Anda di halaman 1dari 2

UB No"

Soalan
1

Jaw
I

Skima ttik Tahun 6 Kertas 1 PERCUBAAN 2012 No.

ln

soalan
21

Jawapan
B

rd

2 3 4 5

q
B!

6
7

c
B D

I I
10
11

A A

22 23 24 25 26 27 28 29 30
31

e
A
C B
D B

c
B
B

12

t
c
A

13 14 15 16
17

I
',4

32 33 34 35 36 37 38

c c
B

A
D

c
B B

18 19

ll

20

39 40

Skima Matematik Tahun 6 Kertas 2 UBB4 PERCUBAAN 2012


No.

Soalan
1

Jawapan

Markah

No,

Soalan 12

Jawapan

Markah

Tuenty point zero seven


Dua puluh perpuluhan sffar tujuh

97.5 kg
32.5 k9 9"08

P1

tul
14

+ 8atau9080ml+8 1 .135 {

8m + 8m + 8m + 8m + gm + 10m + 22m

72m
96crnz
;768 cnrs
!

P1

15

Bcm

K1 N1 K1 N1 K1 N1 K1 N1 K1 K1

16

),f,t* |t zftt* ftr


atau 2.6

I + 0.5 t

R2

Jarur n minit mesti lebih panjang dari jarun lam


3

P1 P1 P1 K1 N1 K1 N1 K1
19 18 17

.*t
18 k9

N1

4
5 6

$
140 cm

24kg
atau

18kg
x 24 atau setara

P1 K1

24

ffi

K2
N1 P1 K1 N1 K1 K1

7"06 16.94

6kg 7cm

l xzt
20 iam

TcmxTcm
49 crn'
3

I I

32 -x41

5X 4m=2-4m
2

4m-2.4m
:,ls
x 4m=2"4matausetara

$
600
245

N1

K2
N1

351

K1 N1 K1 N1
20

lt.o m

RMe.soX2=RMlz.oo
RM 20.00

,10 3

't+ atau setara

RM 17.00

RM 3.00

K1 K1 N1

I
70
11

lix"

Jawapan Tanpa Kerja

P2
K1 N1

100

x 2ks@

fS xzoo0o

1400 g

Anda mungkin juga menyukai