Anda di halaman 1dari 24

www.papercollection.wordpress.

com
SULIT
Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Ogos 2012 1 jam

76/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2012 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL

Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan: 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru. 5. Calon dibenar menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak


2012 Hakcipta BPSBPSK

[ lihat Halaman Sebelah SULIT

www.papercollection.wordpress.com 1 Rajah 1 menunjukkan sejenis alat pemadam api.

RAJAH 1 Apakah jenis alat pemadam api itu ? A B C D Air Buih Serbuk kering Karbon dioksida

2 Berikut adalah sebahagian proses penghasilan projek reka cipta. I Pembinaan II Pernyataan masalah III Perancangan IV Pemilihan idea Susun mengikut urutan yang betul sebahagian proses itu. A B C D III, II, I, IV IV, III, I, II II, IV, III, I II, I, IV, III

Antara berikut yang manakah definisi reka cipta ? A Pengajian dan pengetahuan dalam usaha mencipta pelbagai alat, sumber dan sistem B Penghasilan sesuatu produk baru atau pengubahsuaian sesuatu produk bagi memenuhi kehendak pengguna C Proses penyelesaian masalah yang dapat memperbaiki kefungsian serta rupa bentuk sesuatu produk D Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak

www.papercollection.wordpress.com 4 Maklumat berikut adalah tentang satu aktiviti proses mereka cipta. Mengenal pasti bahan dan alatan Memilih bahan dan alatan Membuat jadual kerja Mengira kos pengeluaran

Apakah aktiviti itu ? A B C D 5 Pemilihan idea Perekaan projek Pemilihan reka bentuk Perancangan pembinaan projek

Antara berikut pasangan yang manakah betul ? W X Y Z A B C D W dan Y Wdan Z X dan Y Y dan Z Jenis kemasan Tona kayu Syelek Lekar Cat licau Bahan Pelarut Spirit metil Thinner Thinner Turpentin

Pilih padanan alat dan fungsinya yang betul. Alat Fungsi Merekat fabrik seperti kain, kanvas, PVC, kulit dan lain-lain

Melelas permukaan projek seperti meratakan permukaan kasar

Memotong lurus atau lengkung pada bahan

Mencantum dua jenis bahan yang nipis

www.papercollection.wordpress.com 7 Antara berikut yang manakah tujuan pengujian dan penilaian projek ? I II III IV A B C D 8 Memastikan keberkesanan fungsi projek Memastikan projek boleh dijual dengan harga yang tinggi Mempromosikan projek untuk tujuan jualan Mengenal pasti kelemahan projek untuk tujuan pengubahsuaian I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Antara berikut yang manakah cantuman projek menggunakan tanggam temu?

9 Rajah 2 menunjukkan aktiviti dalam satu proses pembinaan.

RAJAH 2

www.papercollection.wordpress.com Apakah tujuan proses itu dilakukan? A B C D Membenamkan paku panel Membuat lubang sebelum meribet Menanda pusat sebelum mengerudi Menebuk lubang pada kepingan logam

10 Antara berikut faktor manakah yang perlu dipertimbangkan semasa memilih lakaran reka bentuk projek? I II III IV A B C D Kefungsian Ketahanan Nilai komersial Teknologi I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

11 Antara berikut yang manakah digunakan semasa proses mencantum bahagian projek? I II III IV A B C D Tolok penanda Gergaji lengkung halus Rivetter Gandin kayu I dan II I dan IV II dan III III dan IV

12 Maklumat berikut adalah tentang satu proses dalam penghasilan projek. Menghasilkan permukaan yang licin dan cantik Melindungi permukaan projek Memudahkan kerja membersih Nyatakan proses itu. A B C D Reka bentuk Pembinaan Pengujian Kemasan

www.papercollection.wordpress.com 13 Rajah 3 menunjukkan sejenis alat tangan dalam kerja elektrik.

RAJAH 3 Kegunaan alat ini ialah untuk I mengetatkan skru kecil II menyukat voltan dalam litar III mengesan kebocoran arus elektrik IV menguji punca positif dan negatif bateri A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV

14 Antara berikut yang manakah sesuai digunakan untuk pendawaian peralatan elektrik yang menghasilkan haba ? A B

15 Rajah 4 menunjukkan bahagian utama sebuah motor arus terus (DC).

RAJAH 4 Apakah nama bahagian yang berlabel X ? A B C D Berus karbon Penukar tertib Magnet kekal Gegelung angker

www.papercollection.wordpress.com 16 Antara yang berikut, LED yang manakah akan menyala apabila suis X ditekan ?
X X

17 Rajah 5 menunjukkan sejenis komponen elektronik

RAJAH 5 Apakah fungsi komponen itu? A B C D Menyimpan dan membuang cas elektrik Menghasilkan bunyi yang bernada rendah Menukarkan isyarat elektrik kepada gelombang bunyi Meninggikan arus,voltan, kuasa dan menjadi suis kawalan

18 Antara berikut yang manakah hasil pematerian kaki komponen pada bod litar yang kemas dan kukuh? A B

www.papercollection.wordpress.com 19 Jadual 1 menunjukkan simbol dan fungsi komponen elektroniK Simbol P Fungsi Meninggikan arus, voltan dan kuasa

Bertindak sebagai suis kawalan

Mengawal aliran arus elektrik

Menyimpan dan membuang cas elektrik

JADUAL 1 Padanan manakah yang betul? A B C D P Q R S

20 Rajah 6 menunjukkan satu perintang tetap.

Merah

Hitam

Perang

Perak

RAJAH 6 Apakah nilai perintang tetap itu ? A B C D 200 + 5% 200 + 10% 201 + 5% 201 + 10%

www.papercollection.wordpress.com 21 Rajah 7 menunjukkan lukisan skematik satu projek elektronik.

R S

RAJAH 7 Pilih pasangan simbol yang dilabel dan nama komponen yang betul.

Label A B C D P dan Q Q dan R R dan S S dan P

Komponen Diod pemancar cahaya dan Transistor Perintang peka cahaya dan Transistor Perintang tetap dan Diod pemancar cahaya Perintang peka cahaya dan Perintang tetap

22 Susun mengikut urutan yang betul langkah memasang komponen projek elektronik. I II III IV A B C D Pasang komponen berpandukan lukisan skematik Pateri kaki dan tamatan komponen Bentukkan kaki komponen Potong kaki komponen yang berlebihan I, II, III, IV III, I, II, IV I, III, IV, II III, IV, I, II

www.papercollection.wordpress.com 23 Rajah 8 menunjukkan lukisan skematik satu projek elektronik

RAJAH 8

Bilangan komponen yang betul ialah Perintang tetap A B C D 5 5 5 2 Transistor 2 1 2 5 Kapasitor 2 2 2 2 Suis Tekan tutup 1 2 2 1

24 Berikut adalah maklumat tentang sejenis komponen elektronik.

Mengawal atau mengehadkan aliran arus elektrik dalam litar. Mendapatkan susutan voltan dalam litar.

Apakah komponen itu ? A B B

D C D

10

www.papercollection.wordpress.com 25 Rajah 9 menunjukkan tangki simpanan air.

Y X RAJAH 9 Pasangan yang manakah betul? Paip X Paip cuci Paip agihan Paip perkhidmatan Paip limpah Paip Y Paip perkhidmatan Paip limpah Paip cuci Paip agihan

A B C D

26 Rajah 10 menunjukkan sejenis alat tangan dalam kerja perpaipan.

RAJAH 10 Apakah kegunaan alat itu ? A B C D Memasang paip BG dan PVC Memegang batang paip BG dan PVC Memotong batang paip PVC dan poli Mencengkam batang paip BG dan poli

27 Rajah 11 menunjukkan aktiviti membina garisan dalam lukisan teknik.

Garisan X

RAJAH 11 11

www.papercollection.wordpress.com Apakah alatan yang sesuai untuk membina garisan X ? I II III IV A B C D Sesiku T Pembaris Sesiku Set Jangka Tolok I dan II I dan III II dan IV III dan IV

28 Rajah 12 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan bagi satu bongkah .

PELAN

RAJAH 12

PANDANGAN HADAPAN

Antara berikut bongkah manakah paling tepat mewakili rajah itu ? A B

12

www.papercollection.wordpress.com

29 Rajah 13 menunjukkan bahagian mesin jahit.

RAJAH 13 Apakah fungsi X? A B C D Mengawal gerakan jarum jahitan Menolak fabrik semasa menjahit Mengawal pergerakan mesin jahit Menetapkan fabrik semasa menjahit

30 Rajah 14 menunjukkan langkah menjahit sejenis jahitan hiasan.

RAJAH 14 Apakah jenis jahitan hiasan itu ? A B C D 31 Jahitan kia Jahitan suji bilang Jahitan insang pari Jahitan silang pangkah

Antara yang berikut yang manakah etika makan yang betul ? I II III IV A B C D Mengambil makanan yang dekat dahulu Menggunakan kutleri yang betul dengan cermat Meninggalkan meja setelah selesai makan Mengumpulkan sisa makanan di sekeliling pinggan I dan II I dan IV II dan III III dan IV 13

www.papercollection.wordpress.com 32 Antara berikut, faktor manakah yang mempengaruhi perancangan menu? I II III A B C D 33 Tujuan sajian Bilangan tetamu Sumber makanan I sahaja I dan II II dan III I, II dan III

Antara yang berikut, yang manakah merupakan penutup lantai? A B C D Mozek Terrazo Perquet Linoneum

34

Rajah 15 menunjukkan pelan lantai tempat kediaman.

S R

RAJAH 15 Antara berikut, ruang yang manakah sesuai untuk berinteraksi bersama keluarga ? A B C D P Q R S

14

www.papercollection.wordpress.com 35 Pilih nisbah campuran tanah loam, bahan organik, dan pasir sungai yang sesuai berdasarkan medium penanaman J.I.P ( John Innes Potting Compost )

Tanah Loam A B C D 3 3 7 7

Bahan Organik 2 3 2 3

Pasir Sungai 2 2 3 2

36

Rajah 16 menunjukkan satu aktiviti dalam pemasuan semula.

RAJAH 16 Apakah tujuan aktiviti itu ? A B C D 37 Menggalakkan pertumbuhan akar Mengekalkan nutrien dalam tanah Menghalang medium terkeluar dari pasu Mengelakkan serangan serangga perosak

Rajah 17 menunjukkan satu objek.

RAJAH 17 Antara berikut yang manakah hamparan bagi objek itu. A B C D

15

www.papercollection.wordpress.com 38 Rajah 18 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan satu bongkah.


A Pelan A

RAJAH 18

Pandangan hadapan

Antara berikut yang manakah lukisan keratan yang betul mengikut garis satah pemotongan A - A ? A B

39 Rajah 19 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan satu bongkah.


Pelan

Pandangan hadapan

RAJAH 19

Antara berikut yang manakah pandangan isometrik bongkah itu ?

B 16

www.papercollection.wordpress.com 40 Antara berikut yang manakah paksi isometrik ?

30

30

45

45

60

60

60

30

41 Rajah 20 menunjukkan sambungan satu litar elektrik.


4 4 4 12V

RAJAH 20 Hitungkan jumlah nilai rintangan litar itu. A B C D 42 3 ohm 4 ohm 6 ohm 12 ohm

Rajah 21 menunjukkan komponen dalam unit kawalan utama bekalan elektrik domestik. .

Apakah fungsi X ? A B C D Memutus bekalan elektrik secara automatik Menyambung dan memutuskan bekalan elektrik Mengawal arus elektrik yang digunakan di rumah Menyukat dan merekodkan jumlah tenaga elektrik 17

www.papercollection.wordpress.com

43 Rajah 22 menunjukkan bahagian utama meter pelbagai . P Q R S

RAJAH 22

Antara berikut padanan yang manakah betul ?

Bahagian A B C D P Q R S Memilih julat meter

Fungsi Melaraskan penunjuk meter pada bacaan sifar ohm Menguji komponen elektronik Melaraskan penunjuk meter

44

Rajah 23 menunjukkan pemasangan voltmeter dan ammeter dalam satu litar . P


A

RAJAH 23 Antara yang berikut pemasangan meter yang manakah betul ? A B C D P dan Q Q dan R R dan S P dan S 18

www.papercollection.wordpress.com 45 Antara berikut, yang manakah nilai rintangannya akan berubah apabila didedahkan kepada cahaya.? A B C D

46 Rajah 24 menunjukkan lukisan bergambar satu projek elektronik.

R1

R2 LDR c b e NPN npnn p (Ppn p

RAJAH 24

Antara berikut yang manakah lukisan skematik yang betul untuk lukisan bergambar itu ? A B

+ _

+ _

+ _

+ _

47 Rajah 25 menunjukkan satu komponen elektronik.

RAJAH 25

19

www.papercollection.wordpress.com Antara berikut pernyataan yang manakah betul untuk komponen itu ? A B C D Tidak mempunyai kekutuban Berfungsi berasaskan perubahan cahaya Membenarkan arus mengalir satu arah sahaja Memerlukan arus yang tinggi untuk berfungsi

48 Rajah 26 menunjukkan satu komponen elektronik. J L Punca positif disambungkan pada pin A B C D J K L M K M RAJAH 26

49 Rajah 27 menunjukkan lukisan skematik satu projek elektronik.

R1

M3

M4

S1

6V

NO

NC

M1 M2

240V RAJAH 27

Apakah yang akan berlaku jika suis S1 ditekan ? A B C D Mentol M3 dan M4 menyala Mentol M1 dan M2 menyala Mentol M3 dan M4 tidak menyala Mentol M1, M2, M3 dan M4 menyala 20

www.papercollection.wordpress.com 50 Berikut adalah maklumat tentang sejenis gear. Berfungsi mengurangkan kelajuan Memindahkan tenaga putaran aci pada sudut bersilang Digunakan pada sepana boleh laras

Antara berikut yang manakah gear itu ? A B

51 Antara berikut yang manakah berfungsi menggunakan mekanisme penghantaran kuasa dari aci kepada takal dan tali sawat ? A B C D Kipas angin Gerudi tangan Mesin pengisar Mesin gerudi lantai

52 Berikut adalah maklumat tentang konsep pergerakan mekanikal bagi satu produk. Daya W Sistem kawalan X Pergerakan Y

Antara berikut urutan yang manakah betul ? W A B C D Input Output Input Output X Output Input Proses Proses Y Proses Proses Output Input

21

www.papercollection.wordpress.com 53 Antara yang berikut padanan yang manakah betul ? Jenis gear Penggunaan

Gear serong

Gear serong

Gear heliks

Gear belitan

54 Antara berikut yang manakah digunakan untuk menghubung dan mengunci roda tenaga kepada aci engkol ?

55 Rajah 28 menunjukkan satu komponen dalam enjin satu silinder empat lejang.

RAJAH 28

22

www.papercollection.wordpress.com Apakah komponen itu ? A B C D Injap Omboh Aci engkol Rod penghubung

56 Rajah 29 menunjukkan operasi empat lejang dalam enjin satu silinder.

Q RAJAH 29

Pada kedudukan lejang manakah campuran udara bahan api disedut ke dalam lubang silinder? A B C D P Q R S

57 Berikut adalah sebahagian komponen yang terdapat dalam satu sistem enjin. Apakah sistem enjin itu ? A Sistem bahan api B Sistem pelinciran C Sistem penyejukan D Sistem penyalaan Magnet kekal Kondenser Palam pencucuh Titik sesentuh

23

www.papercollection.wordpress.com 58 Pernyataan yang manakah betul tentang masalah dalam sistem barter? I II III IV A B C D Kadar pertukaran susah ditetapkan Tidak sesuai bagi barang yang tidak tahan lama Barang susah dibahagikan untuk tujuan pertukaran Pertukaran mudah dilaksanakan bagi barang yang berat dan besar I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

59 Rajah 30 menunjukkan logo satu agensi kerajaan.

RAJAH 30 Apakah peranan agensi itu ? I II III IV A B C D 60 Menghasilkan produk berasaskan padi Menghasilkan baka baru bagi keperluan usahawan tani Menyediakan dan melaksanakan projek di kawasan bandar Menggalakkan kajian dan penyelidikan tentang hasil keluaran pertanian I dan II I dan III II dan IV III dan V

Antara berikut yang manakah peranan persatuan pengguna? A B C D Memperjuangkan hak dan kepentingan pengguna Menggubal undang-undang melindungi pengguna Memberi nasihat kepada kerajaan untuk melindungi pengguna Menguatkuasakan undang-undang-undang melindungi pengguna

KERTAS SOALAN TAMAT 24