Anda di halaman 1dari 14

1.

FAKULTETI EKONOMIK A. PROVIMI PRANUES N MATEMATIK 2 Zgjidhjet e ekuacionit katror x 5,5 x + 2,5 = 0 jan : b) x = 0,5 ; x = 5 Zgjidhja e jobarazis 5 x 4 < 3 2 x sht : a) x < 1 b) x > 4 a ) x = 5,5 ; x = 2,5 c) x = 5 ; x = 0,5 .

2.

3.

c) 1 < x < 4 . Cila prej parabolave nuk e pret boshtin Ox t sistemit xOy : a ) y = 0,25 x 2 + 4 x 4 ; b) y = 0,5 x 2 + 2 x 3 ; c) y = 2 x 2 2 x 1 . 1 y = x + 1 + x +1 : Cila prej drejtzave nuk e pret lakoren a ) y = 2 x b) y = x + 1 ; c) y = 2 x . 1 x 3; 3

4.

5.

Cili ift ekuacionesh paraqet dy drejtza normale : a ) y = 0,25 x 4 , y = 0,5 x 2 ; b) y = 0,75 x + 1 , y =

6.

c) y = 0,25 x + 2 , y = 4 x + 3 Ciln prqindje t shums s tyre e prbjn numrat 54600 dhe 36400: a) 60% , 40% b) 54%, 46% c) 65% , 35% . Progresioni ( vargu ) aritmetik sht dhn me gjymtyrn e par a1 = 4 dhe diferencn d = 10.Cila sht shuma e dhjet gjymtyrve ( kufizave) t para t tij : a) S10 = 525 b) S10 = 490 c) S10 = 455 . Progresioni ( vargu ) gjeometrik sht dhn me gjymtyrn e par a1 = 80 dhe koeficientin q = 1,02 . Cila sht shuma e dhjet gjymtyrve ( kufizave ) t para t tij : Kapitali K = 20000 euro , i dhn me 2% interes t prbr vjetor dhe kapitalizim vjetor pr n = 10 vjet sht : a) K10 = 26817,88 b) K10 = 24190,49 c) K10 = 24379,89 Cili prej numrave paraqet vlern e derivatit t par t funksionit 5 3 5 y = x3 x 2 + x + 7 6 4 2 n x = -1 : a) 6,5 b) 3,5 c) 1,5

7.

8.

9.

10.

1.

FAKULTETI EKONOMIK B. PROVIMI PRANUES N MATEMATIK 2 Zgjidhjet e ekuacionit katror 0,75 x 2,25 x 3 = 0 jan : b ) x = 1 ; x = 3 Zgjidhja e jobarazis 0,25 x 10 > x 4 sht : a) x > 4 a ) x = 1 ; x = 4 c) x = 0,25 ; x = 2 .

2.

3.

b) 4 < x < 0,25 c ) x < 8 . Cila prej parabolave nuk e pret boshtin Ox t sistemit xOy : a ) y = x 2 + 2 x 0,75 ; b) y = x 2 3x 4,5 ; c ) y = 0,25 x 2 5 x + 1 . 1 y = x+ 2x 1 : Cila prej drejtzave e pret lakoren a ) y = 2( x + 1) b) y = 1 x c) y = x +1 2 .

4.

5.

6.

Cili ift ekuacionesh paraqet dy drejtza normale : 4 5 3 2 a ) y = x 2 , y = x + 2 ; b) y = x + 3 , y = x 3; 5 4 2 3 c) y = 0,5 x + 2 , y = 2 x 0,5 Ciln prqindje t shums s tyre e prbjn numrat 30450 dhe 56550: a) 37% , 63% b) 35%, 65% c) 39% , 61% . Progresioni ( vargu ) aritmetik sht dhn me gjymtyrn e par a 1 = 6 dhe diferencn d = 8.Cila sht shuma e dhjet gjymtyrve ( kufizave) t para t tij : a) S10 = 455 b) S10 = 420 c) S10 = 385 . Progresioni ( vargu ) gjeometrik sht dhn me gjymtyrn e par a1 = 70 dhe koeficientin q = 1,04 . Cila sht shuma e dhjet gjymtyrve ( kufizave ) t para t tij : a) S10 = 875,98 b) S10 = 859,79 c) S10 = 840,43 Kapitali K = 16000 euro , i dhn me 4% interes t prbr vjetor dhe kapitalizim vjetor pr n = 10 vjet sht : a) K10 = 24190,49 b) K10 = 23683,91 c) K10 = 22804,51 Cili prej numrave paraqet vlern e derivatit t par t funksionit 5 y = 1,5 x 3 x 2 + 3 x 5 4 n x = -2 : a) 14 b) -10 c) 12

7.

8.

9.

10.

1.

FAKULTETI EKONOMIK C. PROVIMI PRANUES N MATEMATIK 2 Zgjidhjet e ekuacionit katror 1,25 x 3,75 x 5 = 0 jan : b) x = 2,5 ; x = 1,25 Zgjidhja e jobarazis 2 3x > x + 5 sht :
a) x < 3 4 b) 2 < x <5

a ) x = 1 ; x = 5

c) x = 1 ; x = 4 .

2.

c) x > 5

3.

Cila prej parabolave e pret boshtin Ox t sistemit xOy : a ) y = 3 x 2 + 3 x 1 ; b) y = x 2 + 2 x + 2 ; c ) y = 3 x 2 + 4 x 2 . 2 y = x+ x3 : Cila prej drejtzave nuk e pret lakoren a) y = 6 x b) y = 3 x 3 c) y = 2 x 3 .

4.

5.

6. 7.

Cili ift ekuacionesh paraqet dy drejtza normale : 5 2 4 a ) y = x + 2 , y = x 2 ; b) y = x + 3 , y = 0,75 x 3; 2 5 3 c) y = 2 x + 1 , y = 0,5 x + 2 Ciln prqindje t shums s tyre e prbjn numrat 39900 dhe 55100: a) 39% , 61% b) 42%, 58% c) 45% , 55% . Progresioni ( vargu ) aritmetik sht dhn me gjymtyrn e par a 1 = 7 dhe diferencn d = 7.Cila sht shuma e dhjet gjymtyrve ( kufizave) t para t tij : a) S10 = 385 b) S10 = 420 c) S10 = 455 . Progresioni ( vargu ) gjeometrik sht dhn me gjymtyrn e par a 1 = 65 dhe koeficientin q = 1,05 . Cila sht shuma e dhjet gjymtyrve ( kufizave ) t para t tij : a) S10 = 859,79 b) S10 = 840,43 c) S10 = 817,56 Kapitali K = 14000 euro , i dhn me 5% interes t prbr vjetor dhe kapitalizim vjetor pr n = 10 vjet sht : a) K10 = 22804,52 b) K10 = 23683,91 c) K10 = 21490,51 Cili prej numrave paraqet vlern e derivatit t par t funksionit 3 3 y = x 4 x 2 + 10 x 5 8 4 n x = -1 :

8.

9.

10.

a) 14

b) 12

c) 10

1.

FAKULTETI EKONOMIK PROVIMI PRANUES N MATEMATIK 1 2 x + x6 = 0 Zgjidhjet e ekuacionit katror 3 jan : D. b) x = 3 ; x = 6 Zgjidhja e jobarazis 4 x + 2 < 3 x + 6 sht :
a) x < 4 b) x > 4
2

a ) x = 2 ; x = 5

c ) x = 1 ; x = 4 .

2.

c) x < 6

3.

Cila prej drejtzave nuk e pret parabolln y = x : a) y = x b) y = x Cili ift ekuacionesh paraqet dy drejtza paralele : a) 2 x y = 1 2x + y = 3 b) 3 x 2 y = 5 2x 3y = 2 c) y = x 1 . c) 5 x + 4 y = 6 5 x 2y = 3 2 .

4.

5.

Cili ift ekuacionesh paraqet dy drejtza normale : a ) y = x + 4 , y = x 2 ; b) y = 2 x + 1 , y = 3 x + 2; c) y = 2 x + 2 , y = 2 x + 4 Ciln prqindje t shums s tyre e prbjn numrat 24000 dhe 51000 : a) 34% , 66% b) 32%, 68% c) 36% , 64% . S8=156 sht shuma e tet gjymtyrve ( kufizave ) t para t progresionit aritmetik : a) a1=-1, d=6 b) a1=2 , d=5 c) a1=3 , d=4 . S7=137257 sht shuma e shtat gjymtyrve ( kufizave ) t para t progresionit gjeometrik : a) a1=4 , q=5 b) a1=2 , q=6 c) a1=1 , q=7 . Kapitali K = 30000 euro , i dhn me 5% interes t prbr vjetor dhe kapitalizim vjetor pr n = 9 vjet sht : a) K9 = 43033,90 b) K9 = 37800,10 c) K9 = 46539,85 Cili prej numrave paraqet vlern e derivatit t par t funksionit 1 x= 3 2 y = 4 x 3x + 2 x + 10 n 2 :

6. 7.

8.

9.

10.

a) -3

b) 2

c) 6

1.

2.

FAKULTETI EKONOMIK PROVIMI PRANUES N MATEMATIK 1 x2 x + 4 = 0 Zgjidhjet e ekuacionit katror 2 jan : 1 a) x = ; x = 4 b ) x = 4 ; x = 2 c ) x = 1 ; x = 4 . 2 1 ( x 2) < x + 4 2 Zgjidhja e jobarazis sht : E.
a) x > 2 b) x < 2
2

c) x < 4

3.

Cila prej drejtzave nuk e pret parabolln y = ( x 1) : a) y = x b) y = x c) y = x 1 . Cili ift ekuacionesh paraqet dy drejtza paralele : 1 3 1 a) x + y =1 b) x + y = 2 c) x + 2 y = 1 2 2 2 1 2x 6 y = 4 x+ y =5 2x + y = 2 2 . Cili ift ekuacionesh paraqet dy drejtza normale : 1 1 1 a ) y = x + 4 , y = x + 3 ; b) y = x + 1 , y = 4 x 1; 4 2 4 3 2 c) y = x + 3 , y = x + 2 2 3 Ciln prqindje t shums s tyre e prbjn numrat 33600 dhe 46400 : a) 40% , 60% b) 44%, 56% c) 42% , 58% . S8=172 sht shuma e tet gjymtyrve ( kufizave ) t para t progresionit aritmetik : a) a1=-3, d=7 b) a1=-1 , d=6 c) a1=1 , d=5 . S7=599186 sht shuma e shtat gjymtyrve ( kufizave ) t para t progresionit gjeometrik : a) a1=2 , q=8 b) a1=4 , q=7 c) a1=6 , q=6 . Kapitali K = 27000 euro , i dhn me 6% interes t prbr vjetor dhe kapitalizim vjetor pr n = 8 vjet sht : a) K8 = 46539,85 b) K8 = 43033,90 c) K8 = 37800,10 Cili prej numrave paraqet vlern e derivatit t par t funksionit

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

y=

5 3 3 2 x x 5 x + 12 3 2 a) 1

n x = 1 : b) -4

c) 3

1.

FAKULTETI EKONOMIK F. PROVIMI PRANUES N MATEMATIK 2 Zgjidhjet e ekuacionit katror x 36 = 0 jan : b ) x = 6 ; x = 6 2 Zgjidhja e jobarazis katrore x 4 > 0 sht :
a ) x ( ,2) (2,+ ) b) x (2,2)
2 2

a ) x = 3 ; x = 12

c) x = 12 ; x = 3 .

2.

c) x ( ,+)

3.

Cila prej drejtzave e pret rrethin x + y = 4 : a) x y = 0 b) x + y = 2 2 Cili ift ekuacionesh paraqet dy drejtza paralele : a) 2 x 3 y + 4 = 0 b) x 2 y + 1 = 0 x 4y + 3 = 0 2x + y 1 = 0 c) x + y = 10 . c) x + 3 y + 5 = 0 2x 6 y + 4 = 0 .

4.

5.

6. 7.

Cili ift ekuacionesh paraqet dy drejtza normale : 1 a ) y = 2 x + 3 , y = 2 x + 1; b) y = 3x + 2 , y = x 2; 3 c) y = x + 1 , y = 2 x 1 Ciln prqindje t shums s tyre e prbjn numrat 22400 dhe 12600 : a) 58% , 42% b) 64%, 36% c) 68% , 32% . S6=78 sht shuma e gjasht gjymtyrve ( kufizave ) t para t progresionit aritmetik : a) a1= -1, d=3 b) a1=3 , d=4 c) a1= -5 , d=5 . S5=4665 sht shuma e pes gjymtyrve ( kufizave ) t para t progresionit gjeometrik : a) a1=5 , q=4 b) a1=4 , q=5 c) a1=3 , q=6 . Kapitali K = 25000 euro , i dhn me 10% interes t prbr vjetor dhe kapitalizim vjetor pr n = 8 vjet sht : a) K8 = 63859,34 b) K8 = 53589,72 c) K8 = 53053,25 Cili prej numrave paraqet vlern e derivatit t par t funksionit 2 3 y = x 3 x 2 + 5x + 2 3 2 n x = 1 : a) 12 b) 10 c) 8

8.

9.

10.

1.

FAKULTETI EKONOMIK PROVIMI PRANUES N MATEMATIK 3 x 1 13 x 7 x 11( x + 3) = 5 2 3 6 Zgjidhja e ekuacionit sht : G. c) x = 2 . Sa sht vlera e parametrit a ashtu q drejtza 2 x + 3 y + 3a 6 = 0 t kaloj npr origjinn e sisitemit koordinativ :
a) a =2 b) a= 3 2 c) a = 2

a) x = 3

b ) x = 2

2.

3.

2 2 Cila prej drejtzave nuk ka pika t prbashkta me rrethin x + y = 9 :

4.

a) x y = 0 b) x + y = 5 Cili ift ekuacionesh paraqet dy drejtza paralele : a) 2x y = 1 2x + y = 3 b) 3 x 2 y = 5 2x 3y = 2

c) x + y = 3 . c) 5 x + 4 y = 6 5 x 2y = 3 2 .

5. 6. 7.

2 2 Qendra dhe rrezja e rrethit x 6 x + y 2 y 6 = 0 sht :

a) Q(3,-1), r=4 7% e numrit 120 sht :

b) Q(-3,1), r=3

c) Q(3,1), r=4

a) 7,4 b) 8,4 c) 9 . Vargu aritmetik me kufizn e par a1 = - 8 dhe diferenc d = 4 sht : a) 4,-2, 2,4,8,... b) 8,-4,0,4,8,... c) 8,12,16,18,22,...

. 8.

2 3 Nse A = x 2 , athr A dhe A sht :

A2 = x 2 4x + 4
3 3 2 a) A = x 6 x + 12 x 8

A2 = x 2 + 4
3 3 b) A = x + 12 x 8

A2 = x 2 4x + 4
3 3 2 c) A = x 6 x + 8

. 9.

mimi pas ngritjes 10% sht 66 euro. Sa isht mimi para ngritjes? a) 55 b) 60 c) 62

10.

x 2 y = 8 3 x + y = 3 sht : Zgjidhja e sistemit a) { 2, 7} b) { 3, 4}

c) { -2, 3}

Testi I ( Provimi pranues n Matematik-Fak.Ekonomik )

1.

Cakto parametrin b n drejtzn bx + 2 y 3 = 0 q ajo t kaloj npr pikn A(2,-1). 1 a) b=2 2 7 c) b= 2 .

b) b=3 x 2 6 x + y 2 8 y 24 = 0 .

2.

Cakto qendrn dhe rrezen e rrethit : a) Q(4,3), r=49

b) Q(-4,-3), r=5

c) Q(3,4), r=7

3. Shkruaj disa terma t vargut aritmetik nse jan dhn : a1=2, d=3. a) 2,6,18,54,... b) 2,5,8,11,... c) 2,8,14,20,...

4.

2 3 Gjeje A dhe A nse A = x 3 .

A2 = x 2 6x + 9
3 3 2 a) A = x 9 x + 27 x 27

A2 = x 2 6 x 9
3 3 2 b) A = x + 9 x 27 x + 27

c)

A = x + 6x + 9
2 2

A 3 = x 3 9 x 2 27 x 27 7 + 6x 3 + 5x 3= 7 8 T zgjidhet ekuacioni : x=5 2 3


x=7

5.

a) 6.

b)

c)

x=

3 16

T zgjidhet sistemi i ekuacioneve :

x + 4 y = 2 x + y = 3 a) x = 2, y =1 y = 1 b) x = 2, y = 1 c)

x = 2, 7.

Gjeni 12% t numrit 120. a) 14,4 b) 144 c) 1,44

Testi II ( Provimi pranues n Matematik-Fak.Ekonomik )

1. Cakto parametrin b n ekuacionin 3 y 5 x + 4b 3 = 0 ashtu q drejtza e pret boshtin Oy n 3. 2 a) b= 3 1 2 . 2. Cakto qendrn dhe rrezen e rrethit : a) Q(1,0), r=1 1,0), r=3

b) b= -6

c) b=-1

x 2 + y 2 2x = 0 . b) Q(0,1), r=2 c) Q(-

4. Shkruaj disa terma t vargut aritmetik nse jan dhn : a1= - 6, d=3. 2 1 , a) -6,-2, 3 9 ,... 6,3,6,9,...

b) 6,-3,0,3,...

c)

4.

2 Cakto prodhimin e polinomeve : ( x 3)( x 3 x 4) .

3 2 a) x + 6 x 5 x + 12

b) 5 4x + 3 4 6x = 2 4 16

x 3 6 x 2 5 x 12

c)

x 6 x + 5 x + 12
3 2

5.

T zgjidhet ekuacioni : x= 16 3

x+

a) 2 x=5 3 6.

b)

x=

3 16

c)

T zgjidhet sistemi i ekuacioneve : 2 x + 3 y = 7 5 x 2 y = 11 a) x = 1, y=6 y=3 b) x = 1, y = 3 c)

x = 2, 7.

Gjeni 0,25% t numrit 100. a) 25 b) 2,5 c) 0,25

Testi III ( Provimi pranues n Matematik-Fak.Ekonomik )

1. Cakto parametrin a n ekuacionin 5 x + 3 y 3 + 4a = 0 ashtu q drejtza e pret boshtin Ox n 3. 1 a) a = 2 a = 18 . 4 2. Cakto qendrn dhe rrezen e rrethit : a= 7 2

b)

c)

x 2 + y 2 4x = 0 .

a) Q(0,2), r=2 2), r=3

b) Q(2,0), r=1

c) Q(0,-

5. Shkruaj disa terma t progresionit gjeometrik nse jan dhn : a1=2, q=3. 2 2 2 2, , , ,... b) 3 9 27

a) 2,5,8,11 ,... 2,6,18,54,...

c)

4.

2 Cakto prodhimin e polinomeve : ( x + 3)( x 7) . 3 2 a) x 7 x 3 x 21

b)

x 3 7 x 2 + 3 x 21

c)

x + 7 x 3 x 21
3 2

5.

T zgjidhet ekuacioni :
x=3

2 3x 8 x =2 8 12 x= 1 2

a) 6.

b)

x=2

c)

T zgjidhet sistemi i ekuacioneve : 3 x + 4 y = 11 4 x + 3 y = 10 a) x = 1, y=2 y = 2 b) x = 2, y =1 c)

x = 1, 7.

Gjeni 0,37% t numrit 1000. a) 3,7 b) 37 c) 0,37

Testi IV ( Provimi pranues n Matematik-Fak.Ekonomik )

1.

sht dhn drejtza 5 x y + 3 = 0 .T gjendet koeficienti i drejtimit k dhe prerja e saj me boshtin e ordinats. a) k=5 ; A(3,0) A(1,3) . b) k=5 ; A(0,3) x2 + y2 1 = 0 . b) Q(2,2), r=2 c) c) k=3 ;

2.

Cakto qendrn dhe rrezen e rrethit : a) Q(1,1), r=2 Q(0,0), r=1

3.

Shkruaj disa terma t progresionit gjeometrik nse jan dhn : a1=4, q=5. b) 4,9,14,19,... c)

a) 4,20,100,500,... 4 4 4 4, , , ,... 5 25 125 4.

Cakto prodhimin e polinomeve : (2 x + 3)( x 5) .


a)
2

2 x 2 13 x 15

2 b) 2 x + 13 x 15

c)

2 x + 13 x 15 4 x 3x 17 5+ x + 17 = 4 2 T zgjidhet ekuacioni : 3 x= 1 15 x = 15

5.

a) x=5 6.

b)

c)

T zgjidhet sistemi i ekuacioneve : 5 x 7 y 1 = 0 8 x = 30 3 y a) x = 3, y = 2 y=2 b) x = 2, y=3 c)

x = 3, 7.

Gjeni 0,25% t numrit 500. a) 125 b) 1,25 c)

12,5

Testi V ( Provimi pranues n Matematik-Fak.Ekonomik )

1.

sht dhn drejtza x 4 y + 1 = 0 .T gjendet koeficienti i drejtimit k dhe prerja e saj me boshtin e ordinats. 1 b) k= 4 ; A(1,0) x 2 + y 2 6x + 8 y = 0 . b) Q(3,-4), r=5 c) Q(1 c) k= 4

a) k=4 ; A(1,0) ; A(-1,0) . 2.

Cakto qendrn dhe rrezen e rrethit : a) Q(-3,4), r=4 3,-4), r=6

3.

Shkruaj disa terma t progresionit gjeometrik nse jan dhn : a1=5, q=5. b) 5,10,15,20,... c)

a) 5,25,125,625... 1 1 5,1, , ,... 5 25 4.

Cakto prodhimin e polinomeve : ( x 2)(3x 4) .


2 a) 3 x 10 x 8 2 b) 3 x 10 x + 8 2 c) 3 x + 10 x + 8

5.

2( x 4) 3(2 x 3 3 x + 13 + = 7 3 5 8 T zgjidhet ekuacioni : a) 1 x= 49 x = 49 b) x=7 c)

6.

T zgjidhet sistemi i ekuacioneve :

3( x y ) = 5( x + 3) 13 2(2 x 3 y 10) = 5( y + 2) a) x = 2, y = 1 y=2 b) x = 2, y = 2 c)

x = 1, 7.

Gjeni 40% t numrit 80. a) 0,32 b) 3,2 c) 32