjaan. Indeks harga perbelanjaan atau IHP (Bahasa Inggeris: Expenditure Price Index, EPI) merupakan kaedah yang digunakan untuk mengukur atau menentukan kadar inflasi. IHP mengukur harga purata barang-barang dan perkhidmatan yang biasanya digunakan oleh isi rumah pada tempoh masa yang ditetapkan. IHP diukur dengan membandingkan purata harga barangan dan perkhidmatan pada tahun asas dengan purata harga barang bagi tahun semasa. Proses pengiraan IHP merupakan satu proses yang rumit. Terdapat tiga langkah utama dalam pengiraan IHP : 1. Mengira perbelanjaan IHP pada harga tahun asas. 2. Mengira perbelanjaan IHP pada harga tahun semasa. 3. Mengira IHP bagi tahun asas dan tahun semasa. Harga yang digunakan dalam pengiraan IHP adalah harga runcit tanpa mengambil kira sama ada ia dinyatakan sebagai harga biasa atau harga istimewa termasuk juga semua cukai jualan dan cukai eksais yang dikenakan ke atas komoditi tertentu. Harga-harga ini dipungut pada tempoh masa yang ditetapkan. Peningkatan harga barang sering menjadi topic perbincangan dalam masyarakat kini kerana peningkatan harga ini mengakibatkan peningkatan kos sara hidup keluarga. Harga petrol yang meningkat sering menjadi faktor utama meningkatnya harga bahan makanan kerana ia berkait dengan peningkatan kos pengangkutan. Pelbagai langkah seperti memberi subsidi dan menyenaraikan beberapa barang keperluan asas sebagai barang kawalan telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengawal kenaikan harga barang supaya dapat menurangkan beban rakyat. Namun, pengguna juga bertanggungjawab untuk merancang perbelanjaan. Satu kajian berkaitan perbelanjaan keluarga harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana satu keluarga berbelanja. Oleh itu, saya telah memilih itu saya telah memilih kerja projek matematik tambahna SPM 2/2012 sebagai kerja projek saya.

OBJEKTIF KERJA PROJEK

Pada akhir kerja projek ini , saya telah : 1. 2. Menilai perbelanjaan bulanan bagi setiap item perbelanjaan di dalam sebuah keluarga. Mengira kadar peningkatan jumlah perbelanjaan bulanan bagi sebuah keluarga dalam tempoh tiga tahun. 3. 4. Menyatakan item perbelanjaan satu keluarga mengikut keutamaan . Mengira nilai Indeks Gubahan bagi perbelanjaan sebuah keluarga pada tahun 2011 berasaskan tahun 2009 5. Membuat unjuran atau jangkaan nilai indeks perbelanjaan setiap item jika kos sara hidup terus meningkat dalam tempoh masa tiga tahun akan dating. 6. Mencadang akan langkah-langkah untuk mengurangkan kos perbelanjaan dengan menberi hujah secara berangka .

AKTIVITI 1 : MENGUMPUL MAKLUMAT

Lampiran

Borang 1 Butiran Responden

Nama Responden : ______________________________________________________ (R1)

Pekerjaan : _________________________ Jumlah pendapatan keluarga : RM____________

Item Perbelanjaan Anggaran perbelanjaan bulanan pada tahun 2009 dan 2011 bagi setiap item.

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Item Perbelanjaan Bahan Makanan Sewa Rumah Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian JUMLAH

Tahun 2009 (RM)

Tahun 2011 (RM)

Nama penemuduga : ________________________

Kelas : 5 Maju

Tandatangan responden

. Tarikh

Lampiran

Borang 1 Butiran Responden

Nama Responden : ______________________________________________________ (R2)

Pekerjaan : _________________________ Jumlah pendapatan keluarga : RM____________

Item Perbelanjaan Anggaran perbelanjaan bulanan pada tahun 2009 dan 2011 bagi setiap item.

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Item Perbelanjaan Bahan Makanan Sewa Rumah Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian JUMLAH

Tahun 2009 (RM)

Tahun 2011 (RM)

Nama penemuduga :_________________________

Kelas : 5 Maju

Tandatangan responden

. Tarikh

Lampiran

Borang 1 Butiran Responden

Nama Responden : ______________________________________________________ (R3)

Pekerjaan : _________________________ Jumlah pendapatan keluarga : RM____________

Item Perbelanjaan Anggaran perbelanjaan bulanan pada tahun 2009 dan 2011 bagi setiap item.

