Anda di halaman 1dari 65

j*k

j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR NEGERI KEDAH
SKIMA JAWAPAN 2012
MATEMATIK 50/1
1
D
11
B
21
B
31
D
2
B
12
D
22
D
32
B
3
A
13
A
23
C
33
B
4
A
14
B
24
A
34
C
5
A
15
D
25
B
35
C
6
D
16
D
26
B
36
A
7
A
17
D
27
C
37
C
8
D
18
A
28
C
38
A
9
C
19
C
29
C
39
C
10
D
20
A
30
B
40
B

ANALISA PILIHAN JAWAPAN
A

B

C

D
10

10

10

10

j*k
1

Program Peningkatan Prestasi Penilaian Menengah Rendah 2012
Skema Pemarkahan Matematik Kertas 2 (50/2)
No Butiran Markah Markah Penuh
1
5 atau
13
65

5
K1
N1
2
2
3.76 atau
5
28 . 11
atau 0.752 atau 2.256
2.26
K1
N1
2
3 (a) 5
(b)
3
2
atau
3
6
atau 2
8
P1
K1
N1
3
4 (a) 7
(b) 4
3
2
=
y
atau 12 2 = y atau
2
12
= y atau
2
12
= y atau
setara
6
N1

K1
N1
3
5 Reflection atau Pantulan
in line x = 3 atau pada garis x = 3 atau x = 3
Catatan:
i. Abaikan ejaan salah.
ii. Terima garisan x = 3 pada rajah. P1P1
P1
2
j*k
2

6

Rajah dilukis lengkap dan tepat
Nota: Mana-mana 2 sisi betul P1
Catatan :
i. Imej dilukis dengan garis putus-putus (dotted line) atau garis
berkembar (double line) atau lakaran (sketch) tolak 1 markah dari
markah N.N2
2
7
(a)
5
4

(b) QS = 6 + 12

= 18

13 cm
12 cm
6 cm
y
x
T
S
R
Q
P

Nota:
i. QS = 18 TK atau dilihat pada rajah K1N1
ii. QR = 6 atau RS = 12 atau RT = 13 cm dilihat pada rajah P1


N1
K1
N1


3

j*k
3

8 (a) 3m 6
(b) 6p
2
8p + 9p 12 atau setara
6p
2
+ p 12
Nota :
i. 6p
2
+ p 12 TK K1N1
ii. Jangan terima 6p
2
+ 1p 12 N0
P1
K1
N1
3
9 (a) m(6n + 1)
(b) 2(2x + 3) atau y(2x + 3) atau 2x(2 + y) atau 3(2 + y)
(2 + y)(2x + 3) atau (2x + 3)(2 + y)
P1
K1
N1
3
10
2 2
6
2 3
6
3 5
m
m
m
m

atau
2 2
6
2 3
6
15
m
m
m
m
atau
3 3
2
12
) 2 3 ( 2
12
6 5
m
m m
m
m


atau
3
2
3
2
12
4 6
12
30
m
m m
m
m
atau
2
6
2 3 15
m
m m +
atau
3
2 2
12
4 6 30
m
m m m +

2
6
2 12
m
m+
atau
( )
2
6
1 6 2
m
m+
atau
3
2
12
4 24
m
m m +
atau
( )
3
12
1 6 4
m
m m +

2
3
1 6
m
m+

K1

K1
N1
3
11 (a) p
Catatan :
Jangan terima
3
3
p atau p
1
N0
(b)
1
m atau
1
m atau
2
k
2
mk
Nota :

2
mk TK K1N1

N1


K1
N1
3
j*k
4

12 (a) Jadual diisi dengan lengkap dan betul

Nota :
i. Sekurang-kurang 3 nilai kekerapan diisi dengan betul P1
(b)
2
4 3 +
atau
2
7

3.5 atau
2
1
3
P2K1
N1
4
13
3
2 atau
2
3
2 atau
2
1
16 atau 16 atau 4 atau
4
2 atau
2
2 atau 8

3 2
2

atau
1
2

atau
1
2
1
atau
8
4


2
1
atau 0.5
K1
K1

N1
3
14
3 2 + = px kx atau 3 2 = px kx atau setara
( ) 3 2 = p k x
p k
x
2
3

=

P1
P1
N1
3
Marks
Markah
1 2 3 4 5
Frequency
Kekerapan
3 4 3 5 5

j*k
5

15 Rajah dilukis dengan betul dan tepat (abaikan label)
Sekurang-kurangnya 2 sisi (selain diberi) dilukis dengan betul P1

Catatan:
i. Lakaran (sketch), garisan putus-putus (dotted line), garisan
berkembar ( double line ) tolak 1 markah dari markah P2


P2

2

P
J
K
L
M
N
M
N
J

K

L

j*k
6

16 (a) PS atau garis PS atau pepenjuru PS atau dilukis pada rajah
Nota :
Jangan terima P,S atau P dan S N0

(b) i. Lokus Y di lukis dengan betul
ii. Lokus Z di lukis dengan betul
(c) Tanda titik persilangan dengan betul

Catatan :
i. Abaikan label
ii. Terima tanda persilangan dengan tanda yang lain
Lakaran (sketch), garis putus-putus ( dotted line) dan garisan berkembar
(double line) tolak 1 markah dari dari markah K.

N1K1
K1
N1

4
17 (a) Semua 6 titik diplot dengan tepat
Garis disambung dengan lurus dan tepat
Nota :
i. Sekurang-kurangnya 3 titik diplot dengan tepat K1
ii. Sambungan titik dengan garis putus-putus (dotted, line),
lakaran(sketch) dan garis berkembar (double line) N0K2
N1

4
P
Q
O
Lokus Y
Lokus Z
j*k
7


(b) 110

18
(a) 115 1
(b) i. Persilangan lengkok untuk membina sudut 60 dengan tepat
ii. Membina sudut 60
iii. Membina lengkok KN = 7 cm
iv. Melengkapkan sisi empat KLMN
N1
K1
N1
K1
N15
0
20
40
60
80
100
Rainfall
Hujan (mm)
January
Januari
February
Februari
March
Mac
April
April
May
Mei
June
Jun
Month
Bulan
120
x
x
x
x
x
x
j*k
8
N1
N1
K1
K1
N
M
L
K

19
2 s x
4 > x
2 4 < s x K1K1
2 , 1 , 0 , 1 , 2 , 3 = x
K1
K1

N1
3
20 (a) Skala paksi-y seragam dalam julat ( 19 34 s s y )
(b) Plot semua (7) titik betul
(c) Lengkungan licin melalui semua titik
Nota:
i. Plot 5 titik betul beri P1
ii. Guna skala sendiri betul K1K2N1 - 1


K1
K2
N14
j*k
9

-1
-2 -3
-5
-10
O 1 2 3 4
x
5
-15
10
15
20
y
x
x
x
x

x

x

-20
x

25
30
35
j*k