Anda di halaman 1dari 7

MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BIL 1. TAJUK PRANOMBOR KEMAHIRAN 1.1: Mengkelas benda konkrit dan semi konkrit. i) Warna ii) Saiz iii) Bentuk iv) Jenis BAHAN / ALATAN -Kad warna asas. -Pensel warna -Benda konkrit pelbagai bentuk / saiz -Lembaran kerja - Perisisan komputer - Gambar-gambar pelbagai jenis - benda-benda konkrit - Gambar-gambar - Lembaran kerja.

2.

KONSEP ANGKA

2.1: Menyatakan kuantiti melalui perbandingan. 2.1.1: Banyak atau sedikit. 2.1.2: Sama banyak atau tidak sama banyak. 2.1.3: Lebih atau kurang. 3.1: Nilai nombor. 3.1.1: 1 hingga 5 3.1.2: 6 hingga 9 3.2: Mengenal angka 1 hingga 9 3.2.1: Mengenal nombor dalam perkataan. 3.3: Nombor 1 hingg 9. i) Turutan Menaik. ii) Turutan menurun iii) Nombor di antara

3.

MENGENAL NOMBOR

-Benda-benda maujud -Pembilang - Kad-kad angka. -Kad-kad kinestetik ( kad tebuk / kad timbul ) Kad Acuan Angka ( Plastisin atau tanah liat ) - Lembaran kerja - Kad-kad gambar. - Kad-kad domino. -Tangga angka -Perisian komputer - Benda maujud ( gelas atau kotak lutsinar) - Kad-kad nombor gandaan sepuluh.

4.

MENGENAL SIFAR

4.1: Operasi tambah melibatkan sifar 4.2: Operasi tolak melibatkan sifar. 4.3: Simbol ( 0 ) dalam nombor gandaan 10.

BIL 5.

TAJUK

KEMAHIRAN

BAHAN / ALATAN - Pembilang - Getah ( gelang ) & kotak (sebagai kumpulan ) - Kad angka. - Kad- kad gambar. -Perisian komputer. - Audio visual. - Kad simbol & kad nombor - Kad imbasan fakta asas (Jawapan di belakang kad ) - Pembilang atau benda-benda konkrit. - Kad simbol - Kad imbasan fakta asas tolak.

OPERASI 5.1: Mengenalkan konsep tambah. TAMBAH 5.2: Menulis ayat matematik bagi DALAM operasi tambah melalui proses LINGKUNGAN 10 penyatuan. 5.3: Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 10. 5.4: Menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga 10.

6.

OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10.

6.1: Mengenal konsep tolak. 6.2: Menulis ayat matematik bagi operasi tolak melalui proses pengasingan. 6.3: Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10. 6.4: Menolak secara spontan fakta asas tolak yang melibatkan nombor hingga 10. 6.5: Penyelesaian masalah. 7.1: Menamakan dan menentukan nilai nombor. 11 hingga 20 21 hingga 30 31 hingga 40 41 hingga 50 7.2: Menulis angka. 11 hingga 20 21 hingga 30 31 hingga 40 41 hingga 50 7.3: Melengkapkan nombor secara membilang satu-satu. 11 hingga 20 21 hingga 30 31 hingga 40 41 hingga 50 7.4: Menulis nombor dalam perkataan. 7.5: Menentukan nilai tempat puluh dan sa. 7.6: Menulis angka dalam perkataan.

7.

MENGENAL NOMBOR 11 - 50

- Benda-benda konkrit Pembilang - Kad angka sehinga 50 - Kad gambar. - Dekad-dekad - Pembilang unit sa. ( lidi ) -Pembilang unit puluh (ikatan sepuluh)

BIL 8.

TAJUK OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18.

