Anda di halaman 1dari 2

INSTITUT LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

PENILAIAN AMALI
(K05- 05- 04)

TAJUK KEMAHIRAN DAN TAHAP No. DAN TAJUK MODUL No. DAN TAJUK PENGALAMAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN

TEKNOLOGI MEKATRONIK

COMMISSIONING (K05-05-04) 4. PERFORM ON-SITE EQUIPMENT TESTING

Obtain installation, Verify installation, Check alignment of mechanical and electrical and other components, Check configuration of assemblies, Perform input/output check, Verify input/output function, Perform test run for specified time, Documentation procedures

17

Soalan dan Arahan

1) Anda dikehendaki menyediakan satu senarai semak (checklist) bagi pemasangan peralatan stesen-stesen di makmal CIM iaitu stesen: a) b) c) d) e) ASRS (Automated Storage and Retrieval System) Stn CNC-Lathe Stn CNC Milling Stn Vision Sys Stn Manager Sys Stn

2) Check list yang di sediakan hendaklah merangkumi dari awal proses comissioning iaitu penerimaan mesin (delivery) hinggalah ke pengesahan terakhir 3) Cheklist adalah mengikut format lengkap dan standard checklist, anda boleh merujuk contoh dokumen PDF: a) CHECKLIST Liquid Chillers Ingenium b) CHECKLIST ACG CommissioningGuideline c) CHECKLIST Commissioning Proposal Format 4) Jumlah mukasurat laporan hendaklah tidak kurang daripada 10m/s dan tidak melebihi 15 m/s 5) Tarikh akhir menghantar laporan ialah pada 25 April 2011 6) Muka hadapan mestilah mengandungi tajuk tugasan dan nama ahli kumpulan dan mulakan muka hadapan laporan di m/s ke-2

18