Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Mata pelajaran : Tahun :

Bahasa Melayu 5 39 orang Nilai Murini Budi Dikenang Bakti Disanjung 8 Ogos 2012 60 minit

Bilangan Murid: Tema Tajuk Tarikh Masa : : : :

Hasil Pembelajaran: Fokus Sampingan: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul

Fokus Utama: 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau di baca Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:-

i. ii.

Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul Memindahkan maklumat dari teks ke dalam bentuk peta minda

Kemahiran Bahasa : Kemahiran mendengar, bertutur, dan menulis Sistem Bahasa : Sistem ejaan,sebutan dan intonasi, Ilmu :, Pendidikan Seni Visual, Kajian Tempatan Nilai : Menghargai, menghayati

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir : menjana idea Kemahiran Belajar : menganalisis, mencirikan, merumus 1

Kecerdasan Pelbagai : intrapersonal, verbal linguistik, visual ruang

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mempunyai pengetahuan tentang tokoh dan negarawan negara

BBB : Buku Teks

Strategi: Berpusatkan murid dan bahan. KAEDAH/TEKNIK: Pemerhatian Isi Pelajaran Tokoh dan negarawan negara Malaysia Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi ( 5 minit) 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul Guru bertanyakan khabar murid-murid. Guru bertanyakan tokoh-tokoh dan negarawan Negara yang mereka kenal Guru bersoal jawab dengan murid Catatan

Langkah 1 ( 15 minit) Guru meminta murid secara berkumpulan membaca kuat petikan yang telah mereka salin (m/s136) Guru meminta beberapa orang murid secara individu membaca kuat petikan (m/s136) Guru membetulkan sebutan dan intonasi murid setiap kali pembacaan

9.3 Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik

Langkah 2 ( 35 minit) Guru meminta murid menyenaraikan nilai murni yang terdapat dalam diri Leftenan Adnan dalam bentuk grafik serta memberikan satu contoh ayat bagi setiap nilai murni

Penutup ( 5 minit)

Guru merumuskan isi pembelajaran