KEMAHIRAN 8.1: Menulis ayat matematik bagi operasi Tambah proses penyatuan. 8.2: Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor hingga 18. 8.3: Menambah secara spontan fakta asas Tambah. 8.4: Menulis hitungan tambah dalam bentuk Lazim yang melibatkan nombor hingga 18. 8.5: Penyelesaian masalah. 9.1: Menulis ayat matematik. 9.2: Melengkapkan ayat matematik. 9.3: Menolak secara spontan fakta asas tolak. 9.4: Menulis hitungan tolak dalam bentuk lazim. 9.5: Penyelesaian masalah

BAHAN / ALATAN - Pembilang - Kad angka - Kad gambar - Kad simbol - Kad imbasan fakta asas tambah lingkungan 18.

9.

OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18

- Pembilang -Kad-kad angka - lembaran kerja - Garis nombor - Benda maujud - Kad imbasan fakta asas tolak. - Kad perkataan tolak dan baki. - Kad simbol - Kad ayat matematik - Kad imbasan - Lembaran kerja.

10.

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA.

10.1: Menambah sebarang dua nombor, satu digit dan gandaan sepuluh dan sebaliknya. - bentuk ayat - bentuk lazim 10.2: Menambah sebarang dua nombor, satu digit dan dua digit dan sebaliknya. - bentuk ayat - bentuk lazim 10.3: Menambah sebarang dua nombor, dua digit. - bentuk ayat - bentuk lazim 10.4: Penyelesaian masalah.

BIL 11.

TAJUK OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA.

KEMAHIRAN 11.1: Menambah sebarang dua nombor, dua digit dengan satu digit dan sebaliknya. - bentuk ayat - bentuk lazim 11.2: Menambah sebarang dua nombor, dua digit dengan dua digit. - bentuk ayat - bentuk lazim 11.3: Penyelesaian masalah. 12.1: Menolak sebarang nombor, satu digit daripada nombor dua digit. - bentuk ayat - bentuk lazim 12.2: Menolak sebarang nombor, dua digit daripada nombor dua digit. - bentuk ayat - bentuk lazim 12.3: Penyelesaian masalah. 13.1: Menolak sebarang nombor, satu digit daripada nombor dua digit. - bentuk ayat - bentuk lazim 13.2: Menolak sebarang dua nombor, dua digit dengan nombor dua digit. - bentuk ayat - bentuk lazim 13.3: Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh . - bentuk ayat - bentuk lazim 13.4: Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh . - bentuk ayat - bentuk lazim 13.5: Penyelesaian masalah.

BAHAN / ALATAN - Pembilang - Kad simbol - kad angka - Lembaran kerja.

12.

OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA.

- Pembilang - Kad simbol - kad angka - Lembaran kerja. - Kad nilai tempat

13.

OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50, SECARA MENGUMPUL SEMULA

- Kad nombor pembilang -Kad-kad angka - Lembaran kerja - Kad imbasan fakta asas tolak. - Kad simbol - Kad nilai tempat - Kad pembilang

BIL 14.

TAJUK MENGENAL NOMBOR 51 - 99

KEMAHIRAN 14.1: Menamakan dan menentukan nilai nombor. 51 hingga 60 61 hingga 70 71 hingga 80 81 hingga 90 91 hingga 99 14.2: Menulis angka. 51 hingga 60 61 hingga 70 71 hingga 80 81 hingga 90 91 hingga 99 14.3: Melengkapkan nombor secara membilang satu-satu. 14.4: Menulis nombor dalam perkataan. 14.5: Menentukan nilai tempat puluh dan sa. 14.6: Menulis angka dalam bentuk panjang.

BAHAN / ALATAN - Pembilang - Pembilang - Kad gambar - Kad nilai tempat Atau rumah angka.

15.

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA.

15.1: Menambah sebarang dua nombor, satu digit dan gandaan sepuluh dan sebaliknya. - bentuk ayat - bentuk lazim 15.2: Menambah sebarang dua nombor, satu digit dan dua digit dan sebaliknya. - bentuk ayat - bentuk lazim 15.3: Menambah sebarang dua nombor, dua digit. - bentuk ayat - bentuk lazim 15.4: Penyelesaian masalah. 16.1: Menambah sebarang dua nombor, satu digit dengan dua digit atau sebaliknya. - bentuk ayat - bentuk lazim 16.2: Menambah sebarang dua nombor, dua digit dengan dua digit. - bentuk ayat - bentuk lazim 16.3: Penyelesaian masalah.

