Anda di halaman 1dari 19

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BAB 1 : Sejarah dan Kita Disediakan Oleh: MOHD SYAHIR BIN OTHMAN MOHD SUHAIDI

BIN MAT JUNUH LEE PEK YING MOHD ZAIDEE BIN SAMSUDIN

BAND 1 B1D1E1 Menyatakan pengertian sejarah. Lengkapkan pengertian sejarah mengikut pendapat tokoh-tokoh berikut Tokoh Pendapat Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.

Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu.

Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.

Istilah Arab

BAND 1 B1D1E2 Menyatakan istilah/konsep masa dalam sejarah. Nyatakan istilah bagi setiap konsep masa berikut Bil 1 2 3 Keterangan Jangka masa 100 tahun Jangka masa tertentu (tiada had masa) Tahun atau kurun yang dihitung sesudah kelahiran Nabi Isa Tahun islam yang bermula dari tarikh Nabi Muhammad berpindah dari Makkah ke Madinah Berurutan mengikut masa kejadian Jangka masa sepuluh tahun atau dasawarsa Istilah

5 6

BAND 1 B1D1E3 Menyenaraikan tujuan belajar sejarah (UP) Senaraikan tujuan kita mempelajari sejarah.

Membentuk peribadi bangsa

Tujuan Mempelajari Sejarah

Menghargai jasa dan pemimpin negara

BAND 2 B2D1E1 Menjelaskan ciri-ciri sejarah Lengkapkan maklumat dibawah Fakta tepat dan benar

i.Peristiwa :_________________________ ii.Tokoh : ___________________ iii.Tarikh : ___________________ iv.Tempat : __________________

Penting dan bermakna


Perkara Diri Contoh peristiwa i._____________________ ii._____________________ iii._____________________ iv._____________________

Ciri ciri Sejarah

Keluarga Masyarakat Negara

dan Sebab Akibat

Semasa zaman (i)_________ menjajah Tanah Melayu ramai pekerja Cina dan India di bawa masuk. Pekerja India bekerja di (ii)_________________dan pekerja Cina bekerja di (iii)___________________ pada awal abad ke 20.

BAND 2 B2D1E2 Menjelaskan sumber-sumber sejarah (KPS) Lengkapkan maksud bagi jenis-jenis dan contoh bagi sumber sejarah berikut.

Sumber-Sumber Sejarah

Sumber Primer

Sumber Sekunder

Sumber Primer ialah ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

Contoh :

Sumber Sekunder ialah ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

Contoh :

BAND 2 B2D1E3 Menjelaskan kaedah pengkajian sejarah Lengkapkan jadual berikut untuk menjelaskan kaedah pengkajian sejarah. Kaedah Pengkajian Sejarah Keterangan
a)Maklumat sejarah diperoleh melalui : i.____________________________ ii.___________________________ iii.___________________________ iv.___________________________ 1. Kaedah Lisan

a)Kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah daripada sumber yang ___________, dilakar atau dipahat pada: i. ________________ ii.________________ iii.________________ iv.________________ v._________________ vi.________________ vii._______________ a)Merupakan cara mendapatkan maklumat berdasarkan _____________________.

2. Kaedah Bertulis

3. Kaedah Arkeologi

BAND 2 B2D1E4 Menjelaskan istilah/konsep masa dalam sejarah Lengkapkan jadual dibawah untuk menjelaskan istilah /konsep masa dalam sejarah. Istilah / konsep masa Zaman Kronologi Dekad Kurun/Abad Masihi Hijrah Keterangan i.________________________________________________________ ii.________________________________________________________ iii._______________________________________________________ iv._______________________________________________________ v._______________________________________________________ vi._______________________________________________________

BAND 3 B3D1E1 Memberi contoh peristiwa penting dalam sejarah negara (KPS, UP) Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan penyataan berikut.

Malaysia menjadi tuan rumah bertaraf dunia pada tahun 1998.

sukan

Rakyat Malaysia menyambutnya setiap tahun pada bulan Ogos.

pada

Pertabalan bagi ketua negaraaertabalan bagi ketua negara Ogosan penuh rasa bertuah pada bulan Ogos pada setiap tahun sejak tahun__ Malaysia bagi setiap tempoh 5 tahun sekali.

Semua rakyat Malaysia akan mengundi / dalam tempoh 5 tahun sekali.

Sambutan yang di sambut oleh rakyat Malaysia pada 16 September pada setiap tahun bermula tahun 2010.

BAND 3 B3D1E2 Menggunakan sumber sejarah dalam mengkaji sejarah (KPS) Nyatakan sumber yang sesuai dalam mengkaji sejarah berdasarkan kajian sejarah yang diberi. Kajian sejarah Contoh Sumber i. __________________ ii. __________________ i. __________________ ii. __________________

a. Zaman pra sejarah di negara kita.

b. Dasar penjajahan British di Tanah Melayu

c. Reaksi orang Melayu terhadap dasar penjajahan British

i. __________________ ii. __________________ i. ___________________ ii. ___________________

d. Zaman kesultanan Melayu Melaka

BAND 3 B3D1E3 Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dalam mengkaji sejarah (KPS) Sila jawab soalan dibawah bagi menentukan penggunaan kaedah pengkajian sejarah dalam mengkaji sejarah.

1. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kaedah bertulis dalam pengkajian sejarah ? I Lakaran pada batu II Ucapan yang dirakamkan III Pengkisahan tokoh IV Tulisan pada kulit kayu A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

2. Apakah kaedah yang digunakan oleh ahli arkeologi bagi mendapatkan bahan tinggalan dibawah? Tembikar Alat batu Peralatan logam

A. B. C. D.

Gali cari Temubual Bertulis Lisan

BAND 3 B3D1E4 Mengaplikasikan istilah/konsep masa dalam sejarah (KPS) Lengkapkan tempat kosong dibawah dengan menggunakan istilah/ konsep masa dalam sejarah. Kurun/abad antarabangsa. 2. __________pendudukan Jepun dinegara kita telah menyemarakkan semangat penduduk Tanah Melayu bagi mendapatkan kemerdekaan. 3. Penguasaan British terhadap Tanah Melayu secara ___________ bermula dengan pertapakan di Pulau Pinang pada tahun 1786. 4. Menurut Perjanjian London, kemerdekaan Tanah Melayu akan dicapai pada tahun 1957 _____________. 5. _____________1980 an menyaksikan lahirnya kereta nasional pertama negara yang dikenali sebagai proton saga. 6. Tarikh yang tercatat pada batu bersurat Terangganu adalah pada tahun 1303__________ atau bersamaan tahun 702 _____________. zaman dekad masihi hijrah kronologi

1. Pada pertengahan __________ke -15, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan

BAND 3 B3D1E5 Memberi contoh kejayaan negara yang menjadi kebanggaan kita (UP) Senaraikan 5 kejayaan negara yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. i. _________________________________________________________________ ii. _________________________________________________________________ iii. ________________________________________________________________ iv. _________________________________________________________________ v. _________________________________________________________________

BAND 3 B3D1E6 Mengamalkan unsur patriotisme (UP)

Berdasarkan gambar di atas, bagaimanakah perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia dapat dikekalkan. i. ____________________________________________

ii. iii. iv. v.

____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

BAND 4 B4D1E1 Mengelas sumber sejarah dalam mengkaji sejarah (KPS) Kelaskan setiap sumber sejarah yang diberi mengikut sumbernya dengan betul. Surat khabar Lukisan di gua

Temu bual

Batu bersurat

Majalah

Risalah

Sumber Primer (Sumber Pertama)

Sumber Sekunder (Sumber Kedua)

B4D1E3 Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat dalam mengkaji sejarah (KPS) Sila pilih dan tentukan nombor kaedah pengkajian sejarah di bawah pada kotak yang disediakan.

Jenis Kaedah Kaedah Lisan 5 Kaedah Bertulis

Nombor

Kaedah Arkeologi

BAND 4 B4D1E4 Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat dalam mengkaji sejarah (KPS) Tuliskan kaedah pengkajian sejarah yang betul bagi kajian peristiwa dibawah. Contoh Kajian 1. Malaysia adalah antara negara terawal yang melalui zaman Prasejarah Dunia Kaedah Sejarah

___________________________________

2. Zaman pendudukan Jepun di negara kita berlaku pada tahun 1945 hingga 1945 3. Asal usul tempat tinggal dan kediaman En. Ahmad 4. Membuktikan penemuan Perak Man

___________________________________

____________________________________ ____________________________________

5. Perjuangan penduduk Tanah Melayu bagi mendapatkan kemerdekaan

____________________________________

BAND 4 B4D1E5 Mengaplikasikan istilah/konsep masa dalam sejarah dengan mahir (KPS) A. Lengkapkan tempat kosong dibawah. 1. Gerakan Islah di Tanah Melayu bermula pada awal _________ke-20. 2. 1930 an merupakan ____________yang telah menyaksikan kemunculan akhbar Melayu yang berpengaruh seperti Warta Malaya, Majlis dan Saudara. 3. Pada__________ Kesultanan Melayu Melaka, istana merupakan pusat perkembangan ilmu. 4. Penemuan batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu, membuktikan agama Islam sudah bertapak di negara kita pada ___________ ke 13. 5. Kemunculan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka adalah sekitar awal abad ke 15 _______________.

B. Baca pernyataan dibawah dan sila tandakan betul atau salah berdasarkan kepada penggunaan istilah /konsep masa pada pernyataan berikut : Pernyataan 1. Generasi hari perlu mengekalkan
kemerdekaan negara kita bagi mengelakkan zaman penjajahan berulang kembali 2. Dekad ke 16 menyaksikan kerajaan Melaka telah di tawan oleh pihak Portugis

Betul/Salah

3. Kronologi merupakan urutan masa yang


diambil bermula dari akhir sesuatu kejadiaan