Anda di halaman 1dari 35

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012

Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : KEADILAN
B1 D 10 : Mengetahui nilai keadilan sebagai asas keharmonian keluarga.
Keluarga anda sentiasa
mengamalkan aktiviti gotong royong
setiap hujung minggu.
Situasi 1

Ibu dan bapa anda sentiasa memberi


hadiah kepada anda dan adikberadik lain yang berjaya dalam
peperiksaan.
Situasi 2

Ibu bapa anda akan menghukum


semua anak-anaknya yang suka
bergaduh.
Situasi 3
Berdasarkan tiga situasi di atas, nyatakan amalan yang adil di kalangan anggota
keluarga anda :
Situasi 1 :
1. .
2. .
Situasi 2 :
1. ..
2. ..
Situasi 3 :
1.
2.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : KEADILAN
B2 D 10 : Mengetahui dan memahami nilai keadilan sebagai asas keharmonian
keluarga.

Anda telah mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM). Anda bercadang melanjutkan pelajaran di universiti. Ibu bapa anda telah
mengamalkan sikap adil dengan duduk berbincang dan mendengar pendapat anda
tentang jurusan yang harus anda ambil di universiti.

Berdasarkan situasi di atas, jelaskan kepentingan amalan yang adil di kalangan anggota
keluarga anda :
1.
..
..
2. ..
..
..
3. ..
..
..
4. .
.
.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : KEADILAN
B3 D 10 : Mengetahui, memahami dan menghayati nilai keadilan sebagai asas
keharmonian keluarga.
Berdasarkan setiap situasi di bawah, jelaskan apakah tindakan yang akan anda lakukan
untuk berlaku adil.
Situasi 1 :
Anda ingin memberi hadiah sempena hari jadi semua anggota keluarga anda.
Tindakan : .
.
..
Situasi 2 :
Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga anda di atas sokongan dan
galakan yang menyebabkan anda berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir
tahun.
Tindakan : .
.
..
Situasi 3 :
Anda sebagai abang atau kakak sulung ingin menegur perlakuan adik-adik yang sering
bergaduh sesama sendiri.
Tindakan : .
.
..

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : KEADILAN
B4 D 10 : Memahami, menghayati dan mengamalkan nilai keadilan sebagai asas
keharmonian keluarga berlandaskan peraturan dan undang-undang.
Tandakan ( ) jika anda ada mengamalkan sikap berikut atau ( X ) jika anda tidak
mengamalkan sikap berikut dalam keluarga anda.
SIKAP
Membahagi tugas sama rata sesama anggota keluarga

( ) atau ( X )

setiap kali sesi membersihkan rumah.


Menghidangkan makanan dengan kuantiti dan jenis
yang sama kepada setiap anggota keluarga.
Menghadiahkan semua anggota keluarga anda hadiah
hari jadi.
Sentiasa berbincang terlebih dahulu dengan ibu bapa
anda apa yang patut anda lakukan atau tidak lakukan.
Sanggup menerima hukuman yang sama daripada ibu
bapa anda sekiranya berselisih faham dengan adik
beradik.
Mesra dengan semua saudara mara lain tanpa memilih
saudara mara tertentu sahaja.
PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012
Nama : .
NILAI : RASIONAL

Tingkatan : ..

B1 D11 : Mengetahui nilai rasional sebagai asas pertimbangan.


Bagi setiap situasi di bawah, nyatakan cara anda menentukan kesahihan sesuatu
maklumat sama ada bertanya guru, bertanya rakan, atau bertanya ibu bapa. Potong
bagi item yang bukan pilihan anda.
1.

Ingin mendapatkan maklumat tentang kerja sekolah yang diberikan guru.


( Bertanya guru / bertanya rakan / bertanya ibu bapa )

2.

Ingin mendapatkan maklumat tentang jiran tetangga di kawasan tempat tinggal


anda.
( Bertanya guru / bertanya rakan / bertanya ibu bapa )

3.

Ingin bertanya tentang sesuatu yang anda tidak fahami dalam topic tertentu
dalam pelajaran.
( Bertanya guru / bertanya rakan / bertanya ibu bapa )

4.

Ingin mengetahui perkembangan adik beradik lain yang tinggal berjauhan


daripada anda dan ibu bapa anda.
( Bertanya guru / bertanya rakan / bertanya ibu bapa )

5.

Ingin mengetahui tentang carta organisasi pentadbiran di sekolah anda.


( Bertanya guru / bertanya rakan / bertanya ibu bapa )

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .
NILAI : RASIONAL

Tingkatan : ..

B2 D11 : Mengetahui dan memahami nilai rasional sebagai asas pertimbangan.


Baca petikan di bawah :
Pada suatu hari, anda telah didatangi oleh seorang rakan anda yang mengadu
bahawa dompetnya telah dicuri oleh seorang rakan baik anda yang lain. Anda raguragu untuk mempercayai kata-kata rakan anda tadi disebabkan anda benar-benar
rapat dan kenal sikap rakan baik anda yang tidak suka mencuri. Untuk memastikan
bahawa anda mengetahui cerita yang sebenar, anda telah bersemuka dengan rakan
baik anda dan cuba bertanya dengan cara yang berhemah. Beliau menjelaskan
bahawa memang benar beliau tidak mencuri. Menurut rakan baik anda, dia telah
dituduh mencuri setelah dia melaporkan satu kesalahan disiplin yang telah rakan
anda tadi lakukan di sekolah.

Berdasarkan situasi dia atas, jelaskan kepentingan anda menentukan kesahihan sesuatu
maklumat sebelum anda yakin dan mempercayainya.
1. .
.
.
2. .
.
.
3. .
.
.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .
NILAI : RASIONAL

Tingkatan : ..

B3 D11 : Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai rasional


sebagai asas pertimbangan.
Jelaskan apakah yang akan anda lakukan untuk menilai kesahihan sesuatu maklumat
berikut :
1.

Maklumat tentang bahan-bahan daripada internet.

2.

Maklumat tentang jiran tetangga di kawasan kediaman anda.

3.

Maklumat tentang sesuatu perkara yang berlaku di sekolah anda.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .
NILAI : RASIONAL

Tingkatan : ..

B4 D11 : Memahami, menghayati dan mengamalkan nilai rasional sebagai asas


pertimbangan berlandaskan peraturan dan undang-undang.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .
NILAI : KESEDERHANAAN

Tingkatan : ..

B1 D12 : Mengetahui nilai kesederhanaan sebagai amalan hidup.


Nyatakan 2 cara anda bersikap sederhana dalam setiap aspek berikut.
a) Pemakaian
1. ..
...
2. ..
..
b) Pemakanan.
1. ..
...
2. ..
..
c) Bersukan
1. ..
...
2. ..
..
d) Berhibur
1. ..
...
2. ..
..
PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012
Nama : .
NILAI : KESEDERHANAAN

Tingkatan : ..

B2 D12 : Mengetahui dan memahami nilai kesederhanaan sebagai amalan hidup.


Berdasarkan situasi berikut, jelaskan kepentingan bersikap sederhana dalam kehidupan
seharian.
1.
Berserderhana dalam pemakaian dengan tidak berbelanja
berlebih-lebihan. Tidak memilih jenama, memilih harga yang
berpatutan dan membeli dalam kuantiti yang diperlukan sahaja.

Kepentingan : ..

.
2.
Berserderhana dalam pemakanan dengan tidak makan
terlampau banyak kerana lapar atau makan terlalu sedikit untuk
menjaga diet badan.

Kepentingan : ..

.
3.
Berserderhana dalam berhibur dengan tidak menghabiskan
waktu yang lama dan duit yang banyak untuk aktiviti hiburan
semata-mata.
Kepentingan : ..

.
PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012
Nama : .
NILAI : KESEDERHANAAN

Tingkatan : ..

B3 D12 : Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai


kesederhanaan sebagai amalan hidup.
Tandakan ( ) jika anda ada mengamalkan sikap berikut atau ( X ) jika anda tidak
mengamalkan sikap berikut dalam kehidupan seharian anda.
SIKAP
Meneliti terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu

( ) atau ( X )

barang. Membeli barang yang perlu sahaja dengan


memilih harga yang berpatutan.
Makan setelah lapar dan berhenti makan sebelum
kenyang.
Membataskan masa menonton televisyen dan
membahagikan waktu untuk aktiviti-aktiviti lain juga.
Tidak begitu ekstrem semasa melakukan aktiviti sukan
yang diminati kerana bimbangkan kecederaan.
Tidak terlalu mengikut arus perkembangan fesyen
semasa ketika bergaya.
Membahagikan waktu untuk belajar dengan aktivitiaktiviti riadah yang lain.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : KESEDERHANAAN
B4 D12 : Memahami, menghayati dan mengamalkan nilai kesederhanaan sebagai
amalan hidup berlandaskan peraturan.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : KESEDERHANAAN
B5 D12 : Memahami, menghayati dan mengamalkan nilai kesederhanaan sebagai
amalan hidup berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma
masyarakat.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA


B1 D16 E1: Mengetahui nilai tanggungjawab terhadap keluarga menerusi
peranan setiap anggota keluarga.
Nyatakan peranan anda sebagai salah seorang anggota keluarga yang
bertanggungjawab jika anda merupakan salah seorang dari berikut :

a) Bapa
Peranan dalam keluarga :
1
2. ...
b) Ibu
Peranan dalam keluarga :
1
2. ...
c) Anak
Peranan dalam keluarga :
1
2. ...
d) Kakak/ Abang
Peranan dalam keluarga :
1
2. ...

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA


B2 D16 E1: Mengetahui dan memahami nilai tanggungjawab terhadap keluarga
menerusi peranan setiap anggota keluarga.
Berdasarkan setiap situasi di bawah, jelaskan kepentingan melaksanakan peranan
sebagai anggota keluarga yang tertentu.

Peranan seorang ibu adalah untuk mendidik dan memberi kasih sayang kepada anakanaknya. Ibu juga merupakan individu yang bertanggungjawab memantau
pergerakan dan kelakuan anak-anaknya.
Kepentingan peranan seorang ibu :

Peranan seorang bapa adalah menyediakan semua keperluan asas untuk isteri dan
anak-anaknya seperti tempat tinggal, makan minum, pakaian dan pendidikan kepada
anak-anak. Bapa juga merupakan ketua keluarga yang bertanggungjawab membuat
sebarang keputusan dalam keluarganya.
Kepentingan peranan seorang bapa :

Kepentingan
peranan
bapadan
: taat kepada ibu bapa, menjaga maruah dan
Peranan seorang
anak seorang
adalah patuh
kehormatan keluarga dan belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang

individu yang berguna kepada keluarga dan negara.


Kepentingan peranan seorang anak :

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA


B3 D16 E1 : Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai
tanggungjawab terhadap keluarga menerusi peranan setiap anggota keluarga.
Tandakan ( ) jika anda ada mengamalkan sikap berikut atau ( X ) jika anda tidak
mengamalkan sikap berikut dalam kehidupan seharian anda.

SIKAP
Patuh kepada nasihat ibu bapa tentang sesuatu perkara

( ) atau ( X )

walaupun bertentangan dengan keinginan atau pendapat


anda.
Menjaga imej dan maruah keluarga ketika anda berada
di luar rumah akan setiap perbuatan yang anda ingin
lakukan.
Sentiasa membantu keluarga anda ketika aktiviti gotong
royong atau majlis kenduri kendara.
Mengambil bahagian dalam apa juga aktiviti dan
program yang dianjurkan keluarga anda.
Mengutamakan keluarga anda lebih daripada kawankawan atau orang luar berkaitan dengan semua hal.
Mencurahkan masalah anda kepada ibu bapa anda
ataupun ahli keluarga dengan bertujuan mendapatkan
pandangan daripada mereka untuk menyelesaikan
masalah anda.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA


B4 D16 E1: Memahami, menghayati dan mengamalkan nilai tanggungjawab
terhadap keluarga menerusi peranan setiap anggota keluarga berlandaskan
peraturan dan undang-undang.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA


B5 D16 E1: Memahami, menghayati dan mengamalkan nilai tanggungjawab
terhadap keluarga menerusi peranan setiap anggota keluarga berlandaskan
peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR


B1 D20 : Mengetahui nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar untuk menangani
masalah pencemaran alam sekitar.
Nyatakan jenis pencemaran bagi setiap situasi yang diberikan di bawah :
Pencemaran Udara

Situasi 1 :

Pencemaran Air

Pencemaran Bunyi

Pembakaran sampah sarap secara terbuka di sebuah kawasan taman perumahan telah
menimbulkan rasa tidak senang hati di kalangan penduduk di situ.
Jenis pencemaran : .
Situasi 2 :
Pengoperasian sebuah kilang melebur logam berdekatan sebuah taman perumahan telah
mendapat bantahan penduduk kerana telah mengakibatkan pelbagai bunyi bising yang
tidak disenangi oleh penduduk.
Jenis pencemaran : .
Situasi 3 :
Kebakaran hutan di Sumatera Indonesia telah menyebabkan Indeks Pencemaran Udara
(IPU) negara kita meningkat. Penduduk dinasihatkan memakai topeng muka apabila
menjalani aktiviti di luar rumah.
Jenis pencemaran : .
Situasi 4 :
Taun adalah sejenis penyakit yang berpunca daripada bawaan air yang tidak selamat
digunakan sebagai sumber makanan dan minuman.
Jenis pencemaran : .

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR


B2 D20 : Mengetahui dan memahami nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar
untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar.
Berdasarkan setiap situasi di bawah, jelaskan kesan pencemaran alam sekitar :
Taun adalah sejenis penyakit yang berpunca daripada bawaan air yang tidak selamat
digunakan sebagai sumber makanan dan minuman.
Kesan :

1.

2.
.
Kebakaran hutan di Sumatera Indonesia telah menyebabkan Indeks Pencemaran
Udara (IPU) negara kita meningkat. Penduduk dinasihatkan memakai topeng muka
apabila menjalani aktiviti di luar rumah.
Kesan :
1.

2.
.
Pengoperasian sebuah kilang melebur logam berdekatan sebuah taman perumahan
telah mendapat bantahan penduduk kerana telah mengakibatkan pelbagai bunyi
bising yang tidak disenangi oleh penduduk.
Kesan :
1.

2.
.
PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012
Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR


B3 D20 : Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai peka
terhadap isu alam sekitar untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar.
Jelaskan apakah tindakan yang akan anda lakukan ketika berada dalam situasi berikut
sebagai sumbangan anda untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar :
1 ) Ketika berekreasi di taman permainan awam
.
.

2) Ketika melupuskan sampah sarap hasil gotong royong di rumah anda.


.
.
3) Ketika berkelah di pusat peranginan air terjun
..
..
4) Ketika anda bersantai dengan mendengar muzik di rumah anda
..
..
5) Ketika anda terpandang seorang lelaki yang sedang menghisap rokok di kawasan
larangan merokok.
..
..

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR


B4 D20 : Memahami, menghayati dan mengamalkan nilai peka terhadap isu-isu
alam sekitar untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar berlandaskan
peraturan dan undang-undang.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR


B5 D20 : Memahami, menghayati dan mengamalkan nilai peka terhadap isu-isu
alam sekitar untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar berlandaskan
peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK.


B1 D24
Nyatakan contoh-contoh keperluan asas kanak-kanak supaya mereka dapat hidup
dengan sempurna :
1.

2.

3.

..

4.

..

5.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK.


B2 D24
Jelaskan kepentingan kanak-kanak dapat menikmati keperluan yang sempurna dalam
aspek berikut :
a)

Makanan
..
..
..

b)

Pakaian

c)

Perlindungan

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK.


B3 D24
Nyatakan 5 tindakan anda dalam membantu kanak-kanak yang miskin untuk
menikmati kehidupan yang sempurna :
1.

2.

3.

4.

5.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : MELINDUNGI HAK PENGGUNA.


B1 D28
Berdasarkan situasi berikut, nyatakan hak-hak pengguna untuk mendapatkan keperluan
asas :
1.

2.

..

3.

4.

5.

6.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : MELINDUNGI HAK PENGGUNA.


B2 D28
Jelaskan kepentingan melindungi hak pengguna untuk mendapatkan keperluankeperluan asas berikut :
a)

Makanan
..
..

b)

Kesihatan

..
..
c)

Pakaian
..
..

d)

Pendidikan
..
..

e)

Tempat tinggal
..
..

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : MELINDUNGI HAK PENGGUNA.


B3 D28
Jelaskan tindakan anda dalam menghadapi situasi berikut dalam melaksanakan
tanggungjawab sebagai pengguna :
Anda telah terbeli barang makanan yang tamat tempoh.

.
.

Anda mendapati pakaian yang ingin anda beli yang mempunyai jenama dan
material sama, mempunyai harga yang berlainan di pasaraya berlainan.

.
.
.

Anda mendapati susu yang anda beli telah masam walaupun belum cukup
tarikh tamat tempoh.

.
.
.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA.


B1 D32
Tandakan ( ) jika anda ada terlibat dalam aktiviti berikut atau ( X ) jika anda tidak
terlibat dalam aktiviti yang dinyatakan.
AKTIVITI
Gotong royong kebersihan sekolah
Hari Sukan anjuran sekolah.
Aktiviti kokurikulum pada setiap minggu.
Kerja-kerja amal melalui komponen subjek Pendidikan

( ) atau ( X )

Sivik dan Kewarganegaraan.


Sambutan hari-hari kebesaran seperti Maulidul Rasul,
Pesta Ponggal dan sebagainya.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA.


B2 D32 :
Jelaskan kepentingan penglibatan anda dalam menjayakan aktiviti sekolah berikut :
a) gotong royong
.
.
b) sukan
.
.
c) kerja amal

.
.
d) aktiviti kokurikulum
.
.
e) sambutan perayaan-perayaan utama
.
.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : PENGLIBATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA.


B3 D32 :
Jelaskan apakah peranan anda dalam penglibatan anda menjayakan aktiviti sekolah
berikut :
a) gotong royong
.
.
b) sukan
.
.

c) kerja amal
.
.
d) aktiviti kokurikulum
.
.
e) sambutan perayaan-perayaan utama
.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA


B1 D36
Isikan tempat kosong dalam ayat di bawah dengan pilihan perkataan-perkataan yang
sesuai.
Patuh

kehadiran

Menghormati

bekerjasama

sensitiviti

hubungan

Berikut adalah cara-cara yang boleh kita amalkan untuk menghormati kedaulatan
sesebuah negara :

1.

... kepada undang-undang negara lain apabila berada di negara


tersebut.

2.

. budaya dan adat resam negara lain yang berbeza


dengan negara sendiri.

3.

Menjalin baik dengan rakyat negara lain.

4.

Mengalu-alukan rakyat negara lain ke negara kita


dengan baik dan berhemah.

5.

Menjaga tentang kepercayaan yang dianuti penduduk


negara lain.

6.

Saling .. dalam perkara yang boleh mendatangkan


manfaat kepada kedua-dua negara.

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA


B2 D36: Mengetahui dan memahami nilai saling menghormati antara negara
sebagai asas kemantapan hubungan.
Jelaskan lima kepentingan kita menghormati kedaulatan sesebuah negara :
1.

..
..
..

2.

..
..

..
3,

..
..
..

4.

..
..
..

5.

..
..
..

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 1 2012


Nama : .

Tingkatan : ..

NILAI : SALING MENGHORMATI ANTARA NEGARA


B3 D36: Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai saling
menghormati antara negara sebagai asas kemantapan hubungan.
Jelaskan 5 contoh bagaimana anda mengamalkan sikap menghormati kedaulatan
sesebuah negara apabila anda berada atau melancong ke negara terbabit :
1.

..
..
..

2.

..
..

..
3,

..
..
..

4.

..
..
..

5.

..
..
..