Anda di halaman 1dari 7

Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pengajian Sosial Pendidikan Rendah) Nama

Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama / Kedua 1. Menghuraikan teori pembelajaran berkaitan dengan penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. Menerangkan pembelajaran. tujuan penggunaan sumber pengajaran dan

3. Memperincikan cara menghasil dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran. 4. Merancang untuk membina sumber pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk mata pelajaran Pengajian Sosial. Sinopsis Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan, persediaan, penggunaan, dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran, tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial, dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. This course describes the advantages, preparation, usage, and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning, the reasons in using of resources in teaching and learning, procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies, procedure in producing and organizing technology education materials for Social Studies; and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies.

45

Tajuk 1

Kandungan Teori Pembelajaran dan Kaitan Dengan Penggunaan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

Jam 9

Perkaitan pendapat tokoh dengan penggunaan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran - Gagne: bahan bercetak - Bruner: penggunaan peta minda dan bahan eksperimen - Bandura: relia, model - Vygotsky: rakan sebaya, penggunaan bahan / sumber / alat

Sensory stimulation theory untuk pembelajaran aktif - Tarikan pelbagai warna - Fakta dan gambaran visual - Pembelajaran melalui pelakuan (learning by doing) - Pembelajaran melalui perdengaran (learning by listening) Gaya pembelajaran dan kaitan dengan jenis sumber - Sensori intituitif, imaginasi - Visual - lisan - Aktif menggunakan gerak tubuh, reflektif - Sekuential global Pembelajaran melalui pengalaman - Lebih bermakna melalui pengalaman konkrit dan mengguna bahan konkrit / maujud - Membuat pemerhatian - Aktif membuat amali - Membuat refleksi - Membuat penilaian 3

Tujuan Menggunakan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pengajian Sosial

Tujuan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar jenis visual - Rangsangan - Meningkat kefahaman dan intepretasi maklumat - Menarik dan mengekal minat dan tumpuan melalui pelbagai media - Meningkatkan daya ingatan - Meningkatkan kemahiran berfikir - Memberi motivasi - Meningkatkan kreativiti - Keseronokan dalam pembelajaran

46

Tajuk

Kandungan - Memberi peluang untuk main peranan dan simulasi - Kemahiran intrapersonal dan intepersonal - Kemahiran psikomotor Tujuan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar jenis visual - Rangsangan - Meningkat kefahaman dan intepretasi maklumat - Menarik dan mengekal minat dan tumpuan melalui pelbagai media - Meningkatkan daya ingatan - Meningkatkan kemahiran berfikir - Memberi motivasi - Meningkatkan kreativiti - Keseronokan dalam pembelajaran - Memberi peluang untuk main peranan dan simulasi Tujuan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar jenis visual - Rangsangan - Meningkat kefahaman dan intepretasi maklumat - Menarik dan mengekal minat dan tumpuan melalui pelbagai media - Meningkatkan daya ingatan - Meningkatkan kemahiran berfikir - Memberi motivasi - Meningkatkan kreativiti - Keseronokan dalam pembelajaran - Memberi peluang untuk main peranan dan simulasi

Jam

Prosedur Penghasilan dan Penyelenggaraan Bahan Bercetak untuk Pengajian Sosial Panduan menghasilkan sumber pengajaran pembelajaran terpilih - Anggaran kos - kebolehgunaan - Mobiliti - Bahan mentah - Saiz, warna - Tatahias, kemasan - Panduan penggunaan termasuk unsur keselamatan - Simpanan dan penyelenggaraan - Inventori - Contoh hasil bahan bercetak ( buku teks, nota rujukan, carta, kad aktiviti, brosur,

47

Tajuk

Kandungan buku skrap, kit sumber... Persediaan sebelum penggunaan - Kesesuaian dan kesediaan tempat (physical space) - Punca sumber tenaga - Kaedah pelabelan - Diuji kebolehgunaan

Jam

Kekuatan dan kekurangan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial dari aspek - Faktor fizikal - Perancangan - Kos - Masa - Mobiliti - Penyelenggaraan - Kesesuaian dengan aktiviti pemulihan / pengayaan 4 Prosedur Penghasilan dan Penyelenggaraan Bahan Teknologi Pendidikan untuk Pengajian Sosial Panduan meghasilkan sumber terpilih - Anggaran kos - Kebolehgunaan - Mobiliti - Bahan mentah - Saiz, warna - Tatahias, kemasan - Panduan penggunaan termasuk unsur keselamatan - Simpanan dan penyelenggaraan - Inventori 12

