Anda di halaman 1dari 7

Cara-cara Mengadaptasikan Pelbagai Inovasi Dan Perubahan Dalam Pendidikan

NURAMISAH SENTLIN FAIZAL DORIOUS RICKHSON PANUS

LATIHAN PERGURUAN
Naik

Taraf Maktab Perguruan Ke IPG

Bermula pada tahun 2006 Diploma kepada Ijazah KPLI DPLI

Kurikulum

Latihan Perguruan

Pendidikan Awal Kanak-kanak Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) Literasi Dan Numerasi Kemahiran Insaniah Kompetensi Berbahasa Inggeris Pendekatan Terkini Dalam P&P

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU

Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)


Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR)


Dimulakan pada tahun 1999 Kerjasama antara IPTA dan IPG Ditamatkan pada tahun 1996

Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB)


Bermula pada 2008 Menggunakan sukatan ISMP dalam mod KDC Tempoh dalah 4 tahun Dilaksanakan oleh Institut Aminuddin Baki Tempoah adalah 3 tahun

KURIKULUM TRANSFORMASI
Tindakan

yang diambil untuk memastikan pendidikan yang relevan dalam menghadapi pelbagai perubahan dan cabaran dunia pada masa kini. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) pada tahun 2010. Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) pada tahun 2011.

Enam

tunjang KSPK dan KSSR

Komunikasi Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan Keterampilan diri Fizikal dan estetika Literasi sains dan teknologi

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI(SBT)


Mempunyai etos, watak, identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Mempunyai kelonggaran memilih kurikullum dan kaedah pengajaran. Membuat pemilihan dan penempatan semula guru berdasarkan prestasi guru. Menerima insentif kewangan bagi sekolah, pemimpin sekolah dan kakitangan bukan akademik. Murid-murid diberikan opsyen untuk memendekkan tempoh pembelajaran bagi sesuatu tahun tertentu.