Anda di halaman 1dari 10

TIPS PENTING BAGI PELAJAR MENJAWAB KERTAS 1 5227/1 Bahagian A (OBJEKTIF 30 minit) 20 soalan 1.

. Rancang masa untuk soalan 2. Faham kehendak soalan 3. Pilih jawapan salah dahulu dan potong 4. Baca setiap jawapan dengan teliti 5. Perhatikan penggunaan perkataan (istilah) 6. Gariskan perkataan bukan atau kecuali 7. Jawab soalan yang senang dahulu BAHAGIAN B (SUBJEKTIF 2 JAM) Jawab 4 soalan daripada 6 soalan 1. 2. 3. 4. 5. yang susah 6. Baca sepintas lalu semua soalan Tetapkan soalan pilihan anda Senaraikan fakta-fakta penting supaya jawapan tidak terpesong Baca soalan sekali lalu dan gariskan kehendak soalan Jawab soalan yang senang dahulu dan jangan membuang masa memikirkan soalan Gunakan helaian yang baru bagi setiap soalan Jawab semua soalan yang diminta. Jawab dalam bentuk isi-isi penting (point) Memperbanyakkan isi jawapan daripada kehendak soalan

7.
8. 9.

SOALAN PERTAMA : PENGAJIAN AL-QURAN 1.1 TIPS MENJAWAB Memahami ayat-ayat Al-Quran secara umum Memilih sekurang-kurangnya dua kata kunci yang dapat membantu memahami keseluruhan ayat. Sentiasa mengaplikasikan hukum tajwid dalam bacaan al-Quran supaya dapat menguasai bahagian hukum tajwid. Jawab dalam bentuk isi-isi penting supaya jawapan tidak menyeleweng Menguasai semua sebab turun ayat ting. empat dan lima 1.2 CONTOH SOALAN : Tulis sebab nuzul ayat 11 surah Al-Hajj. 13-11 - Contoh jawapan: Sekumpulan Badwi menemui Rasulullah dan memeluk lslam apabila tiba musim hujan, tanaman mereka subur dan isteri-isteri mereka melahirkan zuriat yang sihat .Mereka pun berkata sesungguhnya agama ini baik .Apabila tiba musim kemarau dan tandus, isteri mereka melahirkan zuriat yang tidak sihat. Mereka pun berkata sesungguhnya agama ini tidak baik. Maka turunlah ayat ini. Tips menjawab : Untuk menjawab soalan ini dengan baik, pelajar perlulah membaca ayat al-Quran yang diberikan secara umum dan cuba untuk memahami intisari ayat melalui kata kunci yang terdapat di dalam ayat. (2 markah)

Kata kunci bagi ayat ini ialah : 1. 2. 3. 1.3 TING 1.1 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 ANALISIS KEKERAPAN SOALAN TAJUK 04 PENGAJIAN ALQURAN 1. Gejala mempersendakan Agama ( S. Al-An'am : 70) 2. Pertanian dalam kehidupan ( S. Al-An'am : 141) 3. Konsep Ibadah (S. Al-An'am : 162 - 163) 4. Negara aman rakyat sejahtera (S. Al-Anfal : 60 - 63) 5. Keteguhan iman asas kekuatan jati diri (S. Al-Hajj : 11 - 13 ) 6. Iktibar dari sejarah (S. Al-Hajj : 42 - 46) 7. Kecemerlangan iman asas kejayaan ( S. Al-Mukm inun : 1 - 11) 8. Wasiat Luqman al-Hakim (S. Luqman : 12 - 19 ) 9. Tanda-tanda kekuasaan Allah ( S. Yasin : 77 - 83 ) 10. Konsep taaruf dalam Islam ( S. Al-Hujurat : 13 ) 11. Nikmat kurniaan Allah ( S. Ar-Rahman : 1 - 30) 12. Layanan terhadap orang bukan lslam ( S. Taubah : 6) 13. Mengutamakan kepentingan agama (S. Taubah : 23 - 24) 14. Menyesal dan bertaubat ( S. Taubah : 102) 15. Rasul dan peranannya (S. Taubah : 128 - 129 ) 16. Hukum zina,qazaf dan Lian ( S. An-Nur : 1- 10 ) 17. Hukum menutup aurat ( S. An-Nur : 30 - 31 ) 18. Nur dan hidayah (S. An-Nur : 35 ) 19. Kelebihan orang beriman (S. as-Sajdah : 15 - 20 ) 20. Hari kiamat dan keadilan Allah s.w.t (S. Al-waqiah : 1 - 11 ) 21. Keagungan Allah s.w.t ( S. Al-Hajj : 21 - 24 ) 05 TAHUN 06 07 08 09

SOALAN KEDUA : PENGAJIAN AL-HADIS 2.1 TIPS MENJAWAB

Memahami Al-Hadis secara umum Memilih sekurang-kurangnya dua kata kunci yang dapat membantu memahami
keseluruhan hadis. 2.2 CONTOH SOALAN : Jelaskan maksud potongan hadis yang bergaris di atas (2 markah)

. : : : ()

Contoh jawapan :

Setiap jual beli yang mengikut peraturan syarak Tips menjawab : Untuk menjawab soalan ini dengan baik, pelajar perlulah membaca hadis yang diberikan secara umum dan cuba untuk memahami hadis melalui kata kunci yang terdapat di dalam hadis. Kata kunci bagi ayat ini ialah : 1. 2. 3. 2.2 ANALISIS KEKERAPAN SOALAN TING T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 TAJUK 04 PENGAJIAN AL-HADIS 1. Kelebihan menuntut ilmu 2. Peranan ulamak 3. Akhlak mulia 4. Mensyukuri nikmat Allah 5. Menjauhi sifat-sifat buruk 6. Iman dan jihad 7. Tanggungjawab individu lslam 8. Konsep niat 9. Pekerjaan yang mulia 10. Berpegang dengan al-Quran dan As-Sunnah 11. Mukmin yang kuat lebih dikasihi Allah s.w.t 05 V TAHUN 06 07 08 09

SOALAN KETIGA : ULUM AL-QURAN

3.1 TIPS MENJAWAB Memahami sejarah al-Quran secara umum Memahami istilah (mencari kata kunci) Menghafaz

3.2 CONTOH SOALAN : Apakah maksud mukjizat (2 markah)

3.3 CONTOH JAWAPAN : Mukjizat ialah perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sebagai bukti kebenaran mereka.

3.4 ANALISIS KEKERAPAN SOALAN :


TING 2.1 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.5 T.5 T.5 TAJUK 04 ULUM AL-QURAN 1. Ulum Al-Quran dan kepentingannya 2. Pengenalan Al-Quran 3. Al-Quran sebagai mukjizat 4. Wahyu 5. Nuzul al-Quran 6. Makkiah dan Madaniyyah 7. Sejarah Al-Quran pada zaman Rasulullah s.a.w Khulafa Ar- Rasyidin dan Bani Umayyah 8. Ilmu Tafsir dan kitab-kitab tafsir 05 TAHUN 06 07 08 09

SOALAN KEEMPAT : ULUM AL-HADIS

4.1 TIPS MENJAWAB Memahami sejarah Al-Hadis secara umum Memahami istilah (mencari kata kunci) Menghafaz istilah

4.2 CONTOH SOALAN : Apakah perbezaan di antara hadis Nabawi dengan hadis Qudsi 4.3 CONTOH JAWAPAN : Perbezaan Hadis Nabawi dengan hadis Qudsi : Hadis Nabawi 1. Makna dan lafaz daripada Rasulullah 2. Menggunakan lafaz : Hadis Qudsi 1. Makna dari Allah, lafaz daripada Nabi 2. Menggunakan lafaz : (2 markah)

Tips menjawab : Untuk menjawab soalan ini dengan baik, calon perlulah menunjukkan perbezaan yang seimbang di antara Hadis Nabawi dan Hadis Qudsi. Sekiranya calon tidak menjawab soalan ini dengan seimbang markah penuh sukar untuk diperolehi. 4.4 ANALISIS KEKERAPAN : TING 2.1 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.5 T.5 T.5 T.5 TAJUK 04 ULUM AL-HADIS 2. Hadis sumber kedua perundangan Islam 3. Ilmu hadis riwayah dan dirayah 4. Hadis Nabawi, Hadis Qudsi dan Al-Quran 5. Hadis Mutawatir dan Ahad 6. Hadis Sahih, Hasan dan Dhoif 7. Istilah-istilah asas dalam Ulum al-Hadis 8. Hadis Marfu, Mauquf dan Mursal 9. Hadis Maqtuq, Syaz dan Maudu 10. Gelaran ahli hadis 11. Sunan Sittah SOALAN KELIMA : AKHLAK 05 TAHUN 06 07 08 09

5.1 TIPS MENJAWAB

Soalan akhlak merupakan soalan bonus kepada calon dan calon tidak sewajarnya meninggalkan soalan ini. Soalan akhlak kebanyakannya berbentuk KBKK calon hendaklah sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni dalam kehidupan seharian Menguasai isu-isu semasa dalam negara.

5.2 CONTOH SOALAN :

Anda dalam perjalanan ke suatu destinasi yang jauh, terangkan tiga tanggungjawab anda sepanjang perjalanan itu. (6 markah) 5.3 CONTOH JAWAPAN : Tiga tanggungjawab saya sepanjang perjalanan ialah : 1. Menjaga kebersihan tempat tersebut 2. Tidak merosakkan kemudahan awam 3. Menjaga alam sekitar daripada dirosakkan 4. Memberi bantuan kepada mereka yang menghadapi kesulitan dan memerlukan bantuan. Tips menjawab :

1. Untuk menjawab soalan ini dengan baik, pelajar perlulah menghayati sifat tersebut dan cuba
menjadikan diri berada di tempat tersebut. Pelajar juga boleh menyenaraikan seberapa banyak sifat-sifat positif. 5.5 ANALISIS KEKERAPAN : TING 2.1 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 TAJUK 04 AKHLAK 1. Adab terhadap Rasulullah 2. Adab berfikir 3. Adab amar makruf nahi munkar 4. Adab berhias diri 5. Adab menjaga orang sakit 6. Adab menziarahi jenazah 7. Adab di tempat rekreasi 8. Adab menjaga kemudahan awam 9. Adab menjaga alam 10. Adab bersedekah dan memberi hadiah 11. Adab berpidato 12. Adab bernegara 13. Adab bermusafir 14. Adab berjual beli 15. Adab berjuang 16. Adab dengan pemimpin 05 TAHUN 06 07 08 09

SOALAN KEENAM : TAMADUN DAN TOKOH 5.1 TIPS MENJAWAB

Mengingati fakta dengan tepat cthnya : soalan berkaitan dengan riwayat hidup tokoh, hasil karya. Soalan yang berkaitan dengan sifat peribadi calon hendaklah menyenaraikan semua sifat-sifat positif.

5.2 CONTOH SOALAN

5.3 CONTOH JAWAPAN

Enam sifat peribadi Imam Al-Ghazali : Fasih berkata-kata Bertakwa Kuat beribadah Rajin Suka belajar Kuat ingatan

5.4 TIPS MENJAWAB Untuk menjawab soalan ini dengan baik, calon hendaklah menyenaraikan seberapa banyak sifat positif atau akhlak mulia yang diketahui.

