Anda di halaman 1dari 7

Pengenalan acara lompat kijang mengikut catatan sejarah, tidak terdapat pada Sukan Olimpik kuno, ketika manusia

sudah mula melibatkan diri dalam kegiatan melompat, seperti acara olahraga. Dalam Sukan Olimpik Kuno, acara ini tidak dipertandingkan. Ini bermakna, acara lompat kijang mempunyai sejarah yang jauh terkemudian daripada acara lompat jauh.Asalusul lompat kijang adalah dipercayai bahawa acara lompat kijang bermula pada abad ke-19 di Ireland. Kali pertama acara lompat kijang diperlihatkan adalah apabila pelompat melakukan dua kali lompatan dengan menggunakan sebelah kaki yang sama, sebelum melakukan

lompatan seperti acara lompat jauh. Ini bermakna, acara lompat kijang ini adalah gabungan acara lompat jauh dengan lompatan seperti gaya seekor kijang. Versi terawal ini dipertandingkan pada Sukan Olimpik moden tahun 1896 di Athens, Greek. Pemenang pertama acara ini ialah James Connoly dari Greek. Pada peringkat awal, lompat kijang dikenali sebagai hop, step, and jump dan kemudiannya ditukar namanya kepada triple jump. Dari Ireland, acara lompat kijang diperkenalkan ke negara Scotland, dan seterusnya ke Amerika Syarikat pada akhir abad ke19. TEKNIK LOMPATAN

Teknik lompatan lompat kijah berlaku perubahan dalam teknik lompatan telah dilakukan dari semasa ke semasa bagi memudahkan para peserta yang mengambil bahagian, iaitu daripada melakukan dua kali lonjakan (hop), yang kemudiannya diubah kepada satu lonjakan, dan diikuti dengan satu langkahan sebelum membuat lompatan. Kini, acara lompat kijang terus menggunakan teknik yang mula diperkenalkan sejak tahun 1940-an, dan terus kekal sehingga

acara ini dipelopori oleh atlet lelaki, namun sejak akhirakhir ini acara ini telah dipertandingkan di kalangan atlet wanita. Malah dalam beberapa kejohanan peringkat kebangsaan negara Malaysia, Sukan Asia Tenggara Sukan SEA turut memasukkan acara lompat kijang sebagai satu acara pertandingan.Sebagai salah satu acara olahraga yang disertai oleh kedua-dua kategori untuk lelaki dan wanita, maka teknik, kaedah, dan prinsip berhubung acara ini boleh digunakan bersama dalam kategori tersebut. PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

ke hari ini. Acara ini telah mula berkembang selepas tahun 1930-an di Jepun, Brazil, dan Kesatuan Soviet. Telah sekian lama

Sebagai acara dalam sukan olahraga ,lompat kijang dijalankan mengikut aturan dan undang-

undang yang telah ditetapkan oleh IAAF .Ini bermakna semua peserta yang mengambil bahagian dalam acara ini tidak kira di peringkat mana sekalipun harus mematuhi undangundang ini

yang mengambil bahagian ,setiap peserta diberikan tiga lompatan dan mana-mana peserta yang mempunyai lompatan terbaik dipilih ke pusingan akhir.Dalam pusingan ini mereka diberikan tiga lompatan lagi.Jika terdapat lebih daripada seorang yang

1. Giliran atau susunan peserta yang mempunyai jarak yang membuat lompatan hendaklah sama dalam menetukan peserta kelapan ditentukan menerusi terbaik,tiga lompatan tambahan undian yang dibuat sebelum diberikan .Sekiranya pertandingan bermula. jumlah peserta yang mengambil 2. Kedudukan dalam menentukan bahagian kurang daripada lapan pencapaian peserta harus ditentukan orang,mereka diberikan menerusi lompatan yang paling jauh daripada sejumlah lompatan yang dilakukannya. 3. Dalam sesuatu pertandingan lompat kijang ,jika terdapat lebih daripada lapan orang peserta enam lompatan setiap seorang.Peserta yang membuat lompatan paling jauh tanpa bataldikira pemenang.

4. Peserta hendaklah membuat lonjakan daripada papan pelepas menggunakan kaki yang

sama dengan kaki yang mendarat untuk lonjakan kedua.Pada lompatan selepas lonjakan kedua,peserta hendaklah menggunakan kaki yang sebelah lagi untuk mendarat dan melonjak untuk lompatan sebenar.Jika peserta tidak mematuhi aturan ini lompatan dikira batal. 5. Peserta hendaklah membuat lompatan pada papan pelepas yang disediakan di lorong larian dan lompatan.Jika peserta membuat lompatan melepasi atau melebihi papan pelepas ,lompatan dikira batal. 6. Ketika pertandingan berlangsung,peserta tidak dibenarkan menggunakan lorong lompat kijang untuk membuat lompatan percubaan atau latihan.

7. Ukuran jarak lompatan hendaklah dibuat pada titk sentuhan atau pendaratan paling dekat dengan garisan atau paling dekat dengan papan melonjak ,tanpa mengira sama ada titik itu diperoleh menerusi pendaratan kaki atau mana-mana anggota tubuh peserta. 8. Bagi memastikan supaya setiap lompatan diukur dengan betul dan tepat, permukaan pasir di kawasan pendaratan hendaklah sama aras dengan permukaan papan melonjak. 9. Peserta hendaklah membuat larian di dalam lorong yang telah disediakan. 10. Peserta hendaklah membuat lompatan setelah isyarat diberikan oleh pegawai pertandingan. 11. Penggunaan sebarang alat bantuan tambahan peserta adalah dilarang ,kecuali kasut atau spikes.

KESALAHAN PESERTA

Sebagai salah satu acara padang sukan olahraga ,lompat kijang mempunyai

Situasi kesalahan peserta :peralatan dan 1) Kaki peserta tersentuh tanah melebihi kawasan lompatan khusus yang papan melonjak atau memijak dan menjadikan acara acara padang yang menyentuh lain .Adalah menjadi kawasan di luar pelepas. tanggungjawab pihak penganjur untuk 2) Peserta membuat ketiga-tiga lonjakan menyediakan semua kelenngkapan ini menggunakan kaki yang sama. sebelum 3) Peserta membuat dua lonjakan pertama dengan kaki yang berlainan. 4) Peserta menggunakan alat bantuan atau sokongan semasa membuat lompatan. 5) Peserta mengambil masa terlalu lama melebihi masa yang dibenarkan untuk membuat lompatan. 6) Peserta terus berlari di sepanjang lorong larian hingga ke kawasan pendaratan tanpa melakukan lompatan. A L A T A N -lorong khas untuk peserta membuat larian sebelum melakukan lompatan hendaklah berukuran 1.22 meter lebar dan sekurang-kurangnya 40 meter panjang.Lorong ini boleh diperbuat daripada bitumen, tartan atau berumput sahaja.Lorong ini hendaklah bebas daripada sebarang bentuk gangguan atau pertandingan bermula. Z Lorong larian

halangan yang boleh mengganggu peserta ketika melompat. Papan melonjak

mengibarkan bendera jika lonjakan dibatalkan. Z Kawasan pendaratan

-papan melonjak yang digunakan sebagai permulaan dalam melakukan lompatan atau lonjakan,merupakan peralatan terpenting walaupaun kecil dari segi saiz. -papan melonjak hendaklah bersaiz 1.22 meter panjang dan 20 sentimeter lebar dan diletakkan 13 meter dari hujung terdekat kawasan pendaratan secara melintang pada lorong larian .Pada bahagian hujung hadapannya dipasangkkan penanda plastisin untuk mengesan tapak kasut peserta yang melakukan lonjakan batal dengan memijak penanda plastisin ini . Pegawai pertandingan akan

-Kawasan khas disediakan sebagai tempat peserta membuat pendaratn selepas melakukan lompatan.Selain sebagai tempat mendarat ,kawasan ini juga dijadikan untuk mendapatkan jarak lompatan yang dibuat oleh setiap peserta . -Kawasan ini hendaklah berukuran minimum 2.75 meter lebar dan sembilan meter panjang .Kawasan inin diisikan dengan pasir halus yang dilembapkan. -Setiap kali selepas seorang peserta membuat lompatan dan jarak diukur ,kawasan pendaratan

akan diratakan bagi menghilangkan kesan pendartan pesrta sebelumnya . Pita pengukur

untuk memberikan isyarat semasa seseorang peserta melakukan lonjakan daripada papan melonjak hingga mendarat di kawasan

-Dalam acara lompat kijang ,jarak pendaratan.Bendarat berwarna putih lompatan yang dibuat seseorang peserta digunakan untuk menyatakan lompatan ditentukan bersih dan menerusi ukuran lompatan dengan sah,manakala bendera berwarna merah menggunakan pita pengukur .Kini di untuk menyatakan lompatan yang batal. sesetengah kejohanan antarabangsa ,pita pengukur secara manual digantikan denyang lebih mudah ,pantas dan tepat. Penggunaan peralatan elektronik ini daripada kemungkinan ukuran yang dibuat tidak tepat. Z Bendera Isyarat

-Walaupun bendera isyarat bukanlah peralatan penting dalam lompat kijang,tetapi bendera diperlukan oleh pegawai pertandingan