- Pembilang - Pembilang ikatan Sepuluh - Kad gambar - Kad nilai tempat atau rumah angka - Lembaran kerja

16.

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA.

- Pembilang - Kad simbol - kad angka - Lembaran kerja.

BIL 17.

TAJUK OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA.

KEMAHIRAN 12.1: Menolak sebarang nombor, satu digit daripada nombor dua digit. - bentuk ayat - bentuk lazim 12.2: Menolak sebarang nombor, dua digit daripada nombor dua digit. - bentuk ayat - bentuk lazim 12.3: Penyelesaian masalah. 18.1: Menolak sebarang nombor, satu digit daripada nombor dua digit. - bentuk ayat - bentuk lazim 18.2: Menolak sebarang dua nombor, dua digit dengan nombor dua digit. - bentuk ayat - bentuk lazim 18.3: Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh . - bentuk ayat - bentuk lazim 18.4: Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan sepuluh . - bentuk ayat - bentuk lazim 18.5: Penyelesaian masalah. 19.1: Mengenal konsep operasi darab. 19.2: Menulis ayat matemati operasi darab. - Sifir 2 hingga 5 - Sifir 6 hingga 9 19.3: Melengkapkan ayat matematik. - Sifir 2 hingga 5 - Sifir 6 hingga 9 19.4: Mendarab secara spontan. 19.5: Penyelesaian masalah.

BAHAN / ALATAN - Pembilang - Kad simbol - kad angka - Lembaran kerja. - Kad nilai tempat

18.

OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50, SECARA MENGUMPUL SEMULA

- Kad operasi tolak 2 digit daripada 1 digit. - Kad operasi gandaan sepuluh daripada gandaan sepuluh. - Pembilang cara tolak kad.

19.

OPERASI DARAB

- Benda konkrit - Lembaran kerja - Kad fakta asas - Kad kerja - Kad darab domino -Kad imbasan sifir

BIL 20.

TAJUK

KEMAHIRAN

BAHAN / ALATAN - Benda konkrit - Kad angka. - Kad simbol - Mangkuk pengasing - Pembilang - Kad ayat matematik - Wang syiling mainan - Wang syiling Sebenar -Barang permainan untuk jual beli. - Kad-kad bergambar wang syiling : 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen 50 sen, RM 1.00. - Wang sebenar: RM 1 RM 5, RM 10, - Kad gambar - kad gambar tanda harga - Tiket bas - Gambar-gambar me nyatakan bahagianbahagian hari. - Gambar gambar aktiviti harian yang berkaitan masa dalam sehari. - Muka jam tanpa jarum. - Muka jam beserta jarum.

OPERASI 20.1: Mengenal operasi bahagi melalui proses BAHAGI HINGGA pengagihan benda mengikut bilangan 45 5 yang ditentukan. 20.2: menulis dan melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi faktafakta asas hingga 45 5 20.3: Penyelesaian masalah. WANG 21.1: Mengenal wang syiling 21.2: Mengenal lambang sen. 21.3 Menyatakan perbandingan nilai duit syiling 1 sen, 5 sen, 20 sen, 50 sen dan RM 1.00 21.4: Mengenal dan menulis simbol Ringgit Malaysia (RM) 21.5: Menyatakan perbandingan nilai wang kertas RM1.00, RM 5.00 dan RM 10.00 21.6: Menyelesaikan masalah harian yang ber kaitan dengan belanja harian membeli belah dan tambang menambang yang menggunakan kiraan sen dengan melibatkan jumlah dan baki.

21.

22.

MASA DAN WAKTU

22.1: Mengenal bahagian siang dan malam. 22.2: Menyatakan waktu dalam jam. 22.3: Menyatakan waktu dalam pecahan jam. 22.4: Membaca maklumat dari kelendar hari, Haribulan, minggu, bulan dan tahun. 22.5: Penyelesaian masalah.