Anda di halaman 1dari 5

KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU II PKP 3108

KEMAHIRAN MENULIS: KAEDAH VAKT DEFINISI: Kaedah VAKT merupakan kaedah yang menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan (kinestetik atau pergerakan) Murid melihat dan menyebut perkataan sambil menulis perkataan itu berdasarkan ingatannya. OBJEKTIF: Mengatasi masalah kekeliruan huruf kecil dan huruf besar.(C-c, K-k, O-o, S-s, V-v, W-w, X-x, Z-z)
LANGKAH PENGAJARAN:

GURU Guru menunjukkan gambar huruf kecil dan huruf besar dengan menggunakan dalam bentuk visual yang menarik. (Visual)

MURID Murid melihat dan menyebut huruf kecil dan huruf besar (C-c, K-k, O-o, S-s, V-v, W-w, X-x, Z-z) berulang-ulang kali. (melibatkan penglihatan dan pendengaran murid

Guru memberikan huruf kecil dan huruf besar kepada setiap murid dalam bentuk bahan maujud/konkrit agar murid dapat menyentuh dan menggunakan deria sentuhan untuk mengenal pasti bentukbentuk huruf tersebut. Guru memberikan latihan yang

Murid menyentuh dan mengamati bentuk huruf kecil dan huruf besar dan menyebutnya sekali lagi. (Melibatkan penglihatan, sentuhan dan kinestatik)

Murid melaksanakan latihan tersebut

berbentuk menyambung titik, membentuk untuk mengukuhkan ingatan dan huruf berdasarkan huruf yang diberikan, dan memadankan huruf kecil dan huruf besar. mengatasi masalah kekeliruan di antara huruf kecil dan huruf besar. (Melibatkan penglihatan dan kinestatik)

KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU II PKP 3108


KEMAHIRAN MENULIS: TEKNIK KLOZ DEFINISI: Teknik kloz sesuai digunakan untuk ujian kefahaman, tatabahasa dan kosa kata bagi mata pelajaran bahasa. Teknik ini berguna bagi menguji pengetahuan peristilahan bagi mata pelajaran tertentu. OBJEKTIF: Murid dapat membaca dan menulis ayat berdasarkan gambar. LANGKAH PENGAJARAN: LANGKAH 1 2 AKTIVITI Murid menamakan gambar yang dipaparkan/ ditunjukkan. Murid membaca perkataan berdasarkan gambar contoh gambar sudu. 3 Murid melengkapkan ayat dengan perkataan berdasarkan gambar. 4 5 Murid membaca ayat yang lengkap. Murid menyalin semula ayat

CONTOH:

Contoh gambar:

Contoh perkataan bergambar:

Contoh ayat:

Mama beli lada. Mama beli ______.

la da

KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU II PKP 3108


CONTOH LEMBARAN KERJA (TEKNIK KLOZ) Isikan tempat kosong dengan suku kata yang diberi. GAMBAR PERKATAAN AYAT

ja ri ku da ro ti ti su

Ini jari. Ini _____.

Ini kuda. Ini _____.

Ini roti. Ini _____.

Ini tisu. Ini _____.

KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU II PKP 3108


KEMAHIRAN MENULIS: LATIH TUBI OBJEKTIF: Murid dapat menyebut dan menulis perkataan yang mempunyai akhiran huruf h, s, t, k dengan betul. LANGKAH PENGAJARAN: LANGKAH 1 2 3 4 5 6 7 AKTIVITI Mempamerkan kad huruf t, k, h, s Membunyikan huruf t, k, h, s Meminta murid menyebut perkataan mengikut sebutannya sendiri. Guru menulis perkataan yang disebut oleh murid di papan tulis Guru menyebut perkataan dengan betul Guru menulis perkataan dengan betul Guru membandingkan ejaan murid dengan ejaan guru. Contoh: Sampas-sampah Rumas-rumah Kapat-kapak Kapah-kapas 8 9 Bunyikan huruf akhir (fonik) Guru menyebut beberapa perkataan lain yang mempunyai akhiran h, t, s, k dan meminta murid menunjukkan kad huruf akhir yang betul.

KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU II PKP 3108


CONTOH LEMBARAN KERJA (LATIH TUBI) Isikan tempat kosong dengan huruf h, t, k, s.

sampa__

ruma__

tana__

tumpa__

rumpu__

buki__

ula__

uba__

iti__

kata__

kota__

ema__

bua__

hia__

lua__

rua__

gaja__

oto__

ota__

pau__