Contoh hasil bahan teknologi pendidikan yang boleh dihasilkan(papan gulung, papan magnetik, papan flanel, papan flip, papan tulis lutsinar, model, diorama) dan alat seperti radio, TV, papan elektronik) Kegunaan dari aspek - imagen (contoh fotografi) - analogikal (contoh menunjukkan perbandingan) - logikal (contoh carta, graf) - Menerang konsep - Mempunyai unsur warna - Bunyi menjadi simulasi - Mempunyai panduan penggunaan - Bersesuaian dengan tema pengajaran - Diselaras dengan penerangan lisan - Penggunaan ruang dapat dimaksima 48

Tajuk

Kandungan Untuk papan elektronik perlu diuji dan Diselenggara

Jam

Persediaan sebelum penggunaan - Kesesuaian dan kesediaan tempat (physical space) - Lampu/cahaya - Peredaran udara - Punca bekalan tenaga - Kaedah pelabelan - Diuji kebolehgunaan - Menyediakan strategi semasa kecemasan - Alat bantu lain seperti pointer dan lainlain

Kekuatan dan kekurangan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial dari aspek: - Faktor fizikal - Perancangan - Kos - Masa - Mobiliti - Penyelenggaraan - Kesesuaian dengan aktiviti pemulihan / pengayaan - Latihan untuk penyelenggaraan 5 Prosedur Penghasilan dan Penyelenggaraan Bahan Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial Panduan menghasilkan sumber - Anggaran kos - Kebolehgunaan - Mobiliti - Saiz, warna - Tatahias, kemasan - Panduan penggunaan termasuk unsur keselamatan - Simpanan dan penyelenggaraan - Inventori 12

Contoh hasil bahan teknologi maklumat - Penggunaan perisian. Contoh: PowerPoint, Internet: email, website, e-learning, VideoKonferensi - Bentuk alat. Contoh:cakera padat,video cakera digital (DVD), thumb-drive / pen drive, i-pod Kegunaan 49

Tajuk

Kandungan - Ransangan yang tinggi melalui media audio dan visual - Interaktif - Eksploratif - Pautan - Simpanan data - Hal semasa - Boleh disesuaikan untuk pemulihan dan orang kurang upaya (OKU) Persediaan sebelum penggunaan - Kesesuaian dan kesediaan tempat (physical space) - Lampu / cahaya - Peredaran udara - Punca bekalan tenaga - Kaedah pelabelan - Diuji kebolehgunaan - Menyediakan strategi semasa kecemasan Alat bantu lain seperti pointer dan lain-lain

Jam

Kekuatan dan kekurangan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran dari aspek - Faktor fizikal - Perancangan - Kos - Masa - Mobiliti - Penyelenggaraan - Kesesuaian dengan aktiviti pemulihan / pengayaan Latihan untuk penyelenggaraan Kekuatan dan kekurangan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran dari aspek - Faktor fizikal - Perancangan - Kos - Masa - Mobiliti - Penyelenggaraan - Kesesuaian dengan aktiviti pemulihan / pengayaan - Latihan untuk penyelenggaraan Jumlah 45

50

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja Kursus: Peperiksaan Akhir:

50% 50%

Doyle, C. & Robson. (2002). Accessible curriculam: Good practice for all. Cardiff: UWIC Press. Greg, Kearsley. (2006). Exploration in learning and instruction:The theory into practice. San Diego: Park Row Inc. Guinn, C. & Karen Simmons. (2003). Bags, boxes, buttons and beyond with the bag ladies: A resource book of science and social studies projects for K-6 teachers, parents and student. Florida: Maupin House. Ismail Zain. (2002). Aplikasi multimedia dalam pengajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publications Sdn.Bhd.

Rujukan Tambahan

Ashcroft, M. & James Graham. (2002). Marvellous map activities for young learners: Easy reproducible activities that introduce important map and geographical skills and help kids explore their neighbourhood community and beyond. New York: Scholastic. Heinich, Robert, Michael Molenda, James D.Russell (1995). Instructional media and the new technologies of instruction. 4th ed. New York: Macmillan Publishing Company. Michael, J. A. Howe. (1998). Principles of abilities and human learning. Hove, East Sussex: Psychology Press. Portin, R.L. (2003). The social studies teachers book of lists. San Francisco: John Wiley & Son. Leftrancois, G.R. (1995). Theories of human learning. (Kross Report). (3rd ed). CA: Brooks/Cole.

51