AHLI KUMPULAN 2 – Bab 2 ANGELINE OH ABAI MUHAMAD ABDUH AZARAI MOHD SAIFUL NOR SIMAN MAZLAN MD MUSRUKIN

BAND 1

B1D2E1 Menyatakan tahap Zaman Prasejarah secara kronologi. 1. Nyatakan Zaman Prasejarah mengikut gambar di bawah :

 (a) Zaman _______________ _______________ B1D2E1 Soalan objektif 1.

(b) Zaman ______________  (c) Zaman

Antara berikut, yang manakah menunjukkan urutan zaman prasejarah yang betul di Malaysia? A B C D Mesolitik, Neolitik dan Logam Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik Paleolitik, Neolitik dan Logam Paleolitik, Logam dan Mesolitik

BAND 2 B2D2E1 Menjelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah (KPS)

1.

Jelaskan ciri-ciri tiga Zaman Prasejarah di Malaysia Zaman i. ii. (a) Paleolitik iii. Ciri-Ciri

i. ii. (f) Neolitik iii.

i. ii. (k) Logam iii.

B2D2E1 Menjelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah (KPS) 2. Antara ciri-ciri penempatanan masyarakat zaman paleolitik ialah i. di dalam gua ii. di sekitar tasik iii. di kaki gunung iv. di pinggir pantai A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. Idan IV

BAND 3 B3D2E1 Menerangkan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah 2. Lengkapkan jadual berikut untuk menerangkan cirri-ciri masyarakat Zaman Paleolitik Tempo h Masa Ciri-Ciri Penempata n Kegiatan Ekonomi

Peralatan

Kepercayaan

Lokasi

200 000 – 300 000 tahun dahulu

3.

Lengkapkan jadual berikut untuk menerangkan ciri-ciri masyarakat Zaman Neolitik.

Tempo h Masa 7 000 tahun dahulu

Ciri-Ciri Penempatan

Peralatan

Kegiatan Ekonomi

Kepercayaa n

Lokasi

4.

Lengkapkan jadual berikut untuk menerangkan ciri-ciri masyarakat Zaman Logam Tempoh Masa 4 000 tahun dahulu Ciri-Ciri Penempatan Peralatan Kegiatan Ekonomi Kepercayaan Lokasi

B3D2E1 SOALAN 3. Lokasi tertua di Malaysia yang membuktikan melalui zaman Prasejarah dunia ialah di. A. Lenggong Perak B. Gua Cha, Kelantan C. Bukit Tengkorak, Sabah D. Sungai Tembeling, Pahang

BAND 4

B4D2E1 Membandingkan cirri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah 5. Zaman Prasejarah di Malaysia terbahagi kepada tiga zaman, bandingkan maklumat mengikut zaman berdasarkan jadual di bawah

Zaman

Paleolitik

Neolitik

Logam

Masa

Kegiatan

Peralatan

Kepercayaan

Lokasi

BAND 5 B5D1E9 Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah

Kaji ilustrasi dan gambar-gambar berikut berkaitan ekonomi masyarakat Zaman 1

Prasejarah Ilustrasi masyarakat Zaman Prasejarah dari segi ekonomi.

6.

Apakah iktibar yang boleh diambil daripada masyarakat Zaman Prasejarah berdasarkan ilustrasi tersebut? Senaraikan iktibar-iktibar tersebut. a.________________________________________________ b. ________________________________________________ c. ________________________________________________ d. ________________________________________________

BAND 6 B6D2E1: Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS, UP) Kehidupan manusia dalam Zaman Prasejarah berubah disebabkan oleh bantuan peralatan yang memudahkan kehidupan manusia. Fikirkan dan lakarkan satu ciptaan unik yang dapat memudahkan kehidupan manusia masa kini dan masa akan datang. ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful