Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Bahasa

Malaysia : 4 Cemerlang : 30 murid (18 lelaki dan 12 perempuan) : Hargai Warisan Kita : Alat Muzik Tradisional Malaysia : 1 Ogos 2012 : 8.15 pagi 9.15 pagi (60 Minit) : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca petikan yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 2. Menyebut lima daripada lapan alat muzik dengan betul 3. Menulis jenis-jenis alat muzik tradisional Malaysia berdasarkan kaum.

Fokus Utama: 2.0 5.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton,dibaca atau dialami Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai

11.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca

Fokus Sampingan: 1.5 5.1 11.3 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. : Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. : i) Sebutan dan intonasi : Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Tatabahasa : Ayat penyata iii) Kosa Kata : getaran, dipalu, bergema Ilmu Nilai Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar Kecerdasan Pelbagai : Pendidikan Muzik : baik hati, kerjasama, berani mencuba : mengkategori dan mengesan : mentafsir maklumat : Linguistik, interpersonal dan muzik

Kemahiran Bahasa Sistem Bahasa

333 Pengetahuan Sedia Ada BBM : Murid biasa melihat alat-alat muzik seperti serunai, kompang dan lain-lain : Kompang, serunai, simbal, rebana, anklung, sitar, gong, kerincing

Langkah/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran

Catatan/BBM

Set induksi (5 minit)

Guru memperkenalkan isi pelajaran hari ini.

1. Guru membawa murid ke bilik muzik. Kemudian, guru meminta lapan orang murid memainkan

PP: Berpusatkan murid

Alat-alat muzik: Langkah 1 Kompang Serunai Simbal Rebana Anklung Sitar Gong kerincing

lapan jenis alat muzik tradisional BBM: 2. Bersoal jawab dengan murid mengenai kegunaan alat muzik. 3. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran hari ini. Alat muzik tradisional

Kemahiran belajar (mentafsir

Murid diberikan petikan.

PP:

(10 minit)

maklumat)

1. Murid membaca petikan dengan gaya dan intonasi yang

Berpusatkan Murid

Petikan teks: 1.Membranofon 2. Kordofon

betul. 2. Guru meminta beberapa orang murid secara rawak membaca petikan dengan kuat. 3. Murid lain mendengar dan memberi komen mengenai intonasi dan nada.

Langkah 2 (10 minit)

mengecam dan menyebut nama alat-alat muzik.

1. Murid duduk dalam kumpulan dan dikehendaki berbincang mengenai jenis alat-alat muzik dari setiap kaum. 2. Wakil murid dikehendaki ke hadapan kelas dan menyebut nama alat-alat muzik tersebut.

PP: Berpusatkan murid

SP: Koperatif dan kolaboratif

KBT: Verbal Linguistik

Nilai: kerjasama Langkah 3 Tayangan slaid (gambar) : 1. Guru menayangkan slaid KB :

(10 minit)

Alat muzik tradisional Melayu Alat muzik tradisional Cina Alat muzik tradisional India

gambar alat muzik tradisional dari kaum Melayu, Cina dan India. 2. Guru turut memberi penerangan mengenai asal usul sesuatu alat muzik. 3. Murid dikehendaki menyebut semula jenis alat-alat muzik berdasarkan sesuatu kaum.

Mentafsir maklumat

BBM: LCD, laptop

Nilai : berani mencuba

Langkah 4 (15 minit)

Membuat jadual tentang jenis alat muzik tradisional kaum Melayu, cina dan India.

1. Murid dikehendaki membuat jadual serta menulis jenis alat muzik tradisional. 2. Murid diminta mengisi jadual tersebut dengan menulis jenis alat muzik dari kaum Melayu, Cina dan India. 3. Guru berbincang dengan murid jawapan yang tepat.

KB: Menyatakan sebab dan alasan

Penutup (5 minit)

Rumusan

1. Murid diperdengarkan dengan lagu-lagu etnik daripada pita rakaman. 2. Guru memaklumkan kepada

Nilai : Menghargai warisan negara

murid mengenai alat muzik yang digunakan dalam lagu tersebut. 3. Guru merumuskan pengajaran dan pembelajaran serta menekankan kepada aspek nilai yang terdapat semasa aktiviti hari ini

Anda mungkin juga menyukai