Anda di halaman 1dari 2

PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 TAHUN 2012

NAMA : Nilai : Melindungi Hak Pekerja B1/2D26E1 A. Isi tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai 1. Seorang pekerja berhak mendapat _________ yang sesuai dengan bidang, tugas dan kelulusan. 2. Majikan patut memberikan _____________ kepada pekerja yang cemerlang. 3. Seorang majikan bertanggungjawab menyediakan suasana tempat kerja yang ___________ untuk pekerjanya. 4. Pekerja patut memastikan bahawa majikan ada menyediakan perlindungan ____________ jika mereka terlibat dalam kemalangan industri. 5. Majikan juga bertanggungjawab memberikan ______________ yang telah ditetapkan oleh kerajaan. 6. Encik Tan memberikan _______________ gaji kepada semua pekerjanya setiap tahun. 7. Puan Devi membenarkan pekerjanya Ramesh mengambil ______________ untuk melawat ibunya yang sakit. 8. Demi menjaga keselamatan pekerja, Syarikat Maju Jaya Sdn. Bhd. telah memperketatkan ciri-ciri _____________ syarikat. KELAS : TARIKH :

anugerah gaji

selesa cuti

insurans keselamatan

PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 TAHUN 2012


B3D26E1 B. Jawab semua soalan.

1. Pada pandangan anda, mengapakah pekerja harus dihargai? _____________________________________________________________________ 2. Berikan 2 sumbangan golongan pekerja kepada negara? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. Apakah tanggungjawab pihak majikan dalam membela nasib pekerja? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

B4/5/6D26E1 C. PROJEK Anda di kehendaki mengenalpasti satu syarikat yang mepunyai lebih dari 10 orang pekerja. Dapatkan maklumat-maklumat berikut dari syarikat tersebut. Bilangan pekerja Lingkungan gaji pekerja Ciri-ciri keselematan Kemudahan cuti Cara pekerja dilayan

Tuliskan satu laporan dan juga pendapat kamu bagaimana syarikat ini boleh menjaga hak pekerja mereka dengan lebih baik.