AHLI KUMPULAN 2 – Bab 2 ANGELINE OH ABAI MUHAMAD ABDUH AZARAI MOHD SAIFUL NOR SIMAN MAZLAN MD MUSRUKIN

BAND 1

B1D2E1 Menyatakan tahap Zaman Prasejarah secara kronologi. 1. Nyatakan Zaman Prasejarah mengikut gambar di bawah :

 (a) Zaman Paleolitik B1D2E1 Soalan objektif 1.

(b) Zaman Neolitik

 (c) Zaman Logam

Antara berikut, yang manakah menunjukkan urutan zaman prasejarah yang betul di Malaysia? A B C D Mesolitik, Neolitik dan Logam Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik Paleolitik, Neolitik dan Logam Paleolitik, Logam dan Mesolitik

BAND 2 B2D2E1 Menjelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah (KPS)

1.

Jelaskan ciri-ciri tiga Zaman Prasejarah di Malaysia Zaman Ciri-Ciri i. Berpindah-randah ii.Tinggal dalam gua (a) Paleolitik

i.Hidup menetap ii.Wujud sistem bermasyarakat (f) Neolitik

i.Hidup menetap ii.Mempunyai adat resam (k) Logam

B2D2E1 Menjelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah (KPS) 2. Antara ciri-ciri penempatanan masyarakat zaman paleolitik ialah i. di dalam gua ii. di sekitar tasik iii. di kaki gunung iv. di pinggir pantai A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. Idan IV

BAND 3 B3D2E1 Menerangkan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah 2. Lengkapkan jadual berikut untuk menerangkan cirri-ciri masyarakat Zaman Paleolitik Tempo h Masa Ciri-Ciri Penempata n • Berpi ndahrandah 200 000 – 300 000 tahun dahulu • Ting gal dalam gua • Kawa san terbuka Kegiatan Ekonomi • Memungut hasil hutan • Mengamalka n cara hidup sara diri

Peralatan

Kepercayaan

Lokasi

• Menggun akan alat batu • Alat penetak • Alat repihan

• Animisme

• Bukit Jawa, Kota Tampan, Bukit Bunuh di Lenggong, Perak • Gua Niah, Sarawak • Tingkayu, Sabah

3.

Lengkapkan jadual berikut untuk menerangkan ciri-ciri masyarakat Zaman Neolitik.

Tempo h Masa

Ciri-Ciri Penempatan • Menetap

Peralatan • Mencip ta tembikar • Beliung • Pemuk ul kulit kayu • Mencip ta barang kemas

Kegiatan Ekonomi • Bercucuk tanam • Menangkap ikan

Kepercayaa n • Animism e

Lokasi • Gua Cha, Kelantan • Bukit Tengkora k, Sabah

• Tinggal dalam gua 7 000 tahun dahulu • Hidup bermasyara kat

4.

Lengkapkan jadual berikut untuk menerangkan ciri-ciri masyarakat Zaman Logam Tempoh Masa Ciri-Ciri Penempatan • Hidup menetap • Tinggal dalam gua dan berampiran sungai Peralatan • Mencipta alat logam daripada besi dan gangsa Kegiatan Ekonomi • Bercucuk tanam Kepercayaan Lokasi

4 000 tahun dahulu

• Mempunyai • Sungai kepercayaa Tembelin n dan g, Pahang • Menangka pegangan p ikan hidup yang • Gua Harimau, tertentu • Menternak Perak binatang • Menjalanka • Changkat n • Menjalanka Menteri, pengebumi n Perak an dengan perdagang mengguna an secara kan tukar kepingan barang batu

B3D2E1 SOALAN 3. Lokasi tertua di Malaysia yang membuktikan melalui zaman Prasejarah dunia ialah di. A. Lenggong Perak B. Gua Cha, Kelantan C. Bukit Tengkorak, Sabah D. Sungai Tembeling, Pahang

BAND 4 B4D2E1 Membandingkan cirri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah 5. Zaman Prasejarah di Malaysia terbahagi kepada tiga zaman, bandingkan maklumat mengikut zaman berdasarkan jadual di bawah

Zaman

Paleolitik

Neolitik

Logam

Masa

200 000 – 300 000 tahun dahulu

7 000 tahun dahulu

4 000 tahun dahulu • Bercucuk tanam

• Memungut hasil hutan Kegiatan • Mengamalkan cara hidup sara diri

• Bercucuk tanam • Menangkap ikan

• Menangkap ikan • Menternak binatang • Menjalankan perdagangan secara tukar barang

• Mencipta tembikar • Mengguna kan alat batu Peralatan • Alat penetak • Alat repihan • Beliung • Pemukul kulit kayu • Mencipta barang kemas • Mencipta alat logam daripada besi dan gangsa

Kepercayaan

Animisme

• Animisme

• Mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup yang tertentu • Menjalankan pengebumian dengan menggunakan kepingan batu • Sungai Tembeling, Pahang • Gua Harimau, Perak • Changkat

Lokasi

• Bukit Jawa, Kota Tampan, Bukit Bunuh di Lenggong, Perak • Gua Niah, Sarawak

• Gua Cha, Kelantan • Bukit Tengkorak, Sabah

BAND 5 B5D1E9 Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah Kaji ilustrasi dan gambar-gambar berikut berkaitan ekonomi masyarakat Zaman 1

Prasejarah Ilustrasi masyarakat Zaman Prasejarah dari segi ekonomi.

6.

Apakah iktibar yang boleh diambil daripada masyarakat Zaman Prasejarah berdasarkan ilustrasi tersebut? Senaraikan iktibar-iktibar tersebut. (a) Perlu bersikap kreatif dan inovatif (b) Berusaha gigih (c) Bekerjasama (d) Berfikiran terbuka

BAND 6

B6D2E1: Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS, UP) Kehidupan manusia dalam Zaman Prasejarah berubah disebabkan oleh bantuan peralatan yang memudahkan kehidupan manusia. Fikirkan dan lakarkan satu ciptaan unik yang dapat memudahkan kehidupan manusia masa kini dan masa akan datang. ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful