Anda di halaman 1dari 6

PRAKTIKAL 3

Tajuk Pengenalan

: Etanol, eter dan amina. : Alkohol adalah sumber bukan hidrokarbon dan mengandungi unsurunsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Etanol adalah sejenis alcohol. Amina adalah sebatian organic yang berasal daripada ammonia di mana satu atau lebih atom hydrogen digantikan dengan kumpulan alkyl atau aryl. Eter ialah komponen kimia yang yang mengandungi atom aksigen yang dihubungkan kepada dua kumpulan alkyl atau aryl.

Objektif

: Untuk menyediakan sampel etanol dan mengkaji sifat-sifat kimia etanol.

Bahan/radas

glukosa, kentang dimasak, nanas lenyek, beras, ubi kayu, pisang lenyek, yis, : air kapur, air suling, air paip, kalium dikromat (VI), asid sulfuric pekat, kertas turas, kelalang kon, bikar, silinder penyukat,kelalang penyulingan, penyumbat, penyumbat satu lubang, thermometer, condenser Lieberg, salur penghantar, kaki retort, tungku kaki tiga, kasa dawai, penunu Bunsen, tiub getah, corong turas, tabung didih, kertas litmus biru, mangkuk penyejat, penyepit, tabung uji, penitis, forsep.

A. Penyediaan Sampel Etanol Prosedur :

B o ilin g tub e

G lu cose + yea st Lim e w ate r

Water bath

Fermentation product

Cool water

Rajah 1(a): penyediaan etanol Rajah 1(b): penyulingan etanol

1. Kira-kira 20g glukosa dilarutkan dalam 150cm3 air suling dalam kelalang kon yang bersih. 2. kira-kira 10g yis dimasukkan ke dalam larutan dan digoncang sehingga sebati. 3. kelalang kon ditutup dengan penyumbat yang dipasang dengan salur penghantar. Satu hujung salur penghantar itu dimasukkan ke dalam air kapur seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1 (a). 4. radas itu dibiarkan di tempat yang panas pada suhu kira-kira 35oC selama 4-5 hari. 2

5. sebarang perubahan diperhatikan dari masa ke semasa. 6. selepas kira-kira 4-5 hari, hasil penapaian dituraskan. Hasil turasan yang diperolehi dimasukkan ke dalam sebuah kelalang penyulingan. 7. radas untuk penyulingan disediakan seperti rajah 1(b). 8. kelalang penyulingan dipanaskan sehingga campuran di dalamnya mendidih. Etanol yang disulingkan keluar pada julat suhu 78-80oC dikumpul. 9. warna dan bau sulingan dicatatkan. 10. langkah 1 hingga 9 diulang menggunakan kentang dimasak, nenas lenyek, beras, ubi kayu atau pisang lenyek untuk menggantikan glukosa.

B. Mengkaji Sifat Kimia Etanol Prosedur :

B1. Mengkaji pembakaran etanol

Lighted wooden splinter

Ethanol

Evaporating dish

Rajah 2: Pembakaran etanol 1. kira-kira 2cm3 etanol dituangkan ke dalam mangkuk penyejat. 2. etanol dinyalakan dengan menggunakan kayu uji bernyala. 3. kebolehbakaran etanol dan sifat nyalaan (warna dan kejelagaan) dicatatkan.

Keputusan

: 3

Ciri pembakaran Kebolehbakaran Warna nyalaan Kejelagaan nyalaan

Pemerhatian Mudah terbakar biru Tiada jelaga

B2. Mengkaji pengoksidaan etanol. Prosedur :

Rajah 3: pengoksidaan etanol

1. 2.

Kira-kira 10cm3 larutan kalium permanganate dituangkan ke dalam tabung didih. Kita-kira 10 titis asid sulfuric pekat ditambahkan ke dalam tabung didih
4

menggunakan penitis.
3.

Kira-kira 3cm3 etanol ditambahkan ke dalam campuran tersebut. Radas disediakan seperti Rajah 3. Tabung didih dipanaskan dengan nyalaan sederhana sehingga campuran mendidih.

4.
5.

6.

Bau hasil sulingan dicatatkan.


:

Perbincangan

1. Namakan enzim yang hadir dalam yis yang menguraikan glukosa kepada etanol. Zimase 2. Tulis persamaan kimia untuk menunjukkan penguraian glukosa kepada etanol. C6H12O6 glukosa 2C2H5OH + 2CO2 etanol

3. Terangkan kegunaan penyulingan berperingkat dalam eksperimen ini. Penyulingan bereringkat bertujuan untuk mengumpul etanol tulin pada takat didih etanol iaitu 78oC. 4. Tulis persamaan kimia yang menunjukkan pembakaran etanol. C2H5OH + 3O2 Etanol 5. Apakah fungsi larutan kalium permanganate dalam eksperimen ini? Untuk mengoksidakan etanol kepada asid etanoik melalui proses pengoksidaan. 6. Tulis persamaan kimia yang menunjukkan pengoksidaan etanol. C2H5OH Etanol + 2 [O] CH3COOH + H2O asid etanoik 2CO2 + 3H2O

agen pengoksidaan

7. Ramalkan pemerhatian anda apabila eksperimen tersebut ditinggalkan lebih daripada satu minggu? Terangkan jawapan anda. 5

Yis akan mati. Apabila kandungan etanol di dalam larutan penapaian mencapai

15%, ia membunuh yis dan proses penapaian akan terhenti. 8. Adakah etanol boleh digunakan sebagai bahan api kenderaan? Jelaskan jawapan anda. Tidak, kerana ia mudah tersejat dan mudah terbakar.

Kesimpulan