Anda di halaman 1dari 3

KANDUNGAN

BIL 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KURSUS Anatomi & Fisiologi I Anatomi & Fisiologi 2 Mikrobiologi Perubatan Mikrobiologi Parasitilogi Bio Sains Biokimia Klinikal Patologi Klinikal Sains Tingkahlaku I Sains Kejururawatan I Kesihatan Komuniti I Perkem. Profesional I Bah. Inggeris

MUKASURAT 1-9 10-17 18 - 29

30 - 46 47 - 56 57 - 67 68 - 80 81 - 83

PECAHAN SUBJEK

BIL 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KURSUS Anatomi & Fisiologi I Anatomi & Fisiologi 2 Mikrobiologi Perubatan Mikrobiologi Parasitilogi Bio Sains Biokimia Klinikal Patologi Klinikal Sains Tingkahlaku I Sains Kejururawatan I Kesihatan Komuniti I Perkem. Profesional I Bah. Inggeris JUMLAH

KOD KURSUS MAAP 1114 MAAP 1113 MAMB 1112

JAM KREDIT 4 3 2

MABC 1112 MABS 1112 MANS 1113 MACH 1113 MAPE 1132

2 2 3 3 2 21

DBMA: .

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN