Anda di halaman 1dari 15

REKOD KEBERKESANAN PROGRAM TAHUN 2012

Bidang / Unit _________________________

Nama Program Objektif Peserta Perasmi / penceramah Pemantauan (oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan) (nyatakan bilangan dan tingkatan/tahun)

Tempoh Laksana : Kos : Anjuran : Tempat : Sekolah / PPD / JPNS / KPM / NGO

Kekangan

(tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Penilaian

(selepas program dilaksanakan, bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

Tandatangan Penilai : Nama Penilai : Tarikh :

LAPORAN PROGRAM
PERTANDINGAN CATUR DAN DAM
_________________________________________________________

PELAKSANA : ( Contoh Panitia Matematik / unit Perkhidmatan ) PROGRAM : ( Nyatakan NAMA PROGRAM SANG KANCIL ) TARIKH PELAKSANAAN : HARI : MASA : ( Contoh 7.30 pagi hingga 1.30 petang pelajar sesi pagi ; 2.30 petang hingga 5.30 petang pelajar sesi petang ) TEMPAT : AKTIVITI : ( Nyatakan secara ringkas, contoh : ceramah KUMON, sesi soal jawab, kuiz, pameran, pertandingan ) KUMPULAN SASARAN : ( Nyatakan dengan tepat 80 ORANG MURID GALUS MATEMATIK TAHUN 4 ) OBJEKTIF : STRATEGIK PELAKSANAAN : ( Nyatakan kaedah yang digunakan, contoh secara kumpulan kecil/kelompok )

RUMAH TUAH

PERTANDINGAN CATUR DAN DAM 19 MAC 2012 ISNIN 1.15 2.00 PETANG

KELAS 6AS1

PERTANDINGAN CATUR DAN DAM DIKALANGAN AHLI RUMAH SUKAN TUAH

29 ORANG AHLI RUMAH SUKAN TUAH i) Mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli-ahli rumah sukan tuah ii) Menjayakan program / aktiviti yang telah dirancang. iii) Melatih AJK mengendalikan program yang telah dirancang Pertandingan secara individu. Permainan catur melibatkan 8 orang pelajar (4 pasangan). Permainan Dam melibatkan 8 orang pelajar( 4 pasangan).

ALAT DIGUNAKAN : ( Senaraikan peralatan, contoh kertas mahjong, kad imbasan )

Papan Catur dan Dam

KOS KESELURUHAN : ( Jika berkaitan )

Tiada

PENILAIAN PROGRAM : ( Nyatakan impak kepada kumpulan sasar tersebut )

PemenangPertandingan Catur , Nimat(pertama). Ashwyn (kedua), Norizuan (ketiga) dan Vijay(keempat) Pemenang Pertandingan Dam, Masziah (pertama), Chan Soo Peng (kedua), Azhari (ketiga) dan Ooi Hui Leng (keempat)

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : ( Saranan penilai, contoh diadakan dalam dewan yang lebih luas / kecilkan saiz kumpulan )

1. Menambah bilangan peralatan catur 2. Memberi latihan awal kepada pelajar yang tidak tahu main catur

Laporan perlu dilampirkan bersama gambar dan buku program jika berkaitan

Disediakan oleh : ............................................................. (NAMA SETI HAJAR DOLLAH ) (JAWATAN GURU PENASIHAT ) Tarikh :20 MAC 2012

LAPORAN PROGRAM
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK
_________________________________________________________

PELAKSANA : ( Contoh Panitia Matematik / unit Perkhidmatan ) PROGRAM : ( Nyatakan NAMA PROGRAM SANG KANCIL ) TARIKH PELAKSANAAN : HARI : MASA : ( Contoh 7.30 pagi hingga 1.30 petang pelajar sesi pagi ; 2.30 petang hingga 5.30 petang pelajar sesi petang ) TEMPAT : AKTIVITI : ( Nyatakan secara ringkas, contoh : ceramah KUMON, sesi soal jawab, kuiz, pameran, pertandingan ) KUMPULAN SASARAN : ( Nyatakan dengan tepat 80 ORANG MURID GALUS MATEMATIK TAHUN 4 ) OBJEKTIF : STRATEGIK PELAKSANAAN : ( Nyatakan kaedah yang digunakan, contoh secara kumpulan kecil/kelompok )

PENGURUSAN TINGKATAN 6

PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 12 MAC 2012 14 MAC 2012 ISNIN, SELASA, RABU 8.00 PAGI 12.30 TENGAHARI

KELAS 6AS1, 6AS2, 6AK1, 6AK2, 6AK3

KELAS TAMBAHAN, TEKNIK MENJAWAB SOALAN, SESI SOAL JAWAB

111 ORANG PELAJAR STPM 2012 i) Menghabiskan sukatan pelajaran lebih awal. ii) Mengenalpasti teknik menjawab soalan. iii) Melengkapkan keperluan kerja kursus (PEKA) Program dilaksanakan mengikut kelas yang terlibat dan jadual yang telah ditetapkan

ALAT DIGUNAKAN : ( Senaraikan peralatan, contoh kertas mahjong, kad imbasan )

Helaian edaran mengikut mata pelajaran

KOS KESELURUHAN : ( Jika berkaitan )

Tiada

PENILAIAN PROGRAM : ( Nyatakan impak kepada kumpulan sasar tersebut )

Program dapat menghabiskan sukatan pelajaran yang telah dirancang. Murid dapat mengenalpasti teknik menjawab soalan bagi mata pelajaran berkaitan. Melengkapkan keperluan kerja kursus (PEKA)

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : ( Saranan penilai, contoh diadakan dalam dewan yang lebih luas / kecilkan saiz kumpulan )

1. Kehadiran murid kurang memuaskan, tindakan tegas perlu diambil bagi memastikan murid hadir pada program akan datang. Murid dinasihatkan dan tegur agar menghargai peluang yang disediakan oleh pihak sekolah.

Laporan perlu dilampirkan bersama gambar dan buku program jika berkaitan

Disediakan oleh : ............................................................. (NAMA SETI HAJAR DOLLAH ) (JAWATAN GURU ) Tarikh :19 MAC 2012

LAPORAN PROGRAM
PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS DARI LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG, JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
_________________________________________________________

PELAKSANA : ( Contoh Panitia Matematik / unit Perkhidmatan ) PROGRAM : ( Nyatakan NAMA PROGRAM SANG KANCIL ) TARIKH PELAKSANAAN : HARI : MASA : ( Contoh 7.30 pagi hingga 1.30 petang pelajar sesi pagi ; 2.30 petang hingga 5.30 petang pelajar sesi petang ) TEMPAT : AKTIVITI : ( Nyatakan secara ringkas, contoh : ceramah KUMON, sesi soal jawab, kuiz, pameran, pertandingan ) KUMPULAN SASARAN : ( Nyatakan dengan tepat 80 ORANG MURID GALUS MATEMATIK TAHUN 4 ) OBJEKTIF : STRATEGIK PELAKSANAAN : ( Nyatakan kaedah yang digunakan, contoh kecil/kelompok )

PENGURUSAN TINGKATAN 6

PROGRAM LAWATAN MUHIBBAH 13 APRIL 2012 JUMMAT 9.00 PAGI 12.30 TENGAHARI

DEWAN SMK DARUL EHSAN

TAKLIMAT, LAWATAN KAWASAN SEKOLAH

150 ORANG PELAJAR DAN 20 URUSETIA PERDA, JPNPP i) Lawatan Penanda Aras Sekolah ii) Mengeratkan hubungan warga pendidik dan pelajar antara dua negeri

Program dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan

ALAT DIGUNAKAN : ( Senaraikan peralatan, contoh kertas mahjong, kad imbasan )

Pameran, LCD- tayangan

KOS KESELURUHAN : ( Jika berkaitan )

Makanan , minum dan cenderahati RM2,300-00

PENILAIAN PROGRAM : ( Nyatakan impak kepada kumpulan sasar tersebut )

Program dapat mengeratkan hubungan warga PERDA dan warga SMK DE

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : Kumpulan yang hadir dalam jumlah yang besar, ini akam melibatkan kos yang tinggi. ( Saranan penilai, contoh diadakan Dicadangkan pada masa depan jumlah tetamu yang diterima adalah dalam kumpulan yang kecil. dalam dewan yang lebih luas / kecilkan Pihak sekolah mengharapkan sumbangan dari agensi-agensi untuk membiayai kos yang terlibat. saiz kumpulan )

Laporan perlu dilampirkan bersama gambar dan buku program jika berkaitan

Disediakan oleh : ............................................................. (NAMA SETI HAJAR DOLLAH ) (JAWATAN GURU ) Tarikh :16 APRIL2012

LAPORAN PROGRAM
KURSUS PENINGKATAN PRESTASI EKONOMI STPM DAN PENANDAAN EKONOMI 1
_________________________________________________________

PELAKSANA : ( Contoh Panitia Matematik / unit Perkhidmatan ) PROGRAM : ( Nyatakan NAMA PROGRAM SANG KANCIL ) TARIKH PELAKSANAAN : HARI : MASA : ( Contoh 7.30 pagi hingga 1.30 petang pelajar sesi pagi ; 2.30 petang hingga 5.30 petang pelajar sesi petang ) TEMPAT : AKTIVITI : ( Nyatakan secara ringkas, contoh : ceramah KUMON, sesi soal jawab, kuiz, pameran, pertandingan ) KUMPULAN SASARAN : ( Nyatakan dengan tepat 80 ORANG MURID GALUS MATEMATIK TAHUN 4 ) OBJEKTIF : STRATEGIK PELAKSANAAN : ( Nyatakan kaedah yang digunakan, contoh secara kumpulan

UNIT EKONOMI KURSUS PENINGKATAN PRESTASI EKONOMI STPM DAN PENANDAAN EKONOMI 1

7 JANUARI 2012 SABTU 8.00 PAGI 12.30 TENGAHARI

BILIK KURIKULUM SMK DARUL EHSAN

BENGKEL TEKNIK PENANDAAN SKRIP, SESI SOAL JAWAB

3 ORANG GURU MATAPELAJARAN EKONOMI STPM 2012 i) Menambah maklumat terkini dalam teknik penandaan. ii) Menyelaraskan proses penandaan antara guru.

Program dilaksanakan secara berkumpulan, bengkel

kecil/kelompok ) ALAT DIGUNAKAN : ( Senaraikan peralatan, contoh kertas mahjong, kad imbasan )

Helaian edaran- soalan , skema

KOS KESELURUHAN : ( Jika berkaitan )

Tiada

PENILAIAN PROGRAM : ( Nyatakan impak kepada kumpulan sasar tersebut )

Program membolehkan guru matapelajaran mendapat maklumat dan teknik penandaan yang terkini

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : ( Saranan penilai, contoh diadakan dalam dewan yang lebih luas / kecilkan saiz kumpulan )

1. Mendapatkan khidmat ketua pemeriksa luar dan disebarluas kursus ini untuk semua guru ekonomi Daerah Gombak.

Laporan perlu dilampirkan bersama gambar dan buku program jika berkaitan

Disediakan oleh : ............................................................. (NAMA SETI HAJAR DOLLAH ) (JAWATAN GURU ) Tarikh :10 JANUARI 2012

LAPORAN PROGRAM
KURSUS PENINGKATAN PRESTASI EKONOMI STPM DAN PENANDAAN EKONOMI 1
_________________________________________________________

PELAKSANA : ( Contoh Panitia Matematik / unit Perkhidmatan ) PROGRAM : ( Nyatakan NAMA PROGRAM SANG KANCIL ) TARIKH PELAKSANAAN : HARI : MASA : ( Contoh 7.30 pagi hingga 1.30 petang pelajar sesi pagi ; 2.30 petang hingga 5.30 petang pelajar sesi petang ) TEMPAT : AKTIVITI : ( Nyatakan secara ringkas, contoh : ceramah KUMON, sesi soal jawab, kuiz, pameran, pertandingan ) KUMPULAN SASARAN : ( Nyatakan dengan tepat 80 ORANG MURID GALUS MATEMATIK TAHUN 4 ) OBJEKTIF : STRATEGIK PELAKSANAAN : ( Nyatakan kaedah yang digunakan, contoh secara kumpulan

UNIT EKONOMI KURSUS PENINGKATAN PRESTASI EKONOMI STPM DAN PENANDAAN EKONOMI 2

18 FEBRUARI 2012 SABTU 8.00 PAGI 12.30 TENGAHARI

BILIK KURIKULUM SMK DARUL EHSAN

BENGKEL TEKNIK PENANDAAN SKRIP, SESI SOAL JAWAB

3 ORANG GURU MATAPELAJARAN EKONOMI STPM 2012 i) Menambah maklumat terkini dalam teknik penandaan. ii) Menyelaraskan proses penandaan antara guru.

Program dilaksanakan secara berkumpulan, bengkel

kecil/kelompok ) ALAT DIGUNAKAN : ( Senaraikan peralatan, contoh kertas mahjong, kad imbasan )

Helaian edaran- soalan , skema

KOS KESELURUHAN : ( Jika berkaitan )

Tiada

PENILAIAN PROGRAM : ( Nyatakan impak kepada kumpulan sasar tersebut )

Program membolehkan guru matapelajaran mendapat maklumat dan teknik penandaan yang terkini

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : ( Saranan penilai, contoh diadakan Mendapatkan khidmat ketua pemeriksa luar dan disebarluas kursus ini untuk semua guru dalam dewan yang lebih luas / kecilkan ekonomi Daerah Gombak. saiz kumpulan )

Laporan perlu dilampirkan bersama gambar dan buku program jika berkaitan

Disediakan oleh : ............................................................. (NAMA SETI HAJAR DOLLAH ) (JAWATAN GURU ) Tarikh :21 FEBRUARI 2012

LAPORAN PROGRAM
TAKLIMAT PENTAKSIRAN SUKATAN BAHARU STPM EKONOMI MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA 2012
_________________________________________________________

PELAKSANA : ( Contoh Panitia Matematik / unit Perkhidmatan ) PROGRAM : ( Nyatakan NAMA PROGRAM SANG KANCIL ) TARIKH PELAKSANAAN : HARI : MASA : ( Contoh 7.30 pagi hingga 1.30 petang pelajar sesi pagi ; 2.30 petang hingga 5.30 petang pelajar sesi petang ) TEMPAT : AKTIVITI : ( Nyatakan secara ringkas, contoh : ceramah KUMON, sesi soal jawab, kuiz, pameran, pertandingan ) KUMPULAN SASARAN : ( Nyatakan dengan tepat 80 ORANG MURID GALUS MATEMATIK TAHUN 4 ) OBJEKTIF : STRATEGIK PELAKSANAAN : ( Nyatakan kaedah yang digunakan, contoh secara kumpulan

JABATAN PELAJARAN MALAYSIA/SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK/MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA TAKLIMAT PENTAKSIRAN SUKATAN BAHARU STPM EKONOMI 2012 18 APRIL 19 APRIL 2012 RABU DAN KHAMIS RABU : 8.00 PAGI 10.30 MALAM KHAMIS : 8.30 PAGI 12.30 TENGAHARI CRYSTAL BALLROOM, HOTEL CRYSTAL CROWN, PELABUHAN KLANG 1. TAKLIMAT SUKATAN BAHARU EKONOMI KERTAS1 2. TAKLIMAT SUKATAN BAHARU EKONOMI KERTAS 2 3. TAKLIMAT PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH(PBS) GURU MATAPELAJARAN EKONOMI STPM 2012 DAERAH GOMBAK DAN DAERAH KLANG i) Mejelaskan maklumat sistem sukatan baharu stpm ii) Menyelaraskan proses pengurusan PBS.

Program dilaksanakan secara berkumpulan, penerangan,

kecil/kelompok ) ALAT DIGUNAKAN : ( Senaraikan peralatan, contoh kertas mahjong, kad imbasan )

Helaian edaran- sukatan pelajaran baru, maklumat PBS (muatturun dari Laman MPM), power point

KOS KESELURUHAN : ( Jika berkaitan )

JPN , MPM

PENILAIAN PROGRAM : ( Nyatakan impak kepada kumpulan sasar tersebut )

Program membolehkan guru matapelajaran mendapat maklumat sukatan baharu mangikut penggal dan teknik pengurusan PBS

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : ( Saranan penilai, contoh diadakan Taklimat diberikan dalam kumpulan yang lebih kecil. dalam dewan yang lebih luas / kecilkan Pada masa yang sama diadakan perbincangan/bengkel rancangan tahunan bagi sukatan baru saiz kumpulan )

Laporan perlu dilampirkan bersama gambar dan buku program jika berkaitan

Disediakan oleh : ............................................................. (NAMA SETI HAJAR DOLLAH ) (JAWATAN GURU ) Tarikh :22 APRIL 2012

LAPORAN PROGRAM
MAJLIS AKUJANJI CALON STPM TAHUN 2012
_________________________________________________________

PELAKSANA : ( Contoh Panitia Matematik / unit Perkhidmatan ) PROGRAM : ( Nyatakan NAMA PROGRAM SANG KANCIL ) TARIKH PELAKSANAAN : HARI : MASA : ( Contoh 7.30 pagi hingga 1.30 petang pelajar sesi pagi ; 2.30 petang hingga 5.30 petang pelajar sesi petang ) TEMPAT : AKTIVITI : ( Nyatakan secara ringkas, contoh : ceramah KUMON, sesi soal jawab, kuiz, pameran, pertandingan ) KUMPULAN SASARAN : ( Nyatakan dengan tepat 80 ORANG MURID GALUS MATEMATIK TAHUN 4 ) OBJEKTIF : STRATEGIK PELAKSANAAN : ( Nyatakan kaedah yang digunakan, contoh secara kumpulan kecil/kelompok )

PENGURUSAN TINGKATAN 6

MAJLIS CALON STPM TAHUN 2012 14 FEBRUARI 2012 SELASA 7.30 PAGI 9.00 PAGI

DEWAN SMK DARUL EHSAN 1 2 3 4. TAKLIMAT PENYELARAS TINGKATAN 6 TAKLIMAT OLEH PENOLONG KANAN TINGKATAN 6 TAKLIMAT OLEH PENGETUA PELAJAR MEMBACA IKRAR AKUJANJI DAN MENANDATANGANI BORANG AKUJANJI

SEMUA PELAJAR TINGKATAN 6 ATAS TAHUN 2012 i) Meningkatkan motivasi pelajar untuk menghadapi STPM ii) Menggalakkan pelajar untuk bijak dalam pengurusan masa

Program dilaksanakan mengikut tingkatan.

ALAT DIGUNAKAN : ( Senaraikan peralatan, contoh kertas mahjong, kad imbasan )

Edaran Borang Akujanji

KOS KESELURUHAN : ( Jika berkaitan )

Tiada

PENILAIAN PROGRAM : ( Nyatakan impak kepada kumpulan sasar tersebut )

Program ini dapat memotivasikan pelajar untuk belajar bersungguh-sungguh dan meningkatkan prestasi akademik masing-masing.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : ( Saranan penilai, contoh diadakan Bacaan Akujanji dapat dilakukan secara kumpulan lebih kecil atau individu. dalam dewan yang lebih luas / kecilkan Majlis disaksikan oleh ibu bapa pelajar. saiz kumpulan )

Laporan perlu dilampirkan bersama gambar dan buku program jika berkaitan

Disediakan oleh : ............................................................. (NAMA SETI HAJAR DOLLAH ) (JAWATAN PENOLONG SETIAUSAHA ) Tarikh :20 FEBRUARI 2012