Anda di halaman 1dari 18

Tahun: 2 cemerlang Tarikh:27 Februari 2012 Masa : 1jam (11.00-11.

30 pagi) Jumlah murid: 24 orang Kemahiran: Membaca dan bertutur TEMA TAJUK KELUARGA HARMONI Hari Keluarga

FOKUS UTAMA

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konsep.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 2.1 Asas membaca dan sebutan yang betul

FOKUS SAMPINGAN

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Menggunakan 3 kata nama am hidup manusia daripada 5 kata nama am hidup yang diajar. ii. Membatang 3 daripada 5 kata nama am hidup yang diberi.

PENGISIAN KURIKULUM

i. Ilmu: Dunia Muzik dan Pendidikan Moral ii. KBT a) KB : Mengenal pasti : Menjana idea

b) BCB : Perbincangan c) KP : Verbal linguistik : Muzik d) Kontekstual: Menghubungkait iii. EMK: Kreativiti dan Inovasi : TMK-belajar melalui TMK iv. Nilai Murni: Kasih sayang, hormat menghormati, kerjasama SISTEM BAHASA Tatabahasa: Kata nama am hidup manusia : Sistem Ejaan. : Kosa kata Ibu Ayah Datuk Nenek Kakak

PENGETAHUAN Murid pernah menggunakan kata nama am secara langsung dan tidak langsung sejak kecil dalam kehidupan seharian. SEDIA ADA MEDIA (i) Video lagu- Sayang Semuanya (ii) Lembaran Kerja- Lembaran Kerja 1,2 dan 3 (iii) Lampiran 1, 2 dan 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SET INDUKSI (5 MINIT) 1. Guru membaca seni kata lagu Sayang KBT: Kemahiran Semuanya berfikir
SAYANG SEMUANYA

Lampiran 1

Satu satu aku sayang ibu Dua dua juga sayang ayah Tiga tiga sayang adik kakak Satu dua tiga sayang semuanya

2. Murid ditayangkan video lagu dan menyanyi mengikut rentak seni kata lagu Sayang Semuanya dengan bimbingan guru. 3. Murid menyanyi lagu dengan iringan muzik secara beramai-ramai. 4. Guru mengaitkan isi kandungan pelajaran dengan tajuk pelajaran yang akan disampaikan pada hari ini.

Ibu

Ayah

Adik

Kakak

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Langkah 1 (10 minit) 1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. 2. Setiap kumpulan diberi kad-kad perkataan kata nama am hidup. 3. Setiap kumpulan diminta menyusun kad-kad perkatan tersebut menjadi ayat yang lengkap. KBT: Kemahiran Berfikir (Mengenal pasti) Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Berdikari Lampiran 2 Kad perkataan

4. Ketua kumpulan menampal kad-kad yang telah disusun menjadi ayat pada papan putih. 5. Ketua kumpulan membatang suku kata dan membaca ayat tersebut bersama-sama murid lain. 6. Murid diberi penerangan oleh guru tentang kata nama mam hidup yang terdapat pada ayat tersebut.

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Langkah 2 (15 minit) Permainan: Kotak Misteri 1. Murid diterangkan dengan permainan kotak misteri. 2. Kotak tersebut akan diedarkan daripada seorang murid kepada murid yang lain apabila guru memainkan muzik. Apabila muzik diberhentikan murid akan mengambil satu kad di dalam kotak misteri tersebut. 3. Murid mengulangi aktiviti di atas sebanyak tiga kali. 4. Murid dikehendaki menyebut dan menulis semula kata nama am hidup manusia yang terdapat pada kad tersebut. 5. Murid dikehendaki memilih ayat yang sesuai dengan kad perkataan tersebut. 6. Murid membaca ayat tersebut dan diikuti dengan murid lain. Nilai: Bekerjasama Ilmu: Pendidikan Sains Kesihatan, Pendidikan Moral Kotak Misteri Lampiran 3

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pentaksiran 1. Murid mengisi kata nama am hidup yang sesuai pada lembaran kerja yang diberikan. Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran Berfikir Pemulihan 1. Murid menulis semula perkataan kata nama am hidup dengan betul dan kemas. Pengayaan 1. Murid diberikan satu petikan dan diminta mengisi tempat kosong dengan kata nama am hidup berdasarkan gambar yang diberi. Penutup (5 minit) Penutup Kognitif: 1. Guru merumuskan pelajaran pada hari ini.
Kata Nama Am Hidup Manusia

Lembaran Kerja 1

Nilai: Berdikari

Lembaran kerja 2

Nilai; Berdikari

Lembaran Kerja 3

- Ibu - Kakak - Adik - Ayah - Nenek

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Penutup Sosial (2 minit) 1. Murid diberikan penanda buku berbentuk hati sebagai ganjaran melakukan aktiviti pada hari ini. Nilai: Bekerjasama Lampiran 4

Refleksi: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Lampiran 1 Murid menyanyikan lagu Sayang Semuanya bersama-sama dengan iringan muzik.

SAYANG SEMUANYA Satu satu aku sayang ibu, Dua dua juga sayang ayah, Tiga tiga sayang adik kakak, Satu dua tiga sayang semuanya.

Lampiran 2 Susun semula kad perkataan berikut menjadi ayat yang lengkap.

1.

suka

menanam

Emak

pokok

2.

kereta

sedang

membasuh

Ayah

3.
buku Kakak baca suka

Lampiran 3 Permainan: Kotak Misteri Kad perkataan yang mengandungi kata adjektif pancaindera yang akan ditulis pada ayat yang diberi.

BAPA KAKAK K

ADIK IBU

Ayat-ayat yang diberikan di kertas mahjung.

1) Setiap pagi ________ pergi ke pasar. 2) Basikal itu kepunyaan ____________. 3) Kereta __________ kereta Wira. 4) _________ suka minum susu.

Hasil kerja murid

1) Setiap pagi ibu pergi ke pasar. 2) Basikal itu kepunyaan kakak. 3) Kereta bapa kereta Wira. 4) Adik suka minum susu.

Cara permainan Kotak Misteri dijalankan

KUMP.1

KUMP.2

KUMP.3

KUMP. 4

6 ORANG MURID Kata Nama Am Manusia Menulis perkataan di tempat kosong

6 ORANG MURID Kata Nama Am Manusia Menulis perkataan di tempat kosong

6 ORANG MURID

6 ORANG MURID Kata Nama Am Manusia Menulis perkataan di tempat kosong

Kata Nama Am Manusia Menulis perkataan di tempat kosong

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Pentaksiran

Lembaran 1 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai

Ayah

Ibu

Datuk

Nenek

Abang

1.

___________________

membaca akhbar diruang tamu.

2.

___________________

mencuci kereta dengan syampu.

3
___________________

memotong rumput dengan mesin.

___________________

mengoreng ikan keli.

___________________

menyiram pokok bunga.

Pemulihan

Lembaran 2 Salin semula ayat di bawah dengan betul dan kemas.

1. Ibu saya sangat cantik.

2. Ayah sedang berkebun.

3. Adik saya menangis kerana lapar.

4. Kakak menonton televisyen.

5. Nenek sedang menjahit baju kurung.

Pengayaan

Lembaran 3 Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.

HARI KELUARGA RIHANA

Pada pukul 2.00 petang, Pak Long dan Mak Long Rihana sampai. Mereka membawa hadiah untuk keluarga Rihana. Ibu dan __________ sedang menyediakan makanan di dapur. __________ dan __________ pula meletak dan menyusun makanan di atas meja. Mak Lang dan Pak Lang menghias ruang tamu. Pada pukul 4.00 petang, semua saudara Rihana telah datang. _________ dan __________ sibuk melayan tetamu.

Lampiran 4 Murid diberikan penanda buku berbentuk hati