5.1 ANALISIS KEKERAPAN TAJUK : TING 6.1 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 TAJUK 04 TAMADUN Tamadun Islam di zaman Khulafa ar-Rasyidin Pentadbiran Ekonomi Politik Sosial Perluasan pengaruh Tamadun lslam pada zaman Khilafah Bani Umayyah dan Bani Abbasiah serta kesannya terhadap tamadun manusia Penyebaran lslam Ketenteraan Penyebaran lslam Ketenteraan Pendidikan Kehakiman Perekonomian Perkembangan ilmu TOKOH IMAM MAZHAB Imam Abu Hanifah r.a. Imam Malik r.a. Imam Syafie Imam Ahmad b. Hanbal TOKOH PEMIKIRAN Imam al-Ghazali Imam Ibnu Taimiyah Abu al-Ala al-maududi Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi TOKOH-TOKOH ISLAM Ibnu Sina Al-Khawarizmi Ibnu Khaldun Sheikh Daud Patani Hassan Al-Banna Sheikh Tahir Jalaluddin Hamka ISLAM DI NUSANTARA Kerajaan Samudera Pasai Kerajaan Melaka Kerajaan Acheh 05 TAHUN 06 07

08

09

TIPS UMUM : 1. Bagi soalan yang meminta kesan atau akibat, calon boleh memilih jawapan berikut : a. DIRI : Dimurkai Allah / diazab di akhirat Dihukum Qisas / hudud semasa di dunia Dipulaukan atau tidak dipedulikan oleh orang lain /hidup terasing Sukar mendapat pertolongan / bantuan Maruah diri tercemar Jiwa tidak tenteram Iman semakin kurang

b. KELUARGA : Keluarga akan porak-peranda Keluarga akan dipulaukan masyarakatFormat Pentaksiran | Tips | Panduan Keluarga akan dimurkai / dilaknat Allah Keluarga sentiasa susah / miskin Maruah keluarga tercemar / hina c. d. NEGARA : Negara akan mundur / menjadi lemah Ekonomi negara semakin mundur / miskin Berlaku perpecahan kaum Banyak berlaku pergaduhan / permusuhan Pembangunan terbantut Negara akan dijajah oleh kuasa asing Dilaknat / mendapat bala dari Allah AGAMA : Maruah agama rosak / dihina Sukar mengembangkan Islam Maruah umat Islam tercemar

2. Bagi soalan yang berbentuk sikap atau sifat, calon boleh memilih jawapan berikut :
-

bertawakal setelah berusaha redha dengan ketentuan Allahan | Tips | Panduan Pemarkahan | sabar dengan ujian Allah qanaah berpada dengan apa yang ada amanah ikhlas melakukan sesuatu rajin berusaha / tidak putus asa.

3. Bagi soalan yang meminta punca atau faktor yang mendorong, calon boleh memilih jawapan
berikut : iman yang lemah atau tidak kuat iman kurang pendidikan agama/ kurang penghayatan agama kurang kasih sayang ibu bapa masyarakat tidak prihatin pengaruh rakan sebaya

pengaruh keduniaan / kebendaan terpengaruh dengan hawa nafsu terpengaruh dengan media massa tidak melaksanakan perintah Allah tidak membaca dan menghayati al-Quran tidak mendengar nasihat alim ulamak makan makanan haram / rasuah / judi

4. Bagi soalan yang meminta cara mengatasi, calon boleh memilih jawapan berikut :
Menguatkuasakan / mengetatkan undang-undang Mengenakan hukuman berat / hudud / qisas Mengadakan kempen / seminar berkaitan dengannya. Membaca dan menghayati al-Quran Melaksanakan semua perintah Allah Menjauhi segala larangan Allah Masyarakat prihatin / memberi teguran / melapor Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan Mematuhi arahan pemimpin negara Menegakkan keadilan Allah Menutup / menghapuskan tempat maksiat Ibu bapa mesti berperanan mendidik anak-anak Mendengar nasihat alim ulama Mengawal media massa Mengawal hiburan dari keterlaluan Membentuk pembimbing rakan sebaya

5. Bagi soalan yang berbentuk aplikasi / cara yang meminta jawapan berbentuk perlakuan, calon
boleh memilih jawapan berikut : Jawapan mestilah menyebut perlakuan : melaksanakan ibadat wajib membaca dan menghayati al-Quran berzikir, berdoa menghadiri majlis ilmu keagamaan / akademik