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Item Perbelanjaan Bahan Makanan Sewa Rumah Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian JUMLAH

Tahun 2009 (RM)

Tahun 2011 (RM)

Nama penemuduga :_________________________

Kelas : 5 Maju

Tandatangan responden

. Tarikh

Lampiran

Borang 1 Butiran Responden

Nama Responden : ______________________________________________________ (R4)

Pekerjaan : _________________________ Jumlah pendapatan keluarga : RM____________

Item Perbelanjaan Anggaran perbelanjaan bulanan pada tahun 2009 dan 2011 bagi setiap item.

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Item Perbelanjaan Bahan Makanan Sewa Rumah Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian JUMLAH

Tahun 2009 (RM)

Tahun 2011 (RM)

Nama penemuduga : ________________________

Kelas : 5 Maju

Tandatangan responden

. Tarikh

Lampiran

Borang 1 Butiran Responden

Nama Responden : ______________________________________________________ (R5)

Pekerjaan : _________________________ Jumlah pendapatan keluarga : RM____________

Item Perbelanjaan Anggaran perbelanjaan bulanan pada tahun 2009 dan 2011 bagi setiap item.

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Item Perbelanjaan Bahan Makanan Sewa Rumah Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian JUMLAH

Tahun 2009 (RM)

Tahun 2011 (RM)

Nama penemuduga : ________________________

Kelas : 5 Maju

Tandatangan responden

. Tarikh

Lampiran

Borang 1 Butiran Responden

Nama Responden : ______________________________________________________ (R6)

Pekerjaan : _________________________ Jumlah pendapatan keluarga : RM____________

Item Perbelanjaan Anggaran perbelanjaan bulanan pada tahun 2009 dan 2011 bagi setiap item.

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Item Perbelanjaan Bahan Makanan Sewa Rumah Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian JUMLAH

Tahun 2009 (RM)

Tahun 2011 (RM)

Nama penemuduga :_________________________

Kelas : 5 Maju

Tandatangan responden

. Tarikh

Lampiran

Borang 1 Butiran Responden

Nama Responden : ______________________________________________________ (R7)

Pekerjaan : _________________________ Jumlah pendapatan keluarga : RM____________

Item Perbelanjaan Anggaran perbelanjaan bulanan pada tahun 2009 dan 2011 bagi setiap item.

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Item Perbelanjaan Bahan Makanan Sewa Rumah Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian JUMLAH

Tahun 2009 (RM)

Tahun 2011 (RM)

Nama penemuduga : ________________________

Kelas : 5 Maju

Tandatangan responden

. Tarikh

10

Lampiran

Borang 1 Butiran Responden

Nama Responden : ______________________________________________________ (R8)

Pekerjaan : _________________________ Jumlah pendapatan keluarga : RM____________

Item Perbelanjaan Anggaran perbelanjaan bulanan pada tahun 2009 dan 2011 bagi setiap item.

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Item Perbelanjaan Bahan Makanan Sewa Rumah Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian JUMLAH

Tahun 2009 (RM)

Tahun 2011 (RM)

Nama penemuduga :_____________________-___

Kelas : 5 Maju

Tandatangan responden

. Tarikh

11

Lampiran

Borang 1 Butiran Responden

Nama Responden : ______________________________________________________ (R9)

Pekerjaan : _________________________ Jumlah pendapatan keluarga : RM____________

Item Perbelanjaan Anggaran perbelanjaan bulanan pada tahun 2009 dan 2011 bagi setiap item.

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Item Perbelanjaan Bahan Makanan Sewa Rumah Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian JUMLAH

Tahun 2009 (RM)

Tahun 2011 (RM)

Nama penemuduga :_________________________

Kelas : 5 Maju

Tandatangan responden

. Tarikh

12

Lampiran

Borang 1 Butiran Responden

Nama Responden : ______________________________________________________ (R10)

Pekerjaan : _________________________ Jumlah pendapatan keluarga : RM____________

Item Perbelanjaan Anggaran perbelanjaan bulanan pada tahun 2009 dan 2011 bagi setiap item.

