Anda di halaman 1dari 4

Tahun Topik Tarikh Masa : Jisim

: 4 Ariff

: 20 Julai 2012 : 8.15 pagi 9.15 pagi : 1) Menimbang barang dan menyatakan jisim dalam gram mengikut standard unit.

Objektif pembelajaran dan kilogram

Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat 1) Pelajar dapat menyatakan jisim barang dalam kilogram dan gram yang tepat. 2) Pelajar boleh membezakan barang yang lebih berat dan lebih ringan merujuk kepada jisim yang telah didapati. Pengetahuan sedia ada Resos buku teks, :

: Batu, guli, penimbang, gambar muka penimbang, kotak pensil, seikat penyepit makanan dan lampiran kerja.

Nilai KBKK

: :

MASA Set induksi 5 minit

PERINGKAT Membuat anggaran sama berat

AKTIVITI P&P 1. Guru meletakkan beberapa ketul batu di dalam bekas A dan meletakkan beberapa biji guli di dalam bekas B. 2. Bekas A diletakkan di atas tapak tangan kanan dan bekas B diletakkan di atas tangan kiri. 3. Beberapa pelajar diminta untuk mencuba dan mengenalpasti berat sama ada lebih berat atau sama. 4. Sekiranya lebih berat, pelajar dikehendaki

CATATAN Resos: 1. Batu 2. Guli 3. Neraca Nilai : KBKK :

5.

6.

7.

Perkemban gan pengajaran 20 minit

Guru membimbing pelajar untuk menyatakan nilai jisim dan cara bacaan yang betul

1. 2.

3.

4. 5.

6. 7.

8.

9.

mengurangkan bilangan guli atau batu yang berlebihan Untuk mendapatkan kepastian, pelajar dibimbing oleh guru untuk meletakkan kedua-dua bekas di atas neraca yang disediakan. Pelajar akan mengenalpasti manakah yang lebih berat atau lebih kurang sama berat. Guru mengaitkan aktiviti timbangan dengan standard unit jisim yang digunakan pada hari ini iaitu kilogram dan gram. Guru memperkenalkan penimbang dan fungsinya di dalam kelas. Jarum penimbang perlu berada tepat di nombor 0 sebelum memulakan timbangan. Kedudukan mata perlulah selari dengan kedudukan jarum agar tidak berlaku ralat pada bacaan. Pelajar diajar membaca nilai bagi setiap senggatan pada penimbang. Guru menyediakan penimbang dan gambar muka penimbang yang besar ditampal di papan hitam. Guru meletakkan sebungkus batu di atas penimbang Seorang murid dipanggil dan diminta untuk menyatakan dimana jarum penimbang ditunjukkan Guru melukis jarum penimbang yang terpapar di gambar muka penimbang. Murid dibimbing oleh guru untuk menyatakan jisim

Resos : 1. Penimbang 2. Gambar muka penimbang. 3. Sebungkus batu 4. Sebungkus guli Nilai : KBKK :

Latihan berkumpula n 15 minit

Pelajar mencari berat bagi 5 barang yang disediakan. Pelajar membuat bacaan dan perbandingan berat.

Latihan individu 10 minit

Aktiviti penilaian individu dengan helaian lampiran kerja

Penutup 5 minit

Teka-teki untuk menguji minda

bungkusan yang diletakkan. 10.Aktiviti menimbang diteruskan dengan menimbang sebungkus guli yang berbeza beratnya. 11.Berat dinyatakan dalam kilogram dan gram. 1. Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan. 2. Setiap ahli kumpulan akan mendapat helain tugasan untuk mengisi barang dan berat yang akan ditimbang. 3. Dengan 5 stesen yang ada, guru membahagikan setiap kumpulan untuk pergi ke setiap stesen. 4. Hanya 1 minit diberikan sebelum kumpulan tersebut bertukar ke kumpulan lain. 5. Pada setiap stesen, pelajar diminta untuk menimbang barang yang disediakan dan mencatat. 6. Pada akhir sesi ini, pelajar akan membuat semakan berat barang dengan kumpulan-kumpulan lain dan menyatakan barang yang paling ringan seta barang yang paling berat. 1. Setiap pelajar diberi masa 5 minit untuk menjawab soalan untuk menentukan jisim objek berdasarkan gambar jarum. 2. Murid dibenarkan berbincang dengan rakan sebelah sahaja. 3. Selepas 5 minit, jawapan akan disemak. 4. 80 peratus pelajar dapat menjawab dengan betul. 1. Guru memberi teka-teki kepada pelajar. Contoh : ada seekor anar

Resos : 1. Kotak pensil 2. Buku teks 3. Sebungkus batu 4. Sebekas guli 5. Seikat penyepit makanan Nilai : KBKK :

Resos : 1. Lampiran kerja Nilai : KBKK :

Nilai :

gajah. Seorang pengusaha zoo ingin menimbang anak gajah tersebut dengan menggunakan neraca. Bagaimana untuk mendapat jisim anak gajah tersebut?? 2. Pelajar diberi masa dan peluang untuk menjawab teka-teki tersebut. 3. Sekiranya ada jawapan yang betul, pelajar akan mendapat hadiah. 4. Sekiranya tiada pelajar yang dapat menjawab dengan betul, soalan ditunda ke hari seterusnya.

KBKK :