Anda di halaman 1dari 21

‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫اضيهن وقتو مغاجر مغيكوت بيدغ‬


‫فنديديقن إسلم تاهون ‪5‬‬
‫فغضل كدوا‬

‫مينيت سميغضو‪.‬‬ ‫‪x 6 = 180 30‬‬ ‫ماس ‪:‬‬


‫ادب‬
‫دان‬
‫جاوي‬ ‫سيره‬ ‫عبادة‬ ‫عقيدة‬ ‫ميغضو القرءان‬
‫اخلق‬

‫إسلمية‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪36‬‬
‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪36‬‬ ‫جومله‬

‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬


‫تاهون ليم‬
‫فغضلكدوا‬

‫‪36‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬ممباخ فوتوغن اية دغ‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الشرح‪:‬‬ ‫اسوهن‬
‫سبوتن يغ‬ ‫ارس ‪١‬‬ ‫‪-‬اية ‪4– 1‬‬ ‫تلوة القرءان‬ ‫‪19‬‬
‫بتول‪.‬‬ ‫‪ -‬مثبوت دغن بتول فوتوغن‬ ‫‪-‬اية ‪8 -5‬‬ ‫ممباخ دان‬
‫‪ .2‬ممباخ دان مغحفظ‬ ‫اية درفد‬ ‫مغحفظ‬
‫فوتوغن اية‬ ‫سورة الشرح‬ ‫سورة‬
‫‪ 1-8‬سورة الشرح‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ‬ ‫برايكوت‬
‫دغن باخاءن‬ ‫فوتوغن اية‬ ‫دغن بتول‬
‫بتول دان برتجويد‪.‬‬ ‫‪ 8 – 1‬سورة الشرح دغن‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫‪ .3‬اوجين باخاءن سورة‬ ‫باخاءن يغ بتول‪.‬‬ ‫سورة‬
‫ضونا ‪ICT‬‬ ‫ارس ‪٢‬‬ ‫الشرح‬
‫اتاو اءوديو ؤيسوال‪.‬‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ‬
‫‪ .4‬لتيه توبي ممباخ دان‬ ‫فوتوغن اية‬
‫مغحفظ‬ ‫‪ 8 – 1‬سورة الشرح دغن‬
‫سورة الشرح اية ‪8 -1‬‬ ‫برتجويد‪.‬‬
‫مللوءي‬ ‫‪ -‬سنتياس ممباخ اية القرءان‬
‫راقمن‪.‬‬ ‫دغن‬
‫‪ .5‬ممباخ القرءان برداسرك‬ ‫بتول دان فصيح‪.‬‬
‫جدوال‬ ‫ارس ‪٣‬‬
‫يغ دسدياكن‪.‬‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ‬
‫فوتوغن اية ‪1‬‬
‫– ‪ 8‬سورة الشرح سخارا‬
‫دغن‬
‫فصيح دان برتويد‬
‫‪ -‬مغعملكن فمباخاءن القرءان‬
‫دغن‬
‫فصيح دان برتويد ‪.‬‬
‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة سبأ اية ‪54-32‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‬ ‫سورة فاطر اية ‪18 – 1‬‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪22‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫سبأ‬
‫ممباخ سورة‬
‫فاطر‬
‫‪ .1‬فربينخغن تنتغ دليل‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫‪ .1‬دليل نقلى ‪:‬‬ ‫اساس‬
‫نقلى صفة علم‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫والله عليم بذات‬ ‫علوم‬
‫الله ‪.‬‬ ‫‪ -‬ممباخ دان ممهمي دليل‬ ‫الصدور سورة‬ ‫شرعية‬
‫‪ .2‬سومبغ سارن مغناءي‬ ‫نقلى الله برصفة علم‬ ‫التغابن ‪ :‬اية ‪4‬‬ ‫عقيدة‬
‫‪:‬‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫الله برصفة علم‬
‫مقصود ‪ :‬دان الله‬
‫عاقبة مغيغكري صف‬ ‫‪ -‬منجلسكن عاقبة مغيغكري‬ ‫مها مغتاهوي‬
‫علم الله‪.‬‬ ‫صفة علم الله‬ ‫سضال ايسي هاتي‪.‬‬
‫‪ .3‬مثنارايكن فربيذاءن‬
‫‪ -‬سنتياس براوسها منونتوت‬ ‫‪.2‬منجلسكن عاقبة‬
‫انتارا علم الله‬
‫علم‪.‬‬ ‫مغيغكري صفة‬
‫دغن فغتاهوان‬
‫علم الله‪.‬‬
‫ماءنسي ‪.‬‬
‫ارس ‪3‬‬
‫‪ .4‬بربيغكيل ‪:‬‬
‫‪ -‬منجلسكن فربيذاءن انتارا‬ ‫ايمان‬
‫‪ -‬مروسقكن ‪37‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬ممباخ دان مغحفظ‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫مغحفظ سورة الضحى‪:‬‬ ‫اسوهن‬
‫فوتوغن‬ ‫ارس ‪١‬‬ ‫‪‬اية ‪6 – 1‬‬ ‫تلوة القرءان‬ ‫‪.20‬‬
‫كلمة دغن سبوتن يغ‬ ‫‪ -‬مثبوت دغن بتول فوتوغن‬ ‫ممباخ دان‬
‫‪‬ابة ‪11- 7‬‬
‫بتول‪.‬‬ ‫اية‪.‬‬ ‫مغحفظ‬
‫‪ .2‬ممباخ دان مغحفظ‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪- 1‬‬ ‫سورة‬
‫اية ‪11 – 1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫برايكوت‬
‫سورة الضحى دغن باخا‬ ‫سورة الضحى دغن باخاءن يغ‬ ‫دغن بتول‬
‫ءن يغ‬ ‫بتول‪.‬‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫بتول دان برتجويد‪.‬‬ ‫ارس ‪٢‬‬ ‫سورة الضحى‬
‫‪ .3‬لتيه توبي ممباخ سو‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪–1‬‬
‫القارعة‬ ‫‪11‬‬
‫اية ‪ 11 – 1‬سورة الضح‬ ‫سورة الضحى دغن باخاءن‬
‫مللوءي فيتا راقمن‪.‬‬ ‫يغ‬
‫‪ .4‬ممباخ القرءان برداسرك‬ ‫بتول دان برتجويد‪.‬‬
‫جدوال‬ ‫‪ -‬ممباخ اية دغن باخا ءن يغ‬
‫يغ دسدياكن‪.‬‬ ‫فصيح‪.‬‬
‫ارس ‪٣‬‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪– 1‬‬
‫‪11‬‬
‫سورة الضحى دغن فصيح دان‬
‫برتويد‪.‬‬
‫‪ -‬مغعملكن باخاءن سورة‬
‫دغن‬
‫فصيح دان برتويد‪.‬‬
‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الفاطر اية ‪45 - 19‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‪.‬‬ ‫سورة يس اية ‪27 -1‬‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪22‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫الفاطر‬
‫ممباخ سورة‬
‫يس‬
‫‪ .1‬فنرغن تعريف اذان د‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ .1‬حكوم اذان دان‬ ‫علوم‬
‫حكوم‪.‬‬ ‫اقامة سرت‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫اقامة اداله سنة‪,‬‬ ‫الشرعية‪.‬‬
‫‪ .2‬فربينخغن دان فنرغن‬ ‫‪ -‬مثاتاكن حكوم اذان دان‬ ‫منجوابث اداله‬ ‫عبادة‬
‫مغناءي‬ ‫اقامة‪.‬‬ ‫واجب‪.‬‬ ‫اذان دان‬
‫فركارا ‪ 2‬سنة سماس‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫‪ .2‬فركارا ‪ 2‬سنة‬ ‫اقامة‬
‫اذان دان اقامة‪.‬‬ ‫‪ -‬مثاتاكن فربيذاءن انتارا‬ ‫سماس اقامة‪:‬‬
‫‪ .3‬مثنارايكن فربيذاءن‬ ‫فركارا ‪ 2‬سنة سماس‬ ‫‪ -‬دلكوكن دتمفت‬
‫انتارا فركارا ‪2‬‬ ‫اذان دان اقامة ‪.‬‬ ‫صلة‪.‬‬ ‫منديريكن‬
‫سنة سماس اذان دان‬ ‫ارس ‪3‬‬ ‫‪ -‬دفرلهنكن سوارا‪.‬‬
‫اقامة‪.‬‬ ‫‪ -‬مثاتاكن كضوناءن اذان دان‬ ‫‪ -‬دلفظكن سخارا‬
‫‪ .4‬سومبغ سارن مغناءي‬ ‫درفد صلة ‪.‬‬ ‫اقامة سلين‬ ‫خفت‪.‬‬
‫دان‬ ‫كضوناءن اذان‬ ‫‪ -‬سنتياس مغهارفكن شفاعة‬ ‫‪.3‬كضوناءن اذان دان‬
‫اقامة سلين درفد صلة‬ ‫الله‪.‬‬ ‫اقامة سلين‬
‫‪ .5‬ضرقكرجا برتوليس‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صلة‬ ‫درفد‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬ممباخ دان مغحفظ‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الليل‪:‬‬ ‫اسوهن‬
‫فوتوغن‬ ‫ارس ‪١‬‬ ‫‪‬اية ‪4 - 1‬‬ ‫تلوة القرءان‬ ‫‪21‬‬
‫كلمة دغن سبوتن يغ‬ ‫‪ -‬مثبوت دغن بتول فوتوغن‬ ‫‪‬اية ‪7 - 5‬‬ ‫ممباخ دان‬
‫بتول‪.‬‬ ‫اية‪.‬‬ ‫مغحفظ‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ .2 - 1‬ممباخ دان مغحفظ ا‬ ‫سورة‬
‫‪7-1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫برايكوت‬
‫سورة الليل دغن باخا‬ ‫سورة الليل دغن باخاءن يغ‬ ‫دغن بتول‬
‫ءن يغ بتول‬ ‫بتول‪.‬‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫دان برتجويد‪.‬‬ ‫ارس ‪٢‬‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ .3 - 1‬لتيه توبي ممباخ سو‬ ‫سورة الليل‬
‫القارعة‬ ‫‪7‬‬
‫اية ‪ 7 - 1‬سورة الليل‬ ‫باخاءن‬ ‫دغن‬ ‫الليل‬ ‫سورة‬
‫مللوءي‬ ‫يغ بتول‬
‫فيتا راقمن‪.‬‬ ‫برتجويد‪.‬‬ ‫دان‬
‫‪ .4‬ممباخ القرءان برداسرك‬ ‫‪ -‬ممباخ اية دغن باخا ءن يغ‬
‫جدوال‬ ‫فصيح‪.‬‬
‫يغ دسدياكن‪.‬‬ ‫ارس ‪٣‬‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪- 1‬‬
‫‪7‬‬
‫سورة الليل دغن فصيح دان‬
‫برتويد‪.‬‬
‫‪ -‬مغعملكن باخاءن سورة‬
‫دغن‬
‫فصيح دان برتويد‪.‬‬
‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة يس اية ‪83 – 28‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‪.‬‬ ‫سورة الصافات اية ‪24-1‬‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪22‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫يس‬
‫جزء ‪23‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫الصافات‬
‫‪ .1‬برسوءال تنتغ تعريف‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫‪ .1‬فغرتين علم‬ ‫علوم‬
‫دان حكوم‬ ‫‪ -‬علم اياله فغتاهوان ارس ‪1‬‬ ‫الشرعية‬
‫علم الله‬ ‫‪ -‬مثاتاكن ‪:‬‬ ‫سبنر تنتغ‬ ‫عقيدة‬
‫‪.2‬سومبغ سارن مغناءي‬ ‫‪ -‬فغرتين علم ‪.‬‬ ‫سسواتو فركارا‪.‬‬ ‫الله‬
‫عاقبة مغيغكري صفة‬ ‫‪ -‬حكوم ممفرخاياءي الله‬ ‫‪ .2‬حكوم ممفرخاياءي‬ ‫برصفة‬
‫علم الله‪.‬‬ ‫برصفة علم‪.‬‬ ‫الله برصفة‬ ‫علم‬
‫‪ .3‬مثنارايكن فربيذاءن‬ ‫‪ -‬ممباخ دان ممهمي دليل‬ ‫علم واجب‬
‫دغن‬ ‫انتارا علم الله‬ ‫نقلى الله برصفة‬ ‫‪ .3‬دليل نقلى ‪ :‬والله‬
‫فغتاهوان ماءنسي ‪.‬‬ ‫عليم بذات‬
‫‪ .4‬فربينخغن تنتغ ‪:‬‬ ‫علم‪.‬‬
‫الصدور سورة التغابن ‪ :‬اية‬
‫‪ -‬علم الله‪.‬‬ ‫‪ -‬ميقين باوا سوا فركارا يغ‬
‫‪4‬‬
‫‪ -‬فغتاهوان ماءنسي‪.‬‬ ‫برلكو تله‬ ‫مقصود ‪ :‬دان الله‬
‫‪ .5‬بربيغكيل ‪:‬‬ ‫سديا اد فد ازلى‬ ‫‪39‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬ممباخ دان مغحفظ‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الليل‪:‬‬ ‫اسوهن‬
‫دغن بتول دان‬ ‫ارس ‪١‬‬ ‫‪ -‬اية ‪11 – 8‬‬ ‫تلوة القرءان‬ ‫‪22‬‬
‫فصيح سورة الليل اية ‪8‬‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪- 8‬‬ ‫‪ -‬اية ‪14 - 12‬‬ ‫ممباخ دان‬
‫‪. 14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مغحفظ‬
‫‪ .2‬تلقي مشافهة اية ‪ 2‬دري‬ ‫يغ‬ ‫باخاءن‬ ‫دغن‬ ‫الليل‬ ‫سورة‬ ‫سورة‬
‫بتول‪.‬‬ ‫برايكوت‬
‫سورة الليل سخارا‬ ‫‪ -‬سنتياس براوسها مغحفظ‬
‫كلس‪,‬كومفولن‬ ‫دغن بتول‬
‫اية‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫دان اينديؤيدو‬ ‫القرءان‪.‬‬
‫‪ .3‬موريد ممباخ سخارا‬ ‫ارس ‪٢‬‬ ‫سورة الليل‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ - 8‬مثامبوغ اية‬
‫دري سأورغ كسأورغ‪.‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪ .4‬لتيهن برتوليس‪:‬‬ ‫سورة الليل دغن باخاءن‬
‫‪ -‬ملغكفكن اية‪.‬‬ ‫يغ بتول‬
‫‪ -‬مثوسون اية‪.‬‬ ‫دان برتجويد‪.‬‬
‫‪ -‬املء كلمة‪.‬‬ ‫‪ -‬اخلص ممفلجري القرءان‬
‫‪ -‬ممباخ اية دغن باخا ءن يغ‬
‫فصيح‪.‬‬
‫ارس ‪٣‬‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪- 8‬‬
‫‪14‬‬
‫سورة الليل دغن فصيح دان‬
‫برتويد‪.‬‬
‫‪ -‬مغعملكن باخاءن سورة‬
‫دالم‬
‫صلة‪.‬‬
‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الصافات اية ‪153-25‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‪.‬‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪23‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫الصافات‬
‫‪ .1‬سومبغ سارن تعريف صف‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ .1‬فغرتين حياة الله ‪:‬‬ ‫علوم‬
‫حياة ال‪.‬‬ ‫ارس ‪.1‬‬ ‫‪ -‬هيدوف‪ ،‬ككل ابادي‬ ‫الشرعية‬
‫‪ -‬مثاتاكن فغرتين حياة ‪.‬‬ ‫تنفا اد‬ ‫عقيدة‬
‫‪ .2‬فنرغن تعريف صفة حياة ال‬ ‫ارس ‪.2‬‬ ‫مول دان اخي‪.‬‬ ‫الله‬
‫‪ .3‬ممباخ دليل عقلى‬ ‫‪ -‬ممباخ دان ممهمي دليل‬ ‫برصفة‬
‫‪.2‬دليل عقلي ‪:‬‬
‫بركاءيتن الله برصفة‬ ‫عقلى بهاوا الله‬ ‫‪ -‬فرتوكرن سياغ دان‬ ‫حياة‬
‫حياة‪.‬‬ ‫برصفة حياة‬ ‫مالم‪.‬‬
‫‪.4‬تايغن ‪ /vcd‬فيلم سلءيد‬ ‫ارس ‪.3‬‬ ‫‪ -‬فرايدرن ماتاهاري‬
‫مغناءي‬ ‫‪ -‬منجلسكنفربيذاءن انتارا‬ ‫دان بولن‪.‬‬
‫‪ -‬مغهيدوف دان‬
‫كهيدوفن ملوق ال‪.‬‬ ‫حياة الله دغن كهيدوفن‬
‫مماتيكن‪.‬‬
‫‪ .5‬برسوءال جواب برداسركن‬ ‫ماءنسي‪.‬‬
‫‪ .3‬منجلسكن فربيذاءن‬
‫تايغن‬ ‫‪ -‬محاسبه ديري سباضاي‬
‫‪vcd‬‬ ‫انتارا حياة‬
‫مغناءي ‪:‬‬ ‫همبا الله ‪.‬‬ ‫الله دغن كهيدوفن‬
‫‪40‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬مغحفظ اية ‪21 – 15‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الليل‪:‬‬ ‫اسوهن‬
‫سورة الليل‬ ‫ارس ‪١‬‬ ‫‪‬اية ‪18 – 15‬‬ ‫تلوة‬ ‫‪23‬‬
‫دغن بتول دان فصيح‪.‬‬ ‫‪ -‬مثبوت دغن بتول فوتوغن‬ ‫‪‬اية ‪21 - 19‬‬ ‫القرءان‬
‫‪ .2‬لتيه توبي مغحفظ ‪15‬‬ ‫اية ‪ 21 - 15‬سورة الليل‬ ‫ممباخ دان‬
‫‪21‬‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ‬ ‫مغحفظ‬
‫سورة الليل سخارا‬ ‫فوتوغن اية‬ ‫سورة‬
‫كلس‪،‬‬ ‫‪ 21 - 15‬سورة الليل دغن‬ ‫برايكوت‬
‫كومفولن دان اينديؤيد‬ ‫باخاءن‬ ‫دغن بتول‬
‫‪ .3‬تسميع حفظن سورة‬ ‫يغ بتول‪.‬‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫ارس ‪٢‬‬ ‫سورة الليل‬
‫الليلكفد‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ‬
‫ضورو اتاو نقيب سخا‬
‫فوتوغن اية‬
‫تدوير‪.‬‬
‫‪ 21 – 15‬سورة الليل دغن‬
‫‪ .4‬مراقم‪ ،‬مندغر دان‬
‫برتجويد‪.‬‬
‫مثيمق سمول‬
‫‪ -‬سنتياس ممباخ اية القرءان‬
‫باخاءن يغ تله دحفظ‬
‫اوليه موريد ‪.‬‬ ‫دغن‬
‫بتول دان فصيح‪.‬‬
‫ارس ‪٣‬‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ‬
‫فوتوغن اية‬
‫‪ 21 - 15‬سورة الليل سخارا‬
‫فصيح‬
‫دان برتويد‬
‫‪ -‬مغعملكن فمباخاءن القرءان‬
‫دغن‬
‫فصيح دان برتويد ‪.‬‬
‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الصافات اية ‪182-154‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‪.‬‬ ‫سورة ص اية ‪61-1‬‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪23‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫الصافات‬
‫ممباخ سورة‬
‫ص‬
‫‪ .1‬منونتون تايغن ‪LCD‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫‪ .1‬تعريف صلة‬ ‫علوم‬
‫بركاءيتن صلة برجماعة‬ ‫ارس ‪:١‬‬ ‫برجماعة‪:‬‬ ‫الشرعية‪.‬‬
‫‪ .2‬سومبغ سارن تنتغ ص‬ ‫‪ -‬مثاتاكن تعريف صلة‬ ‫"صلة يغ دلكوكن دوا‬ ‫عبادة‬
‫برجماعة دري سضي‪:‬‬ ‫برجماعة‪.‬‬ ‫اورغ اتاو لبيه سخارا‬ ‫صلة‬
‫‪ -‬تعريف‬ ‫ارس ‪:2‬‬ ‫برسام دغن دكتواءي‬ ‫برجماعة‬
‫‪ -‬حكوم‬ ‫‪ -‬مثاتاكن شرط صح صلة‬ ‫اوليه سأورغ امام دان‬
‫‪ -‬لفظ نية‬ ‫برجماعة‪.‬‬ ‫دسرتاءي دغن نية‬
‫‪.3‬برسوءال جواب تنتغ‬ ‫ارس ‪:3‬‬ ‫برجماعة"‬
‫شرط ‪ 2‬صح‬ ‫‪ -‬مثاتاكن كلبيهن صلة‬ ‫‪.2‬شرط صح صلة‬
‫صلة برجماعة‪.‬‬ ‫برجماعة‪.‬‬ ‫برجماعة ‪:‬‬
‫‪ .4‬فنرغن مغناءي شرط‬ ‫‪ -‬نية مغيكوت امام‬
‫‪41‬‬ ‫باضي مأموم‪.‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬ممباخ اية حفظن اية‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الشمس‪:‬‬ ‫اسوهن‬
‫‪ 8‬سورة‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫‪‬اية ‪4-1‬‬ ‫تلوة‬ ‫‪24‬‬
‫‪ -‬مثبوت دغممممن بتول كلمممممة الشمس اية ‪ 5-1‬سخارا‬ ‫‪‬اية ‪9-5‬‬ ‫القرءان‬
‫‪ /‬كلس‬ ‫درفد‬ ‫ممباخ دان‬
‫اينديؤيدو‬ ‫اية ‪ 9-1‬سورة الشمس‬ ‫مغحفظ‬
‫‪ -‬مغحفظ كراتن اية ‪ 9-1‬درفد ‪ .2‬مغحفظ اية ‪8 - 6‬‬ ‫سورة‬
‫سورة‬ ‫سورة‬ ‫برايكوت‬
‫الشمس دغن بتول دا‬ ‫الشمس‬ ‫دغن بتول‬
‫فصيح‪.‬‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫‪ -‬ممباخ دغن برتجويد اية ‪ .3 9-1‬لتيه توبي مغحفظ‬ ‫سورة‬
‫سورة الشمس‬ ‫سورة الشمس‬ ‫الشمس‬
‫سخارا كلس‪ ،‬كومفو‬ ‫‪ -‬مغحفممظ سممورة الشمممس‬
‫دان‬ ‫دغن بتول‬
‫اينديؤيدو‪.‬‬ ‫ارس ‪3‬‬
‫‪ .4‬تسميع سورة‬ ‫سورة‬ ‫مغحفظ‬ ‫دان‬ ‫ممباخ‬ ‫‪-‬‬
‫الشمس كفد ضورو‬ ‫الشمس‬
‫اتاو نقيب سخارا‬ ‫الشمس‬ ‫سورة‬ ‫‪9‬‬ ‫–‬ ‫اية ‪1‬‬
‫تدوير‪.‬‬ ‫دغن‬
‫‪ .5‬مراقم‪ ،‬مندغر دان‬ ‫برتويد‬ ‫دان‬ ‫فصيح‬
‫مثيمق سمول‬
‫باخاءن يغ تله دحفظ‬
‫اوليه موريد ‪.‬‬

‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة ص اية ‪88-62‬‬ ‫تسميع‬


‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‪.‬‬ ‫سورة الزمر اية ‪31-1‬‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪23‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫ص‬
‫ممباخ سورة‬
‫الزمر‬
‫‪ .1‬فنرغن حكوم‬ ‫موربد دافت‪:‬‬ ‫‪.1‬حكوم ممفرخاياءي صفة‬ ‫علوم‬
‫ممفرخاياءي الله برصفة‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫حياة ال‬ ‫الشرعية‬
‫حياة‪.‬‬ ‫‪ -‬مثاتاكن حكوم ممفرخاياءي‬ ‫عقيدة‬
‫‪ .2‬تايغن ‪ /vcd‬فيلم‬ ‫واجب‪.‬‬ ‫الله‬
‫الله برصفة‬
‫سلءيد مغناءي‬ ‫‪ .2‬مثاتاكن توجوان‬ ‫برصفة‬
‫حياة‪.‬‬
‫كهيدوفن ملوق الله‪.‬‬ ‫برايمان دغن‬ ‫حياة‬
‫‪ -‬برشكور دغن نعمة‬
‫‪ .3‬مثنارايكن توجوان‬ ‫كهيدوفن‪.‬‬ ‫صفة حياة الله‪.‬‬
‫برايمان دغن صفة‬ ‫‪ -‬مغاضوغكن كبسرن‬
‫حياة الله‪.‬‬ ‫الله‪.‬‬
‫ارس ‪2‬‬ ‫‪ -‬مغينصافي كهيدوفن‬
‫‪ .4‬فمبنتغن حاصيل‬ ‫‪ -‬مثاتاكن توجوان برايمان‬ ‫ماءنسي يغ‬
‫فربينخغن دالم‬ ‫دغن صفة حياة‬ ‫برصفة لمه‪.‬‬
‫كومفولن‪.‬‬ ‫‪ -‬ميقيني بهاوا سموا‬
‫ال‬
‫ملوق اكن‬
‫ارس ‪.3‬‬
‫بيناس‪.‬‬
‫‪ -‬منجلسكن فربيذاءن انتارا‬ ‫‪ -‬مبوات فرسدياءن ‪42‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬مغحفظ سورة الشمس‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الشمس‪:‬‬ ‫‪ 25‬اسوهن‬
‫اية ‪- 10‬‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫‪‬اية ‪13 – 10‬‬ ‫تلوة‬
‫‪ 15‬دغن بتول دان فصيح‬ ‫‪ -‬مثبوت دغممن بتول كلمممة‬ ‫‪‬اية ‪15 - 14‬‬ ‫القرءان‬
‫‪ .2‬لتيه توبي مغحفظ اي‬ ‫درفد‬ ‫ممباخ دان‬
‫‪15 -10‬‬ ‫الشمس‬ ‫سورة‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-‬‬‫‪10‬‬ ‫اية‬ ‫مغحفظ‬
‫سورة الشمس سخار‬ ‫‪ -‬مغحفظ كراتن اية درفد اية‬ ‫سورة‬
‫كلس‪،‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫برايكوت‬
‫كومفولن دان اينديؤيد‬ ‫‪ 15‬سورة الشمس‬ ‫دغن بتول‬
‫‪ .3‬تسميع حفظن سورة‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫‪ -‬ممباخ دغن برتجويد اية ‪-10‬‬ ‫سورة‬
‫الشمس‬ ‫الشمس‬
‫‪15‬‬
‫كفدضورو اتاو نقيب‬ ‫سورة الشمس ‪.‬‬
‫سخارا‬ ‫‪ -‬مغحفظ اية ‪ 15-10‬سورة‬
‫تدوير‪.‬‬ ‫الشمس‬
‫‪ .4‬مراقم‪ ،‬مندغر دان‬ ‫دغن بتول‪.‬‬
‫مثيمق سمول‬
‫ارس ‪3‬‬
‫باخاءن يغ تله دحفظ‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ سورة‬
‫اوليه موريد ‪.‬‬
‫الشمس‬
‫اية ‪ 15 – 10‬دغن فصيح دان‬
‫برتويد‬
‫‪ -‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الزمر اية ‪75-32‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ -‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪24‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫الزمر‬
‫‪ .1‬ممباخ دليل نقلى‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫‪.1‬ممباخ دان ممهمي‬ ‫علوم‬
‫بركاءيتن الله برصفة‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫دليل نقلي الله‬ ‫الشرعية‬
‫حياة‪.‬‬ ‫‪ -‬ممباخ دان ممهمي دليل‬ ‫برصفة حياة دان‬ ‫عقيدة‬
‫نقلى الله برصفة‬ ‫الله برصفة مقصودث‪.‬‬
‫‪.2‬فربينخغن تنتغ دليل نقلى ص‬ ‫حياة سرتا مقصودث‪.‬‬ ‫الله ل اله ال هو‬ ‫حياة‬
‫حياة‬ ‫‪ -‬برشكور دغن نعمة‬ ‫الحي القيوم‬
‫ال‪.‬‬ ‫كهيدوفن‪.‬‬ ‫(سورة البقرة اية‬
‫ارس ‪.2‬‬ ‫‪)255‬‬
‫‪.3‬تايغن ‪ /vcd‬فيلم سلءيد‬
‫‪ -‬منجلسكن عاقبة مغيغكري‬ ‫مقصودث ‪ :‬تياد توهن‬
‫مغناءي‬ ‫صفة حياة الله‬ ‫يغ برحق‬
‫كهيدوفن ملوق ال‪.‬‬ ‫ارس ‪.3‬‬ ‫دسمبه ملءينكن‬
‫‪ .6‬برسوءال جواب برداسركن‬ ‫‪ -‬منجلسكن فربيذاءن انتارا‬ ‫دي(الله) يغ‬
‫تايغن ‪ vcd‬مغناءي ‪:‬‬ ‫حياة الله دغن‬ ‫هيدوف دان ككل‪.‬‬
‫كهيدوفن ماءنسي‪.‬‬ ‫‪ .2‬برشكور دغن نعمة‬
‫‪ -‬برايان دغن صفة حياة ال‬ ‫‪ -‬محاسبه ديري سباضاي‬ ‫كهيدوفن‪.‬‬
‫‪ -‬عاقبة مغيغكري صفة‬ ‫همبا الله ‪.‬‬ ‫‪ .3‬عاقبة مغيغكري صفة‬
‫حياة الله‪.‬‬ ‫حياة الله‬
‫‪ -‬مروسقكن ايمان ‪.‬‬
‫‪ -‬للي مغيغتي ماتي‪.‬‬
‫‪ -‬سومبوغ‬
‫‪ -‬لوفا ديري‬
‫‪43‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬ممباخ كسلوروهن‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة البلد‪:‬‬ ‫اسوهن‬
‫سخارا كلس‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫‪‬اية ‪5 - 1‬‬ ‫تلوة‬ ‫‪26‬‬
‫‪ /‬كومفولن ‪/‬‬ ‫‪ -‬مثبوت دغممن بتول كلمممة‬ ‫‪‬اية ‪10 - 6‬‬ ‫القرءان‬
‫اينديؤيدو‪.‬‬ ‫درفد‬ ‫ممباخ دان‬
‫‪ .2‬سوءال جواب حكوم‬ ‫اية ‪ 10 – 1‬سورة البلد‬ ‫مغحفظ‬
‫‪ -‬مغحفظ كراتن اية درفد اية تجويد‬ ‫سورة‬
‫مثامبوغ باخاءن‬ ‫‪10‬‬ ‫‪–1‬‬ ‫برايكوت‬
‫ضورو‪.‬‬ ‫سورة البلد‬ ‫دغن بتول‬
‫‪ .3‬مراقم‪ ،‬مندغر دان‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫مثيمق سمول‬ ‫‪ -‬ممباخ دغن برتجويد اية‬ ‫سورة البلد‬
‫باخاءن يغ تله دحفظ‬ ‫‪ 10 - 1‬سورة البلد‬
‫‪ -‬مغحفمظ سمورة البلد دغمن اوليه موريد‬
‫مغضوناكن اوديو‬ ‫بتول‬
‫ؤيسوال‪.‬‬ ‫ارس ‪3‬‬
‫‪ .4‬لتيه توبي ممباخ دان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اية‬ ‫مغحفظ‬ ‫دان‬ ‫‪ -‬ممباخ‬
‫مغحفظ سورة‬ ‫‪ 10‬سورة البلد‬
‫البلد اية ‪.10 – 1‬‬ ‫برتويد‬ ‫دغن فصيح دان‬

‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الموءمن اية ‪40-1‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪24‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫الموءمن‬
‫‪.1‬لتيه توبي مغحفظ لفظ‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ -1‬لفظ نية صلة‬ ‫علوم‬
‫نية صلة‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫برجماعة‪:‬‬ ‫‪.‬‬‫الشرعية‬
‫برجماعة ‪.‬‬ ‫‪ -‬ممباخ لفظ نية صلة‬ ‫‪ -‬نية امام‪":‬أصلي‬ ‫عبادة‬
‫‪ .2‬تونجوق‬ ‫برجماعة‪.‬‬ ‫فرض الظهر‬ ‫صلة‬
‫خارا‪/‬سيمولسي‪-:‬‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫برجماعة‬
‫أربع ركعات أداء‬
‫‪ -‬كدودوقن مأموم‬ ‫‪ -‬منرغكن كأداءن مأموم‬
‫اماما‬
‫‪ -‬مأموم موافيق دان‬ ‫موافيق دان مأموم‬
‫لله تعالى"‬
‫مسبوق‬ ‫مسبوق‪.‬‬ ‫‪ -‬نية مأموم‪":‬‬
‫‪ .3‬ضرقكرجا برتوليس‪-:‬‬ ‫ارس ‪3‬‬ ‫أصلي فرض‬
‫‪ -‬ملوكيس‬ ‫‪ -‬مثاتاكن كلبيهن صلة‬
‫الظهر أربع‬
‫ضامبر‪/‬راجه كدودوقن‬ ‫برجماعة‪.‬‬
‫ركعات أداء‬
‫امام دان مأموم‬ ‫‪ -‬مغعملكن صلة برجماعة‬
‫مأموما لله‬
‫للكي دان‬ ‫دالم كهيدوفن‬
‫تعالى"‬
‫فرمفوان دالم صل‬ ‫سهارين‪.‬‬
‫برجماعة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مأموم موافيق اياله‬
‫‪ . 4‬مغحفظ حديث دان‬ ‫مأموم يغ‬
‫ممهمي مقصود‬ ‫سمفت ممباخ الفاتة‬
‫"صلة الجماعة افضل‬ ‫برسام امام‬
‫دالم ركعة فرتام ‪.‬‬
‫صلة‬
‫‪ -3‬كلبيهن صلة‬
‫الفرض سبع وعشرين درجة"‬ ‫برجماعة ‪:‬‬
‫‪27‬‬
‫‪44‬‬ ‫فهال‬ ‫مندافت‬ ‫‪-‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬ممباخ كسلوروهن در‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة البلد‪:‬‬ ‫اسوهن‬
‫اية ‪-11‬‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫‪‬اية ‪15 - 11‬‬ ‫تلوة‬ ‫‪27‬‬
‫‪ 20‬سورة البلد سخا‬ ‫‪ -‬مثبوت دغن بتول كلمة‬ ‫‪‬اية ‪20 - 16‬‬ ‫القرءان‬
‫كلس ‪/‬‬ ‫درفد اية‬ ‫ممباخ دان‬
‫كومفولن ‪ /‬اينديؤيدو‬ ‫‪ 20 – 11‬سورة البلد‬ ‫مغحفظ‬
‫‪ -‬مغحفظ كراتن اية درفد اية ‪ .2‬سوءال جواب حكوم‬ ‫سورة‬
‫تجويد‬ ‫‪20 - 11‬‬ ‫برايكوت‬
‫برداسركن اية يغ دبا‬ ‫سورة البلد‬ ‫دغن بتول‬
‫‪ .3‬مثامبوغ باخاءن‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫ضورو‪.‬‬ ‫‪ -‬ممباخ دغن برتجويد اية ‪11‬‬ ‫سورة البلد‬
‫‪ .4‬مراقم‪ ،‬مندغر دان‬ ‫– ‪20‬‬
‫مثيمق سمول‬ ‫سورة البلد ‪.‬‬
‫باخاءن يغ تله دحفظ‬ ‫دغمن‬ ‫البلد‬ ‫سمورة‬ ‫‪ -‬مغحفمظ‬
‫اوليه موريد‬ ‫بتول‪.‬‬
‫مغضوناكن اوديو‬ ‫‪3‬‬ ‫ارس‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ - 11‬ؤيسوال‬
‫‪ .5‬لتيه توبي ممباخ دان‬ ‫‪ 20‬سورة‬
‫مغحفظ اية‬ ‫البلد دغن فصيح دان برتويد‪.‬‬
‫‪ 20 – 11‬سورة البل‬

‫‪.1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الموءمن اية ‪-41‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‬ ‫‪85‬‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪24‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫الموءمن‬
‫‪ .1‬سومبغ سارن تعريف‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ .1‬فغرتين حياة الله‪.‬‬ ‫علوم‬
‫صفة حياة الله‪.‬‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫‪ -‬هيدوف ‪ ،‬ككل‬ ‫الشرعية‬
‫‪ .2‬فنرغن تعريف صفة حيا‬ ‫‪ -‬مثاتاكن ‪:‬‬ ‫ابادي تنفا اد‬ ‫عقيدة‬
‫‪ -‬فغرتين حياة‪.‬‬ ‫مول دان اخي‪.‬‬ ‫برصفة‬ ‫الله‬
‫الله‪.‬‬
‫‪ -‬حكوم ممفرخاياءي الله‬ ‫‪.2‬حكوم ممفرخاياءي صفة‬ ‫حياة‬
‫‪ .3‬ممباخ دليل نقلى دان‬
‫برصفة حياة‪.‬‬
‫عقلى بركاءيتن‬ ‫حياة ال‬
‫الله برصفة حياة‪.‬‬ ‫‪ -‬ممباخ دان ممهمي دليل‬
‫واجب‪.‬‬
‫نقلى الله برصفة‬
‫‪.4‬فربينخغن تنتغ دليل‬ ‫‪ .3‬دليل عقلي ‪:‬‬
‫نقلى دان عقلى‬ ‫حياة سرتا مقصودث‪.‬‬
‫‪ -‬برشكور دغن نعمة‬ ‫‪ -‬فرتوكرن سياغ‬
‫صفة حياة الله‪.‬‬
‫كهيدوفن‪.‬‬ ‫دان مالم‪.‬‬
‫‪.5‬تايغن ‪ /vcd‬فيلم سلءي‬ ‫‪ -‬فرايدرن ماتاهاري‬
‫ارس ‪2‬‬
‫مغناءي‬ ‫دان بولن‪.‬‬
‫‪ -‬مثاتاكن دليل عقلى الله‬
‫كهيدوفن ملوق الله‪.‬‬ ‫‪ -‬مغهيدوف دان‬
‫برصفة حياة‪.‬‬
‫‪ .6‬برسوءال جواب برداسركن‬ ‫مماتيكن‪.‬‬
‫‪ -‬مثاتاكن توجوان برايمان‬
‫تايغن ‪ vcd‬مغناءي ‪:‬‬ ‫‪ .4‬ممباخ دان مهمي دليل نقلي‬
‫دغن صفة‬
‫‪ -‬برايان دغن صفة حياة ال‪.‬‬ ‫ال‬
‫حياة ال‪.‬‬
‫‪.7‬فربينخغن دالم كومفو‬ ‫برصفة حياة دان مقصودث‪.‬‬
‫‪ -‬مثاتاكن عاقبة مغيغكري صفة‬
‫‪:‬‬ ‫ال ل اله ال هو الي القيوم‬
‫‪ -‬حياة الله‪.‬‬ ‫حياة ال‪.‬‬
‫(سورة البقرة اية ‪45 )255‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬ممباخ كسلوروهن‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة البينة‪:‬‬ ‫اسوهن‬
‫سخارا كلس‪/‬‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫‪‬اية ‪2 - 1‬‬ ‫تلوة‬ ‫‪28‬‬
‫كومفولن ‪ /‬اينديؤيدو‬ ‫‪ -‬مثبوت دغممممن بتول كلمممممة‬ ‫‪‬اية ‪4 - 3‬‬ ‫القرءان‬
‫درفد‬ ‫درفد اية‬ ‫ممباخ دان‬
‫اية ‪ 4 - 1‬سورة البي‬ ‫‪ 4 - 1‬سورة البينة‪.‬‬ ‫مغحفظ‬
‫‪ .2‬سوءال جواب حكوم‬ ‫‪ -‬مغحفممظ كراتممن ايممة درفممد‬ ‫سورة‬
‫تجويد‪.‬‬ ‫درفد اية‬ ‫برايكوت‬
‫‪ .3‬مثامبوغ باخاءن ضو‬ ‫‪ 4 - 1‬سورة البينة‪.‬‬ ‫دغن بتول‬
‫مراقم‪ ،‬مندغر دان‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫مثيمق سمول‬ ‫‪ -‬ممباخ دغمن برتجويمد سمورة‬ ‫‪ -‬سورة‬
‫باخاءن يغ تله دحفظ‬ ‫البينة‪.‬‬ ‫البينة‬
‫اوليه موريد‬ ‫‪ -‬مغحفمظ سمورة البينمة دغمن‬
‫مغضوناكن اوديو‬ ‫بتول‪.‬‬
‫ؤيسوال‪.‬‬ ‫ارس ‪3‬‬
‫‪ .4‬لتيه توبي ممباخ دان‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مغحفممظ سممورة‬
‫مغحفظ‬ ‫البينة‬
‫سورة البينة‪.‬‬ ‫درفمممد ايمممة ‪ 4 - 1‬سمممورة‬
‫البينة دغن‬
‫فصيح دان برتويد‪.‬‬

‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة فصلت اية ‪46-1‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪24‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫فصلت‬
‫‪.1‬برنشيد اسماء الحسنى‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫اساس علوم ‪ .1‬فغرتين الصبور‪ -‬مها‬
‫‪.2‬سومبغ سارن فغرتين‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫صبر‬ ‫شرعية‬
‫الصبور‪.‬‬ ‫‪ -‬مثاتاكن فغرتين الصبور دان‬ ‫مقصود ‪ :‬الله‬ ‫عقيدة‬
‫‪ .2‬فنرغن فغرتين الصبو‬ ‫مقصود الله‬ ‫نام ‪ 2‬ال ‪ :‬الصبور سبحانه وتعالى مها‬
‫‪ .3‬فربينخغن خيري‬ ‫مها صبر‪.‬‬ ‫صبر دان تيدق برصفة‬
‫‪2‬الصبور‪.‬‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫تربورو‪ -‬بورو‪.‬‬
‫‪ .4‬ممبوات روموسن‬ ‫‪ -‬مثاتاكن خيري ‪ 2‬الصبور‪.‬‬ ‫‪ .2‬مثاتاكن خيري ‪2‬‬
‫خيري ‪ 2‬الصبور‪.‬‬ ‫ارس ‪3‬‬ ‫الصبور‪.‬‬
‫‪ .5‬ممبنديغ بيذاكن دأنتار‬ ‫‪ -‬منجلسكن فربيذاءن انتارا‬ ‫‪ -‬الله تيدق‬
‫الصبور دغن‬ ‫الصبور دغن‬ ‫مثضراكن عذاب‬
‫صبر‪.‬‬ ‫صبر‪.‬‬ ‫كأتس همبا‪-‬‬
‫همباث يغ‬
‫ملكوكن كسالهن‪.‬‬
‫‪ -‬الله ممبري فلواغ‬
‫كفد ماءنسي‬
‫اونتوق برعبادة‪.‬‬
‫‪ -‬الله ممبري‬
‫نعمةكفد سموا‬
‫ماءنسي ترماسوق‬
‫‪46‬‬ ‫اورغ يغ‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬ممباخ كسمملوروهن ا‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة البينة‪:‬‬ ‫اسوهن‬
‫‪7-5‬‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫‪‬اية ‪5‬‬ ‫تلوة‬ ‫‪29‬‬
‫سمممممممممممخارا كلس‬ ‫‪ -‬مثبوت دغممن بتول كلمممة‬ ‫‪‬اية ‪7-6‬‬ ‫القرءان‬
‫كومفولن ‪/‬‬ ‫درفد اية‬ ‫ممباخ دان‬
‫اينديؤيدو‪.‬‬ ‫‪ 7 - 5‬سورة البينة‬ ‫مغحفظ‬
‫‪ -‬مغحفظ كرتن اية درفد اية ‪ .2‬سوءال جواب حكوم‬ ‫سورة‬
‫تجويد‪.‬‬ ‫‪–5‬‬ ‫برايكوت‬
‫‪ .3‬مثامبوغ باخاءن‬ ‫‪ 7‬سورة البينة‬ ‫دغن بتول‬
‫ضورو‪.‬‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫‪ -‬ممباخ دغمن برتجويمد ايمة ‪ .4 5‬مراقم‪ ،‬مندغر دان‬ ‫سورة البينة‬
‫مثيمق سمول‬ ‫‪7-‬‬
‫باخاءن يغ تله دحفظ‬ ‫سورة البينة‬
‫اوليه موريد‬ ‫مورة‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مة‬‫‪ -‬مغحفممظ ايم‬
‫مغضوناكن اوديو‬ ‫البينة‬
‫ؤيسوال‬ ‫بتول‬ ‫دغن‬
‫‪ .5‬لتيه توبي ممباخ دان‬ ‫ارس ‪3‬‬
‫مغحفظ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اية‬ ‫مغحفظ‬ ‫دان‬ ‫ممباخ‬ ‫‪-‬‬
‫اية ‪ 7 - 5‬سورة البين‬ ‫‪8‬‬
‫سورة البينة دغن فصيح دان‬
‫برتويد‪.‬‬
‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة فصلت اية ‪54-47‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‪.‬‬ ‫سورة الشورى ‪31-1‬‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪24‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫فصلت‬
‫جزء ‪25‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫الشورى‬
‫‪ .1‬برنشيد اسماء‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممباخ دان ممهمي‬ ‫علوم‬
‫الحسنى‪.‬‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫دليل نقلى تنتغ‬ ‫الشرعية‪.‬‬
‫‪ .2‬ممباخ دليل نقلى دان‬ ‫‪ -‬ممباخ دان ممهمي دليل‬ ‫نام ‪ ٢‬الله‪.‬‬ ‫عقيدة‬
‫مقصودث‪.‬‬ ‫نقلى تنتغ نام الله‪.‬‬ ‫‪ -‬سبدا رسول الله‬ ‫نام ‪ ٢‬الله ‪:‬‬
‫‪ .3‬برخريتا قصه كصبرن‬ ‫‪ -‬مثاتاكن دليل عقلى البور‬ ‫صلى الله عليه‬ ‫الصبور‬
‫نبى محمد صلى‬ ‫‪ -‬سنتياس صبر مغهادفي‬ ‫وسلم‪:‬‬
‫الله عليه وسلم‪.‬‬ ‫دوضاءن‪.‬‬ ‫ان ال تسعة وتسعي اسا مائة‬
‫‪ .4‬برسوءال جواب‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫ال واحدا من احصاها دخل‬
‫بركاءيتن خريتا‪.‬‬ ‫‪ -‬مثاتاكن حكمة الصبور‪.‬‬
‫‪ .5‬سومبغ سارن حكمة‬ ‫‪ -‬سنتياس محاسبه ديري‪.‬‬ ‫النة ‪ ....‬الصبور‬
‫الصبور‪.‬‬ ‫ارس ‪.3‬‬ ‫مقصودث‪:‬‬
‫‪ .6‬ممبوات روموسن‬ ‫‪ -‬مثاتاكن كلبيهن اورغ يغ‬ ‫سسوغضزهث باضي‬
‫حكمة الصبور‪.‬‬ ‫برصفة صب‪.‬‬ ‫الله ايت ‪ 99‬نام‬
‫‪ .7‬فروضرم زياره ‪:‬‬ ‫‪ -‬سنتياس براستغفار‪.‬‬ ‫ياءيت سراتوس‬
‫‪ -‬اورغ ساكيت ‪.‬‬ ‫كورغ‬
‫‪ -‬رومه اورغ توا ‪/‬‬ ‫ساتو‪،‬سسياف يغ‬
‫هوسفيتل‪.‬‬ ‫ممفلجريث مك دي‬
‫‪ -‬اورغ ميسكين ‪ /‬ضعي‬ ‫‪47‬‬ ‫اكن ماسوق‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬سومبغ سارن تنتغ ص‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ .1‬تعريف صلة‬ ‫علوم‬
‫برجماعة‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫برجماعة‪:‬‬ ‫الشرعية‪.‬‬
‫دري سضي‪:‬‬ ‫"صلة يغ دلكوكن دوا مثاتاكن تعريف صلة ‪-‬‬ ‫عبادة‬
‫‪ -‬تعريف‬ ‫‪.‬برجماعة‬ ‫اورغ‬ ‫صلة جمعة‬
‫‪ -‬حكوم‬ ‫مثاتاكن حكوم صلة ‪-‬‬ ‫سخارا‬ ‫لبيه‬ ‫اتاو‬
‫‪ -‬لفظ نية‬ ‫برجماعة‬ ‫برسام دغن‬
‫‪ .2‬برسوءال جواب تنتغ‬ ‫ممباخ لفظ نية صلة ‪-‬‬ ‫سأورغ‬ ‫اوليه‬ ‫دكتواءي‬
‫شرط ‪ ٢‬صح‬ ‫امام دان‬
‫‪.‬برجماعة‬ ‫دسرتاءي دغن نية‬
‫صلة برجماعة‪.‬‬ ‫ملكوكن خارا صلة ‪-‬‬
‫‪ .3‬لتيه توبي مغحفظ لف‬ ‫برجماعة"‬
‫‪ .2‬حكوم صلة برجماعة ‪.‬برجماعة‬
‫نية صلة‬ ‫ارس ‪2‬‬
‫برجماعة ‪.‬‬ ‫‪ -‬فرض كفاية كأتس اورغ‬
‫‪ -‬مثاتاكن شرط ‪ ٢‬صح صلة‬
‫‪ .4‬تونجوق‬ ‫برجماعة‪.‬‬ ‫للكي دسسواتو‬
‫خارا‪/‬سيمولسي‪-:‬‬ ‫‪ -‬مثاتاكن كدودوقن مأموم‬ ‫تمقت باضي‬
‫‪ -‬كدودوقن مأموم‬ ‫دالم صلة‬ ‫فرض‬ ‫صلة‬ ‫سموا‬
‫‪ -‬مأموم موافيق دان‬ ‫برجماعة‪.‬‬ ‫كخوالي‬
‫مسبوق‬ ‫منرغكن كأداءن مأموم ‪-‬‬ ‫صلة جمعة‪.‬‬
‫‪ .5‬ضرقكرجا برتوليس‪-:‬‬ ‫‪.‬موافيق دان مأموم مسبوق‬ ‫‪ -‬فرض عي كأتس ستياف‬
‫‪ -‬ملوكيس ضامبر‪/‬راج‬ ‫ارس ‪3‬‬ ‫للكي باضي صلة‬
‫كدودوقن‬ ‫‪ -‬مثاتاكن كلبيهن صلة‬ ‫جمعة ‪.‬‬
‫امام دان مأموم‬ ‫برجماعة‪.‬‬ ‫‪ -‬سنة باضي صلة ‪2‬‬
‫للكي دان‬ ‫‪ -‬برديسيفلين دالم كهيدوفن‪.‬‬ ‫سنة سفرتي‬
‫فرمفوان دالم صل‬
‫صلة هاري راي ‪.‬‬
‫برجماعة‪.‬‬
‫‪ .3‬لفظ نية صلة‬
‫‪ .6‬مغحفظ حديث دان‬
‫برجماعة‪:‬‬
‫ممهمي مقصود‬
‫‪ -‬نية امام‪":‬أصلي فرض‬
‫"صلة الجماعة افضل م‬
‫الظهر‬
‫صلة‬
‫أربع ركعات أداء‬
‫الفرض سبع وعشرين درجة"‬ ‫اماما لله تعالى"‬
‫‪ .7‬برسوءال جواب تنتغ‬ ‫‪ -‬نية مأموم‪ ":‬أصلي‬
‫شرط ‪ 2‬صح‬ ‫فرض الظهر‬
‫صلة برجماعة‪.‬‬ ‫أربع ركعات أداء‬
‫‪ .8‬ضرقكرجا برتوليس‪-:‬‬ ‫مأموما لله‬
‫‪ -‬ملوكيس ضامبر‪/‬راج‬ ‫تعالى"‬
‫كدودوقن‬ ‫‪ .4‬ملكوكن خارا صلة‬
‫امام دان مأموم‬ ‫برجماعة‪.‬‬
‫للكي دان‬ ‫‪ .5‬شرط صح صلة‬
‫فرمفوان دالم صل‬ ‫برجماعة ‪:‬‬
‫برجماعة‪.‬‬ ‫‪ -‬نية مغيكوت امام‬
‫‪ .9‬فنرغن كلبيهن صلة‬ ‫باضي مأموم‪.‬‬
‫برجماعة‪.‬‬ ‫‪ -‬تكبيرة الحرام‬
‫‪ .10‬كولبوراتيف فروجيق‬ ‫مأموم تيدق‬
‫فوليو‬ ‫مندهولوءي تكبيرة‬
‫بركاءيتن صلة‬ ‫الحرام امام‪.‬‬
‫برجماعة‪.‬‬ ‫‪ -‬مأموم تيدق‬
‫‪ .11‬كوءيز‪.‬‬ ‫مندهولوءي دان ‪48‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬ممباخ دان مغحفظ‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫مغحفظ سورة سورة‬ ‫اسوهن‬
‫دغن بتول‬ ‫ارس ‪١‬‬ ‫البينة‪:‬‬ ‫تلوة القرءان‬ ‫‪30‬‬
‫دان فصيح اية ‪8 – 1‬‬ ‫‪ -‬مثبوت دغن بتول فوتوغن‬ ‫‪‬اية ‪8‬‬ ‫ممباخ دان‬
‫سورة البينة‬ ‫اية‪.‬‬ ‫‪‬اية ‪8 - 1‬‬ ‫مغحفظ‬
‫‪ .2‬برتلقي دان برمشافهة‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪1‬‬ ‫سورة‬
‫–‪8‬‬ ‫برايكوت‬
‫اية ‪ 2‬دري‬
‫سورة البينة دغن باخاءن‬ ‫دغن بتول‬
‫سورة البينة سخارا‬
‫يغ بتول‪.‬‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫كلس ‪,‬‬
‫ارس ‪٢‬‬
‫كومفولن دان ابنديؤيد‬ ‫سورة البينة‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪1‬‬
‫‪ .3‬موريد ممباخ سخارا‬
‫–‪8‬‬
‫مثامبوغ اية‬
‫سورة البينة دغن باخاءن‬
‫دري سأورغ كسأورغ‪.‬‬
‫يغ بتول‬
‫‪ .4‬لتيهن برتوليس؛‬
‫دان برتجويد‪.‬‬
‫‪ -‬ملغكفكن اية‬
‫‪ -‬ممباخ اية دغن باخا ءن يغ‬
‫‪ -‬مثوسون اية‬
‫فصيح‪.‬‬
‫‪ -‬املء كلمة‬
‫ارس ‪٣‬‬
‫‪ -‬ممباخ اية ‪ 8 – 1‬سورة‬
‫البينة دغن فصيح دان برتويد‪.‬‬
‫‪ -‬مغعملكن باخاءن سورة‬
‫دغن‬
‫فصيح دان برتويد‬
‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الشورى اية ‪-32‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‬ ‫‪53‬‬ ‫القرءان‬
‫سورة الزخرف اية ‪33-1‬‬ ‫جزء ‪25‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫الشورى‬
‫ممباخ سورة‬
‫الزخرف‬
‫‪ .1‬منونتوت تايغن ‪LCD‬‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ .1‬تعريف صلة جمعة‪:‬‬ ‫علوم‬
‫بركاءيتن‬ ‫ارس ‪:1‬‬ ‫"صلة دوا ركعة يغ‬ ‫الشرعية‪.‬‬
‫صلة جمعة‪.‬‬ ‫‪ -‬مثاتاكن تعريف صلة جمعة‪.‬‬ ‫دلكوكن‬ ‫عبادة‬
‫‪ .2‬سومبغ سارن‪/‬سوءال‬ ‫ارس ‪:2‬‬ ‫سخارا برجماعة فد‬ ‫صلة جمعة‬
‫جواب‬ ‫‪ -‬مثاتاكن شرط ‪ 2‬صح صلة‬ ‫وقتو ظهر‬
‫‪ .3‬فربينخغن بركاءيتن‪:‬‬ ‫جمعة‪.‬‬ ‫هاري جمعة دمسجد‬
‫‪ .4‬تعريف صلة جمعة‪.‬‬ ‫ارس ‪:3‬‬ ‫دداهولوءي‬
‫‪ .5‬شرط ‪ 2‬صح صلة‬ ‫‪ -‬مثاتاكن حكمة صلة جمعة‪.‬‬ ‫دغن دوا خطبة"‬
‫جمعة‪.‬‬ ‫‪ -‬طاعة كفد فرينته الله‪.‬‬
‫‪ .2‬شرط صح جمعة ‪:‬‬
‫‪ .6‬فتا ميندا بركاءيتن صل‬
‫‪ -‬برجماعة ‪.‬‬
‫جمعة‪.‬‬
‫‪ -‬وقت ظهر‪.‬‬
‫‪ .7‬ضرقكرجا برتوليس‪.‬‬
‫‪ -‬امفت فولوه اورغ‪.‬‬
‫‪ -‬دلكوكن دمسجد‪.‬‬
‫‪ -‬دوا حطبة‪.‬‬
‫‪ .3‬حكمة صلة جمعة‪:‬‬
‫‪ -‬لمبغ فرفادوان‬
‫‪49‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬ممباخ دان مغحفظ‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة القدر‪:‬‬ ‫اسوهن‬
‫دغن بتول‬ ‫ارس ‪١‬‬ ‫اية ‪5 - 1‬‬ ‫تلوة القرءان‬ ‫‪31‬‬
‫دان فصيح سورة القدر‬ ‫‪ -‬مثبوت دغن بتول فوتوغن‬ ‫ممباخ دان‬
‫اية ‪5 – 1‬‬ ‫اية‪.‬‬ ‫مغحفظ‬
‫‪ .2‬برتلقي دان برمشافهة‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪1‬‬ ‫سورة‬
‫– ‪ 5‬سورة‬ ‫برايكوت‬
‫اية ‪ 2‬دري‬
‫القدر دغن باخاءن يغ بتول‪.‬‬ ‫دغن بتول‬
‫سورة القدر سخارا‬
‫ارس ‪٢‬‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫كلس ‪,‬‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪1‬‬
‫كومفولن دان ابنديؤيد‬ ‫سورة القدر‬
‫–‪5‬‬
‫‪ -‬موريد ممباخ سخارا‬
‫سورة القدر دغن باخاءن‬
‫مثامبوغ اية‬
‫يغ بتول‬
‫دري سأورغ كسأورغ‪.‬‬
‫دان برتجويد‪.‬‬
‫‪ -‬لتيهن برتوليس‪:‬‬
‫‪ -‬ممباخ اية دغن باخا ءن يغ‬
‫‪ -‬ملغكفكن اية‬
‫فصيح‪.‬‬
‫‪ -‬مثوسون اية‬
‫‪ -‬املء كلمة‬ ‫ارس ‪٣‬‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪1‬‬
‫–‪5‬‬
‫سورة القدر دغن فصيح دان‬
‫برتويد‪.‬‬
‫‪ -‬مغعملكن باخاءن سورة‬
‫دغن‬
‫فصيح دان برتويد‬
‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الزخرف اية ‪89-34‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‬ ‫سورة الدخان اية ‪18-1‬‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪25‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫الزخرف‬
‫ممباخ سورة‬
‫الدخان‬
‫‪.1‬برنشيد اسماء الحسنى‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪.1‬فغرتين الحكيم‬ ‫علوم‬
‫‪ .2‬سومبغ سارن اسماء‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫‪ -‬الله مها بيجقسان‬ ‫الشرعية‬
‫الحسنى‪.3 .‬فنرغن تنتغ‬ ‫‪ -‬مثاتاكن فغرتين الحكيم دان‬ ‫‪ .2‬مثاتاكن خيري ‪2‬‬ ‫عقيدة‬
‫فغرتين الحكيم‪.‬‬ ‫مقصود الله مها‬ ‫الحكيم‬ ‫نام ‪ 2‬الله ‪:‬‬
‫‪ .4‬فربينخغن مغناءي‬ ‫بيجقسان‪.‬‬ ‫‪ -‬سموا بندا يغ‬ ‫الحكيم‬
‫خيري ‪ 2‬الحكيم‪.‬‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫دجاديكن برضونا‬
‫‪ .5‬ممبوات روموسن‬ ‫‪ -‬مثاتاكن خيري ‪ 2‬الحكيم‬ ‫كفد ملوق‪.‬‬
‫خيري ‪ 2‬الحكيم‪.‬‬ ‫ارس ‪3‬‬ ‫‪ .3‬منجلسكن فربيذاءن‬
‫‪ .6‬ممبوات بنديغ بيذا انت‬ ‫‪ -‬منجلسكن فربيذاءن صفة‬ ‫صفة الله‬
‫كبيجقساناءن الله دغ‬ ‫الحكيم الله دغن‬ ‫الحكيم دغن‬
‫كبيجقساناءن‬ ‫كبيجقساناءن ماءنسي‪.‬‬ ‫كبيجقساناءن‬
‫ماءنسي‪.‬‬
‫ماءنسي‪.‬‬
‫‪ .4‬الحكيم‬
‫‪ -‬نام دان صفة ال‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬مندغر دان ممرهاتي‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫‪ -‬فغنالن سورة القدر‬ ‫اسوهن‬
‫باخاءن اية‬ ‫‪ -‬اينتيساري عموم دري ارس ‪١‬‬ ‫تلوة‬ ‫‪32‬‬
‫فد فافرن ‪LCD‬‬ ‫‪ -‬مثبوت مقصود القدر‪.‬‬ ‫سورة‬ ‫القرءان‬
‫‪ .2‬ممباخ اية ‪ 2‬سخارا‬ ‫ارس ‪٢‬‬ ‫القدر‬ ‫كفهمن‪:‬‬
‫كلس دان‬ ‫‪ -‬كفهمن اية ‪ 2 – 1‬سورة ‪-‬مثاتاكن سبب دنامكن سورة‬ ‫سورة القدر‬
‫اينديؤيدو‪.‬‬ ‫القدر‪.‬‬ ‫القدر‬
‫‪.3‬ضورو منرغكن فغنالن‬ ‫ارس ‪٣‬‬
‫سورة‬ ‫‪ -‬منرغكن اينتيساري عموم‬
‫القدر‪:‬‬ ‫سورة‬
‫‪ -‬بيلغن اية‬ ‫القدر‬
‫‪ -‬تمفت دتورونكن‬ ‫‪ -‬مغحياتي كونسيف القدر‬
‫‪ .4‬فنرغن بركاءيتن دغن‬ ‫دالم‬
‫اينتيساري‬ ‫كهيدوفن سهارين‬
‫سورة سخارا عموم‪:‬‬
‫‪ .5‬امارن الله تعالى دان‬
‫بالسن بوروق‬
‫ترهادف اورغ ‪ 2‬يغ‬
‫ملكوكن‬
‫كجاهتن دان معصية‬

‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الدخان اية ‪59-19‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‬ ‫سورة الاثية اية ‪32-1‬‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪25‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫الدخان‬
‫ممباخ سورة‬
‫الاثية‬
‫‪ .1‬ممافركن خرتا دليل‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ -1‬دليل نقلى واجب‬ ‫علوم‬
‫نقلي دان‬ ‫ارس ‪:1‬‬ ‫صلة جمعة‪:‬‬ ‫الشرعية‪.‬‬
‫مقصودث بركاءيتن‬ ‫مثاتاكن دليل نقلى واجب ‪-‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫"‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪‬‬ ‫عبادة‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫صلة جمعة‬ ‫‪.‬صلة جمعة‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫صلة جمعة‬
‫‪ .2‬فنرغن دان فربينخغن‬ ‫ارس ‪:2‬‬ ‫"‬ ‫‪‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ -‬شرط ‪ 2‬واجب صل‬ ‫منجلسكن فركارا ‪ 2‬يغ دلرغ ‪-‬‬ ‫‪ -2‬فركارا ‪ 2‬يغ دلرغ‬
‫جمعة‪.‬‬ ‫كتيك‬ ‫كتيك‬
‫‪ -‬حكمة صلة جمعة‪.‬‬ ‫‪.‬خاطب ممباخ خطبة‬ ‫خطبة صلة جمعة ‪:‬‬
‫‪ .3‬سومبغ سارن‬ ‫ارس ‪:3‬‬ ‫‪ -‬برخاكف‬
‫حكمة‪/‬كلبيهن صلة‬ ‫‪ -‬مثاتاكن حكمة صلة جمعة‪.‬‬ ‫‪ -‬برماءين‬
‫جمعة‪.‬‬ ‫‪ -‬سنتياس برادب ددالم‬ ‫‪ -‬فركارا يغ‬
‫‪ .4‬سيمولسي صلة‬ ‫مجليس علمو‪.‬‬ ‫مغضغضو خطيب‬
‫جمعة‪.‬‬
‫‪ .5‬مروموس حاصيل‬ ‫دان جماعة لءين‬
‫سيمولسي‪.‬‬ ‫‪ -3‬حكمة‪/‬كلبيهن صلة‬
‫‪ .6‬ضرقكرجا برتوليس‪.‬‬ ‫جمعة‪:‬‬
‫‪ -‬لمبغ فرفادوان‬
‫اومت‪.‬‬
‫‪ -‬كوكوه‬
‫إسلم‪.‬‬
‫‪51‬‬ ‫فرساوداراءن‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬ممباخ اية ‪ 5 – 3‬سخا‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة القدر‪ :‬اية ‪5 – 3‬‬ ‫اسوهن‬
‫كومفولن‬ ‫ارس ‪١‬‬ ‫‪ -‬فغرتين اية‬ ‫تلوة‬ ‫‪33‬‬
‫‪ .2‬ممباخ اية دان فغرتين‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مثاتاكن معنا‬ ‫القرءان‬
‫سورة‬ ‫كلمة‬ ‫كفهمن‬
‫‪ .3‬مندغر فنرغن ضورو‬ ‫دري اية ‪. 5 – 3‬‬ ‫سورة القدر‪.‬‬
‫معنا كلمة‬ ‫ارس ‪٢‬‬
‫دان برسوءال جواب معنا‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مثاتاكن معنا‬
‫كلمة‪.‬‬ ‫فوتوغن‬
‫‪ .4‬ممادنكن اية دغن كلم‬ ‫اية ‪.5 - 3‬‬
‫ارس ‪٣‬‬
‫‪ -‬ممباخ دان مثاتاكن معنا اية‬
‫‪5–3‬‬
‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الاثية اية ‪37-33‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‬ ‫سورة الحقاف اية ‪37-1‬‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪26‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫الاثية‬
‫ممباخ سورة‬
‫الحقاف‬
‫‪ .1‬ممباخ دان ممهمي‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫‪.1‬ممباخ دان ممهمي‬ ‫علوم‬
‫دليل نقلي تنتغ نام‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫دليل نقلي تنتغ‬ ‫الشرعية‬
‫الله‬ ‫‪ -‬ممباخ دان ممهمي دليل‬ ‫نام الله " الحكيم"‬ ‫عقيدة‬
‫‪ .2‬فربينخغن تنتغ دليل‬ ‫نقلي تنتغ نام الله "‬ ‫دري حديث يغ‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫نام ‪2‬‬
‫نقلي‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫بركاءيتن اسماء‬ ‫الحكيم‬
‫‪ .3‬فمبنتغن حاصيل‬ ‫‪ -‬مثاتاكن خيري ‪ 2‬الحكيم ‪.‬‬ ‫الحسنى‪:‬‬
‫فربينخغن‪.‬‬ ‫ارس ‪3‬‬ ‫انك انت العليم‬
‫‪ .4‬فربينخغن ‪ /‬فبنتغن دا‬ ‫‪ -‬مثاتاكن كلبيهن اورغ يغ‬ ‫الحكيم سورة‬
‫كومفولن‬ ‫برصفة‬ ‫البقرة اية ‪.32‬‬
‫مغناءي فراتوران عال‬ ‫بيجقسان‪.‬‬ ‫مقصودث‪:‬‬
‫سسواي دغن‬ ‫‪ -‬سنتياس مغحرمتي اورغ يغ‬ ‫سسوغضوهث اغكاو‬
‫كهيدوفن‪.‬‬ ‫برعلمو‪.‬‬ ‫جواله يغ مها‬
‫‪.5‬ضرقكرجا برتوليس‬ ‫مغتاهوي لضي مها‬
‫مغناءي اورغ يغ‬ ‫بيجقسان‪.‬‬
‫بيجقسان‬ ‫‪ .2‬مثاتاكن خيري‬
‫الحكيم ‪:‬‬
‫‪ -‬فراتوران عالم‬
‫سسواي دغن‬
‫كهيدوفن ‪.‬‬
‫‪ -‬سنتياس‬
‫مغهرضاءي نعمة الله‬
‫دان برشكور ‪.‬‬
‫‪ .3‬مثاتاكن كليبهن اورغ‬
‫يغ برصفة‬
‫بيجقسان‪.‬‬
‫‪ -‬الحكيم برصفة ازلي‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫مغحفظ سورة العلق‬ ‫اسوهن‬
‫دغن بتول‬ ‫ارس ‪١‬‬ ‫‪‬اية ‪8 - 1‬‬ ‫تلوة القرءان‬ ‫‪34‬‬
‫دان فصيح اية ‪8 – 1‬‬ ‫‪ -‬مثبوت دغن بتول فوتوغن‬ ‫ممباخ دان‬
‫سورة العلق‬ ‫اية‪.‬‬ ‫مغحفظ‬
‫‪ -‬برتلقي دان برمشافهة ا‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪1‬‬ ‫سورة‬
‫–‪8‬‬ ‫برايكوت‬
‫‪ 2‬دري‬
‫سورة العلق دغن باخاءن‬ ‫دغن بتول‬
‫سورة العلق سخارا‬
‫يغ بتول‪.‬‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫كلس ‪,‬‬
‫ارس ‪٢‬‬
‫كومفولن دان ابنديؤيد‬ ‫سورة‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪1‬‬
‫‪ -‬موريد ممباخ سخارا‬ ‫العلق‬
‫–‪8‬‬
‫مثامبوغ اية‬
‫سورة العلق دغن باخاءن‬
‫دري سأورغ كسأورغ‪.‬‬
‫يغ بتول‬
‫‪ -‬لتيهن برتوليس؛‬
‫دان برتجويد‪.‬‬
‫‪-‬ملغكفكن اية‬
‫‪ -‬ممباخ اية دغن باخا ءن يغ‬
‫‪-‬مثوسون اية‬
‫فصيح‪.‬‬
‫‪-‬املء كلمة‬
‫ارس ‪٣‬‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪1‬‬
‫–‪8‬‬
‫سورة العلق دغن فصيح دان‬
‫برتويد‪.‬‬
‫‪ -‬مغعملكن باخاءن سورة‬
‫دغن‬
‫فصيح دان برتويد‬
‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة ممد اية ‪38-1‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‬ ‫سورة الفتح اية ‪9-1‬‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪25‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫ممد‬
‫ممباخ سورة‬
‫الفتح‬
‫‪ .1‬برسوءال جواب تنتغ‬ ‫موريد دافت‬ ‫‪.1‬مثاتاكن دليل عقلى‬ ‫علوم‬
‫دليل عقلى‪.‬‬ ‫ارس ‪.1‬‬ ‫الحكيم‪.‬‬ ‫الشرعية‬
‫‪ .2‬سومبغ سارن حكمة‬ ‫‪ -‬مثاتاكن دليل عقلى الحكيم‬ ‫‪ -‬مغاتور فرجالنن‬ ‫عقيدة‬
‫الحكيم‬ ‫ارس ‪.2‬‬ ‫نام ‪ 2‬الله ‪ :‬عالم‪.‬‬
‫‪ .3‬مثنارايكن كلبيهن اور‬ ‫‪ -‬مثاتاكن حكمة الحكيم ‪:‬‬ ‫‪ -‬سوخي دري سبارغ‬ ‫الحكيم‬
‫يغ برصفة‬ ‫ارس ‪.3‬‬ ‫كسيلفن‪.‬‬
‫بيجقسان‪.‬‬ ‫‪ -‬مثاتاكن كلبيهن اورغ يغ‬ ‫‪ -‬سضال يغ برلكو‬
‫‪ .4‬ممبوات روموسن‬ ‫برصفة‬ ‫دعالم اين‬
‫ايسي فلجرن‪.‬‬ ‫بيجقسان‪.‬‬ ‫ممفوثاءي حكمتث‪.‬‬
‫‪ -‬سنتياس مغحرمتي اورغ يغ‬ ‫‪ -‬بيجق ممبوات‬
‫برعلمو‪.‬‬ ‫كفوتوسن‪.‬‬
‫‪ .2‬مثاتاكن حكمة‬
‫الحكيم ‪:‬‬
‫‪ -‬مندافت علمو‬
‫‪53‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬ممباخ دان مغحفظ‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة العلق‬ ‫اسوهن‬
‫دغن بتول‬ ‫ارس ‪١‬‬ ‫‪‬اية ‪15 - 9‬‬ ‫تلوة القرءان‬ ‫‪35‬‬
‫دان فصيح اية ‪15 – 9‬‬ ‫‪ -‬مثبوت دغن بتول فوتوغن‬ ‫ممباخ دان‬
‫سورة‬ ‫اية‪.‬‬ ‫مغحفظ‬
‫العلق‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪9‬‬ ‫سورة‬
‫‪ .2‬برتلقي دان برمشافهة‬ ‫– ‪15‬‬ ‫برايكوت‬
‫سورة العلق دغن باخاءن‬ ‫دغن بتول‬
‫اية ‪ 2‬دري‬
‫يغ بتول‪.‬‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫سورة العلق سخارا‬
‫ارس ‪٢‬‬
‫كلس ‪,‬‬ ‫سورة العلق‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪9‬‬
‫كومفولن دان ابنديؤيد‬
‫– ‪15‬‬
‫‪ .3‬موريد ممباخ سخارا‬
‫سورة العلق دغن باخاءن‬
‫اينديؤيدو‬
‫يغ بتول‬
‫‪ .4‬لتيهن برتوليس‪:‬‬
‫دان برتجويد‪.‬‬
‫‪ -‬ملغكفكن اية‬
‫‪ -‬ممباخ اية دغن باخا ءن يغ‬
‫‪ -‬مثوسون اية‬
‫فصيح‪.‬‬
‫‪ -‬املء كلمة‬
‫ارس ‪٣‬‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪9‬‬
‫– ‪15‬‬
‫سورة العلق دغن فصيح دان‬
‫برتويد‪.‬‬
‫‪ -‬مغعملكن باخاءن سورة‬
‫العلق دغن‬
‫فصيح دان برتويد‬
‫‪ -‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الفتح اية ‪29-10‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ -‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‬ ‫سورة الجرات اية ‪11-1‬‬ ‫القرءان‬
‫جزء ‪25‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫الفتح‬
‫جزء ‪26‬‬
‫ممباخ سورة‬
‫الجرات‬
‫‪ .1‬برسوءال جواب تنتغ‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫‪.1‬فغرتين الحكيم دان‬ ‫علوم‬
‫فغرتين الحكيم‪.‬‬ ‫ارس ‪1‬‬ ‫مقصود الله مها‬ ‫الشرعية‬
‫‪ .2‬مثاتاكن دليل نقلي دا‬ ‫‪ -‬مثاتاكن فغرتين الحكيم دان‬ ‫بيجقسان‪.‬‬ ‫عقيدة‬
‫عقلى الله مها‬ ‫مقصود الله مها‬ ‫‪ .2‬مثاتاكن دليل نقلي‬ ‫نام ‪ 2‬الله ‪:‬‬
‫بيجقسان‬ ‫بيجقسان‪.‬‬ ‫تنتغ نام الله‬ ‫الحكيم‬
‫‪ .3‬فربينخغن مغناءي‬ ‫‪ -‬مثاتاكن دليل نقلي دان‬ ‫"الحكيم " دري حديث‬
‫خيري ‪ 2‬الحكيم‬ ‫عقلى الله مها‬ ‫اسماء‬
‫‪ .4‬سومبغ سارن حكمة‬ ‫بيجقسان‬ ‫الحسنى‪.‬‬
‫الحكيم‬ ‫‪ -‬بيجق ممبوات كفوتوسن‪.‬‬ ‫‪.3‬مثاتاكن دليل عقلى‬
‫‪ .5‬ممبوات بنديغ بيذا انت‬ ‫ارس ‪2‬‬ ‫الحكيم‪.‬‬
‫كبيجقساناءن‬ ‫‪ -‬مثاتاكن خيري ‪ 2‬الحكيم ‪.‬‬ ‫‪ -‬مغاتور فرجالنن‬
‫الله دغن كبيجقساناء‬ ‫‪ -‬مثاتاكن حكمة الحكيم‪.‬‬ ‫عالم‪.‬‬
‫ماءنسي‪.‬‬ ‫‪ -‬سنتياس مغهرضاءي نعمة‬ ‫سبارغ‬
‫‪ -‬سوخي دري ‪54‬‬
‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫خادغن فغالمن‬ ‫حاصيل فمبلجرن‬ ‫ايسي فمبلجرن‬ ‫بيدغ‪/‬تاجو‬ ‫م‬


‫فمبلجرن‬ ‫ق‬ ‫يغض‬
‫و‬
‫‪ .1‬ممباخ دان مغحفظ‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة العلق‬ ‫اسوهن‬
‫دغن بتول دان‬ ‫ارس ‪١‬‬ ‫‪‬اية ‪19 - 16‬‬ ‫تلوة القرءان‬ ‫‪36‬‬
‫فصيح اية ‪19 – 16‬‬ ‫‪ -‬مثبوت دغن بتول فوتوغن‬ ‫ممباخ دان‬
‫سورة العلق‬ ‫اية‪.‬‬ ‫مغحفظ‬
‫‪ .2‬برتلقي دان برمشافهة‬ ‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪16‬‬ ‫سورة‬
‫– ‪19‬‬ ‫برايكوت‬
‫اية ‪ 2‬دري‬
‫سورة العلق دغن باخاءن‬ ‫دغن بتول‬
‫سورة العلق سخارا‬
‫يغ بتول‪.‬‬ ‫دان فصيح‪:‬‬
‫كلس ‪,‬‬
‫ارس ‪٢‬‬
‫كومفولن دان ابنديؤيد‬ ‫سورة العلق‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية‬
‫‪ .3‬موريد ممباخ دغن‬
‫‪– 16‬‬
‫مثامبوغ اية‬
‫‪ 19‬سورة العلق دغن‬
‫سخارا ايندييدو‪.‬‬
‫باخاءن يغ‬
‫‪.4‬لتيهن برتوليس‪:‬‬
‫بتول دان برتجويد‪.‬‬
‫‪ -‬ملغكفكن اية‬
‫‪ -‬ممباخ اية دغن باخا ءن يغ‬
‫‪ -‬مثوسون اية‬
‫فصيح‪.‬‬
‫‪ -‬املء كلمة‬
‫ارس ‪٣‬‬
‫‪ -‬ممباخ دان مغحفظ اية‬
‫‪– 16‬‬
‫‪ 19‬سورة العلق دغن فصيح‬
‫دان‬
‫برتويد‪.‬‬
‫‪ -‬مغعملكن باخاءن سورة‬
‫دغن‬
‫فصيح دان برتويد‬
‫‪ .1‬ممباخ كلمة‪/‬اية‪.‬‬ ‫موريد دافت ‪:‬‬ ‫سورة الجرات اية ‪18-12‬‬ ‫تسميع‬
‫‪ .2‬تلقى مشافهة‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول دان لنخر‬ ‫ممباخ سورة ق اية ‪45-1‬‬ ‫القرءان‬
‫ممباخ سورة الزاريات ‪-1‬‬ ‫جزء ‪26‬‬
‫ممباخ سورة ‪60‬‬
‫الجرات‬
‫ممباخ سورة‬
‫ق‬
‫ممباخ سورة‬
‫الزاريات‬
‫‪ .1‬ممافركن خرتا حكمة‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ .1‬تعريف صلة جمعة‪:‬‬ ‫علوم‬
‫صلة جمعة‪.2 .‬سومبغ‬ ‫ارس ‪:1‬‬ ‫"صلة دوا ركعة يغ‬ ‫الشرعية‪.‬‬
‫‪ -‬مثاتاكن تعريف صلة جمعة‪ .‬سارن‪.‬‬ ‫دلكوكن‬ ‫عبادة‬
‫‪ .3‬ضرقكرجا برتوليس‪.‬‬ ‫‪.‬مثاتاكن حكوم صلة جمعة ‪-‬‬ ‫سخارا برجماعة فد‬ ‫صلة جمعة‬
‫‪ .4‬فنرغن دان فربينخغن‬ ‫مثاتاكن دليل نقلى واجب ‪-‬‬ ‫وقتو ظهر‬
‫‪ -‬شرط ‪ 2‬واجب صل‬ ‫‪.‬صلة جمعة‬ ‫هاري جمعة دمسجد‬
‫مثاتاكن شرط ‪ 2‬واجب صلة ‪ -‬جمعة‪.‬‬ ‫دداهولوءي‬
‫‪ -‬فركارا ‪ 2‬سنة سبلو‬ ‫‪.‬جمعة‬ ‫دغن دوا خطبة"‬
‫صلة جمعة‬ ‫‪ -‬مثبوت لفظ نية صلة جمعة‪.‬‬
‫‪.2‬حكوم صلة جمعة‪:‬‬
‫‪ -‬حكمة صلة جمعة‪.‬‬ ‫‪ -‬مثاتاكممن فركارا ‪ 2‬يممغ دلرغ‬
‫‪ .5‬تايغن ‪ LCD‬بركاءيتن‬ ‫للكي‬
‫‪55‬‬
‫"فرض عين كفد‬

‫تاهون ليم‬
‫رانخغن تاهونن فنديديقن إسلم‬

‫‪56‬‬
‫تاهون ليم‬