Anda di halaman 1dari 3

STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1

TERAS BIL. 1 2 3 4 5 6 7 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

BAB

BAND 1 2 1 1 1 2 3

KOD B1D1E1 B2D1E1 B1D2E1 B1D2E2 B1D1E3 B2D2E1 B3D1E1

ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN

EVIDENCE Menyebut atau menulis tiga jawatan dalam struktur organisasi bengkel. Menerangkan secara lisan atau bertulis amalan 4M. Menyebut atau menulis lima faktor utama reka bentuk. Menyebut atau menulis tujuh alatan tangan termasuk mesin. Menyebut atau menulis pernyataan masalah yang hendak diselesaikan. Menerangkan secara lisan atau bertulis proses kemasan menggunakan syelek Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan.

CATATAN

B4D1E1

* Peraturan: Lakaran mesti menggunakan pensil, tidak boleh menggunakan pembaris, lakaran mesti dalam bentuk oblik atau isometrik

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KERJA PAIP ELEKTRIK

5 6 1 2 3 4 1 2 2 3 4

B5D1E1 B6D1E1 B1D3E1 B2D3E1 B3D2E1 B4D2E1 B1D4E1 B2D4E1 B2D4E2 B3D3E1 B4D3E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada *Daya usaha : lakaran kemas dan bersih pernyataan masalah dengan *daya usaha Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan *idea baharu : mempunyai dimensi dan label masalah dan melahirkan *idea baharu sebagai nilai bahan tambah. Menyebut atau menulis tiga sumber elektrik dan tiga jenis wayar. Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi tiga alatan tangan termasuk pena ujian. Membuat pendawaian plag 3 pin 13A. * Prosedur : Mengikut langkah kerja yang Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut betul *prosedur. Menyebut atau menulis sistem bekalan air di rumah dan tiga jenis paip. Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi tiga paip yang disambung ke tangki simpanan air. Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi enam jenis penyambung paip. Membuat penyenggaraan perangkap P. Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut * Urutan : Susunan yang teratur *urutan.

STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1


20 21 22 23 24 25 ELEKTIF 26 27 28 29 30 31 PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN 1 1 1 1 2 2 B1D7E1 B1D7E2 B1D7E3 B1D7E4 B2D7E1 B2D7E2 Menyebut atau menulis empat alat pembayaran masa kini. Menyebut atau menulis tiga bidang perniagaan perkhidmatan Menyebut atau menulis empat jenis milikan perniagaan. Menyebut atau menulis lima faktor yang mempengaruhi perniagaan. Menerangkan secara lisan atau bertulis perniagaan runcit, borong dan antarabangsa. Menerangkan secara lisan atau bertulis empat jenis milikan perniagaan dan cirinya berdasarkan modal, bilangan pemilik dan liabiliti. Menyebut atau menulis dua dokumen dalam penubuhan perniagaan kecil. Menyebut atau menulis langkah menubuhkan perniagaan kecil. Menerangkan secara lisan atau bertulis aspek pengendalian dan kawalan perniagaan. Menyediakan penyata aliran tunai. Menyediakan penyata aliran tunai mengikut format yang *betul. * Betul: Ada penerimaan dan perbelanjaan serta baki. Disediakan mengikut format yang telah ditetapkan * Tepat: pengiraan yang betul mengikut formula (Penerimaan perbelanjaan = Baki h/b) TANAMAN HIASAN JAHITAN 1 2 3 1 2 3 B1D5E1 B2D5E1 B3D4E1 B1D6E1 B2D6E1 B3D5E1 Menyebut atau menulis tiga jenis mesin jahit. Menerangkan secara lisan atau bertulis fungsi enam bahagian mesin jahit. Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung. Menyebut atau menulis dua jenis keratan batang. Menerangkan secara lisan atau bertulis nisbah campuran medium semaian Menyemai keratan batang dalam medium semaian.

32 33 34 35 36 PENUBUHAN DAN PENGENDALIAN PERNIAGAAN

1 1 2 3 4

B1D8E1 B1D8E2 B2D8E1 B3D6E1 B4D4E1

37

B5D2E1

Menyediakan penyata aliran tunai mengikut format yang betul dan pengiraan yang *tepat.

STANDARD PRESTASI KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1


Menyebut atau menulis lapan jenis dokumen dalam perniagaan. Menyebut atau menulis dua syarat masa serahan Menerangkan secara lisan atau bertulis pengelasan dokumen perniagaan sebelum, semasa dan selepas urusniaga. Menerangkan secara lisan atau bertulis empat syarat bayaran angkutan. Menerangkan secara lisan atau bertulis empat daripada pengertian berikut iaitu pengeluaran, permintaan, Menerangkan secara lisan atau bertulis dua daripada kos berikut iaitu kos bahan, kos upah dan kos overhed.

38 39 40 41 42 PENGELUARAN 43 DOKUMEN PERNIAGAAN

1 1 2 2 2 2

B1D9E1 B1D9E2 B2D9E1 B2D9E2 B2D10E1 B2D10E2