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Item Perbelanjaan Bahan Makanan Sewa Rumah Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian JUMLAH

Tahun 2009 (RM)

Tahun 2011 (RM)

Nama penemuduga :_________________________

Kelas : 5 Maju

Tandatangan responden

. Tarikh

13

14

Borang 3

Bil.

Item Perbelanjaan

Purata Perbelanjaan Tahun 2009 (RM) 567

Purata Perbelanjaan Tahun 2011 (RM) 657

1.

Bahan Makanan

2.

Sewa Rumah

249

274

3.

Pengangkutan

69

75

4.

Bil Elektrik

43

45

5.

Pakaian

18

19

JUMLAH

946

1110

15

AKTIVITI 2 : MENGANALISIS MAKLUMAT

16

Aktiviti 2 : Menganalisis Maklumat

a) Peratus peningkatan perbelanjaan bagi setiap item pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2009 ialah seperti berikut :

Peratus peningkatan = [(Perbelanjaan pada tahun 2011) (Perbelanjaan pada tahun 2012)] Perbelanjaan pada tahun 2009 100%

Peratus Peningkatan Perbelanjaan Bahan Makanan Bahan Makan Perbelanjaan pada tahun 2009 Perbelanjaan pada tahun 2011 (RM) (RM) 567.00 657.00
= [(657.00)-(567.00)] 567.00 90.00 567.00 16% X 100%

X 100%

Peratus Peningkatan Perbelanjaan Sewa Rumah

Sewa Rumah Perbelanjaan pada tahun 2009 Perbelanjaan pada tahun 2011 (RM) (RM) 249.00 274.00
= [(274.00)-(249.00)] 249.00 25.00 249.00 10% X 100%

X 100%

17

Peratus Peningkatan Perbelanjaan Pengangkutan

Pengangkutan Perbelanjaan pada tahun 2009 Perbelanjaan pada tahun 2011 (RM) (RM) 69.00 75.00
= [(75.00)-(69.00)] 69.00 6.00 69.00 9% X 100% X 100%

Peratus Peningkatan Perbelanjaan Bil Elektrik

Bil Elektrik Perbelanjaan pada tahun 2009 Perbelanjaan pada tahun 2011 (RM) (RM) 43.00 45.00
= [(45.00)-(43.00)] 43.00 2.00 43.00 5% X 100% X 100%

Peratus Peningkatan Perbelanjaan Pakaian

Pakaian Perbelanjaan pada tahun 2009 Perbelanjaan pada tahun 2011 (RM) (RM) 18.00 19.00
= [(19.00)-(18.00)] 18.00 1.00 18.00 6% X 100%

X 100%

18

Bil.

Item Perbelanjaan

Perbelanjaan Perbelanjaan Tahun 2009 Tahun 2011 (RM) (RM) 567 657

Peratus Peningkatan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2009 16 %

1.

Bahan Makanan

2.

Sewa Rumah

249

274

10 %

3.

Pengangkutan

69

75

9%

4.

Bil Elektrik

43

45

5%

5.

Pakaian

18

19

6%

19

b.) Nilai Indeks Perbelanjaan setiap item perbelanjaan Indeks Perbelanjaan = Perbelanjaan pada tahun 2011
X 100

Perbelanjaan pada tahun 2009

Indeks Perbelanjaan Makanan Bahan Makan Perbelanjaan pada tahun 2009 Perbelanjaan pada tahun 2011 (RM) (RM) 567.00 657.00 = 657.00 567.00 116
X 100

Indeks Perbelanjaan Sewa Rumah Sewa Rumah Perbelanjaan pada tahun 2009 Perbelanjaan pada tahun 2011 (RM) (RM) 249.00 274.00 = 274.00 249.00 110
X 100

Indeks Perbelanjaan Pengangkutan Pengangkutan Perbelanjaan pada tahun 2009 Perbelanjaan pada tahun 2011 (RM) (RM) 69.00 75.00 = 75.00 69.00 109
X 100

20

Indeks Perbelanjaan Bil Elektrik Bil Elektrik Perbelanjaan pada tahun 2009 Perbelanjaan pada tahun 2011 (RM) (RM) 43.00 45.00 = 45.00 43.00 105
X 100

Indeks Perbelanjaan Pakaian Pakaian Perbelanjaan pada tahun 2009 Perbelanjaan pada tahun 2011 (RM) (RM) 18.00 19.00 = 19.00 18.00 106
X 100

Bil.

Item Perbelanjaan

Perbelanjaan Perbelanjaan Tahun 2009 Tahun 2011 (RM) (RM) 567 657

Indeks Perbelanjaan

1.

Bahan Makanan

116

2.

Sewa Rumah

249

274

110

3.

Pengangkutan

69

75

109

4.

Bil Elektrik

43

45

105

5.

Pakaian

18

19

106

21

c.) i.) Pemberat bagi setiap item perbelanjaan dalam peratus.

Pemberat bagi setiap item dalam peratus = Perbelanjaan Pada Tahun 2009 Jumlah Perbelanjaan Pada Tahun 2009 = = = = = = = = = = Bil. 1. 2. 3. 4. 5.
X 100 %

Pemberat bagi Bahan Makanan Dalam Peratus 567 946 60 % X 100%

Pemberat bagi Sewa Rumah Dalam Peratus 249 946 26 % X 100%

Pemberat bagi Pengangkutan Dalam Peratus 69 946 7% X 100%

Pemberat bagi Bil Elektrik Dalam Peratus 43 946 5% X 100%

Pemberat bagi Pakaian Dalam Peratus 18 946 2% X 100%

Item Perbelanjaan Bahan Makanan Sewa Rumah Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian

Pemberat (%) 60 26 7 5 2

22

c.) ii.) Penukaran unit pemberat dari peratus kepada darjah Pemberat setiap item dalam darjah = Peratus Perbelanjaan 100 X 360

Pemberat bagi Bahan Makanan dalam darjah = 60 X 360 100 = 216

Pemberat bagi Sewa Rumah dalam darjah = 26 X 360 100 = 94

Pemberat bagi Pengangkutan dalam darjah = 7 X 360 100 = 25

Pemberat bagi Bil Elektrik dalam darjah = 5 X 360 100 = 18

Pemberat bagi Pakaian dalam darjah = 2 X 360 100 = Bil 1. 2. 3. 4. 5. 7 Item Perbelanjaan Bahan Makanan Sewa Rumah Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian Pemberat (%) 60 26 7 5 2 Pemberat () 216 94 25 18 7

23

c.) iii.) Pengwakilan pemberat dalam carta pie

Pemberat
7 18 25 Bahan Makanan Sewa Rumah 94 216 Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian

d.) Nilai Indeks Gubahan Perbelanjaan pada tahun 2011 berasaskan tahun 2009 Indeks Gubahan = I = Wi W = (216 X 116) + (94 X 110) + (25 X 107) + (18 X 105) + (7 X 106) 216 + 94 + 25 + 18 + 7 25056 + 10340 + 2675 + 1890 + 742 360 40703 360 113

24

AKTIVITI 3 : MEMBUAT HURAIAN HASIL ANALISIS

25

Aktiviti 3 : Membuat Huraian Hasil Analisis

a) Huraian saya bagi setiap item perbelanjaan berdasarkan nilai indeks perbelanjaan yang diperolehi ialah seperti berikut :

Nombor Indeks merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan purata sesuatu kuantiti menikut masa ke masa. Contohnya, Indeks Perbelanjaan digunakan sebagai medium untuk mengira perubahan perbelanjaan bagi item perbelanjaan pada tahun 2011 berasaskan tahun 2009. Perbelanjaan bahan makanan pada tahun 2009 ialah RM567 dan pada tahun 2011 pula RM657. Indeks perbelanjaan bagi bahan makanan pada tahun 2011 berasaskan tahun 2009 ialah 116. Pemberat bagi bahan makanan dalam peratus ialah 60%. Manakala pemberat bagi bahan makanan dalam unit darjah ialah 216. Peratus peningkatan bahan makanan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2009 ialah 16%. Dari kordifikasi yang berbeza, perbelanjaan sewa rumah pada tahun 2009 ialah RM249 dan pada tahun 2011 pula RM274. Indeks perbelanjaan bagi bahan makanan pada tahun 2011 berasaskan tahun 2009 ialah110. Pemberat bagi sewa rumah dalam peratus ialah 26%. Manakala pemberat sewa rumah dalam unit darjah ialah 94. Peratus peningkatan sewa rumah pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2009 ialah 10%. Dari tinta kaca yang berlainan, perbelanjaan pengangkutan pada tahun 2009 ialah RM69 dan pada tahun 2011 pula RM75. Indeks perbelanjaan bagi pengangkutan pada tahun 2011 berasaskan tahun 2009 ialah 109. Pemberat bagi pengangkutan dalam peratus ialah 7%. Manakala pemberat bagi pengangkutan dalam unit darjah ialah 25. Peratus peningkatan pengangkutan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2009 ialah 9%. Kontradiksinya, perbelanjaan bil elektrik pada tahun 2009 ialah RM43 dan pada tahun 2011 pula RM45. Indeks perbelanjaan bagi bil elektrik pada tahun 2011 berasaskan tahun 2009 ialah 105. Pemberat bagi bil elektrik dalam peratus ialah 5%. Manakala pemberat bagi bil elektrik dalam unit darjah ialah 18. Peratus peningkatan bil elektrik pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2009 ialah 5%. Dari perspektif yang berlainan, perbelanjaan pakaian pada tahun 2009 ialah RM18 dan pada tahun 2011 pula RM19. Indeks perbelanjaan bagi pakaian pada tahun 2011 berasaskan tahun 2009 ialah 106. Pemberat bagi pakaian dalam peratus ialah 2%. Manakala pemberat bagi pakaian dalam unit darjah ialah 7. Peratus peningkatan pakaian pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2009 ialah 6%.

26

b.) Kesimpulan berkaitan nilai Indeks Gubahan Perbelanjaan yang diperolehi ialah seperti berikut :

Pemberat adalah nilai atau kuantiti yang diberikan kepada setiap perkara dalam situasi yang melibatkan beberapa item berdasarkan kepentingannya. Berdasarkan indeks perbelanjaan setiap item pada tahun 2011 berasaskan tahun 2009 saya telah dapat dari aktiviti 2. Saya juga telah menentukan pemberat bagi setiap item perbelanjaan melalui aktiviti 2. Hasil daripada aktiviti 2 saya telah berjaya untuk mengira indeks gubahan perbelanjaan. Indeks gubahan perbelanjaan yang saya telah perolehi ialah 113. Indeks gubahan menunjukkan perbelanjaan setiap item iaitu bahan makanan, sewa rumah, pengangkutan, bil elektrik dan pakaian meningkat dari tahun ke tahun. Oleh itu, rakyat perlu berjimat cermat dalam membuat perbelanjaan agar titik peluh mereka tidak dibazir dengan perbelanjaan yang tidak penting kerana wang tersebut boleh digunakkan untuk berbelanja item lain yang lebih penting untuk meneruskan kehidupan dalam keadaan yang selesa dan kondusif.

27

AKTIVITI 4 : PENEROKAAN LANJUTAN

28

Aktiviti 4 : Penerokaan Lanjutan


a.) Pada tahun 2013, jangkakan kos sara hidup akan meningkat sebanyak 20% dibandingkan dengan tahun 2011. Nilai Indeks Perbelanjaan bagi setiap item pada tahun 2013 berasaskan tahun 2009 adalah seperti berikut :

Perbelanjaan pada tahun 2013 =

120 100

X Harga pada tahun 2011

Perbelanjaan Bahan Makanan pada tahun 2013 = = 120 100

X 657

RM 788

Perbelanjaan Sewa Rumah pada tahun 2013 = = 120 100

X 274

RM 329

Perbelanjaan Pengangkutan pada tahun 2013 = = 120 100 RM 90

X 75

Perbelanjaan Bil Elektrik pada tahun 2013 = = 120 100 RM 54

X 45

29

Perbelanjaan Pakaian pada tahun 2013 = = 120 100 RM 23 Item Perbelanjaan Perbelanjaan pada tahun 2011 (RM) 657 274 75 45 19 1070 Perbelanjaan pada tahun 2013 (RM) 788 329 90 54 23 1284

X 19

= Bil.

1. 2. 3. 4. 5.

Bahan Makanan Sewa Rumah Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian JUMLAH

Indeks Perbelanjaan =

Perbelanjaan pada Tahun 2013 Perbelanjaan pada Tahun 2009

X 100

Indeks Perbelanjaan Bahan Makanan = = 788 567 139


X 100

Indeks Perbelanjaan Sewa Rumah = = 329 249 132


X 100

30

Indeks Perbelanjaan Pengangkutan = = 90 69 130


X 100

Indeks Perbelanjaan Bil Elektrik = = 54 43 126


X 100

Indeks Perbelanjaan Pakaian = = 23 18 128


X 100

Bil.

Item Perbelanjaan Bahan Makanan Sewa Rumah Pengangkutan Bil Elektrik Pakaian JUMLAH

Perbelanjaan pada Tahun 2009 (RM) 567 249 69 43 18 946

Perbelanjaan pada Tahun 2013 (RM) 788 329 90 54 23 1284

1. 2. 3. 4. 5.

Indeks Perbelanjaan pada Tahun 2013 berasaskan tahun 2009 139 132 130 126 128 655

31

b.) Nilai Indeks Gubahan Perbelanjaan pada tahun 2013 berasaskan tahun 2009 Kaedah 1 : Indeks Gubahan = I = Wi W = (216 X 139) + (94 X 132) + (25 X 130) + (18 X 126) + (7 X 128) 216 + 94 + 25 + 18 + 7 30024 + 12408 + 3250 + 2268 + 896 360 48846 360 136

Kaedah 2 : Indeks Gubahan = I = (Jumlah Perbelanjaan pada Tahun 2013) (Jumlah Perbelanjaan pada Tahun 2012)

X 100

= 1284 946 = 136

X 100

32

c.) Kesan kenaikan 20% Indeks Perbelanjaan pada tahun 2013 boleh dikuragkan dengan mengawal perbelanjaan bagi item item tertetu. Cadangan saya berkaitan cara peratus peningkatan perbelanjaan boleh dikurangkan bagi beberapa item yang difikirkan sesuai dan munasabah.

Pada zaman pasca perindustrian ini semua orang mahukan kehidup yang selasa. Tetapi mereka leka dan membazir wang mereka dengan barang-barang yang tidak di perlukan. Perdana Menteri Malaysia yang ke-4 telah memperkenalkan WAWASAN 2020 yang merupakan suatu wawasan yang digubal untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju menjelang tahun 2020 dari semua aspek. Oleh itu, perbelanjaan sesuatu item akan meningkat bagi mencapai wawasan tersebut. Terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil unruk menurangkan kos perbelanjaan item item seperti bahan makanan, pengangkutan, bil elektrik, dan pakaian. Antara cara untuk mengurangkan perbelanjaan bahan makanan ialah, rakyat perlulah menggelakkan diri dari makan makanan segera yang mahal serta tidak baik untuk kesihatan. Rakyat bolehlah memilih makanan yang kaya dengan pelbagai nutrisi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang baik untuk kesihatan dan menjimatkan kos perbelanjaan bahan makanan. Rakyat juga boleh bercucuk tanam sayur sayuran dan bauh-buahan kerana harga mereka kian meningkat dari hari ke hari. Dengan cadangan yang telah saya cadangkan sebentar tadi saya amat yakin bahawa perbelanjaan bahan makanan dapat dikurangka sebanyak 15%. Oleh itu, rakyat Dari kordifikasi yang berlainan, cara untuk mengurangkan perbelanjaan pengangkutan ialah, kerajaan perlulah meningkatkan mutu pengangkutan awam agar rakyat dapat menggunakan pengangkutan awam tersebut

33

d.) Kesan cadangan saya kepada perubahan nilai Indeks Gubahan Perbelanjaan :

Kos perbelanjaan sesetengah item dapat dikurangkan dengan mengikuti cadangan yang telah diberikan oleh saya di aktiviti 4.)c.). Iaitu perbelanjaan bahan makanan dapat dikurangkan sebanyak 10%. Perbelanjaan penganangkutan juga dapat dikurangkan sekiranya rakyat menggunakan pengangkutan awam. Peratus penjimatan yang berlaku bagi perbelanjaan bagi pengangkutan ialah sebanyak 5%. Peratus penjimatan yang akan berlaku bagi perbelanjaan bagi bil elektrik ialah sebanyak 3%. Indeks Gubahan akan menurun dari Indeks Gubahan yang sebenar. Indeks Gubahan Selepas penjimatan = I = (Jumlah Perbelanjaan pada Tahun 2013) (Jumlah Perbelanjaan pada Tahun 2009)

