Anda di halaman 1dari 2

Nama: _____________________________________________________________________

Kelas: _____________________ No. K/P: _________________________________


Tarikh: _______________________
B1D1E1:

Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat

Aktiviti 1:Berdasarkan Gambar rajah di bawah,tentukan kedudukan relatif


pelajar berikut di dalam kelas
KEDUDUKAN PELAJAR TINGKATAN 1 BERLIAN

SUE

ALI

INA

ALYA

LIN

GAR

JOE

MAN

MEI

BAL

MIRA

BEN

MEJA GURU

1. Bala duduk di _____________________ Gary.


2. Joe duduk di sebelah ___________________ Man.
3. Ali duduk di sebelah _________________ Sue.
4. Lin duduk di ____________________ Mei.
5. ____________

duduk di sebelah kiri Gary.

6. Alya duduk di belakang _____________.

GURU PENTAKSIR:
_____________________________________

Nama: _____________________________________________________________________

Kelas: _____________________ No. K/P: _________________________________


Tarikh: _______________________
B2D1E1:
Menentukan kedudukan sesuatu tempat menggunakan
lajur dan baris.
Aktiviti : Berdasarkan rajah di bawah nyatakan kedudukan mutlak ciri-ciri
berikut.

CIRI

KEDUDUKAN
Lajur

Sekolah
Masjid
Tasik
Kilang
Pasar raya
Bank
Pejabat pos
GURU PENTAKSIR:
_____________________________________

Baris

KOORDINAT