Anda di halaman 1dari 150

K

K
K
E
E
E
M
M
M
E
E
E
N
N
N
T
T
T
E
E
E
R
R
R
I
I
I
A
A
A
N
N
N
P
P
P
E
E
E
L
L
L
A
A
A
J
J
J
A
A
A
R
R
R
A
A
A
N
N
N
M
M
M
A
A
A
L
L
L
A
A
A
Y
Y
Y
S
S
S
I
I
I
A
A
A


P
P
P
R
R
R
O
O
O
G
G
G
R
R
R
A
A
A
M
M
M


L
L
L
I
I
I
T
T
T
E
E
E
R
R
R
A
A
A
S
S
S
I
I
I
D
D
D
A
A
A
N
N
N
N
N
N
U
U
U
M
M
M
E
E
E
R
R
R
A
A
A
S
S
S
I
I
I


N
N
N
U
U
U
M
M
M
E
E
E
R
R
R
A
A
A
S
S
S
I
I
I


M
M
M
O
O
O
D
D
D
U
U
U
L
L
L


M
M
M
U
U
U
R
R
R
I
I
I
D
D
D


T
T
T
A
A
A
H
H
H
U
U
U
N
N
N


1
1
1


J
J
J
I
I
I
L
L
L
I
I
I
D
D
D


1
1
1


http://syazalina83.blogspot.com
KANDUNGAN M O DUL NUM ERASI ( JILID 1)

UNI T TAJUK
MUKA
SURAT
C ATATAN
MO DUL
MURID
1 NOM BO R BULAT HING G A 10
1.1 Menyebut nombor, 1 hingga 9. 1 & 2
1.2 Mengenal pasti angka, 1 hingga 9. 3 & 4
1.3 Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 9. 5 13
1.4 Menulis angka, 1 hingga 9. 14 - 23
1.5
Membac a nombor dalam perkataan, 'satu' hingga
'sembilan'.
24 - 29
1.6
Menulis nombor dalam perkataan, 'satu' hingga
'sembilan'.
30 & 31
1.7
Menyusun nombor, 1 hingga 9:
a) membilang satu-satu secara tertib menaik. 32 - 42
b) membilang satu-satu secara tertib menurun.
1.8
Menyebut nombor 0 dan 10.
43 - 52
Mengenal pasti angka '0' dan '10' dalam
membilang.
Membilang objek dalam kumpulan hingga 10.
Menulis angka '0' dan '10'.
Membaca nombor dalam perkataan, 'sifar' hingga
'sepuluh'.
Menulis nombor dalam perkataan, 'sifar' hingga
'sepuluh'.
1.9
Menyusun nombor, 0 hingga 10:
53 - 59
a) membilang satu-satu secara tertib menaik.
b) membilang satu-satu secara tertib menurun.
c)
membilang daripada sebarang nombor
sec ara tertib menaik.
d)
membilang daripada sebarang nombor
sec ara tertib menurun.
1.10
Membandingkan dua nombor dan menyatakan
yang mana lebih atau kurang.
60 - 65
1.11
Menentukan lebih satu atau kurang satu daripada
suatu nombor.
66 - 67

http://syazalina83.blogspot.com

2 NOM BO R BULAT HING G A 20
2.1
Menyebut nombor, 11 hingga 20.
Mengenal pasti angka, 11 hingga 20. 68 & 69
Menulis angka, 11 hingga 20.
2.2 Membilang objek dalam kumpulan, 11 hingga 20. 70 & 71
2.3
Membac a nombor dalam perkataan, 'sebelas'
hingga 'dua puluh'.
72 - 74
Menulis nombor dalam perkataan, 'sebelas' hingga
'dua puluh'.
2.4 Menyatakan nilai setiap digit dalam suatu nombor. 75
2.5
Menyusun nombor, 11 hingga 20:
76 & 77
a) membilang satu-satu secara tertib menaik.
b) membilang satu-satu secara tertib menurun.
c)
membilang daripada sebarang nombor
sec ara tertib menaik.
d)
membilang daripada sebarang nombor
sec ara tertib menurun.
3 TAMBAH DALAM LING KUNGAN 10
3.1 Menentukan lebih satu daripada suatu nombor. 78 - 80
3.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor. 81 & 82
3.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah. 83 - 87
3.4
Menyatakan pasangan nombor yang
menghasilkan jumlah yang sama.
88 - 93
3.5 Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor. 94 & 95
3.6 Menyelesaikan masalah harian yang mudah. 96 & 97
4 TAMBAH DALAM LING KUNGAN 18
4.1 Menentukan lebih satu daripada suatu nombor. 98
4.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor. 99 - 102
4.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah. 103 - 105
4.4 Menyatakan secara spontan fakta asas tambah. 106 - 108
4.5 Menyelesaikan masalah harian yang mudah. 109 & 110http://syazalina83.blogspot.com
5 TOLAK DALAM LING KUNG AN 10
5.1 Menentukan kurang satu daripada suatu nombor. 111 - 114
5.2 Menulis ayat matematik bagi operasi tolak . 115 - 120
5.3 Menyelesaikan masalah harian yang mudah. 121 & 122
6 TOLAK DALAM LING KUNG AN 18
6.1 Menentukan kurang satu daripada suatu nombor. 123 - 127
6.2 Menc ari beza antara dua nombor. 128 - 132
6.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tolak. 133 - 137
6.4 Menyatakan secara spontan fakta asas tolak. 138 & 139
6.5
Menyatakan pasangan nombor yang mungkin,
di mana apabila ditolak memberi baki yang sama.
140 - 143
6.6
Menyatakan secara spontan beza antara dua
nombor.
144
6.7 Menyelesaikan masalah harian yang mudah. 145

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 101

UNIT 1.1
A. Sebutkan.


I 2 3 4 5 6 7 8 9
9 8 7 6 5 4 3 2 I7 5 I 4 3 9 2 6 8


3 5 6
2 9 8
Aktiviti ini perlu dilakukan di hadapan guru.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 102

UNIT 1.1

B. Sebutkan.
Aktiviti ini perlu dilakukan di hadapan kawan.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 103

UNIT 1.2
A. Warnakan.

I b iru

2 me ra h ja mb u

3 jing ga

4 ungu

5 hita m

6 hija u

7 m e ra h

8 kuning

9 c okla t

C ontoh:
8
3 4
I
6
3 2 7
6
I 2 5 7
8 3
4 9
9
8
I
5
6 9
8 3 2
7 9
3 6 5
4
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 104

UNIT 1.2
B. Suaikan.

C ontoh:http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 105

UNIT 1.3I
2
3
4
5
6
7
8
9
A. Suaikan.


2.
3.
4.
1.
C ontoh:
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
6

UNIT 1.3


I
2
3
4
5
6
7
8
9
B. Suaikan.


3.
4.
1.
2.
C ontoh:
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 107

UNIT 1.3
5
I
2
7
9
C. Suaikan.1.
2.
3.
4.
C ontoh:
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
8

UNIT 1.3
D. Suaikan.http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 109

UNIT 1.3
E. Suaikan.

C ontoh:
8.
7.

8
3
5
6
7
I
9
2
4
4.
1.
2.
3.
5.
6.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
10

UNIT 1.3F. Suaikan.


5
C ontoh:9483726I
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1011

UNIT 1.3G. Lukiskan.


C ontoh:
2.3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
3
6
5
4 2
9 8
7
I
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
12

UNIT 1.3
H. Bilang dan warna objek mengikut nombor yang diberi.

1.
2.3.
4.


http://syazalina83.blogspot.com
UNI T 1 : NOM BOR BULAT HI NGGA 10
13

UNIT 1.3
I. Lukis objek mengikut nombor yang diberi.
1.

2.
3.
4.
5.
I
6
2
5
4
7
C ontoh:
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
14
UNIT 1.4
A. Tuliskan angka..
I I

>>
2 2


3 3

~~~~
4 4


5 5

WWWWWW
6 6

```````
7 7


8 89 9

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1015

UNIT 1.4
I 2 3 4 5
6
7 8
9
B. Isikan tempat kosong.


1.
2.
3.
4.
5.
C ontoh:
3
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
16
UNIT 1.46
7 8
9
I 2 3 4 5
C. Isikan tempat kosong.

5
2.
3.
5.
C ontoh:
1. 4.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1017

UNIT 1.4
D. Tuliskan angka mengikut bilangan objek.
C ontoh:

1.
2.
3.
1.
4.
5.
6.
7.
8.

4http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
18
UNIT 1.4
E. Tuliskan angka mengikut bilangan objek.


C ontoh:
42.
3.
4. 5.
1.

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1019

UNIT 1.4
F. Tuliskan angka mengikut bilangan bintik.

1.2.

3.http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
20
UNIT 1.4
4.5.
6.http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1021

UNIT 1.4
7.8.9.


http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
22
UNIT 1.4
G. Suaikan.
C ontoh
I1.


8
2.


9
3.


2
4.


7
5.


6
6.


4
7.


5
8.


3
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1023

UNIT 1.4
H. Tuliskan angka mengikut bilangan bintik.
3


1.2.
3.
4.5.6.
7.8.
C ontoh:
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
24
UNIT 1.5
A. Suaikan.


e na m
I
sa tu 2
e mp a t 3
tig a 4
se mb ila n 5
d ua 6
lima 7
la p a n 8
tujuh 9
C ontoh:
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1025

UNIT 1.5
6
3
5
2
7
4
I
8
9
lima
tig a
se mb ila n
e na m
la p a n
sa tu
tujuh
d ua
e mp a t
B. Suaikan.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C ontoh:
8.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
26
UNIT 1.5
C. Suaikan.


C ontoh:
tig a
e mp a t
sa tu
lima
d ua
I
2
3
4
5
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1027

UNIT 1.5


D. Suaikan.

5
6
7
8
9
la p a n
lima
e na m
se mb ila n
tujuhhttp://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
28
UNIT 1.5
E. Warnakan pasangan yang betul.1.

2.

3.


C ontoh:
7
8
9
satu lima lapan

2
I
6
lima tujuh
dua
7
3 4
sembilan empat
tiga
5
2 8
enam satu
lima
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1029

UNIT 1.5
F. Tuliskan angkanya.

1.

sa tu


2.

e mp a t


3.

tujuh


4.

d ua


5.

lima


6.

la p a n


7.

tig a


8.

e na m


9.

se mb ila n


http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
30
UNIT 1.6
7
8
I
4
9
6
2
A. Lengkapkan.


lt

h

tl

as t

e a

s m i a

ed


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5
3
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1031

UNIT 1.6
B. Tuliskan angka dan perkataan mengikut bilangan objek.Ang ka Pe rka ta a nI satu
1.

2.

3.4.

^^^^^^^


5.6.7.
8.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
32
UNIT 1.7( a )
A. Lukiskan bintik dan tuliskan angka secara tertib menaik.


1.

2.

5

2

I

4

3
9

5
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
33
UNIT 1.7( a )

B. Lukiskan bintik dan tuliskan angka secara tertib menurun.


1.

2.


5

2

I

4

3
9

5
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
34
UNIT 1.7( b )
A. Tuliskan angka secara tertib menaik.


1.2.3.
4.5.
I

3
4
5 7
2 4
6
I

3


3
5
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10
35
UNIT 1.7( b)
7 5
B. Tuliskan angka secara tertib menurun.1.

2.3.4.5.
7
4

6 4
2

6


5 4
9
7
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1036

UNIT 1.7( b)
C. Isi tempat kosong dengan angka yang betul.

1.
2.
3.
4.http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1037

UNIT 1.7( b)5.
6.
7.
8.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1038

UNIT 1.7( b )
D. Lengkapkan.

1. Tulis I hingga 5.
2. Tulis 5 hingga 9.
3. Tulis 3 hingga 7.I 5
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO MBO R BULAT HING G A 1039

UNIT 1.7( b)
E. Tuliskan angka secara tertib menaik.
1.2.


3.4.6 9
3 6
3 4
5 7
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1040

UNIT 1.7( b )5.
6.7.8.

4 2
3 6 I
6 5 2
5 9
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO MBO R BULAT HING G A 1041

UNIT 1.7( b)
F. Tuliskan angka secara tertib menurun.


1.
2.3.4.


4 2
8 6
6 5
9 6
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1042

UNIT 1.7( b )1.2.3.4.
6 4 2 8
5 3 I 7
4 6 9 8
3 4
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1043

UNIT 1.8( a )
A. Warnakan.
C ontoh:http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1044

UNIT 1.8( a )
B. Sambungkan titik-titik mengikut arah anak panah
yang ditunjukkan.1
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1045

UNIT 1.8( a )
C. Suaikan angka dengan bilangan objek yang betul.


http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1046

UNIT 1.8( a )
D. Warnakan angka.

0 me ra h
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1047

UNIT 1.8( b)
A. Suaikan angka dengan bilangan objek yang betul.http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1048

UNIT 1.8( b )
B. Bulatkan angka mengikut bilangan objek.
8 I0 9 4 7 5 4 2 0
0 5 I0 6 I0 7 I0 8 9
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1049

UNIT 1.8( b)
C. Warnakan angka.


10 hijau


I0 hija u


http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1050

UNIT 1.8( b )
D. Warnakan angka mengikut bilangan objek.

C ontoh:


1.
2.
3.9 I0
0 I
8 I0
I0 0
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1051

UNIT 1.8( b)
E. Warnakan.
C ontoh:

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1052

UNIT 1.8( b )
F. Sambungkan titik-titik mengikut arah anak panah
yang ditunjukkan.

1
1
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1053

UNIT 1.9
A. Tuliskan angka secara tertib menaik.


C ontoh:0 I 2


1.7


2.4


3.5


4.
I


5.3


6.07.

2


http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1054

UNIT 1.9
B. Tuliskan angka secara tertib menurun.3 2 I1.
62.
73.
24.
I05.
76.
97.
5
C ontoh:
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1055

UNIT 1.9
C. Tuliskan angka secara tertib menaik.
3.3
5 7
1.
2.
I0
6
3
1
3
I

6

8

I0
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1056

UNIT 1.9
D. Tuliskan angka secara tertib menurun.


6
4 2
1.
2.
I0
6


2
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1057

UNIT 1.9
E. Tuliskan angka secara tertib menurun atau tertib menaik.

1.


.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

3

I


2.
3
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1058

UNIT 1.9
3.


0 2

4.
I0

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1059

UNIT 1.9
5.

I0


7

6.

6 4http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10


60

UNIT 1.10A. Tandakan ( ) pada kumpulan yang le bih ob je knya .


C ontoh:


1.

2.

3.


http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1061

UNIT 1.10

5.
6.
4.7.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10


62

UNIT 1.10


B. Tandakan ( ) pada kumpulan yang kura ng ob je knya .

C ontoh:
2.

3.
4.http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1063

UNIT 1.106.
7.
5.8.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10


64

UNIT 1.10
C. Tuliskan perkataan le b ih atau kura ng di ruangan yang
disediakan.

C ontoh:6 _______le b ih______ daripada 32.4 ______________ daripada 73.
9 ______________ daripada 5
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1065

UNIT 1.10
D. Tuliskan perkataan le b ih atau kura ng di ruangan yang
disediakan.


1. I _________________ daripada 5.2. 6 _________________ daripada 5.3. 3 _________________ daripada 7.4. 2 _________________ daripada I.5. 4 _________________ daripada 9.6. 8 __________________ daripada 3.7. 3 __________________ daripada 6.8. 7 ___________________ daripada 5.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 10


66

UNIT 1.11A


B


A. Gariskan jawapan yang betul.


1.A (lebih I, kurang I) daripada B.

B (lebih I, kurang I) daripada A.
2.

S (lebih I , kurang I) daripada T.

T (lebih I , kurang I) daripada S.


S

T
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 1: NO M BO R BULAT HING G A 1067

UNIT 1.11
B. Gariskan jawapan yang betul.


1. 2 (lebih I , kurang I) daripada 3.
2. 5 (lebih I , kurang I) daripada 4.
3. 8 (lebih I , kurang I) daripada 9.
4. 9 (lebih I , kurang I) daripada I0.
5. 7 (lebih I , kurang I) daripada 8.
6. 4 (lebih I , kurang I) daripada 3.

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 2: NO M BO R BULAT HING G A 20


68

UNIT 2.1

A. Dengar dan bulatkan nombor yang betul.

1. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 202. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 203. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 204. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 205. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 206. I I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20

Aktiviti ini perlu dilakukan bersama dengan guru.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 2: NO M BO R BULAT HING G A 20
69

UNIT 2.1
B. Tuliskan angka berikut.


1.
I I6.
I6
2.
I27.
I7
3.
I38.
I8
4.
I49.
I9
5.
I510.
20
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 2: NO M BO R BULAT HING G A 2070

UNIT 2.2
A. Warnakan bilangan objek mengikut nombor yang diberi.

1.
I9
2.

I5


3.
I I
4.

I4
5.

I2
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 2: NO M BO R BULAT HING G A 20
71

UNIT 2.2
6.
I67.
208.
I8


9.
I3http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 2: NO M BO R BULAT HING G A 2072

UNIT 2.3
A. Cari dan warnakan perkataan berikut.


l i m a b e l a s
a q w r t y u l e
p j k l p d i o b
a h g f d u a x e
n x c v b a n z l
b f o u r b e i a
e n a m b e l a s
l i n e t l e k j
a m t y o a t r k
s n o r m s a s t
t i g a b e l a s
lim a be la s se be la s
tig a b e la s
e na m b e la s
la p a n b e la s d ua be la s
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 2: NO M BO R BULAT HING G A 20
73

UNIT 2.3
B. Lengkapkan mengikut angka yang diberi.1.

2.

3.
4.
I6
_ n a m _ e l _ _
I3
_ i _ a b_ l_ s
15
0
L _ _ a b_ _ a_
18
0
_ a _ a _ _ e _ a_
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 2: NO M BO R BULAT HING G A 2074

UNIT 2.3
C. Lengkapkan mengikut bilangan objek yang diberi.


4.S _ _ e _ _ s

_ m _ _ t _ _ l a _

_ _ a p _ l _ _
T _ j _ h b _ _ a s

1.
2.
3.

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 2: NO M BO R BULAT HING G A 20
75

UNIT 2.4
A. Isi tempat kosong.


I3

I3 = I puluh 3 sa
1.


= puluh sa
2.


= puluh sa
3.


= puluh sa
4.


= puluh sa
5.


= puluh sa
6.


= puluh sa
7.


= puluh sa
8.


= puluh sa
9.
= puluh sa
C ontoh:
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 2: NO M BO R BULAT HING G A 2076

UNIT 2.5
A. Tuliskan angka secara tertib menaik.


1. I I I3 I4

2. I5 I6 I9

3. I3 I5 I6

4. I6 I8 20

5. I4 I7

6. I2 I4

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 2: NO M BO R BULAT HING G A 20
77

UNIT 2.5
B. Tuliskan angka secara tertib menurun.


1. 20 I8 I7

2. I5 I4 I2

3. I7 I5 I3

4. I8 I7 I45. I6 I3

6. I9 I7
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 1078

UNIT 3.1
A. Isikan tempat kosong.Lebih I daripada 4 ialah
C ontoh:
Lebih I daripada I ialah
Lebih I daripada 2 ialah
Lebih I daripada 3 ialah
1.
2.
3.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 10


79

UNIT 3.1
B. Isikan tempat kosong.
Lebih I daripada 2 ialah
Lebih I daripada 4 ialah
Lebih I daripada 6 ialah
Lebih I daripada 3 ialah
Lebih I daripada 5 ialah
Lebih I daripada 7 ialah
Lebih I daripada 9 ialah
Lebih I daripada I ialah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
7.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 1080

UNIT 3.1
C. Lengkapkan.

2
C ontoh:
Lebih
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3 : TAM BAH DALAM LING KUNGAN 10


81

UNIT 3.2
A. Bilang dan padankan dengan jumlah yang sama.C ontoh:
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3 : TAM BAH DALAM LING KUNGAN 1082

UNIT 3.2
B. Bilang dan tuliskan jumlahnya.

6
C ontoh:
1.
2.
3.
4.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3 : TAM BAH DALAM LING KUNGAN 10


83

UNIT 3.3

A. Lengkapkan ayat matematik di bawah.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
C ontoh:
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3 : TAM BAH DALAM LING KUNGAN 1084

UNIT 3.3
B. Lengkapkan ayat matematik di bawah.

1.
2.
3.
5.
6.
7.
4.
3 + =
I 4
+ =

+ =
+ =
+ =

+ =

+ =

+ =

C ontoh:
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3 : TAM BAH DALAM LING KUNGAN 10


85

UNIT 3.3
C. Tuliskan ayat matematik yang lengkap.
C ontoh:

1.

2.3 + 4 = 7
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3 : TAM BAH DALAM LING KUNGAN 1086

UNIT 3.3
3.


4.

5.

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3 : TAM BAH DALAM LING KUNGAN 10


87

UNIT 3.3
D. Warnakan jawapan yang betul.

C ontoh:
4 + I = 5 6 7
5 + I = 3 6 4
3 + 4 = 7 8 6
2 + 2 = 3 4 2
7 + 3 = I0 8 9
6 + 3 = 7 8 9
1.
2.
3.
4.
5.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 1088

UNIT 3.4
A. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

C ontoh:
1.
2.
3.
7 =
7 +
2 +
3

+
I

+
8 =
2

+
0

+
3

+
4

+
I

+
9 =
9

+
2

+
I

+
6 +
5 +
6 =
2 4 +
I
5
+
3
3
+
0
6
+
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 10


89

UNIT 3.4


4. 5.
6. 7.
5 =
1 +
2 +
0 +
3 +
4 =
I +
3 +
2 +
0 +
I0 =
5 +
2 +
4 +
I +
3 +
8 =
I +
5 +
2 +
6 +
4 +
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 1090

UNIT 3.4


8.
9.
10.
11.
7 =
2 +
I

+
3 +
6 +
9 =
2

+
I

+
5 +
6 +
9 +
I0 =
4 +
2

+
I +
7 +
3 +
5 =
2

+
5 +
4 +
3 +
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 10


91

UNIT 3.4
B. Padankan.

1.
2.
3.
4.

I + 8

I + 4

3 + 4

7 + 2

7 + I

5 + I

3 + 2

4 + 3

4 + 2

4 + 4
C ontoh:
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 1092

UNIT 3.4
C. Padankan.

1. Padankan dua nombor supaya hasil ta m ba hnya 7.


2. Padankan dua nombor supaya hasil ta m ba hnya 8.
4
0
2 I
7
6 3 5
2
I 3 4
7
6 4 5
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 10


93

UNIT 3.4
D. Isikan tempat kosong.


I +
=
+ 2
=
4

+ 3
=
4 + =
+ 5
=
+ 6
=
I0
2 +
=
4 +
=
7

+ 6 =

+ 0 =
8 +
=
+ 7 =
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 1094

UNIT 3.5
A. Warnakan jawapan yang betul.

C ontoh:4 + 3 = 5 6 7
2 + I = 3 5 7
4 + 2 = 7 8 6
3 + 5 = 7 8 9
5 + 5 = I0 8 9
I + 6 = 7 8 9
1.
2.
3.
4.
5.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 10


95

UNIT 3.5
B. Lengkapkan.

1. 2.


3. 4.


4 + = 6
+ + +
+ = I
= = =
5 + =

+ 3 = 7
+ + +
I + =
= = =
+ 4 =

2 + = 7
+ + +
+ =
= = =
3 + = 9

+ = 4
+ + +
+ 3 =
= = =
3 + 5 =

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 1096

UNIT 3.6
A. Selesaikan.


1.

Ada 2 ekor kambing. Kemudian, datang 3 ekor kambing
lagi. Berapa ekorkah jumlah kambing semuanya?


+ =

2.Berapakah jumlah 3 lebih daripada 5?


+ =

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 3: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 10


97

UNIT 3.6
3. Tulis ayat matematik untuk menc ari jumlah 4 dan 2.4. Balqis ada 5 batang pensel. Kirana pula ada 4 batang
pensel. Berapakah jumlah pensel yang ada?
5.

Wafi mempunyai 7 biji guli. Dia membeli 2 biji guli lagi.
Berapakah jumlah guli yang dia ada sekarang?
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 4: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 1898

UNIT 4.1
A. Warnakan jawapan yang betul.
C ontoh:
Lebih I daripada adalah 9.

1. Lebih I daripada adalah I4.

2. Lebih I daripada adalah I6.

3. Lebih I daripada adalah I7.

4. Lebih I daripada adalah I5.

5. Lebih I daripada adalah I8.

6. Lebih I daripada adalah I3.

7. Lebih I daripada adalah I0.

8. Lebih I daripada adalah I2.
8 I0
I2 I3
I4 I5
I6 I8
I4 I6
I6 I7
I I I2
9 I I
I I I0
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 4: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 18


99

UNIT 4.2
A. Bilang dan padankan dengan jumlah yang sama.

C ontoh:1.


2.


3.


http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 4: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 18100
UNIT 4.2

B. Bulatkan jawapan yang betul.
5
I3
6 +

6
I3
7 +
I4
8
I8
8 +
I6
8
I2
4
+
I I
7
I5
5 +
I2
9
I7
8 +
I5
I I
C ontoh:

= =
= =
= =
1.
2.
3.
4.
5.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 4: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 18


101

UNIT 4.2
C. Tuliskan hasil tambahnya.
7 + 4 =
8 + 6 =
7 + 8 =
3 + 9 =
6 + 7 =
5 + 8 =
1.
2.
3.
4.
5.
6.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 4: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 18102
UNIT 4.2
D. Warnakan pasangan nombor yang memberikan jumlah
berikut.

1. 2.
3. 4.I2 =
4 + 7
6 + 6
7 + 5
I6 =
I3 =
5 + 7
4 + 9
8 + 3
I5 =
6 + 9
9 + 5
7 + 8
6 + 9
7 + 8
8 + 8
8 + 6 7 + 6
8 + 5
9 + 7
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 4: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 18


103

UNIT 4.3
A. Lukis bilangan objek yang betul dan tuliskan jumlahnya.

C ontoh:

1.
2.3.4

6

I0

+ =
7

5+ =
8

8+ =
9

6+ =
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 4: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 18104
UNIT 4.3

B. Warnakan kotak mengikut ayat matematik di bawah dan
tuliskan jumlahnya.
C ontoh:
1.
2. 3.

4. 5.

+ 5

=
8
7 I I
+ = 4 + 6

=

6
=
+ 7


9+
=
8

8

+
=
6

9
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 4: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 18


105

UNIT 4.3
C. Isikan tempat kosong.


1.


2.
3.4.6

+ =


4+ =


+ =


+ =
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 4: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 18106
UNIT 4.4


A. Warnakan pasangan nombor yang menghasilkan jumlah
yang sama.8 + 9
8 + I
2 + 6
9 + 3
9 + 8
8 + 8
I + 7
6 + 9
7 + 6
7 + 8
4 + 4
I + 3
2 + 9
5 + 2
8 + 3
7 + 7
I + 4
5 + 6
I + 9
8 + 6
8 + 2
5 + 7
2 + 7
9 + 7
6 + 6
I + 3
8 + 9
I + 6
7 + 3
5 + 5
C ontoh:
1.
2.
3.
4.
5.

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 4: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 18


107

UNIT 4.4
B. Isikan tempat kosong.2
1.


+ I I

=
8
2.


+
I2

=

3.
4

+ I3

=

4.
8

+
I7

=

5.
7

+ I5

=
9
6.


+ I8

=

7.
8

+ I6

=

8.


+
I4

=
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 4: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 18108
UNIT 4.4
C. Tuliskan tiga pasangan nombor yang memberikan hasil
tambah yang sama.


6.
I6
4.
I4
5.
I5
3.
I3
1.
I I
2.
I2
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
+ =
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 4: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 18


109

UNIT 4.5
A. Selesaikan.


1.

Ali ada 9 biji guli. Ahmad pula ada 3 biji guli. Berapakah
jumlah guli yang ada?


+ =


2.

Anis ada 5 buah buku cerita. Kakaknya pula ada 7 buah
buku c erita. Berapakah jumlah buku c erita yang ada?

+ =

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 4: TAM BAH DALAM LING KUNGAN 18110
UNIT 4.5
3. Tulis ayat matematik untuk menc ari jumlah 4 dan 7.
4.

Balqis ada 5 batang pensel. Ramadhani pula ada 7
batang pensel. Berapakah jumlah pensel yang mereka
ada?

5.


Mazlan mempunyai 9 keping setem. Dia membeli 7
keping setem lagi. Berapakah jumlah setem yang dia ada
sekarang?

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 5: TO LAK DALAM LING KUNGAN 10111

UNIT 5.1
A. Pangkah satu objek dan warnakan jawapan yang betul.


1.

Kurang I daripada 7 ialah 6 52

Kurang I daripada 4 ialah 2 3


3.Kurang I daripada 5 ialah 4 3http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 5: TO LAK DALAM LING KUNGAN 10112

UNIT 5.1

4.


Kurang I daripada 8 ialah 7 65.Kurang I daripada 9 ialah 7 8
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 5: TO LAK DALAM LING KUNGAN 10113

UNIT 5.1

B. Tandakan () pada kumpulan yang kura ng ob je knya .1.

2.http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 5: TO LAK DALAM LING KUNGAN 10114

UNIT 5.1
C. Isikan tempat kosong.


1. Kurang satu daripada tiga ialah _________.
2. Kurang satu daripada lima ialah _________.
3. Kurang satu daripada dua ialah _________.
4. Kurang satu daripada tujuh ialah _________.
5. Kurang satu daripada sepuluh ialah _________.
6. Kurang satu daripada enam ialah _________.http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 5: TO LAK DALAM LING KUNGAN 10115

UNIT 5.2
A. Isikan tempat kosong.


1.


2.


3.=
6 I 5

=
I0

=
4
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 5: TO LAK DALAM LING KUNGAN 10116

UNIT 5.24.


5.
6.
=


=


=

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 5: TO LAK DALAM LING KUNGAN 10117

UNIT 5.2
B. Pangkah bilanga objek mengikut soalan dan tuliskan
bakinya.

C ontoh:
1.


2.
I0 6
4
=
3 4
=
4


=
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 5: TO LAK DALAM LING KUNGAN 10118

UNIT 5.2


3.
4.
7


=
5


=
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 5: TO LAK DALAM LING KUNGAN 10119

UNIT 5.2
C. Tuliskan ayat matematik yang lengkap.


1.

2.3.


http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 5: TO LAK DALAM LING KUNGAN 10120

UNIT 5.2
D. Isikan tempat kosong.

1. Ambil tujuh daripada sepuluh tinggal tiga .

2. Enam tolak lima sama dengan _____.

3. Keluarkan enam daripada sembilan tinggal _____.

4. Empat dikurangkan tiga sama dengan _____.

5. Asingkan satu daripada sepuluh tinggal ______.

I0 3 = 7

- =


=


- =


=
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 5: TO LAK DALAM LING KUNGAN 10121

UNIT 5.3
A. Selesaikan.1.

Cikgu Azri ada 5 batang pensel.
Dia beri 3 batang pensel kepada Aina.
Berapa batang penselkah yang masih ada di tangan
cikgu Azri?


=2.

Aiman ada I0 biji limau. Dia telah memakan sebanyak 5
biji. Berapa biji limaukah yang tinggal?

=


http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 5: TO LAK DALAM LING KUNGAN 10
122

UNIT 5.3

3. Fatihah membeli 3 buah buku c erita kanak-kanak.
Sebuah buku diberi kepada kakaknya.
Berapa buah bukukah yang masih tinggal pada Fatihah?

4.

Pak Abu mempunyai 7 ekor kuc ing. 5 daripadanya telah
diberi kepada Ah Pong. Berapa ekor kucingkah yang Pak
Abu ada sekarang?

5.

Wafi mempunyai 8 biji guli. 2 biji gulinya telah pec ah.
Berapa biji gulikah yang dia ada sekarang?

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18123

UNIT 6.1
A. Bilang dan tuliskan bakinya.
C ontoh:
Kurang I daripada I4 ialah

1.Kurang I daripada I6 ialah

2.Kurang I daripada I3 ialah
I3

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18124

UNIT 6.1

3.Kurang I daripada I I ialah
4.Kurang I daripada I2 ialah

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18125

UNIT 6.1
B. Pangkah satu objek dan warnakan jawapan yang betul.


1.


Kurang I daripada I4 ialah I3 I 2

2.


Kurang I daripada I7 ialah I5 I6
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18126

UNIT 6.1
3.Kurang I daripada I5 ialah I4 I3
4.

Kurang I daripada 18 ialah I7 I6

5.Kurang I daripada 16 ialah I5 I4http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18127

UNIT 6.1
C. Isikan tempat kosong.

1. Kurang I daripada I3 ialah __________.

2. Kurang I daripada I5 ialah __________.

3. Kurang I daripada I2 ialah __________.

4. Kurang I daripada I8 ialah __________.

5. Kurang I daripada I I ialah __________.

6. Kurang I daripada I7 ialah __________.

7. Kurang I daripada I4 ialah __________.

8. Kurang I daripada I6 ialah __________.http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18128

UNIT 6.2
A. Tandakan( ) pada ayat matematik yang betul.

C ontoh:
9 2 = 7


1. I I 3 = 9


2. I5 7 = 7


3. I6 9 = 7


4. I8 9 = 9


5. I2 6 = 5


6. I3 5 = 8


7. I7 8 = 6


8. I4 9 = 5


9. I0 6 = 4http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18129

UNIT 6.2
B. Cari perbezaan dan tuliskan jawapannya.

C ontoh:
I5 6 =
1.I4 7 =
2.I3 6 =


9
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18130

UNIT 6.2
3.

4.

5.9 2 =
I I 3 =
I2 5 =
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18131

UNIT 6.2
I0 3 = 7
I4 5 =
I7 9 =
C. Gunakan garis nombor untuk mencari bakinya.
C ontoh :0 I0 9 7 8 6 5 4 3 2 I I8 I7 I5 I6 I3 I2 I I I4
0 I0 9 7 8 6 5 4 3 2 I I8 I7 I5 I6 I3 I2 I I I4
0 I0 9 7 8 6 5 4 3 2 I I8 I7 I5 I6 I3 I2 I I I4
3
1.
2.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18132

UNIT 6.2
I I 8 =
I5 7 =
I3 5 =0 I0 9 7 8 6 5 4 3 2 I I8 I7 I5 I6 I3 I2 I I I4
0 I0 9 7 8 6 5 4 3 2 I I8 I7 I5 I6 I3 I2 I I I4
0 I0 9 7 8 6 5 4 3 2 I I8 I7 I5 I6 I3 I2 I I I4
3.
4.
5.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18133

UNIT 6.3
A. Isikan tempat kosong.
1.
2.=
I5


= 4

C ontoh:
I0
=
I 9
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18134

UNIT 6.3
3.


4.

5.

=


=


=

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18135

UNIT 6.3
B. Pangkah objek mengikut soalan dan tuliskan bakinya.

C ontoh:
1.


2.

8

- =

9

- =
I5 6 9
- =
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18136

UNIT 6.3
C. Tuliskan ayat matematik yang lengkap.
1.
2.
3.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18137

UNIT 6.3
D. Isikan tempat kosong.

1. Ambil 7 daripada 12 tinggal 5.2. 16 tolak 9 sama dengan _____.3. Keluarkan lapan daripada tujuh belas tinggal ____.4. I I dikurangkan empat sama dengan _____.5. Asingkan sembilan daripada lapan belas tinggal ___.
I2 5 =
7

=

=


http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18138

UNIT 6.4
A. Isikan tempat kosong.


=

I

I


1.
=

I

2


2.
=

I

3


3.
=

2

4


4.
=

2

5


5.
=

3

6


6.
=

3

7


7.
=

4

8


8.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18139

UNIT 6.4
B. Isikan tempat kosong.

C ontoh:
2.
1.
3.
I3
8

=
6

=
4 =
7

=
9

=
I2
8

=
6

=
5 =
9

=
I4
9

=
8

=
7

=
6

=
5

=
I I
3
8
=
4
7
=
2 9 =
6 5 =
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18140

UNIT 6.5
A. Warnakan pasangan nombor yang memberikan baki yang
sama.1.


2.
3.


4.


5.


7 5
5 3 8 4
9 7 6 3
C ontoh:
I0 3
I3 5 I4 9
9 2 I5 8
6 2
8 4 9 6
7 3 5 4
I2 3
I3 5 I0 I
I5 8 I8 9
8 3
I2 5 I0 4
5 0 I I 6
I3 5
I6 7 I7 9
I I 3 I4 8
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18141

UNIT 6.5
B. Isikan tempat kosong.

C ontoh:
1.
2. 3.
7 =
I0


I2


I3


I4


6 =
I2
6

I I
5

I3 7
9 =
I8


I7


I5


I3


I0


8 =
I4


I6


I3


I I


I0


I0 4
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18142

UNIT 6.5


4. 5.
6. 7.
6 =

9


8

7


0

7 =

9

6


8


7

8 =

9


7


4

2


5

9 =

9


5


2


6


I

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18143

UNIT 6.5


8. 9.
10.
11.
6 =
I2

I5


4


7

8 =
I4

I I


4


7


5

7 =
I2
I0


7

4

9 =
I2

I0


5


6

9

http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18144

UNIT 6.6
A. Cari bakinya.

=

2

I0


1.
=

9

I I


2.
=

8

I2


3.
=

7

I3


4.
=

6

I4


5.
=

7

I5


6.
=

8

I6


7.
=

9

I7


8.
http://syazalina83.blogspot.com
UNIT 6: M ENO LAK DALAM LING KUNGAN 18145

UNIT 6.7
A. Selesaikan.
1. Ambil 8 daripada I3. Berapakah yang tinggal?2. Sebuah kelas ada I2 orang murid. 8 orang daripadanya
ialah murid lelaki. Berapakah bilangan murid perempuan
dalam kelas itu?

3. Ali mengumpul I4 biji telur. Dia menjual 5 biji telur itu.
Berapa biji telurkah yang tinggal?- =- =- =
http://syazalina83.blogspot.com

Diterbitkan oleh:
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 4 - 8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya.
http://syazalina83.blogspot.com

Anda mungkin juga menyukai