X 100

999 946 106

X 100

Peratus penurunan =

(Harga benar tahun 2013) (Harga lepas penjimatan tahun 2013) (Harga benar tahun 2013)

X 100 %

(1284) (1213) (1284)

X 100 %

71 1284

X 100 %

6 % (Peratus penurunan)

34

AKTIVITI 5 : MEMBUAT KESIMPULAN

35

Aktiviti 5 : Membuat Kesimpulan


a.) Tiga item perbelanjaan mengikut keutamaan. Saya telah sertakan huraian saya sekali :

Bahan utama yang saya tentukan ialah bahan makanan kerana manusia memerlukan makanan untuk meneruskan kehidupan. Dan ianya mempunyai sektor yang telah saya sediakan di di aktiviti 2 iaitu ianya memiliki 216. Seterusnya, sewa rumah merupakan yang ke-2 tertinggi iaitu sebanyak 94. Hal demikian kerana mansia memerlukan tempat tinggal iaitu sebagai tempat perlindungan. Pengangkutan juga merupakan perbelanjaan yang diberi keutamaan dalam sesebuah keluar. Hal tersebut kerana kenderaan merupakan antara bahan yg membantu sesebuah keluarga melakukan aktiviti harian. Pengangkutan merupakan barang ke-3 yang tertinggi iaitu 25.

b) Peningkatan kos hidup bagi sesebuah keluarga pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2009

Perbelanjaan bahan makanan meningkat sebanyak 16% pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2009. Hal ini kerana harga bahan makanan sering meningkat dari tahun ke tahun. Perbelanjaan sewa rumah meningkat sebanyak 10% pada tahun 2011 jika dibandingkan sengan tahun 2009. Perbelanjaan pengangkutan meningkat sebanyak 9% pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2009. Hal ini kerana harga petrol sering meningkat dari tahun ke tahun. Perbelanjaan bil elektrik meningkat sebanyak 5% pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2009. Perbelanjaan pakaian meningkat sebanyak 6% pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2009.

36

c.) Kesan kenaikan 20% IndeksPerbelanjaan pada tahun 2013 boleh dikurangkan dengan mengawal perbelanjaan bagi item-item tertentu. Cadangan saya berkaitan peratus peningkatan perbelanjaan boleh dikurangkan bagi beberapa item yang difikirkan sesuai dan munasabah. Hujah saya bagi setiap cadangan yang diberi.

Pada pasca perindustrian ini perbelanjaan item semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perdana Menteri Malaysia yang ke-4 telah memperkenalkan WAWASAN 2020 yang merupakan satu wawasan yang digubal untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara yang maju menjelang tahun 2020 dari aspek ekonomi dan sosial. Untuk mencapai wawasan tersebut sudah semestinya perbelanjaan sebuah keluarga akan meningkat dari hari ke hari. Terdapat pelbagai cara untuk mengurangkan perbelanjaan bahan makanan, pengangkutan, bil elektrik, dan pakaian.

Antara langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan perbelanjaan bahan makanan ialah rakyat mesti mengelakkan diri dari membeli makanan segera yang memudarat diri. Rakyat bolehlah mebeli makanan yang bernutrisi tinggi untuk menjamin kesihatan serta menjimat sesebuah keluarga dalam sebulan. Harga sayur-sayurandan buah-buahan meningkat oleh itu rakyat boleh bercucuk taman sayur-sayuran dan buah-buahan. Peratus penjimatan yang saya jangkakan ialah 10%. Oleh itu, rakyat perlu mengambil langkah segera demi masa hadapan mereka bak kata peribahasa melayu, kalau tidak dipecahkan ruyung manakah dapat sagunya.

Dari kordifikasi yang berlainan, perbelanjaan pengangkutan dapat di kurangkan sekiranya kerajaan mempermutukan dan memperluarkan pengangkutan. Kerajaan perlulah memperbanyakkan perkhidmatan LRT, kereta api, monorail, teksi, dan bas agar penduduk tempatan dan pelancong dapat mengunakan kenderaan pada kadar yang rendah dan dengan peningkatan pengangkutan awam pencemaran udara juga dapat dikurangkan bak kata mutiara, menyelam sambil minum air. Peratus penjimatan yang dijangkakan ialah 5%.

Dari tinta kaca yang berbeza, perbelanjaan bil elektrik. Ibu bapa perlulah memastkan anak anak mereka menutup sewaktu idak menggunakannya. Ibu bapa perlu mengawal anak-anak untuk mengurangkan perbelanjaan bil elektrik sebelum nasi sudah menjadi bubur. Peratus penjimatan yang dijangkakan ialah 3%.

Konklusinya, rakyat perlulah mengamalkan amalan jimat cermat agar perbelanjaan pada masa hadapan apat dikurangankan bak kata cendikiawan menyediakan payung sebelum hujan.

37

c.) Kesan kepada kos sara hidup bagi sebuah keluarga pada ahun 2013 jika dibandingkan tahun 2009 ialah: Ketua keluarga terpaksa meminjam hutang wang untuk menyara kehidupannya. Ini akan menyebabkan mereka stress dan menghadapi masalah kesihatan. Ketua keluarga juga terpaksa bekerja keras untuk meningkatkan kos pendapatan keluarganya. Ketua keluarga juga terpaksa bekerja lebih daripada satu pekerjaan untuk memastikan jumlah pendapatan keluarganya agar keluarganya hidup selesa.

d.) Jika cadangan langkah langkah penjimatan untuk menurunkan kos peningkatan diterima kesan kepada nilai Indeks Gubahan ialah :

Indeks Gubahan = Indeks Gubahan = I = (Jumlah Perbelanjaan pada Tahun 2013) (Jumlah Perbelanjaan pada Tahun 2009)

X 100

999 946

X 100

= 106 Indeks Gubahan menunurn dari indeks gubahan yang betul. e.) Peratus penurunan kos sara hidup pada tahun 2013 jika langkah penjimatan diambil :
Peratus penurunan = (Harga benar tahun 2013) (Harga lepas penjimatan tahun 2013) (Harga benar tahun 2013)

X 100 %

(1284) (1213) (1284)

X 100 %

71 1284

X 100 %

6 % (Peratus penurunan)

38

REFLEKSI

Semasa menjalankan projek ini saya telah sedar bahawa kita perlu berjimat cermat agar dapat menapung kehidupan seharian tanpa sebarang kekurangan. Perbelanjaan bagi semua item semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan menjalankan projek ini, saya juga telah sedar bahawa saya perlu belajar dengan lebih tekun agar saya dapat menjamin masa depan yang cerah pada era moden ini. Saya juga berasa amat kesian kepada masyarakat yang berpendapatan rendah yang perlu bertungkus lumus untuk mencari rezeki agar dapat meneruskan kehidupan mereka. Terdapat pelbagai nilai murni yang telah saya amalkan semasa melaksanakan projek ini iaitu sabar. Contohnya, saya dengan sabarnya telah menemu ramah responden responden yang pelbagai karenah semata-mata untuk mendapatkan data yang tepat untuk mendapatan pengiraan yang tepat untuk menbuat pengiraan yang tepat. Selain itu, saya telah mengamalkan nilai amanah. Contohnya, saya telah menyiapkan projek ini pada tempohnya. Pendapat saya dalam bentuk ilustrasi dan juga puisi :

Pendapat saya dalam bentuk Ilustrasi.

39

Pendapat dalam betuk puisi : Puisi : Jimat Cermat

sumber rezeki yang sedikit, akan terasabanyak sekiranya, amalan berjimat cermat, diamalkan dalam hidup. sikap membazir merupakan, amalan yang keji dan, mengikut kehendak syaitan, manakala berjimat cermat amalan yang terpuji. amalan berjimat cermat, dalam setiap hal, mampu menjamin masa depan, lebih cerah. berbelanja secara berlebihan, merupakan suatu pembaziran, dan akan menimbulkan, masalah kewangan. kehidupan akan menjadi, lebih bahagia, seandainya amalan berjimat cermat, dipraktikkan sesuai dengan tuntutan agama. sumber sedikit sekiranya, berjimat lebih bermanfaat, daripada sumber yang banyak tetapi, boros dalam kehidupan. perancangan yang rapi, dapat mengelakkan, diri kita daripada , sikap membazir.

40