SEKOLAH MENENGAH TEKNIK AMPANGAN REKOD P & P KELAS TAMBAHAN SEKOLAH

(Borang Ini Perlu Dalam 2 Salinan – 1 Salinan Dilampirkan Bersama Borang Tuntutan Elaun Dan 1 Salinan Lagi Diserahkan Kepada Penyelaras Program Berkenaan Pada Setiap Minggu)

Nama Program : Kelas Projek / Tuisyen Asrama / Lain-Lain ………………………………
Sila Potong Yang Tidak Berkenaan

Nama Guru : ……………………………………………..……………. Subjek : …………………………………. Tingkatan / Kumpulan : …………….……….… Tarikh : …………… Hari : ……….…. Masa : ……………… REKOD AKTIVITI P&P SEMASA SESI KELAS TAMBAHAN : Tajuk / Topik Objektif

Aktiviti Yang Dijalankan

Pencapaian Objektif

Kehadiran Pelajar

Bilangan Hadir : …………

Bilangan Tidak hadir : ……………….

# Sila Simpan Dokumen Senarai Kehadiran Bagi Setiap Sesi Kelas Tambahan

Catatan lain Tanda Tangan Guru Tarikh Tanda Tangan Wakil Pelajar Nama Wakil